DIVERSITEIT, N GODDELIKE SEN OF N BABELSE VERWARRING?


Die wreld en ons land was nog altyd n diverse ruimte. Dat Suid-Afrikaners vandag meer as ooit in die verlede op n daaglikse basis daarmee gekofronteer word, vra nie verduideliking nie. Mense ervaar dit daagliks in hul handel en wandel.

(Genesis 11:1 en 9) Yahweh se vergrepe in die mens se handel en wandel, (Genesis 11:2-8) val in twee paralelle dele uiteen:
In die eerste gedeelte (11:2-4) is die mense en hul dade aan die orde en in die tweede (11:5-8), Yahweh en wat hy doen. Daar is geen interaksie tussen Yahweh en en die mense nie. n Ondersoek van die teks lig mens se sug na eenheid, ontwikkeling, vooruitgang, herkenning en vertroue uit. Daarteenoor die algehele wanvertroue van Yahweh teenoor sy volk om mag te behou en af te dwing en andersheid, andersdenkend, kort gestel om diversiteit daar te stel.GENESIS 11:1-9

 1. En die hele aarde het dieselfde taal gehad en dieselfde woorde gehad.

  Die mense, hulle planne en wat hulle doen

 2. En dit het gebeur dat hulle wegtrek van die ooste af
  en hulle vind toe n laagte in die land Sinear,
  en hulle het daar gebly.
 3. En hulle s vir mekaar:
  Kom laat ons stene maak en dit in n oond verhard
  Hulle gebruik toe stene vir die boustene en die lymgrond vir klei
 4. En hulle s:
  Kom laat ons vir ons n stad bou
  En n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik,
  En laat ons vir ons n naam maak
  Sodat ons nie oor die hele aarde verstrooi raak nie.

  Yahweh, en sy planne, en wat hy doen:

 5. En YHWH het neergedaal
  Om die stad en die toring te bekyk waaraan die mensekinders gebou het.
 6. En YHWH s:
  Kyk hulle is nou een volk en het een taal.
  En dit is net die begin van hulle onderneming.
  Nou sal niks vir hulle onmoontlik wees
  Van wat hulle van plan is om te doen nie.
 7. Kom laat ons neerdaal
  En daar hulle taal verwar,
  Sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie.
 8. So het Yahweh hulle dan daarvan oor die hele aarde verstrooi,
  En hulle het opgehou om die stad te bou

 9. Daarom het hulle dit Babel genoem,
  Wat daar het Yahweh die taal van die hele aarde verwar,
  En daarvandaan het Yahweh hulle oor die hele aarde verstrooi

In die aard van God se skepping kry mense n blik op sy ontmeetlike grootheid en heerlikheid. In hierdie diversiteit en deur die verskeidenheid besef mense dat God nie op een plek, deur een groep of self in een godsdienstige sisteem volledig omvat kan word nie.
Juis in verskeidenheid kry ons n meer volledige prentjie van wie God is. Die Ou Testament, Nuwe Testament en die kerk faal egter haglik hierin aangesien hul nie die diverse natuur van Yahweh se aksies wil erken nie, want Yahweh verklaar in Jesaja 45:6-7
Ek is Yahweh, en daar is geen ander nie; wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, Yahweh, is dit wat al hierdie dinge doen.

Die teks beduie dat die mens nadat Yahweh ingetree het mekaar nie meer kan hoor nie, n selfverheffende houding het tot gevolg gehad dat die kommunikasie tussen die mense vernietig was. Die kerk aanvaar vandag steeds nie die diversiteit nie en probeer almal soos hy/sy laat dink, verdra nie n ander seining nie en verklaar maklik tot sonde of teen God se wil.

Kan ons vandag nog aan hierdie primatiewe middeoosterse staaltjies vaskleef en ons verknog aan hierdie era se gode en hul dinge? het Jesus nie die volgende gese oor die god van die era nie?
Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ʼn mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. ... (Joh. 8:42-47)

Ons eenheid l egter daarin dat ons met God in n verhouding staan, en dus kennis he en nie slegs in n ongeloofwaardige geloof staan nie, dan eers sal ons kan se dat ons God se volk, God se kinders is.