vlinder

Ek sien jou elke dag in die skoolgang staan
jou gesig,
strak en geheimsinnig
jou oe diep blou,
en lyk of niks oppervlakkigs daarin kan skuil
jou vel,
blas gedra deur die hardheid van hierdie wereld
en dik,
sodat skerp messe nie daardeur kan steek nie
jou ore,
wyd geluister na die vurige tonge
en toksiese lippe
jou blik
n negatiewe staar
jy soek slang in elke grashalm...
maar kry soms n skadelose vlinder,
wat sagkens op jou wil kom sit
jy is hartseer en stukkend
en hou dit dig verborge in jou hartkamers
van klip
hier wil ek vir jou wees,
'n helder ster in jou donker nag
'n gelukkie in jou smart
en 'n geneser vir jou verbrokkelde hart
as ek mag?
Evette Brandt (17) 2009