Avond maal

Wendag

 • WendagWendag
 • Siener Janse van RensburgSiener
Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Siener Janse van Rensburg


Profeet

Nicolaas Pieter Johannes Janse van Rensburg

(1864-1926)


Nicolaas Pieter Johannes ("Niklaas" of "Siener") Janse van Rensburg (30 Augustus 1864 - 11 Maart 1926) was 'n Boer uit die Suid-Afrikaanse Republiek - ook bekend as die Transvaalse Republiek - en later 'n burger van Suid-Afrika wat deur sommige as 'n profeet van die Boere (wat later as Afrikaners bekend geword het) gesien was. Gevolglik het sy bynaam Siener geword, wat 'heldersiende' of 'waarsêer' betelen. Sy oënskynlik akkurate voorspellings van toekomstige gebeure is gewoonlik in 'n patriotiese, godsdienstige formaat toegedraai. Tydens die Boereoorlog het hy spoedig 'n reputasie verwerf wat hom 'n betroubare metgesel gemaak het, daarby het hy ook as adviseur van generaal de la Rey en president Steyn opgetree. Die ware omvang van sy invloed op hierdie figure word deur sommige betwis,[1][2] hoewel die baie godsdienstige de la Rey hom as 'n profeet van God beskou het.[3][4][5]

Inhoud:


Vroeë lewe

Hy is op die plaas Palmietfontein in die distrik Potchefstroom gebore as seun van Willem Jacobus Janse van Rensburg en Anna Catharina Janse van Rensburg. Hy het slegs 20 dae formele skoolopleiding aan die plaasskool Rooipoort ontvang, en hy het 'n groot deel van sy jeug as veewagter deurgebring. Daar word beweer dat hy kon nooit skryf nie, maar deur sy ma bygestaan, het hy geleer om uit die Bybel te lees. daar word ook beweer dat hy het nooit iets anders gelees as die Bybel nie. Ek vermoed sterk die bewering dat hy niks anders as die Bybel gelees het nie, is onwaar. As jy die Bybel kan lees kan jy enigiets lees.

Op 16-jarige ouderdom neem hy deel aan 'n regeringstog teen die opstandige stamleier Mapog. Hy oorleef malaria wat hy tydens die ekspedisie opgedoen het en vestig hom naby Wolmaranstad in die destydse westelike ZAR. Hy is op 21-jarige ouderdom verkies tot ouderling vir die Hervormde Kerk, moontlik weens sy skriftekennis. Hy is in 1884 met Anna Sophia Kruger getroud.

Boereoorlog

Van Rensburg en sy broer het onder generaal du Toit aan die tweede Anglo-Boereoorlog deel geneem. Hy was egter ongewapen en het nooit 'n skoot afgevuur nie, maar het 'n stroom profesieë gelewer wat gedurende die oorlog voortgeduur het. Soos die siener later sou verduidelik, sou 'n besoeker hom 'n dag voor die uitbreek van die oorlog hom wakker gemaak het met die boodskap dat sy werk aan God toegewy was.[6]

Kort voor lank het hy 'n vrees gehad wat nie sou verdwyn nie. Toe sy versteurde toestand aanhou om hul verblyf in Kimberley te versuur, stuur sy bevelvorders hom huis toe. Omdat hy geen verligting ondervind het nie, het hy teruggekeer na die Beleg van Kimberley, waar 'n visioen hom die nederlaag en lewensverlies wat die oorlog sou meebring, openbaar.[7] Kort daarna, moontlik in Graspan, is sy versteurde toestand permanent opgehef toe 'n soldaat aan sy sy gewond is, nadat die gesig etlike dae vroeër aan hom geopenbaar is.

Van Rensburg reis daarna saam met generaal Piet Cronjé maar het die omsingeling deur die Britse magte by Paardeberg vrygespring.'n Verslag van sy visioene trek die aandag van generaal de la Rey, wat Van Rensburg daarna vir sy kommando werf.[8][9] In die latere stadium van die oorlog is Van Rensburg se vrou Anna in die konsentrasiekamp Mafeking geïnterneer, waar twee van hul dogters gesterf het. Van Rensburg het voor die einde van die oorlog na sy plaas teruggekeer.

1914 Rebellie

Toe die Unie van Suid-Afrika hul ondersteuning aan die Geallieerde Magte in die Eerste Wêreldoorlog gee het Van Rensburg het met die rebelle saamgespan. Die rebellie het 'n noodlottige slag gekry nog voordat dit begin het, toe die invloedryke generaal Koos de la Rey 'per ongeluk' op 15 September 1914 gedood was. Die teorie van 'n sluipmoord deur die regering geld tot vandag toe.

De la Rey, was op pad na generaal J.G.C. Kemp, toe hy vermoor is, wat onmiddellik die opstand in Wes-Transvaal gereël het. Op 2 November het Kemp 'n openbare vergadering in Vleeskraal, naby Schweizer-Reneke, toegespreek met die invloedryke Van Rensburg aan sy sy. Van Rensburg het ook die vergadering toegespreek en hulle verseker dat sy visioene aandui dat hulle min te vrees het. 610 man het toe by die rebelle-saak aangesluit, en met onwillekeurige diensplig op hande het die aantal rebelle-vrywilligers gegroei tot 1 800.

Generaal Kemp kies toe 'n kompanie van 720 man, meestal boere, wat Van Rensburg en sy seun insluit. Hulle vertrek onmiddellik op reis om by Manie Maritz in Duits-Suidwes-Afrika aan te sluit. Na 'n woestyntog en baie swaarkry het hulle op 29 November met Maritz se geselskap aangesluit. Rebelle onder De Wet en Beyers is in die dae daarna deur Suid-Afrikaanse magte bymekaargemaak.

Maritz en Kemp het na Suid-Afrika teruggekeer en op 3 Februarie 1915 het hulle met regeringsmagte by Nous, Lutzputs en uiteindelik op Upington gedood. Van Rensburg se seun (Willem Jacobus) is in die Upington skermutseling gedood, die hele rebellemag is gevang, met die uitsondering van Maritz wat via Duits-Suidwes-Afrika, na Angola en daarna na Portugal gevlug het.[10] Van Rensburg het net soos sy kamerade tronkstraf gekry wat in die Ou Fort, Johannesburg, uitgedien is.

Na-oorlogse jare

Na sy vrylating keer Nicolaas van Rensburg terug na sy plaas Rietkuil, naby Wolmaranstad. Van sy visioene is toe deur eerwaarde dr. Rossouw opgeteken. Van Rensburg se dogter Anna Badenhorst het ook 'n stel visioene aangeteken tot en met sy dood op 61-jarige ouderdom. Laasgenoemde stel word beskou as moeilik interpreterend en nie baie samehangend nie.

Met die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog word die versameling visioene as opruiend beskou. Verspreiding is verbied en daar is op enkele eksemplare in opdrag van die eerste minister, Jan Smuts beslag gelê. Na Anna se dood is haar handgeskrewe dokumente na die argiewe van die Lichtenburg-museum oorgedra, waar dit in 1991 herontdek is. Die plaas en die familie-begraafplaas van Rensburg is 11 km vanaf Ottosdal in die Noordwes-provinsie.

Visioene

Sy ma beskou sy visioene selfs as 'n kleuter, en merk op dat dit vir hom vermoei. Generaal Hertzog het hom beskryf as iemand wat voortdurend afgelei word deur 'n doolhof van beelde en simboliek.[11] Altesaam 700 visioene is opgeteken.

Die aard van sy visioene het meestal oor die welsyn van die Boere, Nederland en Duitsland gehandel, en is deur hom ervaar as visuele beelde wat daarna geïnterpreteer moet word. Toe die beeld van die sisalplant in sy visioene voorgekom het, interpreteer hy dit byvoorbeeld as 'n teken van 'n belangrike vergadering of byeenkoms van die parlement. Sommige glo dat hy baie akkurate voorspellings oor plaaslike gebeure gemaak het, waaronder die voorspelling van die dood van generaal Koos de la Rey. [12] en die politieke oorgang van Suid-Afrika na sy eie dood. Soms het sy visioene ook betrekking gehad op internasionale gebeure, waaronder die begin van die Eerste Wêreldoorlog [13] en die opkoms van die Kommunisme. Hy kon sommige van sy eie visioene nie interpreteer nie. Hierdie, wat neergeskryf is, is nog steeds oop vir interpretasie en word deur sommige geglo om met toekomstige gebeure verband te hou.

Reitz se beoordeling

Die verslag van die Boeresoldaat Deneys Reitz oor die Boereoorlog bevat 'n kleurvolle objektiewe weergawe van een van die voorspellings van die siener (verkort)[14]:

... a prophet, a strange character, with long flowing beard and wild fanatical eyes, who dreamed dreams and pretended to possess occult powers. I personally witnessed one of the lucky hits while we were congregated around the General's cart. Van Rensburg was expounding his latest vision to a hushed audience. It ran of a black bull and a red bull fighting, until at length the red bull sank defeated to its knees, which he interpreted as referring to the British. Arms outstretched and eyes ablaze, he suddenly called out: See, who comes?; and, looking up, we made out a distant horseman spurring towards us. When he came up, he produced a letter from General Botha, hundreds of miles away.

General de la Rey opened it and said: Men, believe me, the proud enemy is humbled. The letter contained news that the English had proposed a peace conference. Coming immediately upon the prophecy, it was a dramatic moment and I was impressed, even though I suspected that van Rensburg had stage-managed the scene. Of the general's sincerity there could be no doubt as he firmly believed in the seer's predictions.

Voetnotas

 1. [1]de la Rey, Hennie; Lappe Laubscher (1998). Die ware generaal Koos de la Rey. Protea Boekhuis, Pretoria. pp. 16–26, 54, 64, 65. ISBN 978-0-620-22713-1.
 2. [2]Pretorius, Fransjohan (2007). De la Rey - Die Leeu van Wes-Transvaal. Protea Boekhuis, Pretoria. p. 55. ISBN 978-1-86919-176-4.
 3. [3]de la Rey, Hennie; Lappe Laubscher (1998). Die ware generaal Koos de la Rey. Protea Boekhuis, Pretoria. pp. 16–26, 54, 64, 65. ISBN 978-0-620-22713-1.
 4. [4]Pretorius, Fransjohan (2007). De la Rey - Die Leeu van Wes-Transvaal. Protea Boekhuis, Pretoria. p. 55. ISBN 978-1-86919-176-4.
 5. [5]Reitz, Deneys; J.C. Smuts (2005). Commando: A Boer Journal of the Boer War. Kessinger Publishing. ISBN 1417925841.
 6. [6]de la Rey, Hennie; Lappe Laubscher (1998). Die ware generaal Koos de la Rey. Protea Boekhuis, Pretoria. pp. 16–26, 54, 64, 65. ISBN 978-0-620-22713-1.
 7. [7]Pretorius, Fransjohan (2007). De la Rey - Die Leeu van Wes-Transvaal. Protea Boekhuis, Pretoria. p. 55. ISBN 978-1-86919-176-4.
 8. [8]Pretorius, Fransjohan (2007). De la Rey - Die Leeu van Wes-Transvaal. Protea Boekhuis, Pretoria. p. 55. ISBN 978-1-86919-176-4.
 9. [9]Orford, J.G. "The verdict of history - Reflections on the possible influence of Siener...". Military History Journal, Vol 2, No 2. Military History Society. Retrieved 2008-10-07.
 10. [10]van Schoor, MCE (2006). Generaal J.C.G. Kemp en die epiese woestyntog. Protea Boekhuis. pp. 376. ISBN 9781919825434.
 11. [11]van Rensburg, Hans (1956). Their paths crossed mine - Memoirs Of The Commandant-General Of The Ossewa Brandwag. Central News Agency, SA.
 12. [12]Pretorius, Fransjohan (2007). De la Rey - Die Leeu van Wes-Transvaal. Protea Boekhuis, Pretoria. p. 55. ISBN 978-1-86919-176-4.
 13. [13]de la Rey, Hennie; Lappe Laubscher (1998). Die ware generaal Koos de la Rey. Protea Boekhuis, Pretoria. pp. 16–26, 54, 64, 65. ISBN 978-0-620-22713-1.
 14. [14]Reitz, Deneys; J.C. Smuts (2005). Commando: A Boer Journal of the Boer War. Kessinger Publishing. ISBN 1417925841.

Eksterne skakels:
Siener Janse van Rensburg

Gebore 30 Augustus 1862 Palmietfontein Plaas, Potchefstroom, Transvaal, Suid-Afrika
Oorlede 11 March 1926 (61) Rietkuil, Ottosdal, Wes-Tranvaal, Suid-Afrika
Eggenote: Anna Sophia Kruger
Nasionaliteit Boer
Beroep Boer
Bekend vir profesie
Kinders:
Ouers:

Siener se opgetekende visioene:


Siener van Rensburg - episode 1


Siener van Rensburg - episode 2


Siener van Rensburg - episode 3


Siener van Rensburg - episode 4


Siener van Rensburg - episode 5


Siener van Rensburg - episode 6