Wendag - Debat oor Christendom en Godsdiens


Blanke Mummies in China Gevind

Deur: Waldor


Behalwe vir die groot en geskiedkundig bekende Indo Europese migrasies wat daar oor die aarde plaasgevind het, was daar addisionele Blanke migrasies wat plaasgevind het maar wat minder bekend is; waarvan die mees kykspelagtige, die een was waardeur ‘n Wit nedersetting hom in 7000VC in Noord Amerika gaan vestig het.

‘n Bewustheid van hierdie migrasies en nedersettings was vir eeue en selfs duisende jare vir die mensdom verlore gewees, maar as gevolg van relatief onlangse argeologiese ontdekkings, het uiters insiggewende en geskiedenis veranderende feite vorendag gekom. Feite wat eertyds populêre aannames onder ernstige verdenking plaas. Nordies en Wit Mediterreense oorskotte – in sommige gevalle natuurlik en andere kunsmatig gepreserveer – is in China, die Kanariese Eilande en Noord Amerika gevind, sommige duisende jare oud.

Een van die mees oos gerigte migrasies van die Keltiese – Indo Europese, Nordiese mense - het die Takla Makan woestyn tussen Kazakhstan, Kyrgyzstan en Tibet in China in ongeveer 1500 VC bereik - ongeveer die tyd van Moses en die sogenaamde Israelse uittog uit Egipte land. Hierdie migrasie was onbekend tot 1977, toe die 3500 jaar oue grafte van hierdie migrerende mense ontdek is. As gevolg van die natuurlike droogheid van die omgewing is verskeie van die liggame met hulle rooi blonde hare, lang neuse, ronde oë en fyn geweefde tartan klerasie amper perfek gepreserveer. Hierdie ‘mummies’ van die Chinese woestyn het suiwer Blank rasse trekke gehad, en meer insiggewend is dat die tartan geweefde kledingstukke wat aan en by hulle gevind is, uit die selfde knope en weef styl as die van die Kelte bestaan het.

Die antieke geskrifte en verhale rondom die Chinese beskawing praat van leiers met blonde hare en blou oe wat die oorspronklike grondleggers van Boeddhisme was en wat die eerste leiers en organiseerders van die Chinese gemeenskap was. Hierdie stories is altyd afgemaak as suiwere legendes, tot die 1977 ontdekking van die ‘Tochariese’ grafte in die Takla Makan woestyn van China. Hierdie grafte is naby die Tochariese stede wat al langs die bekende ‘Sy Roete’ (Silk Route) gebou is, gevind. Hierdeur is daar bo alle twyfel vasgestel dat wit mense hulle in China gevestig het, en dat die sogenaamde ‘legendes’ tog moontlik meer substansie het as wat in die verlede gedink is.

Hierdie mense het bekend geraak aan die taal wat hulle gepraat het – Tocharies. Die beskawing wat hulle gebou het, het uit groot stede, tempels en sentrums vir studie en kunste bestaan. Hulle was ook die bouers en handhawers van die oorspronklike ‘Sy Roete’ – die handel pad tussen die weste en China. Daar is oorspronklik gedink dat die Chinese die groot stede langs die ‘Sy Roete’ gebou het, maar hierdie ontdekking en die liggings daarvan dui aan dat die indrukwekkende ruïnes wat nog onverhinderd langs die roete lê hoogs waarskynlik die oorblyfsels van ‘n verlore Blanke beskawing was.

Die eerste Wit ‘mummie’ in die omgewing is per ongeluk in 1977 ontdek, toe natuurlike grondverskuiwing ‘n geskende vroulike liggaam blootgestel het. Opgrawings rondom haar liggaam het ‘n verdere sestien mummies blootgelê wat so perfek deur die woestyn omstandighede preserveer is, dat daar spore van trane aan die gesig van ‘n babatjie gevind kon word. Ten volle geklede liggame is gevind met fyn geweefde Keltiese patrone, leer skoene wat toeryg en wat presies soos ons veldskoene lyk, asook verskeie juwele – ons is perse die draers van broeke en skoene nie togas en sandale nie! Die woestyn toestande was so ideaal vir die preservering dat daar selfs stukkies brood by die liggame gevind is. Die wêreld se oudste perde saal is ook by die liggame gevind. Die saal is van leer gemaak en het amper die voorkoms van vandag se moderne ‘cowboy saals’. In een graf het die mense wat die opgrawings gedoen het ‘n saal kleed en ‘n langbroek gevind met tekeninge van mense met blou oë aan die een broekspyp. In 'n Program op die Discovery kanaal het die Chinese argeoloog toe hy die een mummie na 'n plek van bewaring dra, gese dat hy weet hy 'n baie beeldskone vrou in sy hande het - ek het onder aan hierdie artikel 'n foto van een van die vroulike mummies aangeheg met 'n professionele rekontruksie van haar voorkoms. Nog 'n foto toon een van die manlike mummies en baie insiggewend is die 'Swastika' wat in die klei bak uitgekerf is wat by die mummies gekry is. Die Swastika is 'n oer teken van die blankes wat 'welstand' verteenwoordig het. 'n Ander foto toon die duidelike ligte hare met vlegsels en Kelties, geweefde klerasie.

Teen die begin van 1990 is daar reeds meer as ‘n duisend van hierdie Nordiese liggame in die grafte van die gebied wat as Wapu bekend staan gevind, maar teen 1998 het die Chinese regering alle verdere opgrawings stopgesit. Daar is geen logies aanvaarbare rede voor gegee nie, maar mens kan maar dink dat die ontdekking van die Blanke beskawing baie van die moontlike krediete wat die Chinese tot nou toe mee gespog het onder verdenking sou bring, en dat nog ouer Europese gesigte ontdek kon word soos wat gewoonlik die geval is met progressiewe en doelgerigte opgrawings. Dit is ook insiggewend dat die huidige bewoners van die gebied nie suiwer Chinese is nie. Hulle praat ‘n vorm van Turks eerder as Chinees en dit is nou al ‘n geruime tyd wat hulle agiteer vir onafhanklikheid. Die ontdekking van die Blanke mummies het gehelp om hulle ras etniese verskille van die Chinese te belig en dit het ‘n warmpatat vir die Chinese regering geword.

Hoewel van die mummies wat ontdek is nog in die plaaslike museum vertoon word, le die meeste on bewaar in stoorkamers besig om stelselmatig agteruit te gaan.

Hierdie nuwe fondse het meegebring dat die ou Chinese boeke wat historiese en legendariese Chinese figure beskryf, her ondersoek word en dat daar nou dieper daaroor nagevors word. Daar word nou meer ag geslaan op die karakters wat groter van statuur as die Chinese is, wat die dieper gesette oe het, langer neuse, voller baarde en rooi blonde hare. Dinge wat in die verlede deur navorsers afgelag is, maar nou baie meer aandagtig bekyk word. Hier kan daar verwys word na die antieke lied “Romanse van die Drie koninkryke” wat tussen 790 – 816 NC deur die Chinese digter Li He geskryf oor Generaal Lü geskryf is. In die laaste strofe van die lied verwys Li He na die “...groen oog generaal...”

Daar word nou nog maar gespekuleer wat die presiese invloed is wat die Blanke mense op die Chinese beskawing gehad het, maar gebaseer op sekere manuskripte van die Boeddhiste is daar aanduidings dat die leerstellings en beginsels van die Boeddhistiese geloof moontlik na die Verre Ooste gebring is deur hierdie Tochariese Kelte. Die bestaan van die Tochariese Kelte kan ook moontlik ‘n ander groot raaisel in China verklaar: Die bestaan van die Ziggurat tipe piramides naby die stad Xian in die Qui Chan provinsie. Hierdie piramides het geen president in China nie maar kom algemeen in die antieke Blanke beskawings voor. Dit is ook bekend dat die Kelte van die begin af perderuiters was en dat hulle die strydwa en die perd voor die Romeine gebruik het. Die Hetiete van die Bybel was ook Indo Europese mense wat die midde ooste deur Anatolia binnegedring het en hulle het in die grootste antieke veldslag teen Ramses 11, die Faro van die Bybel, twee duisend strydwaens in die veld gestoot. Dit sou beteken dat hulle net vir die strydwaens vier duisend perde moes gebruik het. Hierdie geskiedkundige en volkekundige feit bevestig die Indo Europese en Keltiese verbintenis met die perd, en laat mens wonder oor die swak beskrywing van die Hetiete deur die Jode se Ou Testament. Baie klem word daarop gelê dat Ghenghis Kahn die perd baie vroeg al op groot skaal gebruik het... maar mens wonder nou by wie hy dit dalk gekry het?

So sal die argeologiese opgrawings nog die mat onder die populêre opvattings en aannames uittrek.


Waldor:

 1. Afrika Adieu
 2. Afrikaans My Afrikaans
 3. Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur?
 4. Blanke Mummies in China Gevind
 5. Bonatuurlike Vreemde Wesens
 6. Brein Seks
 7. Ope Brief aan die God van Die Bybel
 8. Bygelowe is Lekker - I
 9. Bygelowe is Lekker - II
 10. Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans
 11. Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I
 12. Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – II
 13. Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – III
 14. Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – IV
 15. Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – V
 16. Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI
 17. Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII
 18. Die ander Churchill - Deel I
 19. Die ander Churchill - Deel II
 20. Die ander Churchill - Deel III
 21. Die ander Churchill - Deel IV
 22. Die ander Churchill - Deel V
 23. Die gaskamers was erg ne?
 24. Die Gees en Karakter van die Afrikaner
 25. Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I
 26. Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II
 27. Die Groot Piramide in Egipte – Deel I
 28. Die Groot Piramide in Egipte – Deel II
 29. Die Groot Piramide in Egipte – Deel III
 30. Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV
 31. Die Groot Piramide in Egipte – Deel V
 32. Die Mandela Mite
 33. Die ‘Meerdere Minderheid’
 34. Die Moslem Christen Dilemma
 35. “Die Onnosel Hitler”
 36. Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor.
 37. Die Sekulêre Bronne van Informasie
 38. Die Verborge Hand agter die Boereoorlog.
 39. Die Vroulike Instink
 40. Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I
 41. Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II
 42. Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I
 43. Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II
 44. Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis
 45. Geestelike Afwykings?
 46. God deur die Mikroskoop en die Teleskoop
 47. God Lewe in die Water - Deel I
 48. God Lewe in die Water - Deel II
 49. God Lewe in die Water - Deel III
 50. God se Swendelaars
 51. God van die By
 52. Goddelike Valshede op die Internet
 53. ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde
 54. Hoe Glo Ons
 55. Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween?
 56. Los die Blonde Dames!
 57. Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika?
 58. Morele Alzheimer
 59. ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart
 60. 'n Duiwel agter elke Bos
 61. Nasa se Verlore Dag
 62. Nobel Vredesprys Deel I
 63. Nobel Vredesprys Deel II
 64. Ons Afrikaans
 65. Ons Grensoorlog Verraad
 66. Ons is Gode
 67. Ons Kom van Anderkant die Paradys
 68. Oor Moffie Demone
 69. Satan is die Sondebok
 70. Titanic was ‘n Vulletjie
 71. Van Onsself Vervreem
 72. Veelwolwery
 73. Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I
 74. Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II
 75. Vorster se ‘Komplekse’ Verraad
 76. Wanneer die Witman die Witman Verraai
 77. Wat Gee vir Vroue Krag