GEDAGTES VAN DIE BESEERDE ARBEIDER

En daar sal beter dae kom, my Vrou;
Beter dae vir die bleek klein Bet,
Vir Boetman wat nog weg is en vir jou;
As ek maar net
Weer so word dat ek opstaan uit die bed,
Weer hierdie hande om ‘n steen kan vou.

Dae dat ons tog ‘n stukkie vleis
En vir die kind miskien ‘n been met murg
Op die tafel het – soms kan die droë pap so wurg –
En op ‘n Sondag van die brosgeel rys ....

Maar dit sal met ons beter gaan:
As ek net eers op albei voete staan,
Kan ek miskien
Nog voor die winter kom genoeg verdien
Dat ons komberse koop .....
Heeldag hoor ek die lang konstabels loop
En langsaan hoe die mense stry;
En net vanmore nog het jy
‘n daalder weggegee,
‘n hele daalder vir die jong diaken – in sy tee
Die suiker wat ons bere vir die kind

O! Ek was skielik bitter,
Bitter en verblind met baie haat
Maar dan moet jy my liewer net so laat,
Liewers so laat, liewers alleen
Jy sien, my rooktabak is op behalwe vir die een
Geringe stop;

En noudat hierdie pyn weer diep en dieper klop,
Nou lę ek met my oë wydoop deur die nag
Lę ek met my denke wydoop deur die nag
En hoe kan ek nog glo dat God of iemand hom erbarm oor ons lot,
Of dat gebed....

As ek maar net sterker word sodat
Ek die troffel vas kan vat
Dan sal ek binne die verband
Van hierdie bruin, vereelte hand
(al slyt my vingers tot die bitter been)
Ons beter dae bou met steen op steen:
Vir Bet
Vir Boetman wat nog weg is en vir jou,
My tamgeswoegde, tenger, trotse vrou..


G. A. Watermeyer (Sekel en simbaal)