Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 18 of 18

Thread: Siener en Brandt se Nuwe Geloof

 1. #11
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  69

  Default Re: Siener en Brandt se Nuwe Geloof

  Die Gelofte van Andries Pretorius en Sarel Cilliers was 'n ooreenkoms met die God van hemel en aarde.

  Die God van Abraham, Jahweh (HERE) was nie 'n party tot die gelofte nie.

  Mijne broeders en medegenoten,

  Hier staan wij tans op een ogenblik voor een
  heilige God van hemel en aarde om een belofte
  aan Hem te beloven, als Hij Zijn bescherming met
  ons zal wezen, en ons vijand in onze handen sal
  geven, dat wij hem oorwinnen, dat wij die dag
  en datum elke jaar als een verjaardag en een
  dankdag zoals een Sabbat in Zijn eer sal
  doorbrengen en dat wij een tempel tot Zijn eer
  stichten sal, waar het Hem sou behagen en dat
  wij het ook aan onze kinderen zal zeggen, dat zij
  met ons er in moeten delen, tot gedachtenis ook
  voor onze opkomende geslachten, want de eer
  van Zijn Naam zal daardoor verheerlikt worden,
  dat de roem en eer van overwinning aan Hem
  sal worden gegeven.
  Amen.

 2. #12
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  69

  Default Re: Siener en Brandt se Nuwe Geloof

  Jahweh was die God van Afrikaner Nasionalisme.

  Republiek vieringe in skole was voorgeskryf.

  Op elkere 31 Mei moes die stomme kinders die temerige en waardelose "O God van Jakob" tot eer van die Joodse God (Jahweh) sing.

  GESANG 034

  1. O GOD VAN JAKOB, DEUR U HAND
  WORD STEEDS U VOLK GEVOED;
  U HET WELEER OP SEE EN LAND
  ONS VADERE BEHOED.

  2. ONS DANK- EN SMEEKGEBEDE GAAN
  TOT U GENADETROON;
  WIL ONS EN OOK ONS KROOS VOORTAAN
  U GUNS EN TROU BETOON !

  3. BEREI VIR ONS DIE LEWENSPAD -
  WIL DEUR U GEES ONS LEI;
  EN AS ONS VAL, O VADER, VAT
  ONS HAND EN STAAN ONS BY !

  4. BEWAAR ONS, HEER, IN ALLE NOOD;
  HOU OOR ONS HEIL DIE WAG.
  WIL KLEDING SKENK, GEE DAAGLIKS
  BROOD - ONS DEEL VIR ELKE DAG.

  5. BESKIKKER VAN ONS DEEL EN LOT
  IN VOOR - EN TE~SPOED,
  U IS ONS VADER EN ONS GOD
  NET U IS WAARLIK GOED !

  6. U HET U LIEFDE OPENBAAR
  IN JESUS ONSE HEER;
  HY IS ONS RAADSMAN, WONDERBAAR
  DEUR WIE U ONS REGEER.


  Die gedweep met 'n God van Jakob wat jaloers is op sy Vader en broers, het ons van die wal in die sloot gehelp.

  Jahweh (God van Jakob) het gedurende die Anglo-Boere Oorlog teen ons geveg, want sy verbondsvolk was agter ons land en ons goud. Daarom het die Boervroue sy Tenakh in die konsentrasiekampe opgeskeur. Sien "Boervroue Skeur Bybels Stukkend".

 3. #13
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  69

  Default Re: Siener en Brandt se Nuwe Geloof

  Gesig 158. 22 Feb. 1919

  Toe kom van die Weste een helder stroom water en Nicolaas is in die water met een zilwertang in sij hand en die Ou Vrouw is langs die water en sij trek een nieuwe bruin rok aan. Toe kom hier in die Weste groot troste druiven uit.

  In die Noorde kant is een klomp zuiker boontjes zo op een klomp en naderhand gaan hulle zo uitmekaar.


  Helder stroom water vanuit die weste. (Die Wysheid van Atlantis. Vergelyk met Watermeyer)

  Nicolaas met die zilwertang in water. (Suiwering van geloof. Silwer is die simbool vir suiwerheid en die vroulike.)

  Ou Vrouw met nuwe bruin rok. (Herlewing van volksbewussyn)

  Groot troste druiven in die weste. (Die nuwe suiwer geloof gedy en word die volksgeloof)

  Zuiker boontjes. (Hulle verdwyn spontaan)

 4. #14
  Member Die Vrou's Avatar
  Join Date
  Sep 2009
  Location
  Vaal Triangle
  Age
  55
  Posts
  346
  Blog Entries
  10
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  47

  Default Re: Siener en Brandt se Nuwe Geloof

  Die Ou Man,

  Weet julle wie Die Vrouw is?

  Groete

  Die Vrou..
  Everything in my Spiritual history lives and breathes in me, I am unique, I am special,
  and that is what is making me strong.

 5. #15
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  69

  Default Re: Siener en Brandt se Nuwe Geloof

  Quote Originally Posted by Die Vrou View Post
  Die Ou Man,

  Weet julle wie Die Vrouw is?
  Die Vrou.

  Die volgende is uittreksels uit Paraclete geskryf deur Johanna Brandt.

  Since the 7th of December, 1916, when the Cosmic Mother first showed herself to me in a spiritual vision in Pretoria while I was watching the ebbing breath of my own mother, who was dying of cancer, I have broached the subject of my revelation to about a dosen people. It has been interesting to watch their reaction and this has to some extend prepared me for the general reaction that I may expect on the publication of this book. (Bl. 51)

  Her appearance will be the mightiest spiritual manifestation of the Godhead that the world has ever seen, but Her Mission is not to reveal Herself yet as Divine Parent. This will come at a much later period when by Her glorious example of joyous, victorious, rightious living, and Her interpretations of the immortal teachings of Her Son, Jesus the Christ, She has prepared us for the revelation of our ultimate destiny as sons and daughters of the Supreme Father Mother God.
  (Bl. 95)

 6. #16
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  69

  Default Re: Siener en Brandt se Nuwe Geloof

  Jahweh se priesterdom en gesante is hewig gekant teen die "nuwe geloof". En natuurlik met reg ook. Hulle kan dit nie bekostig dat hul HERE se mindere status in die hiŽrargie van gode ontboot word nie.

  Voorste predikers van die Israel Visie dreig die verkondigers van die Ewige Evangelie met die banvloek van Jahweh wat daarop neerkom dat hul mans, vroue, kinders en suigelinge vermoor gaan word. Sien Israel Waarheid Psigose.

  Die priesters van Jahweh het Jesus vermoor omdat hy 'n geloof verkondig het wat nie by die Jahweh kultus ingepas het nie. Die Jahwehiste wil hierdie daad tweeduisend jaar later herhaal.

  Indien mens let op die volgende woorde van Jesus aan Johanna Brandt lyk dit egter of die bordjies verhang is.

  "There will be new dissensions though without violent persecutions"


  Ons weet reeds dat Jahweh bose geeste stuur om mense te verskrik (pos 34 hier)

  Daar is 'n berekende aanval van die Jahwehiste teenoor diegene wat van bo gebore is.

  Genadiglik is die uitslag reeds vooraf bepaal en gestaaf deur Siener, Brandt, Watermeyer deur Jesus die Christus wat gekom het om ons terug te lei na die ware Vader.

  Ons gaan dus voort om die godsdienstige landskap om te ploeg vir die saad van die Ewige Evangelie om te ontkiem.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 7. #17
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  69

  Default Re: Siener en Brandt se Nuwe Geloof

  G A Watermeyer het na die Nuwe Geloof verwys as die Wysheid van Atlantis.

  Die Witboek verteenwoordig die skuif van die Midde-Oosterse godsdienstige psige met Jahweh as stamgod, na die Wysheid van Atlantis.

  Die Jahweh kultus van die Ou Testament met sy sataniese bloedrituele, was die godsdiens van eersgebore seuns en 'n kranksinnige, moordlustige demoon, Jahweh. Dit het gelei tot die ergste graad van "sibling rivalry" en volksmoord denkbaar.

  Vroue en dogters was deur Jahweh beskou as besittings van vaders en mans. Vaders was geregtig om hul dogters as slawe te verkoop. Vroue het hul hele lewe deurgebring tussen Jahweh se belaglike fases van reinheid en onreinheid.

  Die Jahweh bloedkultus van die Tyd van die Vloek (Ou Testament) met sy neerhalende wette jeens vroue en meisiekinders was vreemd vir ons voorouers op die Heide van Europa. Daarom sou derduisende vroedvroue en wyse vroue op brandstapels verbrand word om die Joodse psige en hul vloek en god, Jahweh op die Germaan af te dwing.

  Dit sou eeue van vervolging en die lewendige verbranding van Germaanse vroue in leiers posisies neem, om die Germaan te dwing om sy vrou as ondergeskik te aanvaar, soos wat die Ou Testament vereis.

  Die Nordiese Germaan sukkel steeds met Jahwehisme en keer stadig maar seker terug na die enigste ware godsdiens. Dit is 'n proses wat waarskynlik eeue kan duur en word deur Siener uitgebeeld as die man wat die geel verruil vir grys.

  Ons is stadig maar seker besig om die Vloek van Jahweh af te skud. Die proses is onomkeerbaar.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 8. #18
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  69

  Default Re: Siener en Brandt se Nuwe Geloof

  Quote Originally Posted by Arius View Post
  Die nuwe geloof is die oudste geloof van die mens. Godsdiens is die menslike formulering van die goddelike belewenis en die wandel met God. As sulks is dit gebrekkig weens menslike swakhede.
  Godsdiens in ons eie milieu se fatale gebrek is gesetel in sy verknegdheid aan 'n uitgediende bundel Midde-Oosterse mitologiese verhale, in die omgang bekend as die Bybel. Nieteenstaande die feit dat die inhoud van die Bybel (en veral die Ou Testament) onteenseglik in stryd met beskaafde norme en die wetenskap staan, word dit steeds deur priesters wat self dekades van indoktrinasie deurloop het, as ewige, onverganklike, Goddelike waarheid bemark. Hierdie bemarking van Bybel stories en ander twak daarin vervat, word op onskuldige kinders afgedwing deur tegnieke wat neerkom op geweldige psigologiese mishandeling. Kinders het van die staanspoor af geen verweer teen "opregte" omies in swart togas wat hulle met die Duiwel en ewige verbranding dreig, mits hulle nie sy besmetlike, ewige "waarheid" aanvaar nie.

  Huidiglik is die goddelikheid die hoogste vlak van evolusie, wat die mens kan bereik. Jesus, die leermeester, verkondig dat ons dit binne ons moet soek. Godsdiens behoort te verduidelik hoe dit bereik kan word.
  In teenstelling met 'n strewe na christusskap of goddelikheid, het ons bestaande godsdiens orde ten doel om enige vooruitgang in hierdie rigting te neutraliseer en te demoniseer. Die gevolg is dat algar ewe preuts aanvaar dat die hoogste vlak van Gods-wees neerkom op die rondstuur van Bybelversies, ketting gebede en 'n bygelowige beheptheid met die Joodse mitologie soos vervat Bybel.

  Genesis en ander antieke geskrifte beskryf vier vlakke van evolusie: Die mens is uit stof gemaak (minerale vlak) -- het vyeblare gedra (plantevlak) -- diervelle gedra (dierevlak) en huidiglik die menslike vlak. Die volgende vlak is die goddelike vlak. Die eerste vier vlakke beweeg agtereenvolgens uit die aarde en dan verder weg. Deur ekstrapolasie is die goddelike vlak weg van die aarde -- dus die engele.
  Sommige van ons is reeds engele (weergeborenes). Die nie-engele en nie-weergeborenes sal ons nooit aanvaar nie. Ons het geen ander keuse as om hulle die stryd aan te sÍ nie. Die tyd daarvoor is naby.

  Die goddelike vlak het sy oorsprong omtrent 'n miljoen jaar gelede toe 'n mutasie in die mens ontstaan het en hierdie baan apart ontwikkel het. Die mutasie het aan hierdie wese verhewe eienskappe bo die mens toegedeel. Katastrofes het hul getalle uitgedun en ongeveer 36 000 jaar gelede het van hulle (die reuse) met die `dogters van die mens' gepaar (Genesis 6 v2). Omtrent 70% van die huidige wÍreldbevolking stam van hierdie hibriedes af.

  Die hibriedes behou die genetiese geheue van hul goddelike oorsprong en dis die taak van godsdiens om hulle te onderrig om die goddelike ervaring te bereik. Soms word wesens met die suiwer mutasie gebore (gewoonlik `maagdelik') en diegene, soos Jesus, probeer hul volgelinge onderrig in die bereiking van die goddelikheid. Hierdie groepies se `geheime leer' word dan deur kerke gekaap en vir menslike doeleindes misbruik. Die gesuiwerdes word steeds gebore, toenemend in Suid-Afrika, en dit is hierdie engele waarvan Siener praat. Dis ook hulle, wat die toekoms vir hom uitgelÍ het. Hulle kon dit doen, want hulle reŽl, sover moontlik, daardie toekoms.
  Die "engele" was gedurende 2011 erg onder druk van Jahweh se demone, omdat hulle die einde van sy heerskappy bring. Maar die krag van die "engele" gaan uiteindelik te sterk wees en Jahweh se bose magte oorwin. Ons terugkeer na die goddelike vlak is 'n onomkeerbare proses.

  Die goddelike mutasie het hierdie wesens 'n voorsprong in die evolusiewedren gegee. Hierdie mutasie het in Suidelike Afrika ontstaan. Na talle katastrofes het hulle, met hul hibriedes as slawe, noordwaarts getrek en in die Midde-Ooste die ontwikkelde beskawings van SumeriŽ en Egipte ontwikkel. Hul geskiedenis is 7 000 jaar gelede in die Sumeriese kleitablette opgeteken. Weens hul hoŽr ontwikkeling is hul deur die plaaslike mense (wat deur die gewone evolusie ontwikkel het) as gode aangesien. Hieruit het die legendes van die gode ontstaan, wat o.a. beslag in die Bybel gevind het. Die hoof van die Annunaki, soos hul bekend is, was El en van sy seuns was Michael, GabriŽl en die ander aartsengele. Een van die seuns was 'n rebel en is uit die groep geskop. Hy was Jaweh en het daarna 'n groep opstandiges in Egipte geneem om verder moeilikheid te maak. Sy roeping bly om die mensdom te verwar en af te skei van die leringe van sy Vader. Hy doen dit deur soortgelyke, maar verdraaide, leringe te skep, wat sy volgelinge op 'n afwykingspad stuur.
  Jahweh was een van die 70 seuns van El en Asherah. In die Ou Testament is Jahweh verhef van seun van El tot skeppergod, wat in wese neerkom op godslastering. Selfs El was nie die skepper god nie. Hy was bloot die hoof van die Kanašnitiese panteon van gode. El was gelyk aan status as Wotan, die hoof van die Germaanse panteon van gode.

  Daar is 'n besondere rede waarom daardie mutasie hier in SA ontwikkel het. Het te doen met ons minerale. Nou herleef daardie mutasie se nageslag hier, word hul toenemend as stralekinders gebore en sal hulle die grondslag vorm van die `nuwe' godsdiens, voorspel deur Siener, Brandt en Watermeyer. En ander. En niks gaan hulle keer nie. Nie priesters, ouers, onderwysers of katkisasie nie.
  Siener, Brandt en Watermeyer voorspel in hul eie unieke manier die terugkeer na die Wysheid van Atlantis en 'n breuk met die Kanašnitiese Panteon van El, Jahweh & Seuns PTY LTD.

  Die nuwe godsdiens, aan die aanvang van hierdie millenium, sal gekenmerk word deur 'n wetenskaplike, rasionele benadering, wat die brein en psige sal versoen. Die mens sal terugkeer na die paradys, waar onbelemmerd van die vrugte van die bome van die Kennis van Goed en Kwaad (brein se begrip), asook diť van die Ewige Lewe (psige), geŽet sal word.
  Hierdie fase het nou begin.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

Similar Threads

 1. Johanna Brandt
  By Anna Magda Lena in forum Aanmelding
  Replies: 10
  Last Post: 3rd August 2010, 09:29
 2. Siener van Rensburg
  By Stefanus in forum Volksake:
  Replies: 0
  Last Post: 16th April 2010, 17:05
 3. Johanna Brandt
  By Stefanus in forum Volksake:
  Replies: 0
  Last Post: 14th April 2010, 10:25
 4. Nuwe Wyn, Nuwe Sakke
  By Die Ou Man in forum Artikels uit die media
  Replies: 0
  Last Post: 29th December 2009, 10:18

Tags for this Thread

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •