Results 1 to 4 of 4

Thread: Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief

 1. #1
  Stefanus's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Bloemfontein
  Age
  57
  Posts
  1,606
  Blog Entries
  1
  Total Downloaded
  477.1 KB
  Videos
  128
  Rep Power
  10

  Default Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief

  Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - 1
  Waldor


  Wat U die leser hier gaan lees is my eie persoonlike opinie oor hoe die ‘Geldmag’ gesien moet word. Ek baseer my siening op dit wat ek deur die jare waargeneem het, en op grond van etlike ander instansies wat inslag daarby het. Die Geldmag is ‘n beweging wat op aarde, en in die vleeslike terrein funksioneer, en dit is vanuit hierdie perspektief wat ek my siening daaromtrent baseer. Dit is ‘n praktiese beskouing – ek is nie ‘n voorstander van geestelike, fatalistiese, of bonatuurlik beskouings en konnotasies met betrekking tot die Geldmag nie; want dit is juis so ‘n beskouing wat die geldmag in ‘n onaantasbare kategorie plaas

  Wanneer daar oor die Geldmag gepraat, en of geskryf word, moet dit in perspektief tot die realiteite gedoen word. Dit moet soos met alle dinge, gesien word vir wat dit in praktyk en in werklikheid is. In praktyk en in werklikheid is die geldmag, hoewel op hierdie stadium vir Jan alleman geheimsinnig en onbekend, in wese, eintlik baie eenvoudig.

  Die Geskiedenis van die Geldmag is lank en strek oor etlike honderde, selfs duisende jare, en daarom is dit nie ‘n onderwerp wat in ‘n japtrap effektief aangeroer of afgehandel kan word nie. Ongelukkig, soos met baie eenvoudige verskynsels in die lewe, kom die menslike aspek in werking en word die geskiedenis en bestaan van die geldmag ‘vergeestelik’ - word die eenvoud en verstaanbaarheid daarvan versluier en verwikkel in veral religieuse teorieë. Die mees algemene voorbeeld, is die eeu oue teorie om die geldmag te koppel aan die Atichris met sy ‘Een Węreld Orde’ wat uiteindelik kulmineer in die Slag Van Armageddon, soos wat die boek Openbaring van die Bybel dit uitlę; of eerder soos wat die Boek Openbaring gráág deur die kerk interpreteer sou wou word. Hierdie beskouing is die mees populęre omdat dit inslag vind by die stryd tussen die lig en duisternis, wat die hoof tema van die gelowe, en veral die van die Christendom uitmaak.

  Ek het perse by ‘n vorige geleentheid geskryf en daarop gewys dat hierdie ‘geestelike teorie’ daarop neerkom dat die duiwel iewers in die antieke geskiedenis ‘n ‘eindtyd kompromie’ van ‘n aard, met aardse mense of ‘n organisasie moes aangegaan het, en dat sy ‘opdrag’ sedertdien sistematies deur die loop van die geskiedenis uitgevoer word deur verskeie subversiewe en geheime organisasies, wat filiale is van die oorspronklike samesweerders. Dit is in korte, wat die kerk vir ons voorhou. Die bestaan van die Geldmag pas ideaal in by die ‘eindtyd’ teorie, en die ‘insleep’ van die duiwel by hierdie, by verre die mees populęre beskouing, pas die Geldmag uitstekend. Hierdeur word hulle bestaan so vergeestelik, en word hulle so tot ‘n ‘mistieke status’ verhef, dat die oorwinning oor hulle, basies in ‘geloof’ afgewag word. Daar word goedgelowig gewag vir wanneer die goeie bonatuurlike, die Engel Gabriel, gaan intree of ingryp. Net soos wat die witman van Suid Afrika wag, en wag, en hoop op die voorspellings van Siener van Rensburg. Omdat die Kerk alle dinge wat buite hulle gestaan het, en wat eintlik normaal is, vyandig verklaar het, dit as onheilig uitgemaak het, en taboe verklaar het, het hulle die Geldmag verder gekompliseer en ‘n legio moontlikhede van ‘bose konnotasies’ daartoe geskep, of daaraan gekoppel of geheg. Dit is die een agtergrond waarteen die geldmag deurentyd gesien moet word om goeie perspektief te kan kry.

  Wanneer daar na die geldmag gekyk word, moet ‘n duidelike onderskeid gemaak word tussen bonatuurlike konnotasies en profesieë, en nugter waarneming en empiriese analise van feite. Mense raak later so verstrengel met die idee van bonatuurlike konnotasies, dat hulle alles en enigiets sinister wil verweef in ‘n raadsplan van die geldmag. Die nommer 666 word ingeskryf en geformuleer in alles wat aan ‘n syfer of datum gekoppel is. As dit nie verwerkinge van een of ander huidige leier se geboortedatum is nie dan is dit somme gemaak met die Pous se registrasienommer. Lyne word getrek van waar Lucifer uit die Hemel geskop is deur Kajafas, die Esseners en verder van die Tempelare tot by die Vrymesselaars. Alles en enigiets wat potensieel aan die anderkant van die slagveld kan staan by die slag van Armageddon vorm deel van die groot vloek van die Duiwel.

  Intussen glip die geldmag by die agterdeur in. Benader die geldmag soos wat enige ordentlike ondersoek gedoen woed. Gaan kyk wie sit aan die spits van die magte wat die geld beheer en kyk hoe hulle te werk gaan en vra jouself die eenvoudige vraag af waarom?

  Die ander onbetwisbare aspek waarsonder geen gesonde perspektief gehandhaaf kan word nie, is die feit dat een spesifieke nasie oordonderend in die geldmag figureer. Hierdie verskynsel is nie ‘n toevallige verskynsel nie en dit vorm uit die aard van die werklikheid daarvan; ‘n baie belangrike, indien nie die belangrikste deel van die geldmag se geheel. Die derde been waarop die geldmag staan is eintlik die ‘mikpunt’ wat die geldmag het - die einddoel. Al drie die bene ontleen aan die geldmag die geleentheid om al sy dinge eenvoudig en prakties uit te voer onder die ‘rookskerm’ van die geestelike, en hulle versluier daarmee die elementęre kenmerke en maak dit vir die deursnee Westerling ‘misterieus’.

  Die Geldmag is in wese ‘n groep invloedryke mense wat hul magte en rykdom gebruik om die geld, die ekonomie en uit die aard van die saak, die politiek van die węreld op so ‘n manier te manipuleer en te beheer dat hulle ekonomiese en finansiële mag daaruit kry. Alvorens mens nie die algehele internasionale bankwese, as die primęre middel vir węreld oorheersing en dominansie sien nie, sal mens nooit verstaan presies waaruit al die politieke opstande spruit nie. Indien mens wil weet waar die volgende politieke opstand in die węreld gaan plaasvind, en presies wil bepaal watter nasie se lewenskrag getap gaan word, moet mens doodeenvoudig die bewegings van die Internasionale Monetęre Fonds se burokrate fyn dophou, soos wat hulle, hul laaghartige remedies op niksvermoedende lande wat ekonomies sukkel toepas. ‘Gesofistikeerde diewery tegnieke’ is die primęre talent van die węreld bankiers.

  Die geldmag en die hele ideaal daarvan is eerstens die produk van ‘n sekere groep mense, ‘n oordonderend spesifieke volksgroep – die Jode. Die verskynsel dat die Jode oordonderend daarin figureer, of altemit, bykans die alleen vaandeldraers van die ideologieë waarna daar deur die geldmag gestreef word, is; behoort vir die denker wat nugter en onbenewel sien en dink, ten minste aan te dui dat daar iets in en rondom die Jode bestaan wat aanleiding tot hierdie verskynsel gee. Voeg daarby die ander realiteit - die algemene beskouing dat die Jode die uitverkore volk van God is; en ‘n wenresep kry alreeds goeie geur in hierdie komplot kasserol. Benewens die feit dat die mensdom daardeur, vir hierdie groep mense ‘n tipe onaantasbaarheid gee en hul posisie so vergeestelik dat alle praktyk misgekyk en misken word, gaan die Jode self van die staanspoor af uit dat hulle dit inderdaad is, en regverdig daardeur hierdie strewe wat hulle het om die węreld te beheer.
  Eenvoudig gestel. Hulle glo dit is hulle geoorloof en ons aanvaar hul aanspraak.

  Vir meer as twee duisend jaar is die Jode deur die hele węreld vervloek, verwerp en vervolg. Dit was menslik en natuurlik onvermydelik dat hierdie dinge die Jood in die laer sou dryf en by hulle ‘n oordrewe en alles oorheersende wil tot selfverwesenliking sou meebring. Hierdie strewe na vergelding is van geslag tot geslag met ‘n fanatisme in elke Jood oorgedra, en dit het daarin kulmineer dat die wil om die węreld te beheer in hulle gees veranker is. Voeg nou daartoe by die vaste geloof dat hulle God se uitverkore volk is, en jy sit met ‘n wenresep om mense te verbind in organisasies wat daarop uit is om die węreld tot hul eie voordeel en gewin te manipuleer.

  Ja, daar is geheime en subversiewe organisasies wat met mekaar verweef is om ‘n een węreldorde teweeg te bring. En ja, daar is verskeie ander groeperinge wat kundig en onkundig daarmee saamgesleur word, maar dit het absoluut niks te doen met bonatuurlike magte wat saamsweer tot en vir die koms van die Antichris en Armageddon nie. Dit is ‘n eenvoudig verduidelikbare verskynsel wat slegs op ‘n prakties politieke wyse suksesvol aangespreek kan word... mens bid nie daaroor nie jy veg daarteen.

 2. #2
  Stefanus's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Bloemfontein
  Age
  57
  Posts
  1,606
  Blog Entries
  1
  Total Downloaded
  477.1 KB
  Videos
  128
  Rep Power
  10

  Default Re: Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief

  Reaksie – Kommentaar – Die Geldmag
  Waldor


  In my eerste aflewering het ek merendeels daarop gewys dat die identiteit van die geldmag, en uit die aard van die saak, die geheime organisasies wat daarby aansluit, vergeestelik word en daardeur ‘n onnatuurlik verhoogde status kry wat hulle in praktyk onaantasbaar en onverstaanbaar maak; en dat spesifiek dit, die geldmag ongewoon bevoordeel in hul strewes.

  Die ‘perspektief’ wat ek probeer skets is dat hulle inderdaad gewone mense is wat ‘n werklike identiteit het met ‘n werklike doel voor oë. Hiermee wil ek aan die hand doen, dat indien die mensdom tot die besef kan kom dat die geldmag tasbaar soos enige ander mens is, hulle prakties aangespreek kan word en dus nie kan skuil agter bonatuurlike verskansings nie. Die aflewering was ‘n inleiding wat bostaande uitgelig het en derhalwe ‘n ‘perspektief’ geskets het waarna daar nie oor die algemeen gekyk word nie, maar wat inderdaad ‘n baie groot effek het op die persepsie wat gevorm word oor die geldmag.

  Dit is nodig dat twee van die kommentare apart van die aangespreek word omdat dit relevant tot die onderwerp, en perse, tot dit spesifiek wat ek ‘n “perspektief” oor wil skets in die reeks.

  Ontluiker, wie homself nou teen hierdie tyd al onderskei het as ‘n rasionele en eksakte denker, het na die teendeel oorgehel en my daarop gewys dat daar inderdaad ‘n geestelike konneksie is, en het die tweeling Esau as voorbeeld voorgehou, in die dat genoemde Esau rooi hare gehad het, en dat Rothchild (wat die grootste bankier in die węreld is), se naam “Rooi Skild” beteken. Dit herinner my aan waarom ‘n brandweerlorrie rooi is: Daar is ses manne op ‘n brandweerlorrie, en dit is ‘n halwe dosyn wat mens dadelik laat dink aan eiers, wat deur ‘n hoender gelę word. ‘n Hoender kort ‘n haan om die eiers te bevrug, en op die beurt laat die haan mens dink aan die kerktoring waarop dit pryk. Die kerktoring laat mens dink aan ‘n skip se mas, en ‘n skip aan die Finne wat teen die ‘Rooi russe’ geveg het – daarom is ‘n brandweerlorrie rooi!...

  Daar is vandag onweerlegbare getuienis van kontemporęre letterlike mense wat deur identiteit, woord en tasbare daad oorheersende invloed uitoefen op sake wat die lewe van die hele węreld se bevolking raak vir eie gewin. Dit is ‘n realistiese perspektief! Om mens te besig met die konnotasie tussen Esau van die Ou Testament en ‘n kontemporęre bankier, is juis daardie perspektief wat ek geskets het. Dit kom daarop neer dat wat vandag in die monetęre stelsel in in die węreld politiek aangaan uit ‘n pot lensiesop in ‘n tent in die woestyn by ongeletterde bokboere ‘saamgesweer’ is. Ek dink die rooi brandweerlorrie dra die boodskap.

  Om die geestelike konnotasie met die geldmag stryd te onderskraag verwys Ontluiker verder na wat Paulus ‘na bewerig’ geskryf het (die oorspronklike dokument met sy handskrif bestaan nie), derhalwe is die aanhaling buitendien hoorsę: “Ons stryd is nie tussen vlees en bloed nie, maar teen die bose geste van die duisternis” Ontluiker gaan dan verder en vra my om bewyse te bring dat dit nie so is nie.

  Hier is enkele uit legio bewyse:

  Dr. Verwoerd was vlees en bloed en hy gee vir Professor Jan Hoek opdrag om dringend ‘n verslag te doen oor die invloed wat Anglo American op die Suid Afrikaanse politiek uitoefen. (Hy wou stop daaraan sit). Kort daarna word Verwoerd in die parlement vermoor deur Dimitrio Tsafendas, wat nie ‘n gees of demoon was nie maar ‘n ‘halfnaatjie’, (wat die produk is van gemeenskap tussen ‘n ousie en ‘n Portugees), en wat deur vleeslike kanale as gelyste Kommunis, skierlik onverklaarbaar na veertien vrugtelose vorige pogings, skierlik nie net toegang tot die land kry nie maar sommer werk in die hart van die Verwoerd regering, waar hy hom uiteindelik vermoor. Stafendas het voor die moord gereeld in Durban besoek afgele by Joodse Prokureur, ‘n ander gelyste kommunis, wat ‘n mens was met ‘n agenda, nie ‘n bose gees of ‘n skakel na Esau nie!

  Kom ons gaan ‘n paar jaar terug: Jacob Schiff (‘n Joodse mens), ‘n ortodokse ‘yeshiva’ met sy konneksies met ander Joodse mense en as gevolg van sy posisie in die beleggingsbank ‘Kuhn Loeb & co’ (‘n tasbare instelling met vleeslike personeel) het tussen 1906 en 1920 meer as 20 miljoen dollar in goud aan nog ‘n Jood Levi Bronstein (Trotsky die geskiedkundige ‘menslike’ Kommunistiese leier) gegee en so die Kommunistiese rewolusie finansier. Alles ‘praktiese aksies’ langs ‘vleeslike kanale’ in ‘n stryd tussen die Sionistiese gedagte wat ‘n ‘tasbare politieke begrip’ is, ens ens ens...
  Hierdie ding is byvoorbeeld soos ‘n rower. As hy jou aanval moet jy reageer op wat jy voor jou sien en aksie neem om die bedreiging aan te spreek soos dit daar uitsien. Daar is nie tyd nie, en dit is fataal en onprakties noodlottig om eers die ‘gees’ agter die rower te identifiseer.

  Ontluiker skryf verder dat ek my mes in het vir die Christendom – juis, omdat die Christendom alles vergeestelik en nie die probleem (soos met die geldmag) letterlik by die ‘horings’ pak nie. Geskiedkundig en vleeslik was Paulus ‘n diaspora Jood – ek noem hom derhalwe ‘n ‘mostert na die maal’ apostel. Hy het nie kontak gehad met die Apostels wie Jesus persoonlik geken het nie, en ook nie met hulle kontak gemaak nie (waarom weet geen mens nie), en kom dan, en vergeestelik wat hy dink Jesus bedoel het in sy omswerwinge met die werklike Apostels – dit is praktiese tasbare feite. Geestelik, verander hy sy naam van Saulus na Paulus toe hy op die pad na Damaskus die Here ontmoet en verblind word. Vleeslik en geskiedkundig, moes hy sy naam van die ‘Joodse’ Saulus, na die ‘Romeinse’ Paulus, verander om as diaspora Jood burgerskap te kry. Geskiedkundig was dit ‘n gekende gebruik en meer waarskynlik die rede vir die naamsverandering as die ‘geestelike’ rede wat hy aanvoer.

  Eksakte navorsing dui vandag al meer daarop dat Jesus ‘n Essener was en vandaar die “onopgetekende” tyd van sy lewe tussen sy twaalfde jaar en in die dertigs. Die Esseners het gebruike en spreekvorme gehad wat Paulus nie mooi verstaan het nie en toe ‘vergeestelik’ het. Prakties geskiedkundig en tasbaar was daar ‘n politieke magstryd in die Jodedom aldaar, en Jesus was in daardie tyd betrokke daarby. Hy was meer ‘n rebel teen die ordes – Waarom het Petrus dan ‘n swaard gehad waarmee hy die soldaat se oor afgekap het? Hy was dan ‘n “Visser van Mense” nie ‘n slagter nie! Die Esseners het nie-Esseners, “water” genoem en ingelyfde Esseners, “wyn”. Toe Jesus “water in wyn verander het”, het hy nie vir die ‘nie drinker Christinne’ ‘n probleem geskep nie. Geestelik was dit ‘n wonderwerk, maar geskiedkundig en tasbaar meer waarskynlik dat hy by die bruilof mense oorgehaal het tot die Essense strewe (beweging). Baie van die Essense rituele is deur die Vrymesselaars opgeneem, veral by hulle insweer seremonies. Ons weet dat ‘n man op ‘n stadium by een van hierdie seremonies by die inlywing na een van die hoër grade van die Vrymesselaars, naak voor die vergadering inWaarom vra ek myself af het die jong man dan kaal uit die tuin van Getsemane vir die dissipels weggehardloop? Wou hulle hom insweer?

  Daar is baie praktiese en geskiedkundige verduidelikings vir baie dinge wat vergeestelik is en dit geld vir die geldmag ook. Ons behoort te weet dat ‘n Goudsmid en munt handelaar met die naam van Amschel Bauer (1743 – 1812) twaalf baie ryk en invloedryke mede Jode na sy besighed in Frankfort Duitsland genooi het en daar aan hulle ‘n 25 punt plan voorgehou het waardeur hulle mag oor die węreld se bronne en rykdomme kon bekom. Bauer het hom toe verbind tot Adam Weishaupt, wat die stigter van die Illuminati was. Hierdie is geskiedenis wat al holrug gery is, en waarom daar ‘n tragies, ‘n geestelike teorie gebou word. Die werklikheid rondom die “rooi skild” waarvan Ontluiker praat is as volg: Bauer het sy naam toe na Rothchild verander op grond van die wapen wat buite sy besigheid gehang het. Dit was die van ‘n Rooi Arend wat vyf pyle in die een poot vashou en was veronderstel om sy vyf seuns te verteenwoordig wat hy inderdaad gestuur het om ‘n groot bank oop te maak. Die rooi Arend met die vyf pyle in die klou is vandag die stad Frankfort se amptelike wapen. Indien dit by Esau begin het kan ons versoek dat die wapen van die Chase Manhattan Bank verander word na 'n pot sop met die duiwel se vurk wat daarin steek.

  Daar is ‘n meer praktiese verduideliking vir die Jode se betrokkenheid by geld, as om dit te vergeestelik en te koppel met ‘n bokboer met rooi hare wat in die Bybel genoem word. kom ek help bietjie met so ‘n stukkie ‘werklike geskiedenis’ wat uit die aard van die saak nie in die ‘geestelike mitologie’ van die Bybel verskyn nie en wat my ‘perspektief’ uitlig wat Jess ook nie so lekker kop nie. Gedurende die Babiloniese ballingskap van die Jode was daar ‘n man met die naam Jacob Egibi wat eintlik as die vader van moderne bankwese beskou kan word. Hy het ‘n besigheid begin waardeur geld uitgeleen is en daar rente op gevra is. Dit was gedurende die heerskappy van Koning Kandalanu in die jaar (circa 648-625 VC) toe die verskynsel van private bankwese ontstaan het. Twee prominente families het die hoofrol in hierdie bankwese gespeel, dit was die genoemde Egibi familie en die Iranu familie. Hierdie is nie verdigsels of vergeesteliking van enkele verse van die Bybel waar daar geen outeurs van is nie, hierdie is harde tasbare getuienis wat argeoloë gevind het volgens wigskrif inskripsies in tasbare klei tablette. Hier het ons ‘n sekulęre insig oor waarom baie van die Jode uit eie keuse nie saam Nehemia wou terugkeer na Jerusalem om die tempel te herbou nie. Teen die einde van die ballingskap het baie van die wat met die Egibi familie te doen gehad het dit versprei en hierdie geldlening sisteem waarskynlik na Jerusalem geneem.

  Ontluiker verwys na Jesus wat die geldskieters se tafels omgegooi het – Jesus is juis vier dae na die voorval gevange geneem en deur die Joodse Sanhedrin gevonnis en gekruisig – net soos wat Verwoerd kort na die versoek om die Hoekverslag ook gedood is... Ontluiker wys ook op die geval waar Jesus verwys het na die Keiser se kop op die muntstuk. Beide hierdie verwysings in sy kommentaar skets my perspektief baie duidelik: Die een van die geldmag wat onaanvaarbaar is en waar Jesus inderdaad die tafels omkeer, en die ander waar hy dit aanspoor toe hulle vra oor die belasting toe wys hy na die kop op die muntstuk en spreek die bekende woorde wat ons vandag as ‘n idioom gebruik: “Gee die Keiser wat die Keiser toekom!”

  Ontluiker probeer verder in sy kommentaar, die aandag vestig op die X, Y en Z faktore van die geestelike en die vleeslike om die bankwese en die politiek uit te lę. Ek is eerlikwaar nie intelligent genoeg daarvoor nie. Ek sal maar eerder gaan op die praktiese en die tasbare en die spreekwoordelike bul by die horings pak.

  Jess lewer kommentaar en sę dat my beskouing weinig meer as ‘n opinie is. Sy gaan later verder en wys daarop dat die onderwerp ‘n holrug geryde een is en dat: “Die opvolgende sal seker oor Bildenberg, Ford, J.P Morgan en al daai ‘smerige Jode’ handel of hoe?” Jess sę tereg dat my “opskrif verwarrend” is, want die verwysings in haar kommentaar weerspieël dit duidelik en tasbaar. Dit weerspieël natuurlik ook presies wat ek noem van die “perspektief” en natuurlik die onkunde wat maak dat mens na die verkeerde kant toe blaf.

  Onkunde – dit is nie “Bildenberg” nie maar Bilderberg, en dit is ook nie ‘n persoon nie maar ‘n groep wat eenmaal ‘n jaar bymekaar kom op geselekteerde uitnodiging. Hoewel hulle aansluit by die geldmag is hulle nie die groot kanonne nie.

  Onkunde sal maak dat Ford in sy graf omdraai as sy naam met die geldmag konnoteer word, want hy was juis ‘n anti Jood, anti geldmag en pro Nazi. Henry Ford het in die twintiger jare die boek: “The International Jew” geskryf waarin hy hom baie sterk uitgespreek het teen die Jode en ek haal hom aan: “It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I beleive there would be a revolution before tomorrow morning”

  “Die geldmag in perspektief” dit is presies my punt!

 3. #3
  Stefanus's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Bloemfontein
  Age
  57
  Posts
  1,606
  Blog Entries
  1
  Total Downloaded
  477.1 KB
  Videos
  128
  Rep Power
  10

  Default Re: Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief

  Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II
  Waldor


  Die ‘perspektief’ wat ek uit die staanspoor baie duidelik gemaak het, is dat die vergeesteliking van die geldmag ernstig oordryf word, soveel so, dat die oog dan verloor word op die werklikhede daarvan. Sal ek maar sę die Duiwel word die sondebok en die werklike skuldiges hardloop met die mag wat die mense toekom al die pad bank toe. Wie ook al my eerste aflewering gelees het, sou gemerk het dat die kommentaar daarop duidelik dit weerspieël wat my “perspektief” impliseer. Dat die vergeesteliking inderdaad ‘lewendig’ is in die saak.

  Daar is op die ‘huidige oomblik’ ‘n relatief klein groep mense wat die węreldpolitiek beheer en dit totaal en al vir eie gewin manipuleer. Deur die jare het hierdie groep as die “Geldmag” bekend geraak, maar die hantering van die onderwerp, deur veral die konserwatiewe en nasionaal gerigte ideologieë, het daaraan ‘n tipe stigma gegee. Net soos in die geval van die terme “rassisme” en “diskriminasie”, het die begrip “geldmag” verskans geraak in dogmatiese en religieuse eindtyd sameswerings met obskure konnotasies aan verskeie geheime organisasies. Omdat die westerse węreld amptelik die Christen geloof onderskryf, word die geldmag verweef in die religieuse fatalisme wat die hoof kenmerk van die godsdienstige beskouing is van die weste.

  Die geldmag is die produk van sekere politieke en geskiedkundige realiteite, en is nie soseer verbind aan nommers, tekens, en heraldiese kenmerke wat foneties of andersins konneksies met die ‘bose bonatuurlike’ het nie. Ons religieuse fanatisme met sy fatalisme as die eindproduk, is wat die geldmag betref, ons achilles heel.

  Kom ons veronderstel die sosiale en ekonomiese orde word herstel soos wat byvoorbeeld in 1939 gebeur het in Duitsland, en daar word besluit om vir regstelling en vergoeding, hierdie geldmag aan te kla vir skending van menseregte op grond van hul doelstellings; dan hou ek voor, dat die hipotese van ‘n ‘antieke geestelike sameswering’ of ‘bonatuurlike raadsplan’ nooit as te nimmer in enige geregshof op die klagstaat sal kan staan nie. Is daar ooit ‘n uitgewysde geval waar die duiwel in die hof as prokureur verskyn het vir iemand wat vir Satanisme aangekla word?

  Hierdie geldmag is deur die bank Jode, en dit is nie ‘n verdigsel nie, ek sal dit staaf met onweerlegbare feite. Hoe figureer hierdie verskynsel in die storie. Eerstens het die Jode die sterkste moontlike regverdiging vir enige mag vergryp of hebsug wat daar teen hulle gehou kan word. Hulle maak in hul afsonderlike geloof daarop aanspraak dat hulle die uitverkore volk van God is, en dat węreldmag hul geboortereg is.

  Daarbenewens glo die meeste van die westerse bevolking ook dat dit so is. Dit skep verder by hulle die aanspraak, dat hulle aan die hand van God, die alleen regeerders van die węreld moet wees. Die Jode het dan die geloof wat alle ander mense uitsluit, en net vir hulle bedoel is. Hierdie geloof sien op alle nie Jode neer en verklaar dat alle nie Jode van ‘n baie laer stand in die skepping is.

  Tweedens is die Jode van die vroegste tye af dwarsdeur die geskiedenis en dwarsdeur die węreld vervolg, verwerp en verdryf, en dit het hulle bymekaar gejaag om ‘n ongeëwenaarde eenheid te vorm, met ‘n natuurlike en ingewortelde drang van vergelding en oorheersing.

  Derdens het hulle, met hierdie oorheersing drang en die strewe na Sionisme – die doel om die węreld te regeer vanuit Jerusalem as hoofkantoor en vanuit die gebied wat vandag bekendstaan as die Staat Israel.

  Hierdie is die politieke en geskiedkundige werklikhede wat in perspektief gesien moet word om ‘n geheelbeeld te kan vorm van die werksaamhede van die geldmag. En hier is die feite:

  Die oorgrote meerderheid Jode onderskryf die Talmud. Dit is hulle geloofformulier en vervang en skaf die Ou Testament geheel en al af. Dit is die mees rassistiese, haat gerigte, en Godlasterende boek in die hele węreld. Die Talmud verklaar dat alle nie Jode “Goyim” is en gelykstaande aan diere is.

  “Wat ‘n Jood van ‘n ‘goy’ steel mag hy hou” (Sanhedrin 57a)

  “Jode mag slenterslae gebruik om ‘n ‘goy’ te mislei” (Babba Kamma 113a)

  “Alle kinders van die ‘goyim’ is diere” (Yebamoth 98a)

  “Die ‘goyim’ is nie menslik nie. Hulle is diere” (Baba Mezia 114b)

  “When it comes to a gentile in peace times, one may harm him indirectly, for instance, by removing a ladder after he had fallen into a crevice” (Shulkan Arukh, Yoreh De ‘ah, 158 – slegs te vinde in die Hebreeuse uitgawe.) Die leser kan bietjie dink watse slaankrag hierdie vers die Jode gee...

  “’Yashu’ (neerhalende verwysing na Jesus) is in die hel en hy word gekook in menslike drek” (Gittin 57a)

  Benewens hierdie, en ‘n legio ander verwerplike verse wat aangehaal kan word is daar die “Kol Nidre” gebed van die Jode. Net voor die Yom Kippur eenmaal ‘n jaar plaasvind, kom die Jode in die sinagoge bymekaar en resiteer (neurie) hulle die Kol Nidre gebed drie maal tussen sonsopkoms en sonsondergang. Die rede vir die ‘drie maal’ is om seker te maak dat almal wat die diens bywoon deel daaraan kan he. Met die resitasie van die Kol Nidre erken hulle dat hulle in die komende jaar onder eed gaan lieg en iemand gaan bedrieg, daardeur word die genoemde oortredings vooraf vir die hele komende jaar vergewe en verskoon.

  Een van die mees senior Rabbi’s in Israel, Rabbi Dov Lior, is onlangs gearresteer omdat hy geweier het om voor die hof in Israel te verskyn om te verduidelik waarom hy sy amptelike goedkeuring die boek “Torat Hamlech”, gegee het, waarin die doodmaak van nie-Jode geregverdig word op grond van die Joodse geloof. Die boek is deur Rabbi Yitzshak Shapira geskryf. Hy is ook aangehou en oor die inhoud van die boek ondervra. Hulle is natuurlik na ‘n kort skynondersoek vrygelaat. Rabbi Lior het verduidelik dat die Torah bokant die wet verhef is en dat dit onaanvaarbaar is as ‘n Rabbi ondersoek word as gevolg van publikasies oor iets wat verband het met wat in die Torah geskryf staan. Daar is toe deur Knesset lede van die Nasionale Verenigde Party, Shas en Agudath Israel, ‘n memorandum by die Israelse regering ingehandig met die versoek dat ‘n “Dov Lior” wet ingebring word, wat immuniteit aam rabbi’s gee vir enige iets wat hulle sou kwytraak met betrekking op “The Torah of Israel”

  Teen hierdie agtergrond, en met hierdie oordrewe eiegeregtige geloofbeskouing as dryfveer, Het die woekerende Jood sy tentakels soos 'n kankernetwerk na die "goyim" se lewensorgane versprei

  Sionisme is eintlik Joodse Nasionalisme. Daar is niks perse verkeerd wanneer enige entiteit ‘n nasionale strewe het nie, en dit is die Jode se volste reg, maar dan moet dit nie nagestreef word ten koste van en met flagrante miskenning van die res van die węreld se mense nie, en moet węreld oorheersing nie die agenda wees soos dit tereg is nie. Die grootste menseregteskending word deur die Jode gepleeg om hierdie strewe van hulle te verwesenlik.

  Die bewerings dat meeste van die geheime organisasies deel uitmaak van die geldmag, is ‘n gedeeltelike waarheid, en om die koppeling daarmee uit te lig verg ‘n intense studie van al die intriges wat daarmee gepaard gaan. Dit op sigself trek die aandag af van die tasbare werklikhede, want mens word verstrengel in verskillende hipoteses. Wat die Jode wel doen om hierdie Sionistiese strewe na te jaag is om organisasies wat potensiële krag en werkinge openbaar te infiltreer en later te beheer. Die vrymesselary is een voorbeeld. Op grondvlak en inisieel is daar niks met die Vrymesselaars verkeerd nie en doen hulle baie goeie dinge in die gemeenskap, soos byvoorbeeld op die gebied van welsyn. Wanneer mens egter hoër as die derde graad gaan, dan geskied dit op grond van spesiale uitnodiging, en soos jy hoër opgaan word daar gesif en gekeur na gelang van hoe jy aanpas by die meer geheime doelstellings waarby die Jodedom kan baat. Daar is byvoorbeeld gewone Afrikaners wat al 33ste graad Vrymesselaars was. Langenhofen was ‘n Vrymesselaar, die mans in Koningshuis van Engeland is almal, Mozart was, ens ens ens. Baie belangrike en hoogaangeskrewe persone in die professionele węreld word Vrymesselaars, suiwer op grond daarvan dat dit ‘n tipe mode is in daardie geledere en dat daar uit die aard van die insluiting in daardie kliek voordele te trek is; nie soseer omdat hulle deel uitmaak van ‘n sameswering nie. Mozart se liggaam is dan as niksbeduidende in die strate uitgegooi en niemand weet waar hy begrawe is nie. Daar is ‘n bose konnotasie aan die Vrymesselaars gekoppel omdat dit vir die kerk destyds ‘n bedreiging was en die rituele as boos uitgemaak is net soos met dans en rook. Dit help nie eens om te praat van die Illuminati nie. As ek die woord Illuminati in ‘n gesprek hoor, dan weet ek die persoon wat dit noem is ‘n blougat, en het nog ‘n lang pad om te loop terug na die werklikhede van die dag – daar word oordrewe gekonsentreer op die ‘raaiselagtigheid’ in die ‘geheime’ van die geheime organisasies dat die werklikhede wat aangespreek kan word misgekyk word. As die Duiwel dan iewers heen moet ry, blaas doodeenvoudig sy wiele af, of weier om hom van brandstof te verskaf.

  Die perspektief waarvan ek praat is ‘n perspektief waar ons moet kyk na die huidige opset van die geldmag. Hoe sien hulle vandag daar uit, wie is hulle, wat doen hulle, hoe gaan hulle te werk. Net vlugtig die ‘praktiese’ en ‘geskiedkundige’ aspekte wat tot die werklike bestaan van die geldmag gelei het. Hierdie geldmag, swelg in die onkunde aangaande hul identiteit en werksaamhede. Hulle ‘kapitaliseer’ op die vryheid wat apatie hulle bied. Hulle vertak hul wortels in die milieu wat ‘n traak my nie agtige benadering hul nog verder gee. Hulle weet baie goed dat iemand wat traak my nie agtig is, meermale ‘n lafhartigheid daarmee verskans – die ‘ideale gasheer’ vir die alles verdoemende parasitisme van hul bestaan.

  Uit die normale gang van die mensdom met die behoeftes wat ontstaan en ontwikkel het soos wat gemeenskappe gevorm het, het die metodes van handel dryf uit die aard van die saak moes aanpas by omstandighede. Dit het uiteindelik na ‘n lang geskiedenis by die beheer en beskikbaarstelling van geld uitgekom. Die ontstaan van banke was ‘n produk van die menslike ontwikkeling en onvermydelik. Dit is wat uiteindelik met die banke gedoen is wat ter sprake is met die geldmag. Wat aanvanklik ‘n ‘behoefte kommoditeit’ was is later misbruik deur mense en groepe wat die behoeftes manipuleer het sodat nie die handel nie, maar private gewin tot voordeel van ‘n spesifieke groep geskied.

  In 1694 was die regering van Koning William van Engeland in die knyp. Ene William Patterson (‘n lewendige mens, nie ‘n gees nie) het ‘n plan gemaak en ‘n kartel van ryk besigheidsmanne bymekaar gemaak en hulle leen toe 1,2 miljoen pond Sterling aan die koning teen 8% rente op twee voorwaardes. Dat hy hulle ‘n oktrooi gee dat hulle bekend sou staan as “The Bank of Engand” en dat hy hulle die alleenreg gee om banknote uit te reik tot die volste strekking van hul kapitale mag. Uiteindelik het die Joodse goudsmid Mayer Amschel Bauer en ‘twaalf ander Jode’ ‘n 25 punt plan uitgewerk om die geld en die ekonomie te beheer en uiteindelik beheer gekry oor genoemde Bank of England. U sien, hier kom die dryfkrag en regverdiging in wat ek geskets het. Bauer het sy naam verander na Rothschild. Van hier af het hy sy magte uitgebrei. Baron Nathan Mayer Rothschild het die volgende gesę wat vir ons wys waarheen hulle op pad was:

  “I care not what puppet is placed on the throne of England to rule the Empire on which the sun never sets. The man that controls Britains money supply controls the British Empire, and I control the British Money supply.”

  Rothschild het sy vyf seuns toe na die stede van Europa gestuur om takke van die Rotschild Bank te stig: Amschel het in Frankfurt gebly en het daar oorgeneem; Salomon het na Wene in Oostenryk gegaan en daar ook ‘n leier in die Oostenryks Hongaarse sakeryk geword; Nathan Mayer het na Engeland gegaan waar hy die Bank of England oorgeneem het; Carl het na Napels gegaan, waar hy as gevolg van sy bankwese die magtigste man in Italië geword het; en James Jacob het na Parys gegaan waar hy die sentrale bank gestig het.

  Dit mag miskien vir die leser ietwat oorbodig wees, maar insiggewend, en dog nodig sodat mens kan weet hoe die mense daardie tyd gewerk het, en waarna hulle onder andere kyk in hul woekertogte:

  Oubaas Natan Rothschild was letterlik ‘n waarnemer van die slag van Waterloo, toe die Hertog van Wellington vir Napoleon verslaan het. Hy het geweet dat indien hierdie informasie reg ‘hanteer word’ – volgens die 25 punt plan van die twaalf Jode wat in Frankfurt bymekaargekom het – dit vir hom ‘n fortuin in die sak sou bring. Hy het geweet dat die nuus oor Napoleon se nederlaag 'n ruk sou neem om Engeland te bereik omdat dit stormweer op die Engelse Kanaal was, waarop hy ‘n bootsman ‘n goeie bedrag geld betaal het om hom in die stormweer oor die Engelse Kanaal te neem. Toe hy sodoende met die eerstehandse maar onbekende inligting in Londen arriveer het hy ‘gemaak paniekerig’, sy sekuriteite en aandele begin verkoop. Die ander beleggers het uit die aard van die saak gedink dat hy dit doen omdat Napoleon die oorlog gewen het, en het ewe naarstigtelik hul aandele begin verkoop. Wat die ander beleggers nie geweet het nie, is dat Rothschild se vooraf ingeligte agente besig was om al die aandele op te raap. In een enkele dag Maandag 19 Junie 1815, het Rothschild meer as een miljoen Pond gemaak, inderdaad ‘n fortuin vir daardie tyd.

  So het hulle hul magte verbreed en versterk volgens die raadsplan waarop hulle besluit het. In Amerika het die geldmag egter ietwat weerstand ervaar weens die patriotiese gees en insig wat die Amerikaanse leiers openbaar het. Thomas Jefferson het daarin geslaag om die sentrale bank in 1791 te laat vou deur daarop te wys dat dit nie in ooreenstemming met die Amerikaanse Konstitusie was nie, waarop die geldmag in teëwerking vir die sluiting van die ‘Bank of North America’, ‘n oktrooi gekry het vir die ‘Bank of the United States’ wat in Februarie 1791 ingestel is. Hierdie bank is geoktrooieer vir 20 jaar. Kort voordat hierdie oktrooi sou verval, het presidensiële kandidaat Andrew Jackson , ‘n baie sterk veldtog geloods om te stop dat die oktrooi hernu word. Hy het homself duidelik in die openbaar uitgespreek teen die geldmag:

  “You are a den of vipers. I intend to wipe you out, and by the Eternal God I will rout you out... If people only understood the rank injustice of the money and banking system, there would be a revolution...”

  Die oktrooi het toe in 1836 verval, maar dit was nie die einde van die geldmag se beheer oor die Amerikaanse geldstelsel nie. Wat bitter min mense weet is dat die Amerikaanse Burgeroorlog – die oorlog tussen die Suide en die Noorde, waarin die Amerikaanse nasie in twee verdeel is en derduisende Christen Amerikaners gesneuwel het deur die “uitverkore volk” van God beplan is. Die oorlog het nie soseer oor die slawerny kwessie in die nasie opset gegaan nie. Die Rotschilds (wat groot belange in die slawehandel gehad het) het met hul “verdeel en regeer strategie” die oorlog orkestreer. The Bank of England het die noorde finansier terwyl hul Parys tak die Suide finansier het. As gevolg van hierdie onstabiele situasie het hulle, ten spyte van hewige teenkanting van President Lincoln daarin geslaag om in 1836, die National Banking Act deurgevoer te kry, wat privaat maatskappye die gesag gegee het om geld uit te reik...

  In November 1913 het hierdie heilige aasvoëls van God bymekaargekom in die Jekyl Island Hunt Club op Jekyl Eiland in Georgia. Wat hulle daar gejag het was nie wild nie, maar die grootste prys van alle – die absolute en algehele beheer oor die geldstelsel van Amerika.

  Die vergadering is bygewoon deur: Senator Nelson Aldrich (Nelson Rockefeller se oupa van moederskant); A. Piatt Andrew, ekonoom en assistent sekretaris van Die departement van Finansies; Frank Vanderlip, President van die Nasionale bank van New York; Henry P. Norton, President van Morgon’s Eerste Nasionale Bank van New York; Paul Moritz Warburg, ‘n Duitse Jood wat ‘n vennoot was in die New York bank van Kuhn, Loeb Co; en Bejamin Strong ‘n helper van J.P. Morgan.

  Paul Warburg het die wetsontwerp wat hulle voorgestel het opgestel, en dit het bekend gestaan as die “Federal Reserve Act” van 1913. Hierdie akte is toe onder leiding van President Woodrow Wilson, wat kop in een mus met die Jode was, in die Amerikaanse Kongres goedgekeur en deurgevoer. Hierdeur het Amerika ‘n sentrale bank gekry en is die mense en die land onder totale finansiële diktatorskap gebring. President James Garfield het dit as volg saamgevat:

  “Daar moet besef word dat wie ook al die geld volume van enige land beheer, die absolute meester van al die industrie en handel is”

  Die Federale Reserwe Bank van Amerika skep geld uit niks vir die Amerikaanse regering om te leen, teen enorme rente natuurlik. Met ander woorde, dit is die skepping van nasionale skuld. Hierdie bank behoort vandag aan private bankiers en vier van die vyf wat die beherende aandele het is Jode, wat hulle beweegredes en werksaamhede baseer op geloof, doelstellings en beskouings wat ek aanvanklik uitgelig het.

  Amerika was in 1938 as gevolg van hierdie sisteem bankrot. Dit het die Jode slegs 25 jaar geneem om Amerika bankrot te maak, hoeveel te meer nie ‘n ontwikkelende land nie? Die Amerikaanse mense betaal die Federale Reserwe Bank 300 biljoen dollar per jaar aan rente op die geld wat hulle uitreik. Amerika se nasionale skuld styg vanaf 12 Oktober 2004, omtrent 1.71 biljoen dollar elke dag. Kyk maar op die Amerikaanse dollar – dit se “Federal Reserve Note” – dit is ‘n instrument vir skuld. Daar is geen werklike geld in sirkulasie in Amerika nie.

  Amerika dikteer vandag die węreld politiek, en is oorhoeks betrokke in oorloë in en rondom die Midde Ooste – hoofsaaklik met die direkte vyande van Israel alleen. Die Christen geloof is geskiedkundig en fundamenteel die naaste aan die Midde Oosterse gelowe. Waarom is die weste dan in hierdie vyandskap met die Moslem węreld wanneer ons inderdaad op ‘n goeie vreedsame vlak met hulle kan verkeer en daar węreld vrede kan wees? Wat is aan die gang? Wat broei? Hierdie klein obskure Joodse nasietjie wat die grond van die Palestyne gesteel het, die Christus van die Weste nie net verwerp nie maar ook beledig, en op die koop toe sę, ons is diere. Hoe smokkel hulle so met ons koppe en beheer hulle die magtige Amerika om hulle verraderlike en bose planne vir hulle te bewerkstellig en uit te voer?

  Ek dink elke mens soek aan die einde van die dag om sy lewe in vrede deur te bring. Om in kollektiewe en persoonlike verband vreedsaam en onverhinderd ‘n lewe te lei waar jy alles wat die lewe jou kan bied, ten volle benut en dit uitleef. Waar jy jou verdiende regte kan uitoefen en die grond en grondgebied waaraan jy behoort en dit wat daaruit kom, tot die verheffing van jouself en die veredeling van dit wat jy voortgebring het kan gebruik. Dit wat mens dan van die reg ontneem om voluit te lewe en homself te verwesenlik moet aangespreek word en identifiseer word vir presies wat dit in werklikheid is. Enige iets wat jou lewe opponeer moet ten volle identifiseer word anders is die weerstand wat jy daarteen bied, of kan bied, futloos. Soveel te meer dan, wanneer volkere van die węreld in chaos gedompel word, en die aarde se rykdomme en stelsels beheer en manipuleer word deur ‘n identiteit wat slegs eie belang uitoefen en die van die res van die węreld misken, minag en vertrap – Dit is die werk van die Geldmag.

  In my volgende uitgawe sal ek wys hoe die Geldmag vandag daar uitsien – die kontemporęre wie is wie, van die geldmag – hoedat hulle die Amerikaanse kongres vandag beheer, Obama, die Amerikaanse President beheer, hoe hulle die media beheer, en hoe hulle wat ons betref, beheer oor Suid Afrika gekry het, en hoe hulle figureer in die Midde Oosterse krisis...

  Selfs ou Biskop Desmond Tutu, ontvanger van die Nobel vredesprys toe hy in Boston ‘n toespraak gemaak het:

  “But you know as well as I do that, somehow, the Israeli government is placed on a pedestal [in the US], and to criticize it is to be immediately dubbed anti-Semitic … People are scared in this country, to say wrong is wrong because the Jewish lobby is powerful -- very powerful.”

  Ek baseer my opinie, wat volgens sekere deelnemers weinig meer as ‘n opinie is, op klinkklare feite. Ek glo aan die goue reël – Praat die waarheid en laat die mense besluit.

 4. #4
  Stefanus's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Bloemfontein
  Age
  57
  Posts
  1,606
  Blog Entries
  1
  Total Downloaded
  477.1 KB
  Videos
  128
  Rep Power
  10

  Default Re: Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief

  Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - III
  Waldor


  Ek het in my vorige aflewerings geskryf dat die geldmag nie so bonatuurlik is as wat die meeste aanhangers van fatalisme dit so graag sou wou gehad het nie. Ek het daardeur probeer duidelik maak dat die mens eerder die oog moet hou op die praktiese en realistiese feite van die saak; waar werklikhede mens noop om dit wat gedy, aan te sien vir wat dit werklik is, en om daardeur, dan die stappe te kan neem wat nodig is. Uit ván die kommentare, was dit duidelik dat dit moeilik is om die ‘werklikheid’ hieroor ‘te begryp’ of ‘aanvaar’, en dat ‘n obstinate beskouing teenoor sogenaamde ‘sameswerings teorieë’ die obstinaatheid op sigself aanvuur, en dan uit die aard van die saak populęre aannames die norm maak. Die ander realiteit van die geldmag is hul onbetwisbare identiteit – wat eintlik die belangrikste faktor van die saak is, maar ook die sensitiefste; want die ‘węreld liefling’ is die euwel, en dááraan kry Jan alleman nie lekker vat nie.

  My vorige aflewerings kan tot vervelens toe aangevul word met boekdeel verwysings na geskiedkundige intriges en verdagte scenario rondom die geldmag en hul filiale, maar daaroor kan die leser met so bietjie ondernemingsgees en met objektiewe delf in die ‘populęre geskrifte’, verder navors vir ‘rigtinggewende feite’. Wat vir my die belangrikste is, is dat ons moet besef hoe hierdie geldmag vandag daar uitsien, en hoe hul kontemporęre doelstellings inval by die duidelike raadsplan wat hulle het. Meer belangrik nog, dat daar nou besef moet word dat hulle nie ‘spoke’ of agente van ‘n ‘Sataniese sameswering’ is nie – maar dat hulle ‘n ‘spesifieke en tasbare mensdom’ met ‘n spesifieke doel is wat die kontemporęre politiek en ekonomie manipuleer om hul persoonlike vooropgesette doel te bereik. Ons moet hulle doodeenvoudig sien vir wat hulle presies is, en die situasie dienooreenkomstig aanspreek.

  Die geldmag is feitelik by uitstek Jode, en enige iemand wat daaroor twyfel of daarteen stry, stry teen die feite, of is doodeenvoudig geskiedkundig, polities en statisties bewusteloos! Hierdie feit is die belangrikste en vorm die crux van die onderwerp. ‘n Gebrek om hierdie feit te identifiseer en as sodanig aan te spreek vorm op die beurt die grondslag van die geldmag se magsbasis. Die węreldwye onkunde en apatiese aanvaarding dat die Jode die “uitverkore volk van God” is, maak hulle dan ook in hierdie sin, onaantasbaar – dit is die praktiese en uiters effektiewe tragedie van die saak.

  Die huidige konflikte in die Midde Ooste en die netelige posisie waarin Amerika tans verstrengel is, is die uiteindelike kulminasie van die geldmag se raadsplan. Amerika is aan die stuur, maar word geheel en al beheer deur mense wat geen nasionale lojaliteite het nie, slegs ‘n agenda om die węreld se Jodedom mag te gee. Ray McGuvern, voormalige CIA analis het gesę dat Amerika se aksies en beleid aangevuur word deur wat mens “OIL” kan noem; “O” vir olie, “I” vir Israel en “L” vir logistiek. Hy het verduidelik dat dit in die politieke en ekonomiese sfeer, ‘n “logistieke najaag is vir wat Israel nodig het, of wil he”.

  Israel moet die sentrale węreldregering wees. Dit is die Jode se mikpunt, en op hierdie stadium is die realiteite dat Amerika die magsbasis is en dat die Arabiese, oftewel die hoofsaaklik Moslem georiënteerde nasies wat Israel omring, die bedreiging is wat tot oorgawe gedwing moet word en onder die direkte en indirekte beheer van Israel moet val. Die Jode manipuleer Amerika (die Weste) om hierdie doel vir hulle ten uitvoer te bring.

  Soos ek vantevore geskryf het, is die Moslem geloof baie nader en meer versoenbaar met die geloof van die Weste, as wat Christendom ooit versoenbaar sal kan wees met die Joodse geloof wat Christendom as hul aartsvyand sien, en dit selfs openlik vervloek. Die weste sou baie beter daar uitgesien het indien Amerika as leier, byvoorbeeld politieke en ekonomiese kompromieë met die Moslem węreld aangegaan het. Benewens die feit dat die Moslems die Chrisendom as mede geloof aanvaar en erken, het hulle beheer oor die węreld se oliereserwes. Dit maak van hulle ‘n baie groter potensiële vennoot as wat die geval met die Jode ooit kan wees. Die Jode het absoluut niks om die węreld te bied behalwe hul suiwer en openlike haat vir die weste se geloof, en natuurlik hul onbetwisbare parasitisme. Die kompromie wat die westerse Christendom met die Jode aangaan, maak van die Christendom letterlik die skynheiligheid vanself... hulle gaan letterlik ‘n kompromie met die erkende antichris aan! Die een nasie wat die Jodedom die beste ken is die Moslem. Hulle ken die hele geskiedenis, ken die mense persoonlik, en het deur die eeue die bedrieglikheid en gramskap van die Jood op alle vlakke aan hul persoon gevoel en ervaar – meer as enige ander nasie ter węreld – en die enigste rede vir die Moslem antagonisme teenoor die Weste, is die feit dat die Jood die weste beheer, en dat die leidende westerse moondhede die Jood goedsmoeds ten volle steun... so eenvoudig soos dit! Die Christen in sy tipiese oorhoekse vergryp aan fatalistiese moontlikhede, skreeu “Islam, Islam” terwyl die werklike euwel dit aanblaas en al die pat bank toe lag!

  Joodse leuens het direk daartoe aanleiding gegee dat George Bush Irak in 2003 aangeval het. Die Jode wat Bush aangepor het om Irak binne te val, was ook lede van (PNAC) ‘Project For The New American Century’ en hierdie groep is gelei deur die Jood William Christol. Christol se mede Joodse Sioniste wat Bush met leuens oor Irak toegevoeg het was Paul Wolfowitz, Adjunk Sekretaris van Verdediging; Robert Kagan, ‘n prominente figuur by die vorming van Amerika se buitelandse beleid; Randy Scheunemann, ‘n wandelgangpolitikus en voorstander vir die ‘bevryding‘ van Irak; Louis “Scooter” Libby, Nasionale Sekuriteit en Veiligheidsassistent vir die destydse Amerikaanse Onder President (later afgedank weens ‘n misdaad); Donald Feith, Adjunk Sekretaris van Verdediging; Richard Perle, Voorsitter van die Defense Policy Board Advisory Committee. Hierdie groep staan in Amerikaanse terme bekend as die “Neocons” oftewel die “Neo Conservatives” – mense wat daarop ingestel is om van al Amerika se sogenaamde vyande ontslae te raak. Hierdie groep het die Irakese banneling en voormalige Adjunk, Eerste Minister van Irak, Ahmed Chalabi as hul hoof getuie ingevoer en aangeblaas. Chalabi het inderdaad bekend geraak as “the Neocon Darling” Die Joodse Neocons, het hierdie Irakese oorloper wat hulle die kodenaam “Curveball” gegee het, oorhoeks aangeblaas en oral presenteer met sy stories oor Sadam se “Weapons of Mass Destruction” (wat sedertdien as “ongetwyfeld vals” bewys is). Bush het ook uiteindelik openlik erken dat die Sionistiese inligting ‘n leuen was, en die Verenigde Nasies het amptelik verklaar dat die inligting van vervalste dokumente afkomstig was.

  Chalabi het spesiale onderhoude gereël met Parisoula Lampos, Saddam se sogenaamde minnares, wat verdere leuens versprei het oor vergaderings wat kwansuis gehou is tussen Saddam en Osama Bin Laden. Hierdie leuens het die Neocons meer skietgoed gegee om Bush , wat toe al gejeuk het om Irak in te val, finaal aan te por en te oorreed om tot aksie oor te gaan. Daar is ook onlangs uitgevind dat Chalabi geheime vergaderings tussen die Irakese minister van Oliesake en ‘n prominente Bush fondsinsamelaar, Albert Huddleston gereël het. Bush het inderdaad in 2006 by herhaling gesę: “ We are in Iraq to keep the oil fields away from terrorists”

  Op 6 Maart 2003 verklaar George Bush: “Saddam Hussein en sy wapens is ‘n direkte bedreiging vir hierdie land, sy mense en vir al die vry mense ... Ek glo Saddam Hussein is ‘n bedreiging vir die Amerikaanse mense. Ek glo hy is ‘n bedreiging vir die buurt waarin hy woonagtig is, en ek het goeie getuienis om e kan glo dat hy wapens van Massa Vernietiging het. Die Amerikaanse mense weet Saddam Hussein het wapens vir massa vernietiging.” So praat die Joodse geldmag se Amerikaanse marionet...

  Maar Ernest Holdings, ‘n Amerikaanse Senator erken op 20 Mei volgens die Kongres Rekords van die Senaat, bladsye S5921 – S5925, “Dat Amerika Irak binnegeval het om Israel te beveilig, en almal weet dit.” Senator Holdings bevestig dan ook amptelik op rekord dat veral bogenoemde Joodse lede van Washington, Richard Perle, Paul Wolfowitz en Charles Krauthammer President Bush daartoe beweeg het. Volgens die Londen koerant, The Guardian, 20 Augustus 2002, verklaar Wesley Clark, ‘n vier Ster Amerikaanse Generaal en voormalige Opperbevelhebber van NAVO, “Diegene wat ten gunste is van hierdie Amerikaanse aanval op Irak is, sal mens openlik en privaat vertel dat dit waarskynlik waar is dat Saddam Hussein eintlik geen gevaar vir die VSA inhou nie, maar dat hulle bang is dat indien hy wel ‘n kernwapen het, hy dit moontlik teen Israel kan gebruik”

  Die woorde van Norman Podhoretz, ‘n prominente Joodse skrywer, pro Sionistiese propagandis, en redakteur van ‘Commentary’ ‘n invloedryke Sionistiese tydskrif, maak in die September 2002 uitgawe ‘n verklaring wat duidelik aandui dat mens die realistiese kontemporęre politiek, eerder as Siener van Rensburg of “Openbaring” moet bestudeer om te kan sien wat in die toekoms gaan gebeur. Hy verklaar nege jaar gelede, “The regimes that richly deserve to be overthrown and replaced are not confined to the three singled-out members of the axis of evil (Iran, Iraq, North Korea). At a minimum...” verklaar die Jood, “...moet dit strek na Sirië, Libanon en Libië sowel as na die Amerikaanse vriende, soos die Saudi koninklike familie, en Egipte se Hosni Mubarak ...” Wie, vra ek die leser, moet dan gaan delf in Johannes se hallusinasies wat in Openbaring na vore kom, vir riglyne; as ‘n objektiewe studie van die realiteite in die politiek, vars, eg, korrek en realisties genoeg is om geestelike verwarring en vergrype uit te skakel?

  By die AIPAC Konvensie in Washington, DC, verklaar George Bush op 18 Mei 2004: “By defending the freedom, prosperity and security of Israel, you’re also serving the cause of America”, en sy getroue ousie, Condoleeza Rice bevestig die ‘węreld houding’ verder, toe sy op 14 Mei 2003 in ‘n onderhoud met die Israeli dagblad Yediot Aharnnonot, verklaar, “Die sekuriteit van Israel is die sleutel tot die sekuriteit van die węreld...”

  Amerika se beheptheid met Israel veroorsaak nou dat die węreldleier homself in ‘n bose vennootskap vind waardeur verskeie internasionale wette flagrant misken word. Verskeie Verenigde Nasie resolusies veroordeel Israel se optredes – op 8 April 2002 verklaar Kofi Annan, Sekretaris van die Verenigde Nasies, “The whole world is demanding that Israel withdraw, (van geokupeerde Palestynse gebied). And I don’t think the whole world...can be wrong”

  So, hoe in die węreld bewerkstellig die Joodse geldmag dit dat Amerika en die groot moondhede so na hul poppe dans? Baie maklik, hulle beheer van binne af!

  Vanity Fair tydskrif publiseer in Oktober 2007 ‘n lys van wat hulle genoem het, “die węreld se magtigste mense” - die 100 mees invloedryke mediabase, bankiers, uitgewers, beeldskeppers en so meer, wat bepaal hoe die res van die mensdom hulself en die węreld sal sien, en wie - direk en indirek – ons lewens en ons toekoms sal bepaal en vorm. “Die Jode alleen maak meer as die helfte van die magtigste van die manne en vroue op Vanity Fair se lys uit”, verklaar ‘n leidende Israeli koerant, The Jerusalem Post, op 12 Oktober 2007. Dieselfde koerant het op 2 April 200 publiseer dat, “Jode alleen 50% van die totale fondse vir president Bill Clinton se 1996 herverkiesing veldtog verskaf het” Volgens die New York Times, van 5 September 2004, is die enkel grootste donateur van Amerikaanse politieke kandidate, die Israeli biljoenęr Haim Saban. In Januarie 2007 is daar openbaar dat hy dertien miljoen dollar aan verskeie kandidate geskenk het. Die New York Times het ook pertinent daarna verwys dat Saban totaal en al daaraan toegewy is om die belange van die Israelse staat te bevorder, “I am a one issue man, and my issue is Israel” het hy gesę...

  Die openlike arrogansie wat die Jode ten opsigte van hul węreldbeheer openbaar word baie duidelik in die Los Angeles Times van 19 Desember 2008 weerspieël met die woorde van Joel Stein, die bekende Joodse rubriekskrywer, “Ek gee nie om of die Amerikaners dink dat ons die nuus, die media, Hollywood, Wall Street of die regering beheer nie. Al wat ek oor omgee is dat ons dit aanhou beheer...” En uit Hollywood se binnekringe kom ‘n verdere aanklag, toe die bekende akteur van Godfather faam, Marlon Brando op CNN, in ‘n onderhoud met Larry King, op 5 April 1996 kla “Ek is baie kwaad vir sommige van die Jode. Hulle weet baie goed wat hulle verantwoordelikhede is... Hollywood word deur hulle beheer. Dit word besit deur Jode en hulle moet meer sensitief wees oor die mense wat ly” Die leser sal ook weet dat Marlon Brando, ten spyte van sy besondere akteurs talent sedertdien nie weer die geleentheid gebied is om enige rol in ‘n rolprent te vertolk nie...

  Kom ons gaan bietjie terug in die geskiedenis – nie so ver terug as Esau se sop sameswering, of sy rasgenoot Johannes se onttrekkingsimptoom-vergrype op Patmos nie; maar na ‘n meer onlangse veertig jaar terug, en ons roep die Christen ghoeroe, Eerwaarde Billy Graham tot die getuiebank. In 1972 is hy in die Wit Huis in ‘n private gesprek met die Amerikaanse President Richard Nixon. Hy kla by die President oor die greep wat die Jode op die media het, “This stranglehold has got to be broken or the country’s going down the drain” Die President het daarop reageer en gevra of Graham dit werklik glo. Toe Graham bevestigend antwoord, reageer die President “Oh, boy, so do I. I cant ever say that, but I believe it” Nou wat, vra ek, verhoed dat die magtige Amerikaanse President, enige iets durf sę oor die mag wat – in realiteit – so ‘n onbenullige, beteuterde mensdom oor sy land uitoefen? Ongelukkig het die ou Christen ghoeroe, tipies aan dit waarvoor hy staan, en eie aan die gebrek aan insig en moed by die geloof wat hy verteenwoordig; geswig voor die druk van die manipuleerders wat inderdaad en boonop nog sy verlosser verwerp. “Billy Graham Apologises for ‘72’ Remarks” verklaar Associated Press in 2 Maart 2002 se Los Angeles Times, en “Graham Regrets Jewish Slur” saai BBC News op dieselfde dag as die Los Angeles Times uit... Nou waarom hoor Waldor skierlik ‘n haan drie keer kraai? As jou Ghoeroe gat omswaai ! In die Britse Laerhuis verklaar die adjunk minister van die Arbeidersparty,(“Father of the House”), en ook die langste dienende Britse parlementslid, Tam Dalyell in Mei 2003, “A Jewish cabal have taken over the government in the United States and formed an unholy alliance with fundamentalist Christians ... There is far too much Jewish influence in the United States.” Wat verwag mens anders as die geloof se Ghoeroes die skaapkraal se hek oopmaak vir die wolwe...

  Net soos wat realisme nie rassisme kan wees nie, net so kan werklike statistieke nie anti Semitisme wees nie... Die magtige Amerika word totaal en al beheer deur die Jode...

  Ben Shalom Bernanke: Is die voorsitter van die Federale Reserwe Bank, wat ‘n private bank is en geheel en al in die besit van Jode is.

  Lloyd Blankfein: Is die Hoof Uitvoerende Beampte van die Goldman Sachs Bank van New York. Goldman Sachs is een van die eienaars van die Federale Reserwe Bank konsortium wat opgemaak word deur agt banke waarvan die House of Rothschild, die primęre eienaar is. Ons weet natuurlik dat dit die Federale reserwe bank is wat aan Amerika die geld leen om uit sy geldelike probleem te kom. Amerika se skuldeiser is dus private Jode!

  Harvey Krueger: Is die voorsitter van Lehman Brothers Bank van New York. Lehman Brothers is ook een van die eienaars van die Federale Reserwe Bank konsortium

  Michael Chertof: Sekretaris van Amerika se Binnelandse Veiligheid. Chertof is die seun van ‘n Ortodokse Joodse Rabbi. Hy het ‘n dubbele burgerskap tussen Amerika en Israel. Raai waar le hierdie man se prioriteite.

  Howard Kohr: Uitvoerende Direkteur van AIPAC – American Israel Public Affairs Committee – die magtigste drukgroep in die węreld. AIPAC word uitgemaak seur Konserwatiewe sowel as Demokratiese Jode wat een enkel doel voor oë het, om Joodse beheer oor die węreld te verkry.

  Malcolm Hoenlein: Uitvoerende Voorsitter van die tweede magtigste drukgroep in die węreld, ‘Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations’ – daar is 50 geaffilieerde Joodse organisasies wat onder hierdie een resorteer.

  Abraham Foxman: Uitvoerende Direkteur van (ADL) ‘B’nai Brith’ se Anti Defamation League , die derde sterkste drukgroep in die węreld.

  Norman Podhoretz: Sleutel figuur in die organisasie ‘The Project for the New American Century’, ‘n Joodse drukgroep, wat toegewy is om węreldwye Joodse dominansie te bewerkstellig.

  Aan die spits van President Barak Obama se departement van finansies is die intens Sionistiese Jood, Timothy Geithner. Hy werk naarstigtelik daarna om die voorsitter van die ‘nuwe’ Federale Reserwebank te word – ‘n sisteem wat daarop gerig is om ‘n ‘globale bank’ beherende eenheid in te stel. Hy het op 25-26 April 2009 in Washington DC, by die Internasionale Monetęre Fonds Konferensie ‘n veelseggende toespraak gelewer oor ‘n “globale monetęre stelsel” en waarin hy insinueer het dat die Sionisties-Joodse Dinastie naamlik die Rothschilds, totale beheer oor “global financial dealings” sal he.

  Om hul doel te verwesenlik speel die Jode natuurlik die kaarte na albei kante toe. Benewens die feit dat hulle die hoof finansiers van Barak Obama was het hulle ook seker gemaak dat hulle by al die ander moontlikhede mag bekom het. Hillary Clinton se hoof fondsinsamelaar is die Joodse multimiljoenęr Mark Penn en sy vrou Nancy Jacobson. Penn wat oral bekend staan as “King of the Polls,” is die Hoof Uitvoerende Beampte van Burson-Marsteller, en president van Penn, Schoen en Berland Polling Company. As Hoof uitvoerende beampte van Burston-Marsteller het Penn uitvoerende beheer oor 94 kantore wat openbare verhoudinge tussen politici en maatskappye reguleer... As president van PSB, verskaf hy verkiesings strategieë aan politieke figure dwarsoor Amerika en die węreld. Die herverkiesing van Britse Eerste minister Tony Blair, was hoofsaaklik te danke aan Penn se węreldwye Joodse konneksies.

  Daarteenoor was Senator John McCain, Hillary Clinton en Barak Obama se grootste opponent vir die Presidentskap, gefinansier deur die Jode Mark Broxmeyer en Wayne L. Berman. Broxmeyer is die voormalige direkteur van die magtige Israelse drukgroep, Jewish Institute Of National Security Affairs (JINSA). Op die huidige oomblik het Senator John McCain, vir Senator Joseph Lieberman, ‘n ortodokse Jood wat ook ingeskryf is tot die rassistiese Joodse Talmud, as sy regterhand met sy aanloop na die komende presidensiële verkiesing. Dit is ‘n duidelike teken dat McCain deur die Jode beheer word, en dat indien hy verkies word, hy Lieberman ‘n prominente pos in die Amerikaanse Kabinet sal aanbied.

  Dit is baie duidelik – Beide Hillary Clinton en John McCain is reeds deur die Jode gekoop.

  Die Joodse geldmag beheer die geld, hulle beheer die magtigste regerings, hulle beheer die politiek en... hulle beheer die media. Op 3 Desember 2009 het die Joodse Kabel Firma, Comcast, 51% beheer oor die televisie mediareus NBC geneem. Hulle het toe ook aangekondig dat die Jood Jeff Zucker as die Hoof Uitvoerende Beampte van NBC Universal aangestel is. Die eienaar van Comcast is die Jood Brian Roberts, en hy is boonop ook voorsitter van Nasionale Kabel en Telekommunikasie Vereniging van Amerika en op die raad van The Bank of New York. Maar, die kersie op die koek is dat Roberts toekennings van die Simon Wiesenthal Sentrum, die United Jewish Appeal van New York en die Anti-Defamation League van B’nai B’rith ontvang het. Verder het die Joodse Regter David Tatel in die onlangse ‘Internet Neutraliteit Saak’, beslis dat Roberts se Comcast die reg het om “downloads” op die net te sensor.

  Op 4 Mei 2000 smelt Sumner Redstone (gebore Murray Rothstein), se Viacom, en Westinghouse Broadcasting se CBC, saam, en Redstone kry die beherende aandele oor CBC televisie.

  So vind ons natuurlik dat die Jode volgens die Joodse protokolle gesorg het dat hulle totale beheer oor al die media gekry het waardeur hulle hul pro Sionistiese propaganda in die węreld kan versprei, en hulle mag kan uitbrei. Hulle het beheer oor ABC, CNN, Newsweek, Time, Washington Post, NY Times, Wall Street Journal en US News & World Report:

  ABC word besit deur die Walt Disney Maatskappy, en die Jood Robert Iger is die president terwyl Sidney Bass en sy broers die grootste aandeelhouers van die Walt Disney Maatskappy is.
  CNN is die eiendom van Time-Warner waarvan die Joodse Bronfam familie beherende belange het. Die Bronfam familie besit ook Time Magazine

  Newsweek en die Washington Post word besit deur die Eugene Isaac Meyer “Graham” familie. Meyer het vir Lazart Freres Bank gewerk waar sy vader die direkteur van President Woodrow Wilson se Oorlog Finansie Afdeling geword het.

  Ruperd Murdoch, ‘n volbloed Sionis van Joodse afkoms is die eienaar van News Corporation wat ook op die beurt die eienaars van die Fox News Channel en Wall Street Journal is.
  Die New York Times word besit deur die magtige Joodse Sulzberger familie wat die primęre invloed en mag agter Columbia Universiteit is.

  US News & World Report word besit deur Mortimer Zuckerman wat ook die grootste finansier van hoër onderwys in Amerika is. Hy het dit sy hooftaak gemaak om Christen georiënteerde instellings soos Harvard Universiteit opwekkers van Joodse belange te maak.
  Dit kom alles neer op een duidelike feit. Die Jode sorg dat hulle die skeppers van openbare mening is en sorg dat hulle die magsposisies beklee om die nie Joodse belange te kortwiek en nullifiseer. Hierdie dinge word gedoen presies volgens die “Protocols of the Jewish Elders of Sion” Protocol 12:4 lees byvoorbeeld as volg: “Not a single anouncment will reach the public without our control. All news items are received by a few agencies from all parts of the world. These agencies will be entirely in our control and will give publicity only to what we dictate them”

  Die probleem met die geldmag is baie eenvoudig om te verstaan. Dit is nie die aanblasing van ‘n antagonisme of professionele jaloesie jeens die ryk en suksesvolle mense, of ‘n sameswerings teorie wat uit die bekommernisse van konserwatiewe kringe spruit nie. Dit is nog minder ‘n bonatuurlike sataniese gekonkel om die 666 faktor in werking te stel vir die slag van Armageddon. Dit is ‘n geskiedkundig politiese magstryd van ‘n volk wat daarop uit is om die węreld te beheer op grond van ‘n vaste oortuiging dat hulle die uitverkore volk van God is en daardeur geregverdig is om alle ander mense te oorheers en beheer. Hierdie volk is die Jode, so eenvoudig soos dit. Dit is ‘n vleeslike volk wie se magte suiwer en alleen die produk van millennia se vervolging en verwerping is. Die geldmag is die Jode se praktiese teenreaksie op die res van węreld. ‘n Teenreaksie wat ons vergeestelik het en in daardie sin onaantasbaar gemaak het, en nou glimlag die Jood al die pad bank toe!

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •