Results 1 to 6 of 6

Thread: Ou Testament: Morele Lesse en Wyshede

 1. #1
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Ou Testament: Morele Lesse en Wyshede

  Ek het onlangs besoek ontvang van my neef wat 'n afgetrede dominee is. Hy het 'n leeftyd produktief gewy aan 'n misie om die Bybel aan mense oor te dra. Hy het my beÔndruk met sy eerlike liefde vir die Ou Testament en sy onwrikbare geloof daarin dat die Ou Testament as basis behoort te dien vir die bestaan van die mens en die saligheid van hierdie vervloekte skepsels op hierdie vervloekte stuk grond en see, genaamd Aarde.

  Uit eerbied vir my dominee-neef gaan hierdie onderwerp gewy word aan die "onverganklike goddelike moraliteit" soos verkondig deur die Ou Testament. Alle insette sal Bybel-gefundeerd wees en behoort daarom beskou te word as "onverganklike goddelike wette en opdragte".

  Teenspraak sal beskou word as "godslastering" omdat alle insette geneem word uit die "woord van god" soos my neef die Bybel aan my voorgehou het.

  Ter wille van u eie "saligheid" word die leser gewaarsku om homself/haarself nederig te hou en te verootmoedig. Dit is die voorskrifte wat my dominee-neef aan my voorgehou het en ek gee hierdie opdragte ook aan u as die leser deur.

  Vervolgens gaan ek die Ou Testament aan die Boer bekend stel deur die geestesoog van my dominee-neef.

  Om die tafel "gelyk te maak" herinner dominee ons daaraan dat die Here/Jahweh spyt is dat hy julle gemaak het.

  Genesis 6

  6 het dit die HERE berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in Sy hart.


  Wees dus bewus daarvan dat julle bestaan vir die HERE/Jahweh 'n groot fout en smartlike ervaring is.

  Ek het dominee nederig gevra of die bostaande vers impliseer dat die HERE/Jahweh daartoe in staat is om foute te maak en sy maaksels daarvoor te verkwalik. Om spyt te kry of berou te hÍ, dui tog op verganklike en menslike oordeelsfoute wat nie getuig van 'n alsiende, alwetende en alomteenwoordige Godheid nie.

  Dominee het hom vir my opmerkings vervies en gesÍ: "Ek laat nie my god beledig nie!" Ek wou hom nog vra na die volgende teenstrydige vers, maar hy het hom reeds gewip en die geselskap verlaat.

  Nķmerie 23

  19 God is geen man dat Hy sou lieg nie; of 'n mensekind dat dit Hom sou berou nie. Sou Hy iets sÍ en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie?


  Ek merk op dat die HERE/Jahweh berou kry oor sy foute (Genesis 6:6) maar God nie (Nķmerie 23:19). In teendeel, die HERE/Jahweh se berou word vanuit die perspektief van God beskou as gedrag van 'n mensekind.

  Nou wonder hierdie mensekind of hy 'n fout uit die skepping van die HERE/Jahweh is, of die kroon van God se Skepping na die beeld van God is. Dominee het hom klaar vervies. Hy gaan my nie antwoord nie.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 2. #2
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Ou Testament: Morele Lesse en Wyshede

  Die lesers het nou kennis daarvan geneem dat die HERE/Jahweh spyt is dat hy julle gemaak het en dat julle blote bestaan vir hom 'n smartlike ervaring is. Om julle beter te laat voel, kan ons darem toevoeg dat julle nie alleen is nie. Die HERE/Jahweh is ook spyt oor "die vee en die kruipende diere en die voŽls van die hemel wat hy gemaak het".

  Genesis 6:7
  En die HERE sÍ: Ek sal die mens wat Ek geskape het, van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voŽls van die hemel; want dit berou My dat Ek hulle gemaak het.

  Asof die berou oor ons bestaan nie genoeg is nie, bestaan daar boonop berou op berou, of dubbele berou.

  Kom ons neem koning Saul as voorbeeld. Ons weet reeds dat die HERE/Jahweh berou had omdat hy Saul as mens gemaak het. In Saul se geval het die HERE/Jahweh 'n verdere fout begaan deur Saul as koning aan te wys. En toe volg berou op berou.

  1 Samuel 15
  35 En Samuel het Saul tot die dag van sy dood nie meer gesien nie, want Samuel het getreur oor Saul; en die HERE het berou gehad dat Hy Saul koning gemaak het oor Israel.

  Die leser moet hom nie veel bekommer oor die volgende strydige stelling nie. Verootmoedig en glo soos 'n kind. Gesonde verstand gaan jou in die hel laat brand!

  1 Samuel 15:29
  En ook lieg die Roem van Israel nie, en Hy ken geen berou nie; want Hy is geen mens, dat Hy berou sou hÍ nie.

 3. #3
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Ou Testament: Morele Lesse en Wyshede

  Te veel berou is darem ook nie 'n goeie ding nie. Dit dui op swak oordeel en herhaling van foute.

  Mens kan dalk later net moeg raak vir al die berou.

  Jeremiah 15:6
  Jy het My verwerp, spreek die HERE, jy het Šl agteruitgegaan; daarom strek Ek my hand teen jou uit en verwoes jou; Ek is moeg om berou te hÍ.


  Met 'n uitverkore volk soos die Israeliete, is dit waarskynlik nie verregaande dat die HERE/Jahweh se foute en berou ten opsigte van hulle, 'n versadigingspunt sou bereik nie. Die Israeliete het die HERE/Jahweh reeds by vele geleenthede daartoe gedryf om onheil in sy hart te bedink en te doen.

  En wanneer die HERE/Jahweh hierdie onheil doen, volg nog berou.

  Jeremiah 42:10
  As julle rustig in hierdie land bly, sal Ek julle bou en nie afbreek nie, en julle plant en nie uitruk nie; want Ek het berou oor die onheil wat Ek julle aangedoen het.


  Dit was juis Moses wat die HERE/Jahweh aangespreek het oor die onheil wat hy ten opsigte van die Israeliete bedink het.

  Exodus 32
  12 ... Wend U af van die gloed van u toorn, en laat dit U berou oor die onheil van u volk.


  Die HERE/Jahweh het gevolglik na Moses geluister en afgesien van sy planne wat in onheil bedink is.

  Exodus 32:14
  Toe het dit die HERE berou oor die onheil wat Hy gesÍ het dat Hy sy volk sou aandoen.


  Ons weet dat die HERE/Jahweh se geduld en berou op geraak het in so 'n mate dat mense vandag nog soek na die verstrooide Israeliete.

  Aan die leser wat sou wonder hoe 'n ware God onheil of iets onheiligs sou doen of bedink, soos herhaaldelik in die Ou Testament gedokumenteer en hierbo aangehaal is, 'n vriendelike waarskuwing. Glo soos 'n kind, of jou voorland is die hel.

  Indien jy ook sou redeneer dat die Goddelikheid slegs in heil en heiligheid en nie in onheil of onheiligheid optree nie, moet ek jou ernstig daarteen waarsku om nie toe te laat dat jou gesonde oordeel in die pad van jou "saligheid" kom nie.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 4. #4
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Ou Testament: Morele Lesse en Wyshede

  Die feit dat die nageslag van Abraham spesifiek deur die HERE/Jahweh tussen al die volkere op aarde uitverkies is om sy volk te word, sou vir die Israeliete 'n tweesnydende swaard wees. Om die HERE/Jahweh se witbroodjies te wees, had sy voordele maar uiteindelik sou daardie twyfelagtige voorreg lei tot hul verstrooiing en die einde van die Israeliete as 'n soewereine volk.

  Die Israeliete het dit nie juis maklik gehad nie, want die HERE/Jahweh het hul by tye doelbewus mislei en van die wal in die sloot gehelp.

  EsegiŽl 20.

  25 So het …k dan ook aan hulle insettinge gegee wat nie goed was nie, en verordeninge waardeur hulle nie sou lewe nie.


  Vir diegene wat vir 'n vlietende oomblik sou wonder hoe 'n regverdige HERE dan aan sy kinders slegte insettinge kon gee en verordeninge wat tot hul vernietiging sou lei, 'n woord van vermaning.

  Ons ken nie die HERE se weŽ nie.

  En indien jy sou reken dat die HERE/Jahweh se "selferkende" gedrag hierbo dui op onbetroubaarheid, moet ek jou herinner aan die vuur wat in die hel brand, vir mense soos jy!

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 5. #5
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Ou Testament: Morele Lesse en Wyshede

  Die HERE/Jahweh is 'n god wat nie skroom om sy voorvel-ontneemdes aan te stig om massamoord te pleeg op onskuldige vroue, kinders en babas nie.

  Numerie 31

  17 Maak dan nou dood almal wat van die manlike geslag onder die kinders is; en maak dood elke vrou wat gemeenskap met 'n man gehad het.

  18 Maar laat al die kinders onder die vroulike persone wat geen gemeenskap met 'n man gehad het nie, vir julle in die lewe bly.


  Die Israeliete mog die stomme meisiekinders as oorlogsbuit hou nadat hul vaders, moeders en broers in 'n massamoord verdelg is.

  1 Samuel 15

  3 Gaan nou en verslaan Amalek, en julle moet met die banvloek tref alles wat hy het; en jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet om die lewe bring man sowel as vrou, kind en suigling, bees en kleinvee, kameel en esel.


  Liewe leser, indien jy nou sou waag om denke van walging te koester omdat die HERE van die Ou Testament hierdie massamoord op onskuldige manne, vroue en babas in jou "onverganklike Woord van God" gelas, moet jy mooi besin oor jou eie lot.

  Aanvaar bloot dat die HERE/Jahwe in beheer is en enige oomblik verkragters en moordenaars op jou pad kan stuur soos wat hy in die aangehaalde gedeelte gedoen het.

  Vrees die HERE/Jahweh, glo soos 'n kind en sÍ "wyk Satan" vir jou gesonde verstand wat jou waarsku dat hy 'n bose god is.

 6. #6
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Ou Testament: Morele Lesse en Wyshede

  Die God van die Ou Testament is uitdruklik daaroor dat hy 'n enige HERE is.

  Deuteronůmium 6:4.

  Hoor Israel, die HERE onse God is 'n enige HERE.


  As dit by jou opkom dat die HERE nie glo aan 'n Drie-Enige God nie, is jy dalk reg. Maar moenie sulke gewaagde denke koester nie. Netnou ontvlam die toorn van die HERE teen jou en word jy ook gedwing tot kannibalisme om jou vader en jou kinders op te eet. Dit is nou te sÍ as hulle jou nie eerste opeet nie.

  EsťgiŽl 5.

  8 daarom, so sÍ die Here HERE: Kyk, Ek het dit teen jou, ja, Ek! En Ek sal strafgerigte in jou midde oefen, voor die oŽ van die nasies;

  9 en om al jou gruwels ontwil sal Ek aan jou doen wat Ek nooit gedoen het nie, en wat Ek sů nooit weer sal doen nie.

  10 Daarom sal die vaders die kinders opeet in jou midde, en die kinders sal hulle vaders opeet; en Ek sal strafgerigte oefen in jou midde en sal al wat van jou oorbly, na al die windstreke verstrooi.


  En indien dit by jou sou opkom dat die HERE nou nie regtig bedoel dat hulle mekaar sou opeet nie, behoort die volgende jou tot insigte te dwing.

  2 Konings 6.

  8 Verder sÍ die koning vir haar: Wat is dit met jou? En sy antwoord: Hierdie vrou het vir my gesÍ: Gee jou seun, dat ons hom vandag eet; dan kan ons mŰre my seun eet.

  29 So het ons dan my seun gekook en hom geŽet; maar toe ek die volgende dag vir haar sÍ: Gee jou seun, dat ons hom eet ó het sy haar seun weggesteek.

Similar Threads

 1. Testament of Solomon
  By Stefanus in forum Teologie en dogma
  Replies: 0
  Last Post: 9th May 2010, 13:00
 2. Gode van die Ou Testament
  By Die Ou Man in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 0
  Last Post: 18th March 2010, 06:33

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •