Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
Boere Profete

Spiritisme is die oortuiging dat ons kontak kan hê met die geesteswêreld. Ons weet almal van profete, hekse, towenaars, mense wat heldersiende is of met die helm gebore is, mediums, sieners, fortuinvertellers, waarsêers, sangomas.

Vogens die hoofstroom kerkery moet ’n mens aanvaar dat die meeste van hierdie aansprake op bedrog berus, maar andersyds is daar tog getuienis van mense wat sg bonatuurlike kennis ontvang het. Uit die geskiedenis is voorbeelde bekend van mense wat heel akkuraat gebeure kon "voorspel" lank voordat die gebeurtenis sou plaasvind. Die kerkery is negatief oor hierdie soort kommunikasie – al word dit nie ontken nie. Die Bybel praat baie oor engele en duiwels, van goeie en bose geeste. Van engele wat in diens staan van God om sy wil bekend te maak en uit te voer.

Die mense wat die vermoë het om dinge soos voorbodes en naderende onheil te sien, loop nie daarmee te koop nie, en hulle dra ‘n las om vooraf te weet dat ‘n ongeluk of iets dergeliks iemand gaan oorkom, sonder om self iets daaraan te kan doen om dit te verhoed. Maar party mense sien voorbodes in dinge wat vir hulle onverklaarbaar lyk.

Wat die vermoë van heldersiendheid betref, verwys heldersiendheid na die paranormale vermoë om persone en gebeure te sien wat ver in tyd of ruimte is. Dit kan in ongeveer drie klasse verdeel word: voorkennis, die vermoë om toekomstige gebeure waar te neem of te voorspel, herkenning, die vermoë om gebeure in die verlede te sien, en afstandsbeskouing, die persepsie van hedendaagse gebeure wat buite die omvang van normale persepsie plaasvind.

Dwarsdeur die geskiedenis was daar talle mense wat hulself of ander as heldersiende aangegee het.

Profesie: In verskeie godsdienste is verhale van sekere individue wat dinge voorspel het. In die meeste van hierdie gevalle word die vermoë om dinge te sien egter toegeskryf aan 'n hoër mag en nie beskou word as 'n vermoë wat binne die persoon self lê nie.

Daar word gesê dat 'n aantal Christelike heiliges dinge kon sien of voorspel wat ver verwyderd is van hul onmiddellike waarneming as 'n soort gawe van God, waaronder Columba van Iona, Padre Pio en Anne Catherine Emmerich. Jesus Christus in die evangelies word ook opgeteken dat hy dinge kon weet wat ver verwyderd was van sy onmiddellike menslike persepsie.

In Jainisme word heldersiendheid beskou as een van die vyf soorte kennis. Daar word gesê dat die wesens van die hemel (devas) en die hel heldersiendheid vanaf geboorte besit.

Siener van Rensburg

Nicolaas Pieter Johannes Van Rensburg, hierdie eenvoudige Boer-pionier het die bonatuurlike gawe besit om in die toekoms te kon sien - die nabye en die verre toekoms - in die vorm van visioene. Hy kon sommige visioene korrek uitlê, maar ander kon hy nie verklaar nie.

As gevolg van hierdie God-gegewe gawe het familielede, kennisse en vreemdelinge, selfs van ver plekke af, hom besoek met die verwagting dat hy hulle met hul probleme sou kon help. Hy het hulle altyd nederig en beskeie vriendelikheid ontvang en hul tevrede laat vertrek.

Hy is op die plaas Rietkuil naby Ottosdal gebore (toe nog die plaas Korannafontein) op 30 Augustus 1862.

Johanna Brandt

In 1916 het 'n engel aan Johanna Brandt verskyn wat 'n baie spesiale boodskap vir haar gegee het wat sy aan die Boerevolk moes oordra. Sy het probeer om dit te doen, maar die teenkanting wat sy gekry het, het haar tot en met haar dood geteister.

Johanna Von Warmelo (Brandt) is die bekende stigter van die Kappie- kommando, of te wel Boervrouens in geheime diens, van destyds. Hierdie was 'n merkwaardige Boervrou wat tydens die Anglo-Boere Oorlog in helkampe gewerk het vir haar geliefde Boervolk. Sy het as vrywillige verpleegster gewerk in kampe om sodoende die marteling van haar volk in dokument vorm aan die buiteland te voorsien sodat die gebeure met presiesheid bekend gemaak was. Hierdie vrou het ook kommando lede gehuisves en voorraad aan die Boerekommando’s op hierdie manier aangevul.
GA Watermeyer

G.A. Watermeyer is 'n bekende Suid-Afrikaanse digter wat in 1948 met die bundel Sekel en Simbaal debuteer. Dit bevat 'n aantal gedigte waarin hy sy lewensdrang en verlange na die natuur verbeeld. 'n Tweede druk van die bundel het in 1952 verskyn nadat Watermeyer wysigings aangebring het.

If it is indeed true, as the poet believes, that this work contains a vision from veiled antiquity and is at the same time prophetic of the future, then his choice of English as a medium is a happy one; for Atlantis or The Crying of the Waters deals with a theme relating to all mankind, and must therefore be presented in a widely read language.

April, 1954 - Elizabeth Eybers
Siener van Rensburg - episode 1


Siener van Rensburg - episode 2


Siener van Rensburg - episode 3


Siener van Rensburg - episode 4


Siener van Rensburg - episode 5


Siener van Rensburg - episode 6Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.