Die onderstaande tabel vergelyk die drie verskillende weergawes van die Tien Gebooie soos opgeteken in die Torah.