Avond maal

Wendag

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Teologie en dogma


Wat word bedoel met teologie en dogma.

Dogma

Dogma is 'n voorstel wat aanvaar word as onmiskenbare en onweerlegbare beginsel van 'n wetenskap of leerstelling. Die oorspronklike betekenis van die woord, afkomstig van die Griekse dogma (δόγμα), vertaal 'gedagte', 'beginsel' of 'leerstelling'.

In wye sin verstaan ons onder dogma die stel postulate wat 'n godsdiens, leerstelling, wetenskap of stelsel beheer. Die grondslae van 'n dogma is nie onderhewig aan bespreking of om te bevraagtekening nie; die waarheid daarvan is ononderhandelbaar, of dit bewysbaar is of nie, of dit verstaanbaar is of nie.

In die veld van godsdiens word dogmas daargestel as die basis van geloof, en as sodanig moet hulle gerespekteer, aanvaar en beoefen word deur hul volgelinge sonder om dit te bevraagteken.

In hierdie sin is die Christenskap 'n dogma wat gebaseer is op die leer van God, voorgestel deur Jesus Christus, gevestig in die heilige tekste, en onderskryf en geleer deur die Katolieke kerk.

Die Konsilie van Nicea (325 n.C.), wat probeer het om die “godheid” van Christus te verduidelik en te vestig, op aandrag van Konstantyn, was die mylpaal wat opnuut momentum aan die vertolking van “Christelike” dogma gegee het.

Teologie

Teologie (van die Griekse woorde theos wat God beteken en logos wat woord of segging beteken) bestudeer die openbaring van God teenoor die mens soos wat dit in die geskiedenis neerslag gevind het tot en met vandag. Die woord teologie word meestal in 'n Christelike konteks gebruik en bestudeer God se openbaring tot die mens hoofsaaklik aan die hand van die Bybel en die geskiedenis van die Christelike kerk.

Alle godsdienste pas studies in die teologie toe. In hierdie sin kan gepraat word van Abrahamitiese (Joodse, Christelike, Islamitiese), Egiptiese, Griekse, Noorse en Keltiese teologie, om die mees algemene voorbeelde te noem.

Geloof in ’n onsterflike siel kan byvoorbeeld teruggevoer word tot eertydse Assiries-Babiloniese mites wat deur die Egiptiese, Griekse en Romeinse mitologie aan die Christendom oorgedra is, sodat dit tans ’n fundamentele leerstelling van die Christendom se teologie is.

The Book Of Truth

My children of Earth, who are in my especial care that I may guide you and instruct you through my intuitional and inspirational teachings unto you, I would bid you not to ponder over the entity of God the Father-Mother. They doth dwell in Divine Heaven and is the Creator of all things that dwell within the Circle of Godhead, two perfect Beings in one God, Who together with God the Son doth make up the Trinity of three perfect Beings. This source of universal life doth dwell in Divine Heaven. Think not of Divine Heaven as the heaven referred to in your book called the Holy Bible. Nay, there is the heaven of the divine spheres, the heaven of the semi-divine spheres, and also the heaven of the material worlds. This is the heaven referred to in the Bible, although you perchance know it not.

God the Father-Mother-Son, the all-blessed Trinity, alone dwells in Divine Heaven, and the true home of the Son is in Divine Paradise. Having told you this fact, my children, who are placed under my care, I will tell you that God the Father-Mother did then by Their knowledge of creation cause to be awakened the first Son of God, who is not God the Son, but who was the first Spirit awakened outside the Trinity of Godhead.

Also, where the Divine Ray Children created Son-Daughters and were born eternally wed, yea, they made two halves who could merge into one complete whole. The first son-daughter of the Father-Mother God was even my beloved father-mother, El Daoud-Evam. El Daoud-Evam are set down in your Bibles, O my children, as Adam and Eve.

Later you shall see how that the Bible came to be distorted and altered out of all recognition from the actual laws of the Divine Will of God. It is necessary, my children, that I briefly outline to you the descent of certain of the ray Dhumans from the Father-King, who is even my father, El Daoud. As I have already told you, El Daoud-Evam were the first son-daughter outside the actual Trinity of Godhead.
Thor:

Thor en Strydwa

Geen God was sterker as Thor nie.

Sommige van die reuse was wel, maar dit het die uitdaging vir die rooibaard-God om hulle uit te wis, net aangenamer gemaak. Sy hamer, Mjölnir, kon berge vernietig, en hy het dit gebruik om die reuse wat Asgard (die ryk van die gode) en Midgard (die wêreld van die mensdom) bedreig het, se koppe te verpletter. Wanneer die Vikings die hemel sien blits en die dreuning van die storm aanvoel, het hulle geweet dat Thor weer vir hulle veg. Maar Mjölnir was nie net 'n wapen nie. Thor het Mjölnir gebruik om te heilig - dit wil sê om te herstel of te seën. Met Mjölnir kan Thor selfs sommige dinge weer lewendig maak. Thor is by troues, by geboortes en spesiale seremonies ingeroep vir hierdie vermoëns om te beskerm en te heilig.