Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 17 of 17

Thread: Die plan wat ons Boere Republieke gaan terugkry

 1. #11

  Default Re: Die plan wat ons Boere Republieke gaan terugkry

  "A government big enough to give you everything you want, is strong enough to take everything you have" - Thomas Jefferson (1743 - 1826).

  Met hierdie woorde want o.a. as inleiding dien tot die volgende video wil ek eers 'n versoek rig. Kyk na hierdie video. Hy is langer as die wat normaalweg aangetref word. 2 uur 29 minute en 54 sekondes. Dit is my beskeie opinie dat hierdie tyd spandeer om na die video te kyk (uitaard ook die internetkoste daaraan verbonde), gaan deur en deur die moeite werd wees. Dit sal 'n persoon myns insiens 'n baie beter persepsie gee oor wat besig is om te gebeur.

  Die inligting hierin vervat is uiters relevant en op die man af. Dit verduidelik die gebeure rakende Septembermaand ten opsigte van baie aspekte soos o.a. Jade Helm baie breedvoerig. Die videomateriaal is insiggewend en selfs skokkend. Baie Amerikaners verlaat die land alreeds vir dit wat aan die kom is.

  Hierdie video gaan meehelp om 'n beter begrip te kry van wat ek wil oordra ten opsigte wat moontlik in ons land kan/mag gebeur wat sal bydra tot die verkryging van 'n Boere Republiek.

  Hier is die skakel:

  https://youtu.be/vbl6_g_HTnI

  http://www.youtube.com/watch?v=vbl6_g_HTnI

  Groetnis.

  Carel.

 2. #12

  Default Re: Die plan wat ons Boere Republieke gaan terugkry

  Dat Septembermaand volgens verskillende persone/instansies waarskynlik ‘n maand van vele gebeure gaan wees word duidelik aangedui en selfs oortuigend gemotiveer.

  In sekere kringe hier by ons loop die storie dat die aarde sal vergaan. Dan word gespekuleer dat dit 5 jaar gelede ook sou plaasvind en niks het gebeur nie. Dat “die aarde sal vergaan” is volgens my kennis, woorde wat spreek van onkunde. Dit wat in die Bybel aangedui word asook ander skrywes weerspreek dié stelling. Daar moet volgens my verstaan van die Bybel nog heelwat water in die see loop.

  Lukas 21 vanaf vers 8 dui ‘n sekere volgorde van gebeure aan:

  Luk 21:8 En Hy antwoord: Pas op dat julle nie mislei word nie; want baie sal onder my Naam kom en sę: Dit is ek! en: Die tyd is naby! Gaan dan nie agter hulle aan nie.
  Luk 21:9 En wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie skrik nie; want dié dinge moet eers plaasvind, maar dit is nie dadelik die einde nie.
  Luk 21:10 Toe sę Hy vir hulle: Die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander.
  Luk 21:11 En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pessiektes; en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom.
  Luk 21:12 Maar voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewer in sinagoges en gevangenisse en julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van my Naam.

  Dat daar wel ‘n “planeet” soos Nibiru mag bestaan is vir my ‘n gegewe. Die tyd van aankoms wat op die internet aangedui is, is egter onder verdenking. Dat die “planeet” onberekenbare skade en selfs die grootste deel van die węreldbevolking kan uitwis is ook ‘n gegewe. Indien dit wat oor die verlede geboekstaaf is waar is, is dit nie noodwendig altyd ‘n “worst case scenario” nie.

  Die Groot Vloed is ‘n voorbeeld van algehele uitwissing, Noag en sy gesin uitgesluit. Indien die Uittog uit Egipte – wat ook aan Nibiru toegeskryf word – waar is, was dit nie ‘n totale uitwissing van die mensdom nie.

  Dan ontstaan daar vrae omtrent die kantel van die aarde. Astroďde of Nibiru? Dink aan die hoëveld met sy baie steenkoolreserwes. Self Ellisras waar Medupi kragsentrale ‘n stryd voer om betyds van die grond af te kom. Die klassieke voorbeeld vir my van Nibiru is die rooi sandsteenformasies by Golden Gate waar rooi sandpartikels (ysteroksied) meters dik neergesit is deur sterk winde en fosiele van dinousorusse wyd in hierdie formasie aangetref word. Het self beendere daar uitgehaal. Sien foto hieronder.
  Dat die aanbreek van die eindtyd voor die deur lę is volgens alle aanduidings ‘n baie sterk moontlikheid, indien nie ‘n wesentlike werklikheid nie. Dit veral gegrond op węreldgebeure en die prominente bekendmaking van die Illuminati se een godsdiens - asook een regering vir die węreld.

  Warren Buffett het gewaarsku: "We're going to have something in the way of a major nuclear event in this country It will happen". Of hy na ‘n oorlog, ‘n astroďde of iets anders verwys het is onseker. Oor die jare het ‘n mens sekere dinge geleer. Wag geduldig – die tyd sal leer. Met voorafgaande kan ek my vereenselwig met Louis Pasteur wat gesę het: “Chance favours the prepared mind."

  Dat daar iets “ernstig” moet gebeur wil volgens alle aanduidings so voorkom. Of dit die ineenstorting van die finansiële markte is, is maar een van baie moontlikhede. Wat egter waar blyk te wees is dat die eerste węreldorde tydens of waarskynlik na chaotiese gebeure sal oorneem. Om hulle te beskerm gaan hulle hulle self beveilig deur in ondergrondse bunkers te gaan bly totdat die “opstande”(?) gevegte onderling(?) of wat ookal verwag mag word onder beheer gebring is sodat hulle dan ‘n oplossing kan aanbied van vrede en ‘n gelyke geleentheid met een godsdiens vir almal. Waarskynlik selfs onder dwang – soos dit vir my lyk.

  Dit bring my dan by Suid Afrika en die moontlike Boere Republieke.

  ……./vervolg.
  Last edited by Carel van Heerden; 15th September 2015 at 09:43.

 3. #13

  Default Re: Die plan wat ons Boere Republieke gaan terugkry

  Om te verstaan hoe die Boere Republieke tot stand kan kom is dit nodig om eers kortliks na sekere politieke verwikkelinge en gebeure in Suid Afrika te kyk.

  Die ope brief van Mnr. Louis Meintjes, President van TLU SA gerig aan mnr Gwede Mantashe, sekretaris-generaal van die ANC dien as goeie vertrekpunt. Enkele aanhalings uit die brief bevat elemente van belang."

  “Dit was my twyfelagtige voorreg om namens TLU SA, die landbou-organisasie wat al vanaf 1897 (dus nog voordat daar ʼn gedagte van ʼn ANC was) in diens van die boere en landbou in Suid-Afrika staan, u Afrikaanse beraad by te woon.”

  “Dit is seker teen hierdie tyd gemene saak dat dit nie goed gaan met Suid-Afrika nie. Ten spyte van allerhande regeringsbeloftes ly die land onder werkloosheid, misdaad, korrupsie, gebrekkige dienslewering, kragonderbrekings, dalende onderwysstandaarde en nog vele meer, wat die land se ekonomie laat stagneer, en wat lei tot swak graderings deur gesaghebbende graderingsagentskappe. Bekwame en gesaghebbende ontleders voorspel dat die land tussen twee en vyf jaar van nou af ʼn ongekende krisis gaan beleef.”

  “Terwyl dit die realiteit is, verdoesel u dit met die oogklappe van u politieke retoriek, soos verwoord in die Freedom Charter, die NDR en die ANC se “Strategy & Tactics” – ʼn soort politiek wat ander lande al ten gronde gerig het.”

  “Wat die land nou nodig het, is eerlikheid. Juis dit ervaar ons nie, hetsy van die regering, die ANC of enige van sy vennote nie. Aan die een kant meld u by die beraad dat u die boere nodig het aangesien landbou ʼn sleutelbedryf is. Net daarna dreig u ons met grondgrype en onwettige grondbesettings. Is u nou al skoon ʼn propagandis vir die EFF se beleid? Skep u daarmee die klimaat vir verdere geweld en onrus in die land, en is dit u bedekte opdrag dat boere van die plase verdryf moet word, al is dit deur besettings en selfs plaasmoorde? U is besig om die klimaat hiervoor te skep!”

  “Maar as u so bekommerd is oor die landbou, waarom dan al meer en meer stremmende wetgewing op die wetboek plaas? Tans is daar al meer as 16 wette op die tafel wat landbou gaan strem. Trouens, nie net landbou nie: wette wat private besitreg oor ʼn wye spektrum insluit en wat uiteindelik ekonomies katastrofale gevolge vir die land gaan inhou.”

  “Ek het u tydens die beraad gewys op die dokument wat deur u persoonlik onderteken is nadat u destydse jeugleier skuldig bevind is aan haatspraak, waarin u die Afrikaner die reg op sy kultuur- en gemeenskapslewe erken het. U het daardie dokument, met u eie handtekening en al, by die beraad van die tafel af gevee.”


  Die volledige brief kan by die volgende skakel gelees word:

  http://www.proagri.co.za/nuus/jongst...ye-aandag.html

  …./vervolg.
  Last edited by Carel van Heerden; 20th September 2015 at 05:24.

 4. #14

  Default Re: Die plan wat ons Boere Republieke gaan terugkry

  Tot op datum het Mnr Mantashe, die Sekretaris Generaal van die ANC nie op die skrywe van mnr Louis Meintjies reageer nie. Daar is wel ‘n erkening van ontvangs aan TLU SA gestuur. Die blote feit dat daar geswyg word oor die aannames dien as bevestiging dat dit wat gesę is, wel gewig mag dra en uit die inhoudelike van Meintjies se skrywe blyk die volgende te bestaan:

  • Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika is ‘n struikelblok vir die ANC en sy alliansies;
  • Die Freedom Charter, die Nasionale Demokratiese Revolusie en die ANC se “Strategy & Tactics” onderlę die denkrigting waarin die ANC wil beweeg;
  • dat die ANC se woord, met ander woorde wat hulle verkondig, nie geloofwaardig is nie;
  • dat geskrewe ooreenkomste van nul en gener waarde is en
  • dat hulle die Republiek van Suid-Afrika stuur in die rigting van ‘n afgrond waar die uitkomste ongekende krisisse gaan wees.

  Dat ons in baie opsigte krisis op krisis beleef is aan almal reeds bekend. As dit nie swak dienslewering is nie, is dit beurtkrag. Die begrip Regstellende aksie word vervang met ‘n nuwe gonswoord naamlik Transformasie. Transformasie volgens die Groot Woordeboek word beskryf as “gedaanteverandering, vervorming, omskepping.” Die skole, universiteite en ander inrigtings moet vervorm word. Waarom?

  Moet al die probleme wat tans beleef en ervaar word bloot beskou word as swak bestuur van onkundiges? Kan ‘n gebrek aan “kapasiteit” na meer as 21 jaar nog steeds voorgehou word as rede vir ‘n staat wat op pad is om as ‘n mislukte staat erken te word? Ek glo nie. ‘n Mens moet verby dié en ander verskonings kyk – natuurlik ook apartheid – en soek na die werklike redes agter die Eskom-sage, swak onderwys en die drakoniese wetgewings wat alle Vryheid stelselmatig begin inperk. Hieronder tel mediavryheid, privaat besitreg (wat almal raak, nie net die boere nie), vryemarkstelsel, veiligheid, onbevoegde aanstellings, Swart Ekonomiese Bemagtiging (SEB) wat op sigself ‘n rassistiese begrip is, grondeise en vele ander.

  Indien ‘n mens die verloop van gebeure asook die aard en omvang daarvan in ag neem, is daar slegs een gevolgtrekking waartoe ‘n mens kan kom en dit is dat die ANC die grondwet wil vervang – nie verander of wysig nie. Om hulle “politiek” van volkome oppermag te verkry is dit huidig die enigste opsie. Dat daar agter die skerms deeglik beplan word om ‘n nuwe grondwet te bewerkstellig blyk ‘n gegewe te wees. Dat daar ‘n plan van aksie om dit te bewerkstellig en nog steeds in beheer te bly, bestaan wel. Dit blyk egter dat die planne nie so maklik uitvoerbaar is soos hulle gedink het nie.

  …./vervolg.

 5. #15

  Default Re: Die plan wat ons Boere Republieke gaan terugkry

  Om ‘n ander grondwet tot stand te bring, moet daar eers ‘n revolusie plaasvind. Uit hierdie revolusionęre chaos word dan vrede bewerkstellig en ‘n grondwet daargestel wat “almal gelukkig” sal maak. Almal sal nou ekonomies dieselfde daaraan toe wees ensomeer. Met ander woorde die ou kommunistiese ideologie – of so word dit tans aangedui. Klink hierdie skepping van chaos nie baie bekend as gekyk word na veral Amerika se betrokkenheid by die Midde-ooste nie?

  Ons (die blankes) weet ons is “uitverkoop.” Nie aan die Swart meerderheid nie, maar sodat die doelwitte van die “eerste węreldorde” onder die vaandel van demokrasie, bereik kan word. Dit is ook hulle (Amerikaners en Britte) wat huidig die politiek in Suid-Afrika dikteer. Dat Brittanje betrokke is behoort vir niemand as ‘n verassing te kom nie. Dat Zuma nie altyd by die voorafbeplande doelwitte gebly het nie sal later verduidelik word. Veral Zuma se aspirasies het teenproduktief (voorlopig), teen die planne gewerk. Laat ons eers hierdie planne tot die aanloop van ‘n revolusie afsonderlik bespreek.

  Plan een. Maak elektrisiteit onbekostigbaar duur.

  Hierdie plan is feitlik voltooi en onomkeerbaar. Die werkwyse wat gevolg is is as volg: Daar is ontslae geraak van wit bestuur en wit kundigheid. Kaders wat geplaas is help o.a. mee om tariefverhogings by NERSA te eis – dit ten spyte van miljoene rande wins per semester. Elke plakkerskamp, informele behuising op plase en selfs gehuggies word van elektriese krag voorsien. Naas kragvoorsiening volg seintorings van selfoonmatskappye. Byna elke armlastige beskik oor 'n selfoon.

  Medupi het voortdurend stakings - ongeag die redes wat die geldigheid daarvan bepaal. Die bou van die kragstasie is al jare agter skedule en net meer geld word geďs om die projek te voltooi. Meer geld of groter lenings beteken hoër tariewe.

  Beurtkrag het aansienlik afgeskaal nadat NERSA tariefverhogings geweier het. Die pad is egter gebaan vir aansienlike verhogings in die toekoms. Daar kan met reg beweer word dat plan een in plek is.

  ….Vervolg.

 6. #16

  Default Re: Die plan wat ons Boere Republieke gaan terugkry

  Plan twee: Maak brandstof onbekostigbaar duur.

  Hierdie plan het ietwat skipbreuk gelei toe ru-olie pryse met meer as 50% geval het. Verbruikers van alle tipe brandstowwe (petrol, diesel, gas, parafien ensomeer) het op die kort termyn daarby baat gevind. Die regering het die gaping gesien en verdure belastings op brandstowwe gehef en vanweë die swak Dollar/Rand wisselkoers het brandstowwe weer die hoogte ingeskiet terwyl die Brent ru-olie prys steeds laag gebly het.

  Duur brandstofpryse het ‘n “kring-uit” effek op ander noodsaaklike dienste en produkte. Die insetkoste om voedsel te produseer word meer, vervoer van noodsaaklike produkte soos kos verhoog aansienlik. Ook word die koste van elektrisiteit verhoog as gevolg van die diesel wat tans gebruik word om krag op te wek. Hierdie slegs enkele voorbeelde.


  Plan drie: Swak dienslewering.

  Swak dienslewering is ‘n uitstekende metode om mense ongelukkig te maak en revolusionęr te laat optree. Hierdie ongelukkigheid en die gevolge daarvan het ons al baie op televisie aanskou.


  Plan vier: Hoë kospryse.

  Hoe hoër die kospryse is al opvallend wanneer aankope gedoen word. Die huidige droogte het die prys van mielies die hoogte laat inskiet. Mieliemeel is gevolglik aansienlik duurder. Dit is ook die geval van produkte wat van mielies vervaardig word – voer vir hoenders/kuikens, vleis en ander voedselprodukte. Nog hoër pryse kan verwag word met ‘n verdere droogte wat voor die deur lę.


  Plan vyf: Xenofobiese geweld.

  Die finale spyker in die kis sou ‘n geweldige xenofobiese aanval teen die Zimbabwiërs, Etiopiërs, Mosambieker, Nigeriërs en Somaliërs wees.

  Na bogenoemde planne is somtyds verwys as tydbomme. Die organisasie Zabalaza anarchist ( www.zabalaza.net) wat internasionaal die kommunistiese rewolusies dryf, het misluk om in Suid-Afrika die vyf tydbomme betyds te laat afgaan. Sekere van hierdie tydbomme het sporadies oor die land voorgekom maar was nooit werklik effektief om ‘n revolusie tot stand te bring nie. Die gedagte was dat teen 2016 al hierdie planne in werking moes wees.

  Wat het verkeerd gegaan?

  Groetnis

  Carel

 7. #17

  Default Re: Die plan wat ons Boere Republieke gaan terugkry

  Sedert my laaste skrywe het ‘n jaar verloop. Gedurende dié tydperk was die woelinge op politieke-, maatskaplike-, plaaslike- en nasionale vlak opvallend. Om enkele punte te noem:

  • Zuma se verskyning in die howe en die uitkomste daarvan;
  • Vervanging van die minister van finansies vir enkele dae en her-aanstel van ‘n vorige minister van finansies;
  • Julius Malema se besoek aan Lord Robin Renwick – ‘n hanteerder van London? Die volledige artikel kan by die volgende skakel gelees word: http://blackopinion.co.za/2016/04/13...r-from-london/
  • Die buitengewone verswakking van die Rand na nuwe laagtepunte teenoor die belangrikste geldeenhede;
  • Die verbetering van die Rand gemeet teenoor die belangrikste geldeenhede sedert die her-aanstelling van Mnr. Gordhan as die minister van finansies;
  • Die aantal en geweldadige betogings voor die plaaslike verkiesings;
  • Die ANC se verlies aan beheer van,van die belangrikste metropole;
  • Die skielike ophou van betogings na die verkiesingsuitslae bekend gemaak is;
  • Die onverwagte betogings van studente oor hoër klasgelde waarna die redes deurlopend gewysig word na onder andere dat skoonmakers permanent aangestel moet word, dan weer die eise van gratis tersięre onderwys, die dekolonalisering van die vakinhoud tot die gratis verskaffing van sanitęre doekies. Hier kan duidelik die hand van Robin Renwick gesien word.
  • Die nuutste is Gordhan se aanklagte van bedrog wat volgens kenners nie in ‘n hof kan water hou nie en duidelik polities van aard is. Die hoof van die valke, Shaun Abrahams, se reaksie- en antwoorde op die nuusmedia se vrae was verder baie insiggewend.
  • Die val van die Rand (alweer) en die moontlikheid wat sterker word dat ons land afgradeer kan word na rommelstatus.


  Die haalbaarheid van die vyfpunt plan het na aanleiding van bogenoemde gebeure somtyds nader aan die gestelde doelwitte gekom. Dan weer vind gebeure plaas wat dit weg daarvan laat beweeg. Zuma wat volgens inligting daar gestel was om die tydperk van chaos te begin en deur te voer was minder suksesvol. Ten spyte van ‘n swygtaktiek het ander rolspelers op die toneel verskyn wat sy pogings erg deurmekaar gekrap het. Gordhan se pogings om die ekonomie weer op dreef te kry het begin vrugte afwerp. Zuma se weiering om sekere aanbevelings van Gordhan deur te voer toon duidelik dat hy geen erg daaraan het om mee te werk om die ekonomie te help herstel nie. Die teendeel blyk meer die waarheid te wees.

  Tot dusver is die verkryging van die Boere Republieke nie aangespreek nie. Baie werk in die verband is alreeds van stapel gestuur. Hier van toepassing is o.a die NPO’s XII se algemene vergadering wat die Afrikaner Resolusies aanvaar het. Dan is daar Solidariteit Beweging wat beplan om die volgende vyf jaar R3,5 miljard aan te wend om ‘n parallelle regering tot stand te bring. Die bewoording “parallelle regering” word later gewysig asook die feit dat daar nie ‘n onafhanklike “Staat” kan ook lees Afrikaner Staat beplan word nie. Geluide gaan op die die Weskaap moet wegbreek en op hulle “eie” gaan. Daar is ook baie navorsing gedoen oor moontlike- en geskikte grondgebiede waar Boere Republieke gevestig kan word.

  Om ‘n Boere Staat tot stand te bring gaan onder die huidige regering- en omstandighede nie realiseer nie. Indien dit waarna die regering streef, naamlik om ‘n rewolusie deur middel van die vyfpunt plan tot stand te bring, kan die grondwet verander word. Afhangende van die uitkomste van die beplande rewolusie bestaan die moontlikheid dat so ‘n verandering ‘n onderhandelingsproses tot stand mag bring ten opsigte van beplande Boere Republieke. Soos aangedui is die beplanning gedoen en dit moet dan onderhandel en geďmplimenteer word.

  Dat ‘n rewolusie in Suid-Afrika op pad is, blyk elke dag na ‘n sterker moontlikheid. Trouens, daar word na ons huidige omstandighede verwys as ‘n sagte rewolusie. Die tyd sal ons egter leer waarheen ons op pad is.

  Hoe behoort ons die komende weke/jare te hanteer? Soos ek dit sien kan die volgende punte ‘n bydrae lewer op dit wat moontlik mag realiseer:

  • Moet nie betrokke raak by aspekte wat jou nie persoonlik raak nie;
  • Wees uiters versigtig wat jy kwytraak in gesprek met ander, op die sosiale media en met wie jy wat bespreek;
  • Berei jouself en jou familie geestelik voor vir dit wat moontlik mag voorlę;
  • Maak voorsiening van noodvoorrade (kos, brandstof, medikasie en veral water) vir ‘n tydperk van 6 maande of langer;
  • Mense se omstandighede en behoeftes verskil onderling – maak voorsiening daarvoor;
  • Indien die Dollar sou val, gaan die invloed daarvan wyd uitkring. Die Rand sal die impak nie vryspring nie. Gaan lees na wat mag gebeur. Doen die nodige voorbereiding. Let veral op na die magte waaroor die regering homself mee kan bemagtig – veral as krygswet aangekondig sou word.

  Die pogings om die vyfpunt plan in werking te stel blyk somtyds momentum te verloor en dan word ander benaderingswyses gevolg. Deur Gordhan (huidig) verdag te maak is die Rand onder druk geplaas, kan Suid-Afrika tot rommelstus verklaar word wat weer sal meewerk dat rentekoerse verhoog word, kos en ingevoerde produkte baie duurder sal word – veral ru-olie en dat die lewensstandaard van die inwoners verder sal daal met ‘n toenemende getal werkloses. Hierdie is ‘n resep wat anargie genereer en dan die langverwagte rewolusie tot die verlangde hoogtes kan aanblaas.

  Ons het nou die tydperk betree waar ons sal moet wag en sien wat gaan gebeur. Laat ons vertrou dat die ergste nie sal plaasvind nie.

  Groetnis.

  Carel.
  Last edited by Carel van Heerden; 13th October 2016 at 04:27.

Similar Threads

 1. Technical point van hemel toe gaan
  By Silencio in forum Humor
  Replies: 0
  Last Post: 25th November 2010, 14:10
 2. Die VVK se plan wat verdoesel word.
  By Boerland in forum Nuus
  Replies: 1
  Last Post: 26th October 2010, 17:21
 3. Pasop vir die Boere!
  By knipmes in forum Kletshoekie
  Replies: 1
  Last Post: 9th February 2010, 20:26
 4. Die NG Kerk gaan herbesin oor saamwoon
  By Stefanus in forum Artikels uit die media
  Replies: 2
  Last Post: 8th December 2009, 08:08
 5. wie sal die arm Boere help
  By Basil Swart in forum Volksake:
  Replies: 0
  Last Post: 17th August 2008, 08:17

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •