» Jesuskruis

Jesus Kruis

» Three Stages of Truth


All truth passes through three stages:

 1. First, it is ridiculed;
 2. Second, it is violently opposed; and
 3. Third, it is accepted as self-evident.
Arthur Schopenhauer (1788-1860)

Die Onbekende God


The Gospel of Truth


Oblivion did not come into existence from the Father, although it did indeed come into existence because of him. But what comes into existence in him is knowledge, which appeared in order that oblivion might vanish and the Father might be known. Since oblivion came into existence because the Father was not known, then if the Father comes to be known, oblivion will not exist from that moment on.Spiritualiteit


Deur die loop van die eeue, het 'n menigde van idees en sieninge oor God egter gekulmineer in bepaalde konsepte oor God wat in die tradisie van die Christendom inslag gevind het. Hierdie konsepte oor God word mettertyd so geïnternaliseer dat mense dit nie meer bevraagteken of daaroor wonder nie. Dit word eenvoudig aanvaar as die enigste geldige manier om oor God te dink. Die gevolg is dat ons dit vandag moeilik vind om ons sieninge van God en ons taal oor God te onderskei van God self. Ons is geneig om te aanvaar dat ons denkbeelde van God uit die hemel geval het en nie bevraagteken kan word nie. Dit is eenvoudig hoe God is. So vind baie mense dit eenvoudig Godslasterlik as daar oor God in die vroulik gedink en gepraat sou word.

Spiritualiteit het in die breedste sin te maak met sake wat oor die gees (Latyn spiritus) betrekken het. Die woord word op baie maniere gebruik en kan te doen he met godsdiens of bonatuurlike kragte, maar die klem lê op die persoonlike innerlike ervaring.

In meer onlangse tye het spiritualiteit steeds meer tedoen met die betekenis dat iemand se ervaring meer persoonlik, minder dogmatiese en met meer openheid vir nuwe idees en invloede en meer pluralisties is as die geloof van die gevestigde gelowe. Spiritualiteit word deurgaans gemeet teen die georganiseerde godsdiens, en lê die betekenis van die spiritualiteit in die aktiewe en belangrike verbinding met die krag of die wese van die dieper self. Onder invloed van die Postmodernisme het die idee postgevat, dat absolute waarhede nie bestaan nie en verantwoordelik is vir onverdraagsaamheid. Die aanspraak van verskillende godsdienste op die absolute waarheid staan daardeur onder druk. Volgens kan geen godsdiens meer aanspraak maak op die absolute waarheid nie. Dit beteken dat elke godsdiens "'n waarheid" verkondig, maar geen op die absolute waarheid nie.

 1. Beskouinge van God, die Goddelike:
  1. Deïsme, teïsme, panteïsme, panenteïsme, agnostisisme, ateïsme
 2. Faktore wat menslike beskouing(s) beïnvloed:
  1. Die ontstaan, ontwikkeling en groei van die Christendom, Naiwiteit en kritiese denke
  2. Bygeloof
  3. Meditasie
 3. Standpunte oor:
  1. Wie of wat God is
  2. Begrippe:
   1. Die sondeval (sonde, die duiwel, die hel)
   2. Versoeningsdogma (Jesus as middelaar, die finale oordeel, die hemel en die hiernamaals)
   3. Die Drie-eenheid
   4. Uitverkiesing
   5. Wedergeboorte
   6. Reinkrenasie
   7. Opstanding
   8. Lewe na die dood
   9. Die Wederkoms
   10. Die eindoordeel
   11. Die paradys
   12. Goddellike voorsienigheid
  3. Menslike verantwoordelikheid
 4. Die ontstaan en gesag van die Bybel (logos en mythos, wetenskap en storie)
 5. Die nut van gebed
 6. Geloofsgenesing
 7. Die bonatuurlike
 8. Wonderwerke
 9. Demone en engele
 10. Ander geloofsisteme
 11. Religieuse en of wysheidsgeskrifte van ander volke
 12. Die historiese Jesus en die gemitologiseerde Jesus
  1. Historiese Jesus
  2. Die vertelde Jesus en of die dogmatiese Jesus

Wendag: Vernuwing van denke - Die regstel van wanpersepsies oor God, die Goddelike


» Recent Threads

No Threads to Display.

» Site Navigation

Powered by vBadvanced CMPS v4.3.0