Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 18

Thread: Koninkryk van die Hemele

 1. #1
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Koninkryk van die Hemele

  Die gees van Elia, wat teruggekeer het na die liggaam van skaamte as Johannes die Doper, het die volgende boodskap gebring:

  Matths 3:2

  "Bekeer julle want die koninkryk van die hemele het naby gekom."
  Algar gaan van die veronderstelling uit dat die koninkryk van die hemele verwys na die hiernamaals.

  Die tweede fout wat algar maak, is om opdragte aan die dissipels te veralgemeen as opdragte aan algar op aarde. Kyk wat s die gees van Elia (Johannes die Doper ) verder.

  Matths 3:7-9

  Maar toe hy baie van die Fariseers en Saduseers na sy doop sien kom, s hy vir hulle: Addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug voor die toorn wat aan kom is?

  Dra dan vrugte wat by die bekering pas.

  En moenie dink om by julleself te s: ons het Abraham as vader nie; want ek s vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders van Abraham op te wek.
  Hier kan ons sien dat die koninkryk van die hemele nie vir algar beskore is nie. In daardie tyd (en vandag weereens) was die afstammeling-van-Abraham gedagte die groot oorweging. Selfs dit was nie genoeg nie.

  Nadat die Gees van God oor die Christus gekom het tydens sy doop, en nadat hy vergeefs versoek is, begin hy met sy prediking. Hier volg dit.

  Matths 4:17.

  Van toe af het Jesus begin om te preek en te s: Bekeer julle want die koninkryk van die hemele het naby gekom.
  Die Christus kom en hy beklemtoon die belangrikheid van die koninkryk van die hemele soos deur Johannes die Doper voorgehou.

  Die Christus eindig egter nie hier met hierdie belangrike boodskap nie.

  Matths 5:10

  Salig is die wat vervolg word, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.
  Die Christus rig ook die volgende waarskuwing.

  Matths 5:19

  Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele.
  Matths 5:20

  Want ek s vir julle dat,as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en Fariseers is nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie.
  Matths 11:12

  Maar van die dae van Johannes die Doper tot nou toe word die koninkryk van die hemele met geweld bestorm, en bestormers gryp dit met geweld.
  En so kan ons voortgaan om aan te haal. Alles aangaande die koninkryk van die hemele.

  Wat is hierdie koninkryk van die hemele, waarna oor die 100 keer in die Nuwe Testament verwys word en 36 keer in Matheus alleen?

  Want dit is die boodskap wat die Christus gebring het en waarvan Johannes die Doper ges het, wat op pad is. Wat l in hierdie boodskap opgesluit?

  Hier is die antwoord.

  Lukas 17:20

  " En toe Hy deur die Fariseers gevra is wanneer die koninkryk van die hemele sal kom, het Hy hulle geantwoord en gese: Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. En hulle sal nie s :Kyk hier! of: Kyk daar! nie want die koninkryk van God is binne-in julle.
  Die doel van die Christus se koms was om die Koninkryk van die Hemele te verkondig.

  Liefde groete.

  Die Ou Man
  Last edited by Die Ou Man; 27th April 2008 at 21:07. Reason: Skakels

 2. #2
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Koninkryk van die Hemele

  Matths 3:2

  "Bekeer julle want die koninkryk van die hemele het naby gekom."
  As ek by die besef kom dat Jesus s dat die koninkryk van die Hemele binne my is en ek aanvaar dit, dan duik die volgende vraag op.

  Wat bedoel Johannes die Doper en Jesus met: "Bekeer julle?"

  Ek vind my antwoord in Johannes die Doper se woorde in Markus 1:15.

  ... Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom; bekeer julle en glo die evangelie.
  As bekering behels dat ek die evangelie moet glo, moet ek uitvind wat met "evangelie" bedoel word. Ek vind die antwoord in Matheus 24:14 in Jesus se eie woorde, terwyl Hy vanaf die Olyfberg met my praat.

  En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wreld tot 'n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.
  Ek bevind my weer by die koninkryk-boodskap.

  Dit is die evangelie.

  En dit is die boodskap waartoe ek my moet bekeer.

  Liefde groete.

  Die Ou Man
  Last edited by Die Ou Man; 27th April 2008 at 21:14. Reason: Skakels

 3. #3
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Koninkryk van die Hemele

  Quote Originally Posted by Die Ou Man View Post
  Die gees van Elia, wat teruggekeer het na die liggaam van skaamte as Johannes die Doper, het die volgende boodskap gebring:

  Liefde groete.

  Die Ou Man
  Ter wille van 'n private navraag, verduidelik ek die bostaande stelling.

  Kom ons begin by die feit dat Johannes die Doper wel Elia was. In Matths 11:13 s die Christus die volgende:

  Want al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer.

  En as julle dit wil aanneem; hy is Elia wat sou kom.
  Ek neem dit aan. Ek glo Jesus as hy s dat Elia weer as Johannes die Doper gemanifesteer het.

  Matths 17

  10. En Sy dissipels vra Hom en s: Waarom s die skrifgeleerdes dan dat Elia eers moet kom?

  11. En Jesus antwoord en s vir hulle: Dis waar. Elia kom eers en sal alles herstel.

  12. Maar ek s vir julle dat Elia al gekom het, en hulle het hom nie erken nie, maar aan hom alles gedoen wat hulle wou. So sal die Seun van die mens ook deur hulle ly.

  13. Toe verstaan die dissipels dat Hy met hulle van Johannes die Doper gespreek het.
  Dat Elia wel teruggekeer het as Johannes die Doper staan, wat my aanbetref, in graniet uitgekap. Jesus stel dit onomwonde en sonder 'n omhaal van woorde.

  Liefde groete.

  Die Ou Man
  Last edited by Die Ou Man; 27th April 2008 at 21:17. Reason: Skakels

 4. #4
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Koninkryk van die Hemele

  As die koninkryk van die hemele nie verstaan word nie, verloor ons die boodskap van die Christus.

  Jesus se boodskap is juis so geformuleer dat slegs diegene vir wie dit bedoel is, die boodskap verstaan.

  Daarom is dit nie vreemd dat Jesus telkens die term gebruik: "Vir die wat ore het om te hoor" nie.

  Interessant is dat die waarskuwing: " Wie ore het om te hoor" 9 keer in die Evangelie en 8 keer in Openbaring gebruik word. Dit beteken bloot dat toegang tot die waarheid buitengewone omstandighede en toewyding verg.

  Die Nuwe Testament poog om die boodskap wat Jesus gebring het, oor te dra. Wie dus die Nuwe Testament lees om die feite te verteer soos wat jy met Die Burger, Beeld of Volksblad sou doen, verloor die boodskap.

  Nie almal het toegang tot hierdie waarheid nie. Die idee dat dit belangrik is om te kan "hoor", l opgesluit in die volgende:

  "Daarom spreek ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie. En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat se, met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie." (Matths 13;13.)
  Dit beteken bloot dat die "Koningkryk van die Hemele" slegs aan 'n klein groepie behoort.

  Liefde groete.

  Die Ou Man
  Last edited by Die Ou Man; 27th April 2008 at 21:18. Reason: Skakel

 5. #5
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Koninkryk van die Hemele

  Die Christus het reeds vooraf geweet dat sy boodskap in die algemeen verkeerd verstaan sou word. (Nie gehoor of gesien sal word nie.)

  Matths 13.

  13. Daarom spreek Ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie.

  14. En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat s: Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk en glad nie sien nie.
  Ek het reeds probeer aandui dat die Christus se boodskap slegs tot 'n uitgesoekte groep gerig is. Daarom verduidelik Jesus dat die groter mensdom nie sy boodskap sal verstaan nie. Dan verwys die Christus na die verborge boodskap van die koninkryk van God.

  Markus 4

  9. En Hy het vir hulle ges: Wie ore het om te hoor, laat hom hoor.

  10. En toe Hy alleen was, het die wat saam met die twaalf rondom hom was, Hom na die gelykenis gevra.

  11. En Hy s toe aan hulle: Aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken, maar vir hulle wat buite is, kom alles deur gelykenisse.

  12. Sodat hulle kan kyk en kyk, en nie sien nie; en hoor, en hoor en nie verstaan nie, dat hulle hul nie miskien bekeer en die sondes hulle vergewe word nie.
  Die Christus tref hier onderskeid tussen diegene wat "buite is" tot wie die gelykenis gerig is en diegene wat die verborgenhede sal begryp.

  Markus 8:18

  Het julle o en sien julle nie? En het julle ore en hoor julle nie?
  Lukas 8:10

  En Hy antwoord: Aan julle is dit gegee om die verborgenhede van die koninkryk van God te ken; maar aan die ander deur gelykenisse, sodat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie verstaan nie.
  Weereens twee groepe. Hulle wat die verborgenhede verstaan en hulle wat deur gelykenisse moet leer.

  En dan s Jesus uitdruklik dat hulle in die tyd wat Hy op aarde was, nog nie gereed was vir die volle boodskap nie.

  Johannes 16:12

  Nog baie dinge het ek om aan julle te s, maar julle kan dit nou nie dra nie.
  Hierdeur verduidelik die Christus uitdruklik dat dit wat Hy verkondig het, nog nie die volle verhaal is nie. Daar is nog openbaringe op pad. Die gevolg van die Christus se stelling is natuurlik logies, naamlik:

  Die Bybel bevat nie die finale en volledige verhaal nie!

  Hier volg 'n wenk aan diegene wat "ore het om te hoor".

  Kollosense 2

  2. ... dat hulle harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerdheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus,

  3. in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is.
  Dit s ek, sodat niemand julle mag verlei met drogredes nie.
  Wat probeer Paulus hier s. "om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus". As God dan nie die Vader is en ook nie die Christus is nie, wie is God, wie is Jesus se Vader en wie is Jesus? En wie verkondig die drogrede?

  God

  en die Vader

  en van Christus.

  Drie afsonderlike begrippe wat verborge is. Dit wil s dat hierdie kennis nie die algemene "kennis" sal wees nie.

  Maar daar is drogredes in omloop.

  Liefde groete.

  Die Ou Man
  Last edited by Die Ou Man; 27th April 2008 at 21:24. Reason: Skakels

 6. #6
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Koninkryk van die Hemele

  Die Christus beklemtoon verborge kennis in 'n baie belangrike gesprek tussen Hom en Sy Vader, wanneer Hy s:

  Johannes 17:3

  En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.
  Hier word dit al hoe meer duidelik dat kennis van God, van die Vader en van Jesus buitengewone toewyding en begrip verg.

  Om die nuwe testament op sigwaarde te lees en te aanvaar dat ons dit verstaan, is wensdenkery.

  Om na 'n preek van die predikant te luister en te aanvaar dat dit die boodskap van Jesus is, is wensdenkery.

  Hier sien ons dat die Christus uitdruklik te kenne gee, dat daar 'n boodskap binne die boodskap is. Dit is daardie diepere boodskap wat min mense verstaan en deur die kerk gevrees word. Dit is daardie boodskap, wat na my mening tot die nuwe landbouer (Boer) gerig is wanneer Die Christus in Matths 21:37-41 die volgende s:

  "Oplaas het hy sy seun na hulle gestuur en ges'e: "Hulle sal my seun ontsien." Maar toe die landbouers die seun sien, het hulle onder mekaar ges dit is die erfgenaam; kom laat ons hom doodmaak en sy erfdeel in besit neem.

  "Wanneer die eienaar van die wingerd kom, wat sal hy aan daardie landbouers doen?" Hulle antwoord Hom: "Hy sal daardie bose mense 'n ellendige dood laat sterwe en die wingerd verhuur aan ander landbouers wat hom die vrugte op die regte tyd sal gee."
  Is die Boer gereed om die wingerd oor te neem?

  Ja, mits hy die regte vrugte dra.

  Liefde groete.

  Die Ou Man
  Last edited by Die Ou Man; 27th April 2008 at 21:30. Reason: Skakels

 7. #7
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Koninkryk van die Hemele

  Ons vertoef steeds by verborge kennis.

  Ons het reeds tot die besef gekom dat die diepere boodskap van Jesus verborge l en slegs 'n binnekring beskore is.

  Daar is 'n geslote groep wat die waarheid dra. Iets soortgelyk aan 'n Boervolk-kern. As daar dus 'n kern binne 'n groter groep is, beteken dit dat sekere kennis beperk is tot daardie kern of geslote groep.

  Die Christus het telkens uitdruklike opdragte uitgereik dat sy vermo om wonderwerke te verrig nie bekend gemaak moes word nie. Kom ons luister na Jesus se opdragte.

  Matths 8

  3 Daarop steek Jesus die hand uit en raak hom aan en s: Ek wil; word gereinig! En dadelik is hy van sy melaatsheid gereinig.

  4 En Jesus s vir hom:
  Pas op dat jy dit aan niemand vertel nie, maar gaan vertoon jou aan die priester en offer die gawe wat Moses voorgeskrywe het, tot 'n getuienis vir hulle.

  Matths 9

  29 Toe raak Hy hulle o aan en s: Laat dit vir julle wees volgens julle geloof.

  30 En hulle o het oopgegaan. En Jesus het hulle skerp aangespreek en ges:
  Pas op, laat niemand dit te wete kom nie.
  Markus 1

  42 En toe Hy dit s, het die melaatsheid hom dadelik verlaat, en hy is gereinig.

  43 En nadat Hy hom ernstig aangespreek het, stuur Hy hom dadelik weg

  44 en s vir hom:
  Pas op dat jy aan niemand iets vertel nie, maar gaan vertoon jou aan die priester en offer vir jou reiniging wat Moses voorgeskryf het, tot 'n getuienis vir hulle.
  Lukas 5

  13 Daarop steek Hy die hand uit en raak hom aan en s: Ek wil, word gereinig! En dadelik het die melaatsheid hom verlaat.

  14
  Toe gee Hy hom bevel om dit aan niemand te vertel nie; maar, s Hy, gaan vertoon jou aan die priester en offer vir jou reiniging, soos Moses voorgeskrywe het, vir hulle tot 'n getuienis.
  Markus 5

  41 Toe gryp Hy die hand van die kind en s vir haar: Talta, koemi! wat, as dit vertaal word, beteken: Dogtertjie, Ek s vir jou, staan op!

  42 En die dogtertjie het dadelik opgestaan en begin rondloop, want sy was twaalf jaar oud. En hulle was uitermate verbaas.

  43
  En Hy het hulle met nadruk beveel dat niemand dit moes weet nie, en ges dat daar vir haar iets te ete gegee moes word.
  Markus 7

  33 En Hy neem hom opsy, weg van die skare, en steek sy vingers in sy ore, en spuug en raak sy tong aan;

  34 en nadat Hy opgekyk het na die hemel, sug Hy en s aan hom: ffata, dit is: Gaan oop!

  35 En dadelik het sy ore oopgegaan en die band van sy tong losgeraak, en hy het reg gepraat.


  36 En Hy het hulle beveel om dit aan niemand te s nie; maar hoe meer Hy hulle dit beveel, hoe meer hulle dit verkondig.
  Markus 8

  23 Hy neem toe die blinde by die hand en lei hom uit buitekant die dorp; en nadat Hy in sy o gespuug en hom die hande opgel het, vra Hy hom of hy iets sien.

  24 En hy kyk op en s: Ek sien die mense, want ek sien hulle soos bome rondloop.

  25 Daarna l Hy weer die hande op sy o en laat hom opkyk, en hy is herstel en het almal van ver af duidelik gesien.

  26 En Hy het hom na sy huis gestuur en ges:
  Moenie in die dorp gaan of dit aan iemand in die dorp vertel nie.
  Waarom wou die Christus sy vermo om wonderwerke te verrig, geheim hou?

  Van wie moes dit geheim gehou word en waarom?

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 8. #8
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Koninkryk van die Hemele

  Die Christus se opdragte tot geheimhouding strek verder as kennis aangaande sy vermo om wonders te verrig. Hy is ook gesteld daarop dat sy werklike identiteit geheim moes bly.

  Matths 17

  7 En Jesus het nader gekom en hulle aangeraak en ges: Staan op en moenie vrees nie.

  8 Toe slaan hulle hul o op en sien niemand meer nie, behalwe Jesus alleen.

  9 En onderwyl hulle van die berg afklim, het Jesus hulle bevel gegee en ges:
  Julle moet vir niemand iets van die gesig s voordat die Seun van die mens uit die dode opgestaan het nie.
  Markus 9

  7 En daar kom 'n wolk wat hulle oordek; en uit die wolk kom 'n stem wat s: Dit is my geliefde Seun, luister na Hom!

  8 En meteens kyk hulle rond en sien niemand meer by hulle nie, behalwe Jesus alleen.


  9 En onderwyl hulle van die berg afklim, gee Hy aan hulle bevel om aan niemand te vertel wat hulle gesien het voordat die Seun van die mens uit die dode opgestaan het nie.

  10 En hulle het die woord vir hulleself gehou en onder mekaar gevra wat dit beteken om uit die dode op te staan.

  Markus 1

  23 En daar was in hulle sinagoge 'n man met 'n onreine gees; en hy het uitgeskreeu

  24 en ges: Hou op! Wat het ons met U te doen, Jesus, Nasarner? Het U gekom om ons te verdelg? Ek ken U, wie U is: die Heilige van God!

  25 En Jesus het hom bestraf en ges:
  Bly stil en gaan uit hom uit!
  Lukas 4

  33 EN in die sinagoge was daar 'n man met die gees van 'n onreine duiwel, en hy het met 'n groot stem uitgeskreeu

  34 en ges: Ha! wat het ons met U te doen, Jesus, Nasarner? Het U gekom om ons te verdelg? Ek ken U, wie U is: die Heilige van God!

  35
  En Jesus het hom bestraf en ges: Bly stil, en gaan uit hom uit! En die duiwel het hom tussen hulle neergegooi en uit hom uitgegaan sonder om hom seer te maak.

  Markus 1

  32 En toe dit aand geword het en die son onder was, het hulle na Hom gebring almal wat ongesteld en van duiwels besete was.

  33 En die hele stad het by die deur saamgekom.

  34 En baie wat aan allerhande siektes gely het, het Hy gesond gemaak en baie duiwels uitgedryf
  en die duiwels nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle Hom geken het.
  Lukas 4

  40 En toe die son ondergaan, het almal hulle siekes, mense met allerhande kwale, na Hom gebring, en Hy het een vir een van hulle die hande opgel en hulle gesond gemaak.

  41 En duiwels het ook uit baie uitgegaan en geskreeu en ges: U is die Christus, die Seun van God!
  En Hy het hulle bestraf en nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het dat Hy die Christus was.
  Markus 3

  11 En elke keer as die onreine geeste Hom sien, het hulle voor Hom neergeval en geskreeu en ges: U is die Seun van God!

  12
  En Hy het hulle herhaaldelik streng gebied om Hom nie bekend te maak nie.
  Markus 8

  27 EN Jesus en sy dissipels het uitgegaan na die dorpe van Cesara-Filppi; en op die pad vra Hy sy dissipels en s vir hulle: Wie s die mense is Ek?

  28 En hulle antwoord: Johannes die Doper, en ander: Ela, en ander: Een van die profete.

  29 En Hy s vir hulle: Maar julle, wie s julle is Ek? En Petrus antwoord en s vir Hom: U is die Christus.

  30
  En Hy het hulle streng beveel om niemand van Hom te vertel nie.
  Lukas 9

  20 En Hy s vir hulle: Maar julle, wie s julle is Ek? En Petrus antwoord en s: Die Christus van God!

  21
  Toe gee Hy hulle 'n streng bevel en gebied hulle om dit aan niemand te vertel nie.
  Matths 16

  15 Hy s vir hulle: Maar julle, wie s julle is Ek?

  16 En Simon Petrus antwoord en s: U is die Christus, die Seun van die lewende God.

  17 Toe antwoord Jesus en s vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is.

  18 En Ek s ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.

  19 En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee; en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.

  20
  Daarop het Hy sy dissipels bevel gegee dat hulle vir niemand moes s dat Hy Jesus die Christus is nie.
  Die Christus doen groot moeite om kennis aangaande sy ware identiteit te verberg. Selfs die duiwels wat hom herken word die swye opgel. Wat sou die rede daarvoor wees? Kom ons skud weer ons vooroordeel af en poog om die vraag binne die kennis van 'n kind te verstaan.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 9. #9
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Koninkryk van die Hemele

  Die Christus is baie sensitief daarvoor om sy ware identiteit bekend te maak. Die rede daarvoor is voor die hand liggend. Sy naelstring was skaars droog of sy biologiese ouers moes voor die gesag van die Staat vlug. Jesus was reeds by geboorte 'n politieke dilemma en daarom was daar voortdurend van die Staat sowel as die kerk pogings aangewend om redes te vind om hom te vermoor.

  Slegs die Matths en Lukas evangelies rep enigiets van die Christus se herkoms en sy geboorte. Volgens Matths was die Christus van adelike afkoms. n Aristokraat uit die bloedlyn van Dawid. Daarom begin die Nuwe Testament onder die opskrif:

  " Afkoms van Jesus Christus na die vlees."
  Hierdie koninklike bloedlyn loop deur Jesus se vleeslike vader, Josef.

  Matths 1:20

  ... Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees on Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees.
  Na Jesus se geboorte daag wyse manne uit die Ooste op en wil weet:

  "Waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het Sy ster in die ooste gesien en gekom om Hom hulde te bewys." Matths 2:2.
  Toe Herodes hiervan te hore kom, was hy en die hele Jerusalem ontsteld. Hy het die skrifgeleerdes en die owerpriesters byeengeroep, om te bepaal waar hierdie baba-koning hom sou bevind. Hulle het Herodes meegedeel dat hy in Bethlehem in Judea gebore sou word. Dit was wat die profete geskrywe het. Ons ken die verhaal verder, nl. dat Herodes al die seuntjies onder twee jaar in Bethlehem en buitewyke laat vermoor het.

  Wat sou die rede vir Herodes se desperate optrede wees. Wou hy Jesus vermoor omdat Jesus God was? Hoegenaamd nie, want die hulpelose baba was allermins God.

  Die antwoord l opgesluit in Matths 1. Die koninklike afkoms van Jesus.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

 10. #10
  Mod Die Ou Man's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Swerwer
  Posts
  1,401
  Total Downloaded
  0
  Rep Power
  68

  Default Re: Koninkryk van die Hemele

  Ongeveer 50 jaar voor Jesus se geboorte is Palestina deur Pompei verower. Rome se administrasie was in daardie dae redelik yl, vanwe al die verowerde gebiede wat geadministreer moes word. Daarom het hulle besluit om poppekas konings in die besette gebiede aan te stel wat die gesag van Rome sou respekteer. Dit is hier waar die Herodes familie begin figureer het. Hulle was van Arabiese afkoms. Die eerste in die lyn was Antipater. Na sy dood in 37 vC het sy seun Herodes die Grote die poppekas bewind oorgeneem tot ongeveer 4 vC.

  In ongeveer 6 nC is die land in twee provinsies verdeel nl. Samaria en Judea en twee administratiewe gebiede, nl. Peraea en Galile. Herodes Antipas is as die regeerder van Galile aangestel. Judea is egter deur 'n Romeinse goewerneur vanaf Caesarea regeer. Hierdie regering was geweldig brutaal en ongeveer 3 000 rebelle is summier gekruisig. Die Tempel is geplunder en ontheilig. So het dit voortgeduur totdat Pontius Pilatus goewerneur geword het in 26 nC. Hy het die brutaliteit teen rebelle voortgesit.

  Herodes het as koning regeer, nie vanwe koninklike afkoms nie, want hy was van vreemde oorsprong. Hy was die imposteur koning wat deur die Romeinse besettingsmag aangestel is.

  Dit is onder hierdie politieke omstandighede dat die wyse manne uit die ooste by Herodus opdaag met die vraag:

  2. …Waar is die Koning van die Jode, wat gebore is? Want ons het sy ster in die Ooste gesien en gekom om Hom hulde te bewys.

  3 En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom;
  Matths 2
  Die regmatige aanspraakmaker op die troon uit die bloedlyn van Dawid is gebore. Herodes se grootste nagmerrie. Hy het rede om ontsteld te wees.

  Dit is duidelik dat Jesus, vanaf sy geboorte 'n geweldige politieke bedreiging ingehou het. Daarom moes hy vroeg-vroeg vermoor word en daarom moes sy ouers met Hom na Egipte vlug.

  Die beplanning om Jesus te vermoor het reeds begin terwyl Hy in die krip gel het, salig onbewus van die politieke bedreiging wat sy blote geboorte veroorsaak het.

  Die hulpelose baba Jesus se politieke status was nie net sy eie albatros nie, maar ook die van derduisende ouers wie se babas koelbloedig in sy plek gesterf het.

  Liefde groete.

  Die Ou Man

Similar Threads

 1. Die Koninkryk van die hemele.
  By Stefanus in forum Artikels uit die media
  Replies: 2
  Last Post: 11th December 2007, 01:08

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •