Avond maal

Wendag

  • WendagWendag
  • The Oera Linda BookOera Linda
Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Die Oera Linda boek


In Den Helder (NL) 1867, het 'n ou Friese manuskrip na amper 4000 jaar weer daglig gesien. Dit was 'n handgeskrewe eksemplaar van 'n veel ouer dokument wat volgens 'n voorwoord uit 1256 nC gedateer is. Dit vertel die verhaal van die begin van die wêreld en die ondergang van Atlantis, tot die aankoms van die Romeine in Nederland.

Cornelis over de Linden (1811-1874), 'n skeeps timmermanbaas op die nasionale skeepswerf in Den Helder, het 'n manuskrip na vore gebring wat die titel “Thêt Oera Linda Bok” sou kry. Volgens Cornelis over de Linden is die boek jare lank in sy gesin bewaar.

Die boek vertel van 'n lang tradisie binne die familie "Oera Linda" of "Ovira Linda". Die huidige oorspronklike manuskrip is in 1256 nC deur Hiddo Oera Linda op papier gekopieer.

Hy het dit gedoen omdat die boek nat geword het deur 'n groot vloed en gedreig het om die boek te vernietig. Cornelis oor de Linden kon nie die vreemde skrif lees nie en wou dit laat vertaal.

In 1872 publiseer Jan Gerhardus Ottema (1804–1879), 'n vooraanstaande lid van die Friese Vereniging vir Geskiedenis en Kultuur, 'n Nederlandse vertaling. Ottema het geglo dat die werk outentiek was en geskryf is in Oud-Fries, 'n runes skrif, maar die ‘skokkende’, kontroversiële politieke en godsdienstige uitsprake daarin het veroorsaak dat die Kerk- en volksleiers só heftig daarteen te velde getrek het dat een van die merkwaardigste boeke wat nog ooit die lig gesien het, spoedig in vergetelheid geraak het.

Die boek is daarna in 1876 deur William Sandbach in Engels vertaal en uitgegee deur Trübner & Co. van Londen. Selfs die Engelse vertaling is ook baie vinnig doodgeswyg.

Temas wat deur die Oera Linda Boek loop, sluit in katastrofisme, nasionalisme, matriargie, en mitologie. Die teks beweer dat Europa en ander lande, vir 'n groot deel van hul geskiedenis, regeer is deur 'n opeenvolging van volksmoeders wat 'n hiërargiese orde van selibatiese priesteresse wat aan die godin gewy is, gelei het. Frya, dogter van die skeppergod Wr-alda en Jrtha, die aardmoeder. Die bewering word ook gemaak dat hierdie Friese beskawing 'n alfabet besit wat die voorvader van die Grieks en Fenisiese alfabette was. Modern geskiedskrywing word in wese geïgnoreer, veral op die gebied van basiese chronologie van bekende gebeure in die onlangse en verre verlede van Europa. Geologiese sowel as geografiese bewyse wat alreeds so ver as Over de Linden se tyd beskikbaar was, is ook meestal nie in die manuskrip nie.

Die vroegste gedeelte van die Oera Linda-boek, naamlik Frya’s Tex, is vermoedelik in 2194 vC saamgestel, terwyl die jongste gedeelte, die brief van Hidde Oera Linda, dateer uit 1256 nC. Byna die helfte van die hele boek bestaan uit The Book of Adela's Followers, die oorspronklike teks waarom die res gegroei het. Daar word beweer dat dit in die 6de eeu vC saamgestel is uit 'n mengsel van hedendaagse geskrifte en antieke inskripsies. Die laaste twee afdelings van die Oera Linda-boek bevat 'n aantal lacunae en die boek self breek in die middel van die sin uit.

Dit beskryf ook 'n verlore land genaamd Atland, wat vermoedelik in 2194 vC onder water was,


The Oera Linda Book

Contents

Okke my Son The Book Of Adela's Followers Frya's Tex This has Fasta Spoken These are the Laws Established for the Government of the Citadels Universal Law Here Follow the Laws which were thus Established These are the Rights of the Mothers and the Kings Here are the Rules Established for the Security of all Frisians From Minno's Writings Laws for the Navigators Useful Extracts from the Writings left by Minno From Minno's Writings From the Writings of Minno These are the Three Principles on which these Laws are founded These Rules are made for Angry People These are the Rules Concerning Bastards What is written hereunder is inscribed on the Walls of Waraburgt This stands inscribed upon all Citadels How the Bad Time came This is inscribed on the Waraburgt by the Aldegamude All this is inscribed not only on the Waraburgt, but also on the Burgt Stavia, which lies behind the Port of Stavre What the Consequence of this was Now we will write about the War between the Burgtmaagden Kalta and Min-erva We now come to the History of Jon Now we shall write how it fared with Jon. It is inscribed at Texland. This is about the Geertmen In the Year One Thousand and Five after Atland was submerged, this was inscribed on the Eastern Wall of Fryasburgt This is inscribed in all our Citadels How it fared afterwards with the Magy The Writings of Adelbrost and Apollonia The Second Writing The Elegy of the Burgtmaagd The Oldest Doctrine The Second Part of the Oldest Doctrine This is written on Parchment. Speech and Answer to other Maidens as an Example Now I will write myself, first about my Citadel, and then about what I have been able to see The Writings of Frêthorik and Wiljow Now I will relate how the Geertman and many followers of Hellenia came back This Writing has been given to me about Northland and Schoonland (Scandinavia) Hail to all true Frisians The Writing of Konerêd Now I will write about Friso What Friso did further Now I will write about his son Adel Here is the Writing with Gosa's Advice Here is my Counsel The Writing of Beeden Letter of Rika the Oudmaagd, read at Staveren at the Juul Feast Fragmentary


Die Oera Linda Boek:

Oera Linda boek

2193 vC: Die Burckle-asteroïde, een van vele, het die Indiese Oseaan 1500 kilometer suid-oos van Madagaskar getref met die krag van etlike miljoen kernplofkoppe.

Aardskuddings het die planeet geskud en skuins op haar as gedraai. Tektoniese plate het geweldig geskud en gewieg op die ingeboude skokbreker van die planeet - die onderliggende magma. Regoor die wêreld het vulkane uitgebreek. Tsoenami's van die impak en van duisende aardbewings het in 'n waansin van verwoesting om die aarde gejaag toe die aarde by haar nuwe wentel-as aangepas het. Triljoene ton seewater en oorverhitte stoom is in die stratosfeer geslinger. Die muur van die water van die impak het honderde meter bo die oseaan uitgetroon terwyl dit land toe jaag.

Aan die ooskus van China was dit al middernag en in Indië breek die dagbreek aan. Van Europa tot die Midde-Ooste het mense salig geslaap. Eers kom die hewige bewing gevolg deur die lugontploffing en die ondenkbare berge water. Stede, dorpe en woude is in 'n oomblik verpletter en weggevee. Uitgewis. Miljoene het gesterf. In die donkerte kon hulle dit nie sien kom nie. Hulle het nooit geweet wat hulle getref het nie.

In China het die Hongsan-kultuur tot 'n einde gekom. In Egipte is die Ou Koninkryk vernietig. Die Indusvallei-beskawing in Pakistan en Indië is uitgewis en in die Midde-Ooste het die Ryk van Akkad tot 'n einde gekom. Die mens het aan die rand van uitwissing gekom. Al wat oorgebly het, was die mites, volksoorlewering en legendes.

Meer as vierduisend jaar later sou argeoloë hul oorblyfsels in die sand ontdek.

Dit is hul verhaal - ongelooflik, maar waar.