Results 1 to 4 of 4

Thread: Godsdienstige fundamentalisme sal ons einde beteken

 1. #1
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Godsdienstige fundamentalisme sal ons einde beteken

  Maandag, 16 Augustus 2010 08:43

  J.H. du Toit

  Dit is teleurstellend dat Christo Landman nog nie op Thys Human se navrae gereageer het rakende of Landman en die teokratiese beweging die Kenmekaarkonferensie gekelder het nie. Immers het Human hom (Landman) die kans gegee om te bevestig of Landman, en die teokratiese beweging, van die Kenmekaarkonferensie ontrek het omdat ‘n hulle nie aan gesprekke sal deelneem tensy dit nie vooraf aanvaar word dat ‘n volkstaat ‘n teokrasie sal wees nie. Wat is die doel van gesprekke dan vra ek? Die teokratici en hul mede-fundamentaliste sal ons ondergang beteken. Laat ek verduidelik.

  Vele Afrikaner-emigrante wat na die Anglo-Boereoorlog nie onder Britse bewind wou leef nie, het Argentinië toe getrek. Hulle is deur die Argentynse owerhede in Patagonie gevestig. Die Argentyne se idee was dat die Afrikaners hierdie ylbevolkte deel van Argentinië sou bevolk. Ons kan alleen vermoed dat as dit ‘n suksesvolle kultuuroorplanting was, Afrikaans vandag in Patagonië sou gedy. Wie weet, miskien sou selfs meer Afrikaners dan soontoe trek, ook diegene wat in latere jare van die ANC-regime sou vlug. Patagonië sou dalk selfs ‘n soort Afrikaner-Quebec, binne Argentinië, kon word. Dalk sou dit die volkstaat kon word, maar helaas nie.

  Die rede is eenvoudig en bekend aan Afrikaners. Kort ná die vestiging van die Afrikaners in Patagonië het kerklike tweespalt uitgebreek. Die gevolg van hierdie godsdienstige onmin was dat daar nooit eenheid in die Argentynse Afrikanergemeenskap ontwikkel het nie. Die onenigheid het daartoe gelei dat hulle as kultuurgemeenskap verbrokkel het. Ironies vir die puriteinse hardkoppiges van ouds is hul verspaansde afstammelinge vandag uitgelewer aan die druk van verkatolisering. Hierdie is ‘n klassieke voorbeeld van hoe Afrikaners se godsdienstige fundamentalisme en gepaardgaande hardkoppigheid tot hul eie ondergang gelei het.

  Die probleem met godsdienstige fundamentalisme is dat dit in ‘n stel absolute idees glo. Daar is geen ruimte vir kompromie of buigsaamheid nie, want afwyking van hierdie absolute "waarhede" sal lei daartoe dat die siel in die ewige foltering beland. Dis dus beter om die prys van onwrikbaarheid te betaal as om van die absolute godsdienstige "waarhede" af te sien. Nodeloos om te verklaar bestaan hierdie "waarhede" slegs in die gelowige se gedagtegang, want volgens die rasionele vereistes van enige wetenskap, is geloof geen vorm van kennis nie, in elk geval nie in die empiriese sin van die woord nie. Geloof is en bly net dít, nl geloof, onwetenskaplike kennis of idees waarvoor daar geen bewyse bestaan nie, gepaardgaande met die vaste oortuiging dat dit die waarheid is. As die gelowige dus sê dat “Ek weet God bestaan, want ek sien Sy hand in my lewe” dan moet die aanhoorder dit maar met ‘n knippie sout neem, want eintlik pas die word "weet" glad nie in daardie sin nie. Die gelowige se woorde sou meer akkuraat wees as hy sou sê “Ek glo dat God bestaan, want sekere dinge in my lewe lyk vir my na Sy werk.”

  Eintlik is die gelowige en die ateïs ewe irrasioneel en dikwels ook ewe hardkoppig. Immers is dit net so onwetenskaplik en onbuigsaam om te sê “Ek weet daar is geen god nie.” Hoe kan enigiemand so iets sê as jy dit nie kan bewys nie, dis immers nie Kersvader of die Paashaas waarvan ons praat nie, maar ‘n baie meer abstrakte konsep? Wanneer die agnostikus dus sê “Ek weet nie of daar ‘n god is nie, dalk is daar, dalk is daar nie” dan is dit die mees rasionele verklaring. Tog, die vrees wat reeds tydens die kinderjare ingeprent word, maak dit ontmoontlik vir die meeste gelowiges om ooit die rasionele standpunt in te neem. Deels om daardie rede, asook die hoop dat daar iets beter as hierdie lewe moet wees, is baie, ook die uwe, gelowig. Geloof het dikwels bittermin met liefde vir God te make en baie meer met vrees.

  Sulke eksistensiële vrese is meer waarskynlik by mense wat reeds in ‘n omgewing leef waar ‘n eksistensiële krisis beleef word, soos tans met die Afrikaner die geval is. Wanneer ons voorgeslagte ook sulke krisisse beleef het, soos die Bosoorlog, die 1976-onluste, die twee Vryheidsoorloë, Bloukrans, Bloedrivier, Dingaanskraal, die Oos-Grensoorloë en nog vele ander konflikte, kan godsdiens die kulturele verstekpunt raak om krississe op die geestelike vlak te hanteer. Binne ‘n groter gebalanseerde benadering is dit nie verkeerd nie. Die vrees vir die goddelikheid, vrees vir eie mortaliteit ens. kom by meeste gelowiges voor, en dis normaal, maar by sommiges raak dit oorheersend. By diegene waar die gesonde dosis vrees deur ‘n oormaat daarvan vervang word, word hul geloof, opsigself, daardeur omvorm. Hulle raak obsessief oor die letter van die Woord en wil alles om hulle daarby maak inpas. Soos met enige obsessie verloor hulle kontak met die werklikheid. In ekstreme gevalle word ‘n hele land deur so ‘n bestel oorgeneem, dus ‘n teokrasie. Iran is ‘n voorbeeld van so ‘n rampspoedige implementering van godsdienstige obsessie.

  Geloof opsigself is nie die probleem nie. Dít, tesame met gesonde verstand, kan selfs die oplossing wees. Bloedrivier is ‘n uitstekende voorbeeld van hoe gesonde verstand en geloof ons tot redding gebring het. Die probleem is wanneer gelowiges se absolutisme oorheersend raak, waanneer daar geen buigsaamheid rondom enige konsepte meer bestaan nie. Laasgenoemde is die obsessie waarna in die vorige paragraaf verwys is. Die godsdienstige absolutisme begin dan elke aspek van hul gedagtewêreld oorneem, tot die punt dat selfs die politiek daarvolgens in die vorm van ‘n teokrasie bestuur moet word. Dikwels hou dit ook verband met persoonlikheidstipes. Hierdie persoonlikheidstipe gedy veral in regse politiek, en soos reeds met die Argentynse ervaring bewys is, kan dit tot ‘n volk se ondergang lei as hulle die oorhand verkry. Afrikaners het deur hul geskiedenis ‘n oormaat aan hierdie tipes. Immers stam ons tot groot maat uit sulke mense, die Hollanders wat vir dekades lank teen die Spanjaarde geveg het, die Hugenote, ens. Die voordeel van hierdie persoonlikheidstipes is dat hulle meer geredelik teen ‘n onderdrukkende regime sal rebelleer. Die nadeel is dat hulle onder ekstreme druk moet verkeer voordat hulle as ‘n eenheid saamwerk, dikwels te laat. Hulle onenigheid met hul volksgenote kan handeling in die wiele ry met ‘n gevolglike oorwinning vir die vyand.

  Hul harkoppigheid, soos met die Argentynse Afrikanersetlaars, en dus hulle onvermoë om aanpassings terwille van eenheid te maak, ruïneer die kanse op oorlewing as ‘n kultuur. Hulle is soos die Amerikaanse spreekwoordelike floo floo bird, wat gepas deur WA de Klerk as die "vlie-vlie-voël" vertaal is. Die vlie-vlie-voël wat alewig agteruit vlieg is ‘n metafoor vir die een wat so ingekeer op sy eie idees is, dat hy geensins kan uitreik na diesulkes wat anders as hy dink nie. Aan die einde het die vlie-vlie-voël se agteruitvlieëry so erg geraak dat hy met sy kop deur sy agterent gevlieg het. Dit is ‘n gedagtegang wat tot selfvernietiging lei. Is dit waarmee die Afrikaner- teokratiese beweging besig is? Is mense soos Christo Landman se fundamentalisme en hardkoppigheid besig om Afrikanereenheid en dus kultuuroorlewing in die wiele te ry? Dink die teokratiese beweging werklik dat Afrikaners bereid sal wees om in ‘n godsdienstige diktatuur te leef? Sê daarvan wat jy wil, maar niemand kan ontken dat Afrikaners sekere menseregtelike vryhede in die NSA gesmaak het wat hulle nie onder die NP-bewind gehad het nie. Of, is Christo Landman en die res van die teokratiese beweging deel van die ekstremistiese Israelvisietipes wat glo dat mense nie regte het nie, maar net verantwoordelikhede teenoor God? Glo my, Afrikaners sal eerder in die haglike NSA bly, of na Australië emigreer, voordat hulle by sulke sektariese malligheid sal inkoop.

  Die teokratiese beweging moet nou aan Afrikaners verklaar of hulle te onbuigsaam is om met Afrikaners van verskillende geloofs- en filosofiese sieninge saam te werk. Wil hulle ons volk in ‘n Calvinistiese weegawe van Iran indwing? Indien dit die geval is, is hulle deel van die probleem en nie deel van die oplossing nie. Sulke verkramptheid sal ons volk se ondergang kos. In ons krisis is onbuigsaamheid ‘n vorm van selfmoord. Uiteindelik sal ons nes die Afrikaners in Argentinië in die volksvreemde massa verdwyn, maar ek glo dat dit vir die teokratiese fundamentaliste ‘n beter opsie is, as om buigsaam teenoor volksgenote te wees.

  Uit PRAAG - godsdienstige-fundamentalisme-sal-ons-einde-beteken

 2. #2
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Godsdienstige fundamentalisme sal ons einde beteken

  Hier volg die reaksie van Dr. Jann Schlebusch, van die Teokrasie Komitee wat verantwoordelik was vir die opstel van die Verslag van die Teokrasie-komitee aan die Volksvergadering van die Geloftevolk (Sien verslag hier).

  Dit is 'n interessante liberale standpunt van JH du Toit. Ons wil niemand aan ons wil of diktatuur onderwerp nie. Ons glo in die God van die Bybel en ons lees in sy Woord dat ons sy gebooie moet gehoorsaam. Dit is wat ons wil doen met die Teokrasie. Ons verwag nie van liberaliste wat in 'n 'bonatuurlike wese' of 'n agnostikus wat in 'n vae 'godheid' glo om ons siening te deel nie. Julle kan rustig aangaan in die NSA of elders. Ons doel is ook nie primêr om ons volk te red nie, maar wel om ons hemelse Vader te verheerlik. Ons Teokrasie-verslag is gereed vir publikasie en julle kan dit op die webwerf: volksvergadering.co.za of op Boerevryheid se webwerf kry. As dit moontlik is, sal ek dit graag ook hier wil plaas (dit is bietjie lywig - 37 folios). Enige kommentaar en kritiek met die doel om ons Vader te verheerlik uit 'n Bybelse perspektief is welkom.

  Jann Schlebusch

  Praag - Godsdienstige fundamentalisme sal ons einde beteken

 3. #3
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Godsdienstige fundamentalisme sal ons einde beteken

  Thys Human reageer soos volg:

  Jann Sclebusch, Jy kan maar draaie gooi en ontken soos jy wil, maar teokrasie beteken, soos julle self aandui, "God regeer". En jy maak dit duidelik op jou insetsel hieronder dat julle "God se gebooie moet gehoorsaam. Daarby sterl julle dit duidelik dat enigeen wat in julle "teokratiese volkstaat" wil woon eers geloof in YHWY en Jehoshoua (of so iets) moet bely,

  Maar jy mislei mos mense, gewone Afrikaner Christene, met hierdie storie, Julle wil uitmaak dat die Opperwese waarin hulle glo nie "God" of "Jesus" genoem mag word nie, maar hierdie vreemde, onafrikaanse en eintlik tipies semitiese name.

  Ek dink jy mislei ons ook deur nie duidelik hier te stel dat die voorstes in julle geledere eintlik die volksvreemde Israel Visie-manne is. Maar ons kan die "stem van Esau" in hierdie ding hoor en sien.

  Maar veral openbarend skryf jy hieronder: "Ons doel is ook nie primêr om ons volk te red nie, maar wel om ons hemelse Vader te verheerlik."

  Nou vir wat stig julle nie 'n nuwe kerk of 'n sekte of vir wat gaan slaan julle nie tent op op 'n berg of in die woestyn waar julle dit kan doen nie? 'n "volkstaat", vir julle inligting, impliseer 'n staatkundige, politieke bestel. Baie Afrikaners hoop dat die Afrikanervolk in 'n eie staat "gered" gaan word van die dwingelandy en nuwerwetse slawerny waaraan hulle in die NSA onderwerp word. Ons van die VVA en talle Afrikaner Christene smag na sulke redding, maar julle stel nie daarin belang nie - julle wil net lede vir julle "kerk" of "gelowige gemeenskap" werf.

  Dit is julle wat nie in die volkstaat hoort nie. Julle kan nie daarby inpas nie en julle sal dit moeilik vind om aan te pas by die alledaagse verdraagsaamheid, gelykmatigheid van 'n staat wat deur Afrikaner-Nasionaliste regeer word - ongeag hulle geloof of enige ander oortuiging.

  Ek herhaal wat ek nou al verskeie kere op hierdie webblad gestel het:
  Ons Vrydenke Afrikaners besef en aanvaar dat die Volkstaat inherent 'n Christelike inslag sal he^ want die meeste Afrikaners is Christene - al bevind hulle hul in verskillende kerke en godsdiensverbande omdat hulle nie oor alles met nmekaar saamstem nie. Juis daarom is hulle uiters versigtig dat net een kerk of een vertolking of een uitleg van die Christelike geloof in 'n staatsopset oorheers. En hulle is deesdae eers uiters versigtig vir moderne profete en "christelikheid" skreeuers want hulle onthou hoe hulle mislei is deur Bey Naude, Johan Heyns, Nico Smit en ander verraaiers wat vir hulle vertel het dat hulle sonde poeeg om "apartheid" aan te hang en hulle so gehelp het om die Adfrikaners in te praat in hierdie gemors waarin ons ons nou bevind.

  Julle met hierdie ekstreme, uitlandse, selfs gevaarlike sieninge gaan presies dieselfde met die Afrikaner doen as wat hierdie ANC (wat ook hoog opgee oor Christelikheid) nou besig is om te doen: die Afrikaner vasvang en inbind en onderdruk in 'n bestel waarin hy nie glo nie, wat onder valse voorwendsels aan hom opgedwing is en waaruit hy moeilik weer gaan kom. Julle gaan die gewone Afrikaner net so onderdruk as wat die ANC doen!

  Om verstaanbare Bybelse woorde te gebruik: Wyk weg van ons af! Moet ons nie probeer verlei met julle valse profesiee en misleidende geloof nie. Gee pad! Gaan sit op 'n berg en wag vir julle vreemde "godheid" om julle van hierdie aardse bestaan te verlos.

  Uit Praag - Godsdienstige fundamentalisme sal ons einde beteken

 4. #4
  Mod knipmes's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Polokwane
  Age
  58
  Posts
  612
  Blog Entries
  7
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  60

  Default Re: Godsdienstige fundamentalisme sal ons einde beteken

  Thys vir President!!!!

  Magtie, maar die man kan opgewonde raak! Ek hou daarvan!

  Ek wil egter seg sonder grappies dat ons toekoms nie te vinde sal wees op politiese of toelogiese vlakke nie...
  vir die wat wil hoor

  groetnis
  knipmes

Similar Threads

 1. Die einde in sig!
  By Die Vrou in forum Spirit Guide - Die Vrou
  Replies: 0
  Last Post: 19th May 2010, 10:53

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •