"Dominee" se klein Jannie, "daar is iets wat ek nie verstaan nie."

"En wat is dit, Jannie?" vra Dominee
"Volgens die Bybel het die Kinders van Israel die Rooisee oorgesteek. Reg, ne?"

"Ja, dit is so."

"En die Kinders van Isreal het teen die Filistyne oorlog gemaak, reg?"

"Ee.....reg."

"En die Kinders van Israel het die tempel gebou, reg?"
"En die Kinders van Isreal het teen die Egiptenare geveg, die Kinders van Isreal het teen die Romeine geveg, en die Kinders van Israel het altyd iets belangriks gedoen, reg?"

"Ja dit is so," stem Dominee

"Wat is jou vraag?"

"Nou wat het die grootmense dan gedoen?"