Results 1 to 5 of 5

Thread: Vol vrou, halwe mens

 1. #1
  Stefanus's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Bloemfontein
  Age
  57
  Posts
  1,606
  Blog Entries
  1
  Total Downloaded
  477.1 KB
  Videos
  128
  Rep Power
  10

  Default Vol vrou, halwe mens

  Vol vrou, halwe mens - Maria Magdalena deur kerk swartgesmeer

  Skrywer: Elsab Brits
  Bron: Beeld - Jan 21 2005 11:05:34:103PM - (SA)

  Hoekom is mense so gou om Dan Brown se roman The Da Vinci Code as snert af te maak? Is dit die eeue oue vrees dat paternalisme se greep op die mensdom besig is om te verslap? Elsab Brits doen verslag.

  Sy sit in die ereplek, aan die regterhand van Jesus, op Die laaste avondmaal van Leonardo da Vinci.

  'n Duidelike vrouefiguur - of dan 'n baie verfynde man, vir diegene wat glo di figuur met die rooi hare mt 'n man wees.

  Die een wat 'n dissipel van Jesus was, maar nooit histories die erkenning gekry het nie omdat die Christelike kerk, soos baie ander gelowe, die vrou onderdruk het. Die vrou wat deur die vroe kerk as 'n hoer gebrandmerk is omdat haar rol dalk te groot na sy sin was.

  Haar naam: Maria Magdalena.

  Die een wat Jesus liewer gehad het as die ander dissipels, die een wat Hy gereeld op die mond gesoen het, volgens die evangelie van Maria Magdalena. Di redelik onbekende evangelie is f deur haar f deur 'n ander vrou geskryf. (Boonop is daar al hoe meer bewyse dat die evangelie van Johannes ook die werk van 'n vrou is.)

  Wreldwyd is 'n bitsige debat aan die gang omdat Brown in sy The Da Vinci code dit durf waag om die status quo oor die mens se siening van Christus en vroue aan te raak. Midde-in di debat is interessante stof tot nadenke oor die rol van Maria Magdalena.

  Sewe demone - en 'n hoer

  Is bewerings van "godslasterlike fiksie" en die woedende reaksie dalk omdat Brown durf s die gemeenskap was voorheen matriargaal, maar die kerk het die patriargale stelsel opgedwing en 5 miljoen vroue het in die proses gesterf? (In die paganisme word vroueregte nie misken nie.)

  Of is daar woede omdat Jesus dalk liewer vir 'n vrou was as vir sy manlike dissipels en miskien aan haar die opdrag gelaat het om sy evangelie te verkondig, maar dat daar al die jare daaroor gelieg is? Of is die verheerliking van die vroulike onaanvaarbaar?

  Maar sy was dan besete van demone, sewe om presies te wees. En boonop 'n hoer - ja, 'n hoer - dt is wat in die Bybel gestaan het waarmee ek grootgeword het, nie "prostituut" soos vandag die gebruik is nie.

  Di woord is eeue gelede deur die Christelike kerk uit die duim gesuig om Maria Magdalena se beeld swart te smeer, sodat die verheerliking van die vroulike, of dan die paganisme, uitgeroei moet word.

  Prof. Hansie Wolmarans, teoloog en hoof van Griekse en Latynse studie aan die Johannesburgse Universiteit, s: "Ja, die vroe kerk het van Maria Magdalena 'n prostituut gemaak. Dit is een van die grootste onregte tot nog toe om haar rol uit die geskiedenis uit te skryf."

  Volgens hom het keiser Konstantyn in 'n poging om die kerk om militre redes te verenig, die versplinterde Christelike bewegings gedwing om 'n verenigde leerstelling saam te stel.

  Dit is hier waar 'n groot deel van die werklike, histories korrekte leerstellings verlore gegaan het en geskrifte verbrand is.

  Die ortodokse uitkyk het gewen en die gnostiese deel is verwerp. Die gnostiese benadering, soos dit in The Da Vinci code ook geskryf word, erken Maria se evangelie.

  Daar was beslis 'n gnostiese groepering wat vroue gelyk behandel het. Bewyse hiervan is in Paulus se vroere briewe, hoewel sy siening later verander het, s Wolmarans.

  Dit was diegene wat teen die gnostici was wat hulle valslik van seksuele losbandigheid en dies meer beskuldig het - vandaar al die verwysings in die Bybel.

  Draer van die heilige bloed?

  Die gesaghebbende National Geographic s in 'n spesiale verslag die meeste kenners gee toe dat vroe Christelike geskrifte verskil van die weergawe wat uiteindelik in die Bybel opgeneem is. Hulle is oortuig dat Maria Magdalena, hoewel sy nie met Jesus getroud was nie, baie na aan Hom was en dat sy wel een van sy intieme dissipels was.

  Hoewel sy in die Bybel as 'n prostituut uitgebeeld word, is daar geen bewys daarvan nie.

  Dat daar onenigheid in die Christelike kerk bestaan het oor die rol van vroue is 'n feit. Dit was die Rooms-Katolieke Kerk wat in die vyfde eeu na Maria Magdalena as 'n prostituut begin verwys het, miskien omdat hy vroue se vermo om haar as voorbeeld te gebruik as iemand wat mag kon gehad het, wou ondermyn, skryf National Geographic.

  Volgens The Da Vinci code is die Heilige Graal nie 'n objek nie, maar Maria Magdalena, die heilige vrou wat die goddelike vroulikheid verteenwoordig en wat die "heilige bloedlyn" saam met haar gedra het toe sy n die kruisiging na die destydse Galli gevlug het.

  Daar het Jesus se afstammelinge voortgeplant, tot vandag toe.

  Wolmarans s daar is nie bewyse dat hulle kinders gehad het nie, maar dit is bekend dat Jesus 'n buite-egtelike kind was. Of Hy 'n bloedlyn nagelaat het, is gissings.

  Baie gnostici glo die evangelie van Johannes (die vierde evangelie) is eintlik die woorde van Maria Magdalena, of dan di van 'n vrou.

  Jesus het n sy dood eerste aan haar verskyn en dit is toe dat Hy sy opdrag om die evangelie te verkondig aan haar - nie aan Simon Petrus nie - oorgedra het. Daar word beweer die kerk het geweier om dit te aanvaar omdat sy 'n vrou was en het toe die teks verander.

  Die volle verhaal van Jesus en Maria Magdalena is volgens di kundiges uit die Bybel gelaat omdat dit nie ingepas het by die boodskap wat die kerk gemeen het oorgedra behoort te word nie. Dit sluit besonderhede oor Jesus se eerste 30 jaar op aarde in.

  'Net 'n onvoltooide man'

  Prof. Sakkie Spangenberg, teoloog aan Unisa, stem saam dat die vroe kerk versplinter was en dat baie tekste nie in die Bybel opgeneem is nie, veral nie die Nag Hammadi-tekste wat die rol van die vrou erken nie.

  "Dit was uiteindelik mense wat besluit het wat in die Bybel opgeneem word en wat nie," s Spangenberg. En daar is baie kru uitsprake oor vroue in die Bybel.

  In vroer tye is vroue as onvoltooide mans beskou, dus nie volledig mens nie. Een rede daarvoor is dat die mens geen kennis van die anatomie gehad het nie. Dit het diskriminasie teen die vrou aangevuur, s hy.

  Spangenberg meen hoewel The Da Vinci code as fiksie aangebied word, is daar baie waarhede in die boek waaroor mense behoort te dink.


  • In sy boek beweer Brown die bewaarders van die geheime oor Jesus en sy bloedlyn is die geheime organisasie Priory of Sion (Prire du Sion), waarvan bekendes soos Da Vinci, Claude Debussy, Isaac Newton, Botticelli en Victor Hugo lid was.


  Diegene wat glo nie wil h die waarheid moet uitlek nie en teenstanders is van die Magdalena-teorie, is volgens die boek lede van Opus Dei (God se werk), 'n organisasie wat deur die Katolieke Kerk onderskryf word.

  In reaksie op die debat het die organisasie in 'n verklaring ges hy is nie 'n geheime organisasie nie. Lidmaatskap is wel slegs per uitnodiging. Opus Dei, wat ook 'n tak in Westcliff, Johannesburg het, s hy doen net welsynwerk ter ere van die kerk.

  In The Da Vinci code skryf Brown dat van die lede hulself erg martel. Opus Dei ontken of erken dit nie, maar s op sy webtuiste lede vas soms en daar is mense in die geskiedenis wat "groot opofferings gemaak het".

  Die evangelie van Maria Magdalena het behoue gebly

  Die evangelie van Maria Magdalena bestaan wel.

  Dit is in 1945 in Egipte saam met 13 antieke kodekse ontdek en is deel van die Nag Hammadi-biblioteek se versameling. Voorheen is gemeen di teks is deur ortodokse Katolieke verwoes saam met die evangelie van Thomas en die evangelie van die waarheid, volgens www.gnosis.org. Luidens di tekste is man en vrou gelyk, maar dit is nooit in die hoofstroom-Christendom se tekste opgeneem nie. Volgens gnostici op die webwerf is dit die omvattendste teks van Maria Magdalena se evangelie wat bewaar gebly het, hoewel van die hoofstukke weg is. Griekse weergawes wat fragmente van di evangelie bevat, is elders opgegrawe.

  Dit stem baie ooreen met Johannes se weergawe van die ontmoeting van die dissipels met Jesus n sy opstanding. Volgens Maria Magdalena se evangelie vra Petrus waarom God met haar gepraat het (by die graf n sy opstanding) en nie eerder met een van die mans nie. "Verkies Hy dan haar bo ons?"

  Levi wys hom op sy vinnige humeur en s: "Die Redder het haar waardig gemaak, wie is jy om haar te verwerp? Sekerlik ken die Redder haar baie goed. Dit is hoekom Hy haar liewer gehad het as vir ons."

  Wat is paganisme?

  Tradisionele godsdiens of paganisme was baie ingestel op die erkenning van die vrou as 'n gelyke, die balans tussen Jin en Jang.

  Dit het nie met paternalisme gestrook nie.

  Mense verstaan die begrip "paganisme" verkeerd, s die teoloog prof. Hansie Wolmarans. Selfs woordeboeke vertaal pagan (paganisme) as "heidens".

  Wolmarans s dit is nie "heidens" nie, maar 'n antieke religie waaruit die Christelike geloof geleen het, onder meer oor die maagdelike geboorte van Jesus.

 2. #2
  Stefanus's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Bloemfontein
  Age
  57
  Posts
  1,606
  Blog Entries
  1
  Total Downloaded
  477.1 KB
  Videos
  128
  Rep Power
  10

  Default GKSA debatteer weer oor vrou se posisie in die kerk

  GKSA debatteer weer oor vrou se posisie in die kerk

  Bron: Beeld - Jul 01 2009 05:50:16:430AM - (SA)

  Potchefstroom. Wyd uiteenlopende menings het gister op die algemene sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) na vore gekom oor die vraag of vroue ook ouderlinge en diakens mag wees.

  Die afgevaardigdes het n verslag van 99 bladsye van n kant af bespreek. Die verwagting dat dit die groot debat sou wees wat n finale antwoord oor die posisie van vroue in die kerkverband sou bring, is egter vroeg gekelder. Dis omdat die kommissie wat die verslag voorberei het die toelating van vroue tot die diakenamp as afgehandel beskou het.

  Talle afgevaardigdes wat weer daaroor wou praat, het kapsie daarteen gemaak, maar die beste wat hulle kon beding, was dat beswaarskrifte teen die besluit weer by volgende sinodes ingedien kan word. Oor die oorblywende sake vroue as predikante en ouderlinge het groot verskille na vore gekom.

  Aan die een kant was daar afgevaardigdes wat gepraat het van n skeppingsordening waarin God die man n sekere rol gegee het om te speel en die vrou n ander.

  Dr. Gert Breed van Randburg het aan die sinode ges al word die vrou se rol soms met woorde soos onderdanigheid beskryf, beteken dit geensins dis n minderwaardige rol nie.

  Van die afgevaardigdes het ook vergelykings getref tussen die stemme wat vra die kerk moet nuut oor die posisie van vroue dink en die slang wat in die paradys gevra het of God hulle werklik verbied het om van die vrugte in die tuin te eet.

  Prof. Paul Kruger van die Teo-logiese Skool Potchefstroom het ges die GKSA se ekumeniese bande met verskeie ander kerke kan in die gedrang kom as vroue tot die ampte toegelaat word.

  Daar was stemme wat gevra het die kerk moet die saak van vroue in die ampte hanteer soos wat die saak oor slawerny gehanteer is. Die Bybel verbied slawerny nie regstreeks nie, maar die kerk beskou die Bybelse uitsprake oor slawerny vandag as tydgerig, sodat dit nie vandag geld nie.

  Volgens die argument moet n mens aanvaar die Bybel is in patriargale tye geskryf en weer-spiel daarom iets daarvan.

 3. #3
  Stefanus's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Bloemfontein
  Age
  57
  Posts
  1,606
  Blog Entries
  1
  Total Downloaded
  477.1 KB
  Videos
  128
  Rep Power
  10

  Default Sinode - Dopper-vroue kan nie di ampte beklee.

  Dis finaal: Dopper-vroue kan nie di ampte beklee

  Bron: Beeld - Jul 02 2009 02:49:18:833AM - (SA)

  Potchefstroom.  Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) het gister nee ges vir vroue in die ampte van predikant en ouderling.

  Die kerk se algemene sinode het sy besluit n n dag lange debat geneem. Die stemtelling is nie bekend gemaak nie, maar ds. Leo van Schaik, skriba, het ges daar was n beduidende meerderheid en dat dit nie enkele stemme was wat die deurslag gegee het nie.

  Dr. Neels Smit, voorsitter, het afgevaardigdes gevra om die uitslag te aanvaar as die uitkoms wat die Here vir ons gegee het.

  Verskeie predikante het kommer uitgespreek dat lidmate wat nie van die besluit hou nie, die kerk gaan verlaat.

  Prof. Fika van Rensburg, een van die groot kampvegters vir die toelating van vroue tot alle ampte, het ges hy is baie teleurgesteld.

  Volgens Van Rensburg meld daar omtrent nie vroue aan vir predikantstudies nie weens die boodskap wat oor jare na hulle uitgegaan het dat hulle nie predikante in die GKSA kan word nie.

  Ds. Sarel Cilliers van die gemeente Waterberg (dolerend) het ges hy het vrede dat hulle met die besluit gehoorsaam aan die Bybel is.

 4. #4
  Mod knipmes's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Polokwane
  Age
  58
  Posts
  612
  Blog Entries
  7
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  61

  Default Re: Sinode - Dopper-vroue kan nie di ampte beklee.

  Quote Originally Posted by Stefanus View Post

  Dis finaal: Dopper-vroue kan nie di ampte beklee  Ds. Sarel Cilliers van die gemeente Waterberg (dolerend) het ges hy het vrede dat hulle met die besluit gehoorsaam aan die Bybel is.
  Ek seg mos altoos vir jare al dat die bybel aanbid worre, so als asof dit selwers God mog wees....

  groetnis
  knipmes

 5. #5
  Stefanus's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Bloemfontein
  Age
  57
  Posts
  1,606
  Blog Entries
  1
  Total Downloaded
  477.1 KB
  Videos
  128
  Rep Power
  10

  Default Vol vrou, halwe mens - Bybel s wl oor vrou se rol

  Bybel s wl oor vrou se rol

  Bron: Beeld 01/08/2009 15:24 - (SA)
  Herman Agenbag,
  Vredenburg

  Ek verwys na Jan Venter van Hankey se brief in Rapport (Sondag 26 Julie) waarin hy meld dat die Bybel nie n duidelike uitspraak het aangaande vroue se posisie in die kerk nie.

  Ek verskil, en wil na n paar verse verwys.

  Seker die duidelikste verwysing kom voor in Romeine 16:1-2: Ek beveel by julle aan ons suster Fb, wat n dienares (Grieks: diakonos, wat beteken diakones, Christelike onderwyser of pastoor) is van die gemeente in Kenchr, dat julle haar ontvang in die Here, soos dit die heiliges betaam In vers 6 word die naam van Maria genoem. In vers 12 s Paulus: Groet Trifna en Trifsa, vroue wat in die Here arbei.

  In Handelinge 2:17 -18 s Petrus: En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer En ook op my diensknegte en diensmaagde sal Ek in di dae van my Gees uitstort, en hulle sal profeteer.

  In Johannes 4 lees ons van die Samaritaanse vrou in gesprek met Jesus en hoe sy daarna die stad ingegaan en die mense van die Christus vertel het.

  Vir my kan die Bybel nie duideliker as dit wees nie.

Similar Threads

 1. Kerke neem standpunt in teen Gretha se man is vrou se hoof
  By Stefanus in forum Artikels uit die media
  Replies: 4
  Last Post: 2nd August 2009, 18:23
 2. Bespreking: Seun van die mens
  By Stefanus in forum Besprekings
  Replies: 8
  Last Post: 6th December 2007, 16:11

Tags for this Thread

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •