Wendag - Debat oor Christendom en Godsdiens


Die Nag Hammadi kodekse en die gnostiese Christendom

Hoe die Nag Hammadi-tekste wat in Egipte ontdek is, die wêreld weer aan die Gnostiese Christendom bekendgestel het

Nag Hammadi-tekste

The Nag Hammadi texts were contained in 13 leather-bound volumes discovered by Egyptian farmers in 1945. Dated papyrus scraps used to strengthen the bindings of the books helped date the volumes to the mid-fourth century A.D. Photo: Institute for Antiquity and Christianity, Claremont, CA.

Tot en met die ontdekking van die Nag Hammadi-kodekse in 1945, was die gnostiese siening van die vroeë Christendom grotendeels vergete. Die leerstellings van die gnostiese Christendom - veral omdat hulle in die vierde eeu deur die ortodokse Christendom tot kettery verklaar is — feitlik uitgewis is deur die vroeë kerkvaders, hulle evangelies is verban en selfs verbrand om ruimte te maak vir die siening van die Christelike teologie soos uiteengesit in die kanonieke Evangelies van Matteus, Markus, Lukas en Johannes.

Maar toe twee boere die Nag Hammadi-tekste ontdek, 'n biblioteek van 13 dele van Koptiese tekste wat weggesteek was onder 'n groot rotsblok naby die stad Nag Hammadi in Bo-Egipte, is die wêreld weer bekendgestel aan hierdie lank vergete en baie verguisde tak van die vroeë Christen, Gnostiese Christendom, van die Griekse woord gnosis, “kennis”. Die Nag Hammadi-kodekse is 13 leerbundels wat uit die middel van die tweede eeu gedateer is en bevat 'n ongekende versameling van meer as 50 tekste.

Nag Hammadi-tekste

Die Nag Hammadi-kodeks bevat meer as 50 vroeë Christelike tekste, waaronder die Evangelie van Thomas. Die vergete evangelie bewaar woorde van Jesus wat nie in die kanonieke evangelies opgeneem is nie. Photo: Institute for Antiquity and Christianity, Claremont, CA.

Nadat die Nag Hammadi-kodekse vertaal en gepubliseer is deur 'n span geleerdes onder leiding van James M. Robinson, Claremont Graduate University, het die dokumente getoon dat die Gnostiese Christendom nie die verdorwe kultus was wat deur ortodokse Christelike skrywers beskryf is nie, maar eerder 'n legitieme godsdiensbeweging wat 'n alternatiewe bewys van Jesus se lewe en leringe. Die Nag Hammadi-tekste, wat 'n verskeidenheid verhoudings en oortuigings in die Gnostiese Christendom verteenwoordig, bevat alles van mededingende evangelies tot apokaliptiese openbarings, alles beweer die voorrang van geestelike en intellektuele kennis bo fisieke optrede en materiële welstand. Die Apokryf van Johannes is byvoorbeeld die belangrikste traktaat van die klassieke Sethiese gnostisisme. Daarin openbaar die opgestane Jesus aan Johannes, die seun van Sebedeus, die waarheid oor die skepping.

Nag Hammadi-tekste

Die Nag Hammadi-kodifikasies, Photo: Institute for Antiquity and Christianity, Claremont, CA.

Volgens hierdie gnostiese verhaal is die God van die Hebreeuse Bybel eintlik 'n bedorwe laer godheid.

Slegs deur die ingryping van Sophia (Wysheid) kan gnosis geopenbaar word en redding bereik word. Alhoewel aanhangers van die Gnostiese Christendom beslis die rol van Jesus in hul geloof erken het, het hulle teologie groter betekenis gelê op die intellektuele openbaring van sy boodskap as op sy kruisdood en opstanding.

Ook onder die Nag Hammadi-tekste was die volledig bewaarde Evangelie van Thomas, wat nie die kanonieke evangelies navolg in die vertelling van die verhaal van Jesus se geboorte, lewe, kruisiging en opstanding nie, maar eerder aan die leser 'n vroeë versameling van Jesus se uitsprake bied. Alhoewel hierdie mistieke teks oorspronklik as een van die vroeëre tekste van die gnostisisme beskou is, blyk dit nou 'n ander deel van die vroeë Christendom te openbaar.

Vanuit 'n historiese perspektief bied die Nag Hammadi-kodeks 'n duideliker beeld van die uiteenlopende teologiese en filosofiese strominge wat deur die vroeë Christendom tot uiting gekom het. Inderdaad, die gnostisisme en sy klassiek-geïnspireerde filosofiese ideale het nie net die vroeë Christelike denke deurgedring nie, maar ook die Joodse en heidense tradisies waaruit die Christendom ontstaan ​​het. Die Nag Hammadi-kodekse, wat algemeen beskou word as een van die belangrikste vondste van die 20ste eeu, het hierdie komplekse godsdienstige milieu onthul en 'n ongeëwenaarde kykie gegee in alternatiewe visies van die vroeë Christendom.

'n Oorsig van die Nag Hammadi-geskrifte.

Wanneer die geskrigte volgens onderwerp geanaliseer word, is daar ongeveer ses afsonderlike hoofkategorieë van geskrifte wat in die Nag Hammadi-kodekse versamel is:

Skrifte van kreatiewe en verlossende mitologie, insluitend gnostiese alternatiewe weergawes van die skepping en redding: Die Apokryf van Johannes; Die hipostase van die Archonte; Oor die ontstaan ​​van die wêreld; Die Apokalips van Adam; Die parafrase van Sem.

Waarnemings en kommentaar op uiteenlopende Gnostiese temas, soos die aard van die werklikheid, die aard van die siel, die verhouding van die siel tot die wêreld: Die evangelie van die waarheid; Die verhandeling oor die opstanding; Die drieledige traktaat; Eugnostos die Geseende; Die tweede verhandeling van die Groot Set; Die leer van Silvanus; Die getuienis van die waarheid.

Liturgiese en inleidende tekste: Die gesprek oor die agtste en negende; Die dankgebed; 'n Valentynse uitstalling; Die drie steles van Set; Die gebed van die apostel Paulus. (Die Evangelie van Filippus, wat onder die sesde kategorie hieronder gelys word, is ook van groot belang, want dit is in werklikheid 'n verhandeling oor die gnostiese sakramentele teologie).

Geskrifte wat hoofsaaklik handel oor die vroulike goddelike en geestelike beginsel, veral oor die Goddelike Sophia: The Thunder, Perfect Mind; Die gedagte van Norea; Die Sophia van Jesus Christus; Die eksegese oor die siel..

Geskrifte rakende die lewens en ervarings van sommige van die apostels: Die Apokalips van Petrus; Die brief van Petrus aan Filippus; Die Handelinge van Petrus en die Twaalf Apostels; Die (eerste) apokalips van Jakobus; Die (Tweede) Apokalips van Jakobus, Die Apokalips van Paulus.

Geskrifte wat woorde van Jesus bevat, asook beskrywings van voorvalle in sy lewe: Die dialoog van die Verlosser; Die boek van Thomas the Contender; Die apokrief van Jakobus; Die evangelie van Filippus; Die Evangelie van Thomas.

Die Evangelie van Thomas is deel van die geskrifte wat in 1945 naby die Egiptiese dorp Nag Hammadi ontdek is deur ‘n paar kleinboere wat besig was om vir bemestingstof te grawe. Die teks bevat gesegdes van Jesus waarvan maar sowat veertig persent ook in die drie sinoptiese Evangelies (Matteus, Markus en Lukas) voorkom – en dit is daarom ‘n besonder interessante geskrif om te bestudeer. Voor die ontdekking van die Nag Hammadi-geskrifte en die ontdekking van ‘n volledige Koptiese teks is ‘n paar flentertjies papirus met dele van hierdie Evangelie in Grieks op ‘n ashoop by Oxyrynchus in Egipte gevind. Hierdie tekste sowel as fragmente van die Matteus-evangelie is die oudste Christelike dokumente wat ooit gevind is.

Dit laat 'n klein aantal skrifte van die Nag Hammadi-biblioteek agter, wat 'onklassifiseerbaar' genoem kan word. Daar moet ook in gedagte gehou word dat die verloop van tyd en vertaling in tale wat baie anders is as die oorspronklike, baie van hierdie teksgedeeltes abstrak gemaak het. Sommige daarvan is moeilik om te lees, veral vir lesers wat nie vertroud is met Gnostiese beelde, naamgewing en dies meer nie. Lacunae is ook in die meeste van hierdie tekste aanwesig - in enkele van die tekste is uitgebreide gedeeltes verlore weens ouderdom en agteruitgang van die manuskripte.

Volledige lys van kodeksies wat in Nag Hammadi gevind word

 1. Codex I (ook bekend as Die Jung Codex):
  1. Die gebed van die apostel Paulus
  2. Die Apokrief van Jakobus (ook bekend as die geheime boek van Jakobus)
  3. Die Evangelie van die waarheid
  4. Die Verhandeling oor die opstanding
  5. Die Drieparty-traktaat
 2. Kodeks II:
  1. Die Apokrief van Johannes
  2. Die Evangelie van Thomas, 'n gesegdes evangelie
  3. Die Evangelie van Filippus
  4. Die Hipostase van die Archons
  5. Oor die ontstaan ​​van die wêreld
  6. Die Eksegese oor die siel
  7. Die Boek van Thomas the Contender
 3. Kodeks III:
  1. Die Apokrief van Johannes
  2. Heilige Boek van die Groot Onsigbare Gees ook bekend as Die Evangelie van die Egiptenare
  3. Eugnostos die Geseende
  4. Die Sophia van Jesus Christus
  5. Die Dialoog van die Verlosser
 4. Kodeks IV:
  1. Die Apokrief van Johannes
  2. Heilige Boek van die Groot Onsigbare Gees benoem Die Evangelie van die Egiptenare
 5. Kodeks V:
  1. Eugnostos die Geseende
  2. Die Apokalips van Paulus
  3. Die Eerste Apokalips van Jakobus
  4. Die Tweede apokalips van Jakobus
  5. Die Apokalips van Adam
 6. Kodeks VI:
  1. Die Handelinge van Petrus en die Twaalf Apostels
  2. The Thunder, Perfect Mind
  3. Gesaghebbende onderrig
  4. Die Konsep van ons groot mag
  5. Republiek deur Plato - Die oorspronklike is nie gnosties nie, maar die Nag Hammadi-biblioteekweergawe word sterk aangepas met die huidige gnostiese konsepte.
  6. Die gesprek oor die agtste en negende - 'n Hermeties verhandeling
  7. Die dankgebed (met 'n handgeskrewe nota) - 'n Hermeties gebed
  8. Asclepius 21–29 - nog een Hermeties verhandeling
 7. Kodeks VII:
  1. Die Omskrywing van Sem
  2. Die Tweede verhandeling van die Groot Set
  3. Gnostiese Apokalips van Petrus
  4. Die Leerstellings van Silvanus
  5. Die Drie Steles van Set
 8. Kodeks VIII:
  1. Zostrianos
  2. Die Brief van Petrus aan Filippus
 9. Kodeks IX:
  1. Melgisedek
  2. Die Gedagte aan Norea
  3. Die Getuienis van die waarheid
 10. Kodeks X:
  1. Marsanes
 11. Kodeks XI:
  1. Die Interpretasie van Kennis
  2. Valentinianus Uitstalling, Op die Salwing, Oor die doop (A en B) en Oor die Nagmaal (A en B)
  3. Allogenes
  4. Hypsifoon
 12. Kodeks XII:
  1. Die Sinne van Sextus
  2. Die Evangelie van die waarheid
  3. Fragmente
 13. Kodeks XIII:
  1. Trimorfiese Protennoia
  2. Op die Oorsprong van die Wêreld

Die sogenaamde "Codex XIII" is nie 'n kodeks nie, maar eerder die teks van Trimorfiese Protennoia, geskryf op 'agt velle wat in die verlede uit 'n dertiende boek verwyder is en in die voorblad van die sesde gesit is.' (Robinson, NHLE, p. 10) Slegs enkele reëls vanaf die begin van Oorsprong van die Wêreld is aan die onderkant van die agtste vel waarneembaar.


Nag Hammadi-biblioteek:

Gedurende die vierde en vyfde eeu was daar 'n Pachomian-klooster (dit wil sê 'n klooster wat die voorbeeld van die kloosterlewe gevolg het wat deur die Egiptiese Christen-asketiese Pachomius ingestel is) naby die krans waar die Nag Hammadi-biblioteek begrawe is. Grotte in dieselfde krans is op so 'n manier versier dat dit duidelik is dat dit op 'n tyd deur monnike gebruik was.

In die Oostelike Middellandse See-streek was die wegsteek van boeke in potte 'n algemene manier om dit te bewaar as ander dit wou vernietig. As 'n mens 'n boek wou vernietig, het jy dit gewoonlik verbrand of dit in water gooi.

In die konteks van die tyd sou so 'n begrawing van die tekse waarskynlik impliseer dat iemand gedreig het om die boeke te vernietig. Wie sou dit gewees het, en wat sou hul motiverings gewees het?

Die mees waarskynlike antwoord kan gevind word in 'n Paasbrief wat deur Athanasius, die aartsbiskop van Alexandrië, in 367 geskryf het. In die brief deur Athanasius is die boeke gelys wat volgens hom behoorlike teologiese en geestelike leiding vir regdenkende ("ortodokse") Christene sou wees. Hierdie lys is ook die vroegste lys wat die hele sewe-en-twintig tekste wat uiteindelik die Nuwe Testament sou bevat. Athanasius het die Egiptiese kloosters aangesê om net hierdie tekste te gebruik en hul biblioteke van alle ander stukke vroeë Christelike literatuur te suiwer.

Dit lyk dus moontlik te wees dat die Nag Hammadi-biblioteek begrawe is vir bewaring om vernietiging daarvan deur die owerheid te keer..