Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12

Thread: Adam/Eva: Seun/Dogter van God

 1. #1
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Adam/Eva: Seun/Dogter van God

  Die Christus is alom bekend as die Seun van God, maar min weet dat Adam die Seun van God is. Ons moet dan ook onderskei tussen die titel, "Seun van God" en die fisiese "Seun van God".

  Adam is fisies, sowel as geestelik die "Seun van God". Omdat dit onmoontlik is om die rol van die Christus te waardeer sonder om die posisie van Adam en die sondeval te verstaan, vind ons juis die status van Adam in die geslagsregister van die Christus.

  Die Christus se stamboom loop deur sy aardse vader Josef, Dawid, Abraham, Noag, Henog, Set en deur Adam tot God.

  Lukas 3.38
  die seun van Enos, die seun van Set, die seun van Adam, die seun van God.
  Volgens die die Bybel is Adam dus fisies die Seun van God. Dit volg logies omdat Adam en Eva in Genesis 1:27 deur God, na die beeld en gelykenis van God geskape is. Adam en Eva is dus die enigste "menslike" wesens wat nie uit die moederskoot van 'n vrou gebore is nie. Selfs die Christus is uit die skoot van 'n vrou gebore. Adam en Eva is nie soos gewone mense uit die saad van man en vrou verwek is nie. Mag ons hulle dan tot menslike wesens reduseer, of is hulle goddelike Wesens? Hierdie aspek is van wesenlike belang in ons evaluering van die posisie en status van Adam en Eva.

  Die Bybel verklaar onomwonde dat Adam die Seun van God is. By logiese implikasie is Eva dan die Dogter van God.

  Was die eerste Seun en Dogter van God (Adam en Eva) geskep as goddelike Wesens of vleeslike wesens beklee met die sondige, geslagtelike dierlike liggaam?

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 2. #2
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Adam/Eva: Seun/Dogter van God

  Ons is steeds by Genesis 1:26.

  En God het gesÍ: "Laat Ons mense maak na ons beeld na ons gelykenis..."

  Hierdie mense wat gemaak sou word was Adam en Eva en nie die totale mensdom nie. Die Bybel vertel ons wel wat die beeld en gelykenis van God is in Johannes 4:24.

  God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

  As Adam en Eva na die beeld van God geskape is, was hulle dus geestelike wesens. Hierdie aspek kan nie in geskil wees nie.

  Wat was Adam en Eva se status? (Onthou dat hulle gesamentlik, voor die sondeval bekend gestaan het as "mens")

  Genesis 1:28

  En God het hulle geseŽn, en God het vir hulle gesÍ: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voŽls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

  Adam en Eva word deur die hoogste Gesag in die heelal, naamlik God, aangestel as heersers van die aarde.

  Adam en Eva is dus, ingevolge God se opdrag, die Vader en Moeder van die materiŽle wÍreld. Vergelyk dit met hierdie stelling in Genesis 3:20.

  En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe.

  God is die god van die somtotaal van die heelal en Adam en Eva die Vader en Moeder van die aarde en die materiŽle wÍreld.

  As wedergeborene Adamiet is ek kind van my vader en moeder, Adam en Eva.

  Adam is my Vader en Eva is my Moeder.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 3. #3
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Adam/Eva: Seun/Dogter van God

  Ons weet dat Adam en Eva nie uit die moederskoot gebore is nie. Daarom is dit insiggewend om vers 15 van die Evangelie van Thomas raak te lees.

  Jesus said,
  When you see one not born of a woman,
  fall on your faces and worship.
  That is your father.
  Vir die wat ore het om te hoor.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 4. #4
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Adam/Eva: Seun/Dogter van God

  In Genesis 1 van vers 1 tot Genesis 2:3 word die hemel, die aarde sowel as die mens (Adam en Eva) geskape.

  Die Skepper van hemel en aarde word in Genesis 1:1 identifiseer as God. In die oorspronklike taal word die Skepper van hemel en aarde aangedui as Elohim.

  Elohim is die meervoudsvorm van El (God). Daarom verwys die Elohim na hulself in die meervoud wanneer ons lees dat hulle sÍ:

  Laat ons mense maak na ons beeld na ons gelykenis...

  Die beeld en gelykenis van die Elohim word deur die geestelike Adam en Eva verteenwoordig. Daarom is dit logies dat die Skepper van hemel en aarde (Elohim) 'n androgene God is.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 5. #5
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Adam/Eva: Seun/Dogter van God

  Vanaf Genesis 2:4 word die skeppingswerk oorgedoen asof dit nooit deur die Elohim in Genesis 1 geskape is nie.

  Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is. Die dag toe die HERE God die hemel en die aarde gemaak het.

  Opvallend is dat die skepper se naam verander van God in Genesis 1 na HERE God in Genesis 2:4. Wie is die HERE God? Ons vind die antwoord in die oorspronklike naam vir hierdie God in Genesis 2.

  5 : In die dag toe JaHWeH Elohim die Aarde en die Hemele gemaak het was daar nog geen struike van die veld in die Aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespruit nie; want JaHWeH Elohim het nog nie laat reŽn op die Aarde nie, en daar was geen adamiete om die Adamah[adamiet se Aarde] te bewerk nie.

  Genesis 2:4 voer aan dat die hemel en aarde deur Jahweh/Allah geskape is terwyl ons reeds weet dat dit deur die Elohim (God) in Genesis 1 geskape is. Hierdie vers is dus 'n vervalsing. (Ek het onder die opskrif "Die Onbekende God" aangetoon hoedat die HERE/Jahweh/Allah se status deur bedrog verhef is van stamgod van die Abrahamiete tot Skepper van hemel en aarde.

  In teenstelling met die Elohim wat na hulself in die meervoud verwys, beklemtoon die HERE/Jahweh/Allah deurentyd dat hy 'n enige Here is. Die HERE/Jahweh/Allah kan dus nie die Elohim wees nie.

  Die aard van die mens wat deur die Elohim geskape is in Genesis 1, verskil ook hemelsbreed van die mens wat in Genesis 2 geskape is.

  Adam word nou geskape uit grond en asem van Jahweh en Eva word deur Jahweh uit Adam se ribbebeen opgebou. Eva word eers gemaak nadat Jahweh nÍrens in die bestaande skepping 'n maat vir Adam kon vind nie.

  Die vraag ontstaan nou. Wat het intussen geword van die geestelike mens wat reeds in Genesis 1 geskape is om te heers oor die aarde? Is Adam en Eva, wat reeds as lewende, geestelike wesens bestaan, deel van hierdie skepping van grond, asem en vlees?

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 6. #6
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Adam/Eva: Seun/Dogter van God

  Die Elohim skep die hemel, aarde, plante en diere in Genesis 1. Hulle skep ook die geestelike mens wat aanvanklik androgeen is. Daar is dus niks verder om geskep te word nie. 'n Staat van volmaaktheid heers op die aarde.

  Vanaf Genesis 2:4 begin die versteuring van hierdie volmaakte situasie. Die vleeslike, dierlike liggaam word geskape as gevolg van die sondeval. Hierdie liggaam van klei is die gevolg van sonde en nie die gevolg van 'n wonderlike goddelike skeppingsdaad nie. Die betrokkenes, volgens Genesis 2 en 3 is die HERE God (Jahweh/Allah) en die slang.

  Met die skepping van die vleeslike, geslagtelike liggaam was Adam en Eva reeds en steeds geestelike wesens, soos wat hulle in Genesis 1 deur die Elohim geskape is.

  As geestelike skepsels het Adam en Eva ewig gelewe. Die vleeslike, geslagtelike liggaam van klei, wat deur Jahweh berei is, was die begin van die dood. Want vlees is materie en dood sonder die gees en die siel.

  Genesis 2 handel dus aangaande die skepping van die dood (sondige vleeslike liggaam).

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 7. #7
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Adam/Eva: Seun/Dogter van God

  Ons benader Genesis 2 deur tussen die lyne te probeer onderskei tussen die ooglopende vervalsing en die feite.

  Jahweh wandel in die aandwindjie terwyl die mens en sy vrou vir hom wegkruip. Hy weet nie waar hulle is nie en roep: "Waar is jy?" Jahweh is dus nie alwetend nie.

  Jahweh vervloek die slang en beveel dat hy van toe af op sy buik sal seil. Die slang is dus effektief geneutraliseer en sal niemand weer kan verlei nie, of hoe?

  Die vrou se straf is dat sy met moeite sal baar. Ek het met Simmentalers geboer. Glo my, daar is min beeste wat soveel kalwing probleme as Simmentalers gee. Die Simmentaler koei het seker ook van die verbode vrug geŽet.

  Jahweh vervloek die aarde en sÍ dat die mens stof is wat na stof sal terugkeer. Dit is nie heeltemal waar nie. Die sondige dooie liggaam sal na stof terugkeer, maar die gees sal voortgaan om te lewe. Jahweh se skrywers verwar die vlees met die gees.

  Nieteenstaande al die oordrywing en vervalsings in Genesis 2 sit ons nou met 'n vleeslike dierlike liggaam, wat nie deur die God van hemel en aarde (Genesis 1) geskep is nie.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 8. #8
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Adam/Eva: Seun/Dogter van God

  Die slang is nou nie meer deel van die verhaal nie. Vir die res van sy dae sal hy en sy nageslag op hul pense seil.

  Dit bring ons by 'n dilemma. Wie is Satan dan? Satan seil nie op sy pens nie.

  Ons weet nou, danksy Genesis 2 dat die sondige liggaam deur Jahweh geskape is. By implikasie is Jahweh dus verantwoordelik vir die sondeval. Maar die kerk verkondig dan dat Satan vir die sondeval verantwoordelik is. Iewers klop iets nie.

  Liefde groete.

  Die Ou Man
  Last edited by Die Ou Man; 6th December 2007 at 20:37. Reason: spelling

 9. #9
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Adam/Eva: Seun/Dogter van God

  Volgens die Bybel is Adam en Eva deur die Elohim aangestel as Heersers van die aarde (Genesis 1:28).

  Volgens die Bybel is die HERE, ook bekend as Jahweh en Allah, deur die Allerhoogste aangestel as Heer van Abraham se nasate (Israeliete). (Deuteronomium 32:8 en 9)

  Volgens die Bybel beklee Adam en Eva dus 'n hoŽr gesag as Jahweh.

  Die HERE/Jahweh/Allah is, volgens die Bybel, nie die Allerhoogste nie. Hy ontvang juis sy "porsie" van die Allerhoogste.

  Volgens die Bybel was Johannes die Doper, die wegbereider vir die Christus 'n profeet van die Allerhoogste en nie van Jahweh nie. Dit word deur Sagaria bevestig in Lukas 1:76.

  En jy, kindjie, sal 'n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weŽ reg te maak.
  Volgens die Bybel was die Christus die Seun van die Allerhoogste en nie die Seun van Jahweh nie. Dit word deur die Engel bevestig in Lukas 1:31 en 32.

  En kyk, jy sal swanger word en 'n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem.

  Hy sal groot wees en die
  Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy Vader Dawid gee.
  Die Christus is die Seun van die Allerhoogste.
  Jesus verwys telkens na homself as die Seun van Adam (Mens).
  Kan ons die klokke hoor lui?

  Vir die wat ore het om te hoor.

  Liefde groete.

  Die Ou Man
  Last edited by Die Ou Man; 31st December 2007 at 14:59. Reason: Kwoteer

 10. #10
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Adam/Eva: Seun/Dogter van God

  Anders as wat algemeen aanvaar word, is dit nie die Heilige Gees alleen, wat 'n betrokkenheid by Maria gehad het nie. Die Heilige Gees, sowel as die Allerhoogste, het 'n bepalende rol by die geboorte van die Christus gespeel (Lukas 1:34 en 35).

  Toe sÍ Maria vir die engel: Hoe kan dit wees aangesien ek geen man het nie?

  En die Engel antwoord en sÍ vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.
  Die Allerhoogste is die Vader en die Heilige Gees is die Trooster en Moeder.

  Vir die wat ore het om te hoor.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

Similar Threads

 1. Adam, Eve, and the Serpent
  By Stefanus in forum Artikels uit die media
  Replies: 1
  Last Post: 6th May 2019, 10:56
 2. Boerseun / dogter vir God
  By knipmes in forum Boervolk Teologie:
  Replies: 13
  Last Post: 7th February 2011, 20:32
 3. Adam se kalender of reuse van Genesis
  By Carel van Heerden in forum Kletshoekie
  Replies: 1
  Last Post: 25th July 2009, 12:43
 4. The First Book of Adam and Eve
  By Stefanus in forum Boeke
  Replies: 81
  Last Post: 7th February 2009, 13:21
 5. Adam/Eva : Seun/Dogter van God
  By Jaco Slabbert in forum Besprekings
  Replies: 1
  Last Post: 20th December 2007, 02:02

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •