Hy offer vandag Sy intieme liefde, hulp en bystand,
Aan almal wat dit wil hę!


Die liefde van ons Vader wat vir die skepping lewe bring,
Sien die helder Lig in al wat leef en op elkeen se gesig
Dis die roepstem van ons Pappa wat Sy kinders huistoe wil dra,

Hoor die stem van ons Vader, diep binne julle harte brand Sy
Liefdes offer


Voel Sy liefdes verklaring diep binne in julle harte, ‘n Vader se verlange na
Sy kinders, wat in die reddings uur ontbrand

Ken jy sy reddings hand, net Hy alleen is die hoop van hierdie land
Dis die stem van ‘n Vader wat Sy kinders huis toe roep
Hoor die stem van ons Vader, hoor die stem van ons Vader..

Hal-le-lu-ja

Dis die stem van ‘n Pappa wat sy kinders huis toe roep,
Terug na hul geestelike woning saam met Hom!
Hy alleen is die Trooster, Hy alleen is ons redder!

Amen