Wendag - Debat oor Christendom en Godsdiens


Kontakvorm

Opstand in Judea:

Die eerste-eeuse Joodse historikus, Flavius ​​Josephus wat ons beste bron van inligting oor eerste-eeuse Palestina is, noem Jesus twee keer in "Jewish Antiquities", sy massiewe geskiedenis van die Joodse volk wat uit 20 dele bestaan en omstreeks 93 n.C. geskryf was.

In een gedeelte van die "Jewish Antiquities" wat vertel van 'n onwettige teregstelling, identifiseer Josephus die slagoffer, Jakobus, as die 'broer van Jesus, wat die Messias genoem word'.

Die Romeinse senator en historikus Tacitus, noem dat keiser Nero die militere beweging wat Christene genoem was uitgesonder het weens hul wandade teen die staat.

Verder skryf Tacitus dat Christus, die stigter van die Christen beweging, wat deur Pontius Pilatus, 'n prokurator van Judea, in die regering van Tiberius tot doodstraf gevonnis was.

Volgens die Nuwe Testament was Jesus tereggestel deur die goewerneur van Judea, Pontius Pilatus, weens misdade teen die staat.

Volgens die Bybel moes 'n persoon 'n swaard besit om 'n volgeling van Jesus te kon wees: "As hy nie 'n swaard het nie, dan moet hy sy bo-kleed verkoop en 'n swaard koop." Hierdie militere beweging waaronder Jesus die leier was het self 'n mag van 600 tempelsoldate aangedurf om die tafels van die joodse priesters in die tempel om te keer, nie n groepie om ligtelik op te neem nie en duidelik nie die beeld wat vandag vir ons voorgehou word nie.