Vriendskapsoffer!

Ek wil vandag vir julle ‘n offer bring, iets wat vir my groot betekenis het.
Vriedskap, ja ek offer vandag my vriendskap aan julle, Wendag! In die begin toe ek hierheen gekom het, het ek andere gevra om my vriend/din te wees. Maar toe het hulle my nog nie goed geken nie, ook nie van my geloof geweet nie. Julle almal weet nou als van my af. Wie ek werklik is, en ook in wie ek glo! Sommige het my delete as vriendin en ek het weer ander delete as vriend/din. Dit was nie lelik bedoel nie, ek sal dit nou met hierdie offer weer regstel.

Vriendskap is nie net sommer iets wat ek ligtelik oorweeg nie, nee, dit is ‘n manier om jou liefde oor te dra aan almal wat vir jou spesiaal is, en soos my eie gesin en my Vader in die geestelike woning, is julle ook vir my spesiaal. Want Vriendskap vertel jou baie van ‘n verhouding tussen mensekinders. Wanneer die Vriendskapsband nie sterk gevorm is nie dan is daar probleme en vertroebeling in sulke verhoudinge. Vriendskap verseker dat liefde vir die mens/e met wie jy verkeer heg word, so band van ‘n hegte vriendskap verseker dat die liefde nooit sal wegkwyn nie, maak nie saak wat gebeur in so verhouding nie. Namate die vrienskap groei, so groei ook jou liefde vir die persoon/e. Die vriendskap vegewe onmiddelik alle verraad wat teen jou gepleeg is.

Wat my Vader my geleer het van Vriendskap!

Hy het my geleer dat Vriende maak nie saak wat gebeur, bymekaar sal staan. Hy het my geleer dat ware vriendskap verseker dat die liefdesband versterk. Met die gereelde opbouing en versorging van die Vriendskap verseker jy ‘n vaste fondasie vir die vriendskap en liefde om sterk te kan staan in enige verwoede storm.

Vriendskap bevorder nog ook verder vertroue en ook nog die versekering dat dit moeilik sal wees vir so ‘n persoon om verraad teenoor jou te pleeg. Die hegte band van ware vriendskap en liefde sal voorsien dat ons vir mekaar sal opstaan wanneer dit met een van ons sleg sal gaan, ons sal vertroos wanneer dit nodig is en ook nog verder als in ons vermoeë doen om alles vir daardie persoon makliker te maak, totdat die storm waarin hy of sy verkeer verby is. En soos ons deur en na die ander storm beweeg sal die vriendskap en liefde al hegter en hegter word.

Hierdie Vriendskap en liefdes band in ons lewe word naderhand ‘n kringloop van Vriendskap en liefde wat nooit gebreek kan word nie, maak nie saak hoe kwaai die storm is nie.

Nou om terug te kom hoekom ek dit aan julle offer. Eerstens wil ek net sę dat my opvolgende woorde nie sleg teen julle bedoel word nie. Dit is net wat my lewenswyse nou op die oomblik behels.

Ek wil nie kosbare tyd mors om te stry en kibbel oor dinge wat in bybels en ander boeke staan nie, dit veroorsaak dat daar nie ‘n eenheid kan vorm nie. Die tyd het te min geword daarvoor. Omdat ons kort voor lank te staan gaan kom teen die grootste vyand van alle vyande gaan ons dit brood nodig hę om tenvolle versterk te wees in ons gees. En ook eintlik baie belangrik ‘n eenheid te kan vorm. Ons moet nie bekommerd oor die vleeslike dinge wees nie, net ons gees maak saak, want tog is dit die gees wat moet gereed wees om uit die vlees weer gebore te word as ‘n gees. En as ons dan nou net vleeslik wil wees gaan die geestelike geboorte moeilik plaasvind, ons gaan nie kan afsien van die vlees nie.
Kyk nou ook dat Vriendskap en liefde saam loop, hulle help grootliks dat daar ‘n eenheid kan vorm tussen mensekinders al is hulle geloof nie dieselfde nie.
Want wanneer jy iemand as ‘n hegte vriend/din aanskou het jy ook daardie persoon innig lief en sal jy beslis nie dat die vyand hom of haar skade berokken nie. Jy sal als in jou vermoeë doen om hulle te red!
Jy sal ook nie dat geloof tussen julle staan nie! As ons nou begin bou aan 'n Vriendskap sal ons dan onverbiddelik bymekaar kan staan in alle omstandighede. Ek sal voorwaardelik by julle staan en julle by my!
My vriendskap sal behels dat ek van tyd tot tyd gedigte, musiek en geskrewe stukke sal plaas op Wendag om ander wat nodig het te stig in die gees. Ek verkies om die vriendskap slegs op ‘n geestelike vlak te hou op Wendag alleen. Want ons moet geestelik opgebou word en nie vleeslik nie. Julle is ook baie welkom om dieselfde te doen, ek sal dit baie waardeer!

Daarsy, dit is my offer “Vriendskap”. Die besluit is nou by julle, julle sal nou self besluit of julle my as Vriendin op Wendag soek. Ek wil ook net noem, dat wanneer ek ‘n Vriendskap aanbieding aanvaar, sal ek by daardie persoon/sone staan deur dik en dun! Dit is my belofte. Die geloofs issues sal my nie pla nie, die liefde en vriendskap sal dit verseker!

Ek wil net byvoeg dat wanneer julle hierdie offer klaar gelees het, dat julle dit eers ernstig sal bedink moet asb nie lighartige beloftes maak maak wat julle nie sal kan nakom nie.
Dit is nie aangenaam om op die een oomblik aanvaar te word en dan die volgende oomblik net weer verwerp te word nie.

Liefde Groete

Die Vrou..

As ons dan nou 'n vriendskaplike band kan smee dit kan laat groei tussen die boerevolk, dan sal hierdie volk sterk word en dan sal hulle ongeag hulle geloof weer 'n eenheid kan vorm, dit is beslis!