Page 1 of 4 1234 LastLast
Results 1 to 10 of 39

Thread: Die Onbekende God

 1. #1
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  69

  Default Die Onbekende God

  Ek het reeds uitgewys dat daar onderskeid is tussen die God van hemel en aarde en die God van Abraham.

  Die God van Abraham is ook bekend as Jahweh vir die Israeliete en Allah vir die Islamiete.

  Die Ou Testament skop sommer van die staanspoor af met twee teenstrydige skeppingsverhale. Die verhaal van Genesis 1 is die verhaal van God van hemel en aarde. Die tweede skeppingsverhaal begin in Genesis 2:4. Dit is die verhaal van die HERE, ook bekend as Jahweh en Allah.

  Watter van die twee absoluut teenstrydige verhale in Genesis is die ware weergawe en watter een die vervalsing?

  Ek plaas die gedeelte in my Bybel waar die eerste skeppingsverhaal eindig en die tweede skeppingsverhaal begin.

  onbekende_god_006.jpg


  Let op dat die Skepper van hemel en aarde in die eerste verhaal na hulself as "ons" verwys en die man en vrou, beide na hulle beeld skape. Die Skepper se naam is God.

  Neem ook kennis dat God die man en vrou seŽn en geen beperking plaas op wat hulle mag eet nie. In Genesis 1:29 gee die God van hemel en aarde al die plante aan die man en vrou as voedsel.

  Die tweede verhaal begin in Genesis 2:4. Dit is die verhaal van die HERE ook bekend as Jahweh en Allah. Vers 17 van hierdie verhaal bots met God se verhaal, want nou is daar 'n beperking op watter vrugte geŽet mag word.

  In die verhaal van God is die man en vrou tesame geskape in vers 27, maar in die HERE se verhaal in Genesis 2, is die man eerste geskape en die vrou laaste. Hierdie teenstrydighede is onoorbrugbaar. Maar wees geduldig. Die bedrog eindig nie hier nie.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 2. #2
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  69

  Default

  Let nou op Genesis 2:17 in die HERE/Jahweh/Allah se verhaal.

  maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.
  Let nou op wat die slang van hierdie stelling sÍ in Genesis 3:4 van die HERE se verhaal.

  Toe sÍ die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie;
  Adam het 930 jaar oud geword.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 3. #3
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  69

  Default

  Die verhaal van God, wat na Genesis 1:3 deur die verhaal an die HERE/Jahweh/Allah onderbreek is, word voortgesit in Genesis 5.

  Let op vers 2 wat weereens die aard van die Skepper weergee.

  Man en vrou het Hy hulle geskape en hulle geseŽn en hulle mens genoem, die dag toe hulle geskape is.
  onbekende_god_005.jpg

  In die verhaal van God lees ons dat Adam seuns en dogters gehad het.

  En die dae van Adam, nŠ die geboorte van Set, was agthonderd jaar. En hy het seuns en dogters gehad.
  Die verhaal van die HERE het egter hierdie deel oorgeneem. Daarom is die ware verhaal van Adam en Eva se dogters verwyder.

  Ons weet reeds dat die HERE 'n god van seuntjies is. Die besnydenes, ens. 'n Vrou is dubbel so lank onrein as sy 'n dogtertjie gebaar het. Ons ken hierdie reŽls.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 4. #4
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  69

  Default

  Kom ons kyk verder na die teenstrydighede in die verhaal van die HERE.

  Toe sÍ die HERE vir Kain: Waar is jou broer Abel? En hy antwoord: Ek weet nie. Is ek my broer se wagter?


  Die HERE weet nie, of hy gee voor om nie te weet nie. Besluit self.

  Kain word gedoem tot 'n swerwers bestaan.

  Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang.

  As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoŽ aan jou nie meer gee nie; 'n swerwer en vlugteling sal jy wees op die aarde
  Hoe is dit dan moontlik vir 'n vervloekte ewige swerwer om 'n groot stad te bou?

  En Kain het sy vrou beken, en sy het swanger geword en Henog gebaar. Daarna bou hy 'n stad en noem die stad na die naam van sy seun Henog.
  Die werklike blatante bedrog van die Hebreeuse skrywers kom nog.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 5. #5
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  69

  Default

  Volgens God se verhaal het Adam (mens) 930 jaar oud geword.

  So was dan al die dae van Adam wat hy geleef het, negehonderd-en-dertig jaar, en hy het gesterwe.
  Maar in die verhaal van die HERE...

  Toe sÍ die HERE: My Gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is; maar sy dae sal wees honderd-en-twintig jaar.
  Liefde groete.

  Die Ou Man

 6. #6
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  69

  Default

  Nou dat ons die twee verhale afsondelik onder oŽnskou het, kan ons kyk watter van die twee weergawes in die Islamitiese Koran vervat is.

  Afdeling 2 Die Duiwel se Vyandskap teen die Mens

  19. O Adam, vertoef u en u vrou in die tuin, en eet warvan u wil, maar nader nie hierdie boom nie, anders sal u tot die onregverdiges behoort.

  20. Maar die duiwel het hulle slegte ingewinge ingeblaas, naamlik dat hy aan hulle sou openbaar wat hulle verborge swakhede is, en hy het gesÍ: U Here het u hierdie boom verbied uit vrees dat u engele sal word of dat u onsterflik sal word.

  21 En hy het aan hulle altwee gesweer: Ek is vir julle waarlik Ďn opregte raadgewer.

  22 So het hy dan hulle ondergang deur bedrog veroorsaak. En toe hulle van die vrugte van die boom geŽet het, het hulle skaamte vir hulle duidelik geword, en toe begin albei hulself bedek met die blare van die tuin. En hulle Here het na hulle geroep en gesÍ: Het ek julle daardie boom nie verbied nie, en het ek julle nie gesÍ dat die duiwel sekerlik julle openlike vyand is nie?

  23 Hulle het geantwoord: Ons Here, ons het onsself onreg aangedoen en as U ons nie vergewe en ons genade betoon nie, sal ons sekerlik verloorders wees.

  Uit die Koran
  Uit hierdie gedeelte is dit duidelik dat die Koran die weergawe van die HERE se verhaal weergee. Natuurlik sal dit so wees. Die HERE staan onder die Islamiete bekend as Allah en aan die Israeliete as Jahweh.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 7. #7
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  69

  Default

  Die verhaal van die HERE/JahwehAllah beweer die volgende in Genesis 4:26.

  En ook vir Set is 'n seun gebore, wat hy Enos genoem het. Toe het hulle die Naam van die HERE begin aanroep.
  Maar volgens Eksodus 6:2 & 3 is dit nie moontlik nie omdat die naam HERE toe nie bekend was nie. Dit is nou volgens die HERE se eie woorde.

  Verder het God met Moses gespreek en vir hom gesÍ: Ek is die HERE.

  En Ek het aan Abraham, aan Isak en aan Jakob verskyn as God, die Almagtige, maar met my Naam HERE het Ek My nie aan hulle bekend gemaak nie.
  As ons aanvaar dat die HERE sÍ dat sy naam nie voor Moses bekend was nie, beteken dit dat alle verhale in Genesis onder die naam van die HERE onder verdenking is.

  Teen hierdie tyd behoort dit duidelik te wees dat die HERE-verhaal in Genesis terugwerkend en valslik met die oorspronklike verhaal van God geplooi is.

  Indien die twee verhale as sulks aangebied was, sou daar nie 'n probleem wees nie. Die skrywers het die twee weergawes egter doelbewus as een probeer aanbied.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 8. #8
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  69

  Default

  Wie ookal gedink het dat "cut & paste" in die 20 ste eeu ontdek is, moet hiervan probeer sin maak.


  onbekende_god_003.jpg


  Hier het ons te make met die vervlegting van twee verhale. Die oorspronklike verhaal van God en die latere verhaal van die HERE/Jahweh/Allah se skrywers.

  Kyk nou objektief hierna en oortuig jouself dat dit nie twee verhale is wat op bedrieglike wyse vervleg is nie.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 9. #9
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  69

  Default

  Volgens die HERE/Jahweh/Allah se verhaal gaan 14 voŽls en rein diere op die ark.

  Volgens God se verhaal slegs 2 van elk.

  Hoekom soveel meer in die HERE se verhaal. Die HERE hou van die reuk van vleis wat brand. Die ekstra diere gaan vir die offerande.

  In teenstelling met die HERE, is God is nie 'n God van offerande nie, daarom is twee van elke spesie genoeg.

  Hoe kon Noag onderskei tussen rein en onrein diere. Hy kon nie want daardie onderskeidende reŽls is eers in Levitikus 11 aan Moses en A'aron gegee. Dit is dus duidelik dat die HERE se verhaal terugwerkend ingevleg is.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 10. #10
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  69

  Default

  Die vloedverhaal van God vorder in Genesis 8:5 tot in die tiende maand. Die ark het reeds op die Ararat gestrand en die bergtoppe is sigbaar. Hiervandaan gaan die ark nie verder beweeg nie. Noag-hulle kan maar uitklim. Daar is geen nodigheid om 'n kraai en duiwe te stuur om droŽ grond te soek nie. Maar o weŽ, in die volgende vers is ons treug by dag 40. Hoe nou?

  Die HERE se verhaal is in die volgende vers ingevoeg en daarom is ons weer terug by die veertigste dag. Die HERE se verhaal vorder tot vers 13 wanneer die aarde droog is in die 601 ste jaar. Hierdie verhaal onderbreek homself telke male om van die een weergawe na die volgende te spring.

  Vanaf vers 14 tot vers 22 is daar vers vir vers, om die beurt, uit die twee verhale "gespoeg en plak". Vers 20, 21 en 22 behoort aan die HERE. Hier word die eksta diere waarvoor die HERE se verhaal voorsiening maak, geoffer. "En die HERE het die lieflike geur geruik."

  In die weergawe van God is geen offerande ter sprake nie. Dit is in ooreenstemming met Jesus se waarskuwing in MatthťŁs 12:7:

  Maar as julle gewet het wat dit beteken: Ek wil barmhartigheid hÍ en nie offerande nie, sou julle die onskuldiges nie veroordeel het nie.
  Watter weergawe van hierdie twee verhale sou in die Koran van die Islamiete vervat wees?

  Liefde groete.

  Die Ou Man

Similar Threads

 1. Bespreking - Die Onbekende God.
  By Stefanus in forum Besprekings
  Replies: 9
  Last Post: 27th May 2009, 19:57

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •