Avond maal

Wendag

  • WendagWendag
  • Yahweh die naam van 'n heidense godYahweh
Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Yahweh die naam van 'n heidense god

Die Protoindo-Europese god Yayash, Yaë of Yave, 'n beskermende god wie se simbool 'n boom was, wat moontlik "loop", "gaan", "'n pelgrim" aandui, is teruggedateer na die Indusriviervallei, omstreeks 2900 B.C.E. Hy is geïdentifiseer met die Turko Siriese Yahveh, 'n "heilige dier of organisasie".

"Dit lyk of Yahweh oorspronklik 'n oorlogsgod van donder en weerlig was. Hy was geassosieer met berge en is deur die vyande van Israel "'n god van die heuwels" genoem. Sy manifestasie was dikwels soos vuur, soos by die berg Sinai en in die brandende bos." "'n Korter vorm, "Yah", is ook gebruik (Eksodus 15:2) en sommige geleerdes glo dat dit die ouer vorm is, wat ontstaan het in 'n uitroep tot God - "Yah!" - wat as die goddelike naam aanvaar is. Ander beweer dat dit van die wortel "hayah", "om te wees" of "om te word" is, ontleen is en dat dit "Ek is wat ek is" of ek sal wees beteken. Volgens een tradisie van die oorlewering van Moses, is die goddelike naam Yahweh aan hom geopenbaar in Egipte: - (Great Events of Bible Times)

"Oorspronklik het hierdie vier konsonante [in YHWH] die vier lede van die Hemelse Familie verteenwoordig: Y het El die Vader verteenwoordig; H was Asherah die Moeder; W het ooreengestem met He die Seun; en H was die Dogter Anat. In ooreenstemming met die koninklike tradisies van die tyd en streek, is God se geheimsinnige bruid, die Matroniet, ook as sy suster gereken. In die Joodse kultus van die Cabbala is God se dubbele man-vroulike beeld voortgesit. Intussen het ander sektes die Shekinah of Matronit as die vroulike teenwoordigheid van God op Aarde beskou. Die goddelike huwelikskamer was die heiligdom van die Jerusalem Tempel, maar vanaf die oomblik dat die Tempel vernietig is, was die Matroniet bestem om op die Aarde te dwaal terwyl die manlike aspek van Jehovah oorgelaat is om in die hemel alleen te regeer." - (Laurence Gardner, Bloodline of the Holy Grail, p. 18)

Een van die laaste items wat ons in die gesig staar met betrekking tot die Skrif is van meer onlangse oorsprong en kan verantwoordelik wees vir die oorgrote meerderheid van die linguistiese probleme wat voorkom. Ek verwys na die herbewerking van die Hebreeuse taal deur die Masoriete en Tiberiërs, tussen die 6de tot 12de eeue C.E. Die Masoriete was verantwoordelik vir baie van die veranderinge in die vokale en definisies van die Hebreeuse woorde. Deurdat die taal vir ten minste honderd jaar voor hul poging nie 'n gesproke een was nie, en eers in 1948 is dit weer tot lewe gebring nadat dit vir byna 1600 jaar nie gepraat is nie. Dit is een rede waarom betekenisse van 'n aantal woorde onbekend is, wat dit dus moeilik maak vir die moderne geleerde om slegs op die Hebreeuse weergawe as die laaste gesag staat te maak. Dit is hoekom die tablette van Ebla steeds belangrik is aangesien die taal soortgelyk is aan die Hebreeus en ons 'n duideliker begrip van 'onsekere' woorde kan gee. - (Ds Robert Palmer).

Omdat die Hebreeuse taal nie vokale in sy geskrewe vorm gebruik nie, het die korrekte uitspraak van die Onuitspreeklike Naam van God verlore gegaan en nie herontdek tot ongeveer 300 nC deur die Kabbaliste wat dit die titel vorm van die Tetragrammaton gegee het, "die woord van vier letters," & " die vierkant naam," of meer eenvoudig, "die vierkant." In daardie tyd het die Sem-ha-meforash die eenvoudige vorm van YHVH voorgestel. - (Charles Ponce, Kabbalah, bl 175)

Hierdie hipotese is nie intrinsiek onwaarskynlik nie, en in Aramees, 'n taal wat nou verwant is aan Hebreeus, is "om te wees" eintlik hawa - maar daar moet daarop gelet word dat ons erken dat, deur die Hebreeuse naam in die historiese sin te gebruik, Yahweh nie 'n Hebreeuse naam is nie. - (Ency Brit 11Ed Vol 15 bl 321)

Die woord hayah word in geen Semitiese taal gevind nie, behalwe die laat-Siriese era, maar word vervang deur dié van 'n ander wortel. Diegene wat dit dus steeds as oorspronklik beskou, verwys na hawah, wat slegs een keer in Hebreeus gevind is in die vorm hawa "geval"; hulle interpreteer dit as "hy wat laat val" (Robertson Smith; vgl. Arab. "haway"). - (Ency Brit 1958 Ed Vol 12, bl996)

Die oudste eksegete, soos Onkelos, en die Targumim van Jerusalem beskou "Ehyeh" en "Ehyeh asher Ehyeh" as die naam van die Goddelikheid. - (Jewish Ency, Funk & Wagnalls, 1925 Ed p 119)

Vandag weet ons nie wat die oorspronklike vokale was nie, maar Yahweh is so goed as wat ons kan raai, al word ander spellings dikwels gebruik. - (Samuel Cartledge, A Conservative Introduction To The Old Testament, bl51)

Dit is moontlik waar dat God slegs deur die woord "Elohim" bekend was vanaf Adam tot by Abraham. Abraham het sy God "Here" genoem ... in Hebreeus Adonai (Genesis 18:3). Tog het God in Eksodus 6:3 gesê dat hy aan Abraham as Elshaddai geopenbaar is en dat deur sy naam "Ehyeh" soos aan Moses by die brandende doringbos gegee is, hy was nie aan Abraham bekend gemaak met die naam nie. Dit was omdat Abraham God "Adonai" genoem het dat die Jode hierdie titel wat "Here" beteken, vermoedelik in die boekrolle ingevoeg het in elke geval waar "Ehyeh" oorspronklik geskryf was nadat dit by die brandende bos geopenbaar is. Daar, toe Moses God oor sy naam gevra het, het God gesê dit was "Ehyeh asher Ehyeh" (vertaal Ek Is wat Ek Is): en het vir Moses gesê, vertel hulle dat "Ehyeh" (of EK IS) jou gestuur het.

Aangesien Moses Genesis geskryf het nadat hy die openbaring van die nuwe naam "Ehyeh" ontvang het, kan ons aanvaar dat Moses in die heilige rekord die titel/naam "Adonai" of Here ingevoeg het, in tekste soos Genesis 4:26. Maar daar moet op gelet word dat in Genesis 4:26 die woord "begin" is (Strongs #2490) wat in Hebreeus beteken om die naam van God te ontheilig deur dit in godslastering aan te roep. Dit beteken nie dat Enos die naam van God ontheilig nie. Dit beteken in sy dag het mense begin om die naam van God te laster. Die teks sê: "Toe begin die mens die Naam van die HERE aan te roep." Reg vertaal sou dit sê: "toe het die mens die naam van ADONAI (HERE) gelaster. Eers kom die naam, mense gebruik dit in respek, dan begin die bose en goddeloses daarteen laster. Dit is in parallel met die naam Jesus. Eers kom die naam en die mense gebruik dit met respek, toe kom die lasteraars teen die naam wat ons sedertdien gehad het.

Wat hier gesê word, is dat mense uit daardie tyd, of die tyd van Enos, die naam van God begin ontheilig het. Moses het God hier "Here" (Adonai) genoem en die woord moet tereg "Here" wees en nie soos een of ander terugwaartse interpolasie, YHVH en dan Yahweh nie. Daar kan absoluut geen heilige naam voor Eksodus 3:14-15 gebruik word behalwe daardie name wat geopenbaar is nie. Die name wat voor hierdie tyd geopenbaar is, was die name "God" (Elohim) en "Elshaddai" (God Almagtig). Enige plek waar die titel "Here" voor Eksodus 3:14-15 verskyn, is óf 'n interpolasie óf dit moet die betekenis van Adonai hê (Strongs #136, 113). In elke geval van Abraham wat die titel "Here" gebruik soos in Genesis 22:14, was die woord nie 'n plaasvervanger van die tetragrammaton om dan met Jehovah of Yahweh vertaal te word nie. Abraham moes sê "Adonai jireh" (Here ek sien, NIE Jehovah sal voorsien nie). Dit is in harmonie met die feit dat totdat Moses die heilige naam "Ehyeh" by die brandende bos ontvang het, Abraham, Isak en Jakob die Godheid slegs geken het as Elohim-God, Elohim-God-Almagtig-Elshaddai, en Adonai (HERE) . Een feit bly oor: die woord "Adonai" was nie 'n naam nie, dit was 'n titel, daarom kon God vir Moses sê dat hy aan Abraham, Isak en Jakob bekend was, by die naam van Elshaddai, en by sy naam "Ehyeh of Ehjeh ( die y het 'n J-klank hier)" hy is nie aan hulle bekend gemaak nie (Eksodus 6:3).

Die bekende vervalste Jesaja Dooie See boekrol geskryf in Babilonies Aramees
Jesaja Dooie See-rol

Jesaja Dooie See-rol

Die bekende Jesaja Dooie See-rol wat in Babilonies Aramees geskryf is en toon die interpolasie van die tetragrammaton wat in die antieke paleo-Hebreeuse skrif ingeskryf is in 'n leë spasie in die oorspronklike dokument. Dit wys vir ons dat waar die naam in die antieke teks moes bestaan of was, spasies geskep is om die vals naam in te voeg. Die invoeging van die tetragrammaton in hierdie spasies was by 'n 2 800 jaar oue raaisel. Wie het dit gedoen en op watter gesag?

William Harwood in die boek "Mythology's Last Gods: Yahweh and Jesus" deur William Harwood bied 'n onthulling oor die naam van Yahweh. Hy sê dit is die naam van 'n vroulike godin.

Harwood bied skokkende inligting oor die naam Yahweh wat sekerlik die Yahwis "Sacred-Name Movement" (SNM) tot sy fondament sal skud. Hulle moet hom verkeerd bewys deur die naam Yahuwah te leen en die manlike "weh" by te voeg en dit Yahweh te maak. Skoliere se werk is nou vir hulle uitgesny. Die klein ouens wat nie geleerdes is nie, sal nie deur blote woorde van ontkenning veroorsaak dat hierdie onthulling van Yahweh as die naam van 'n valse god verdwyn nie.

Is YHWH gebaseer op heidense gode soos El en Baäl?

Toe die eerste Judahiete uit die politeïstiese Kanaän getrek en na wat nou die Wesoewer-streek van Israel is migreer, het hulle dieselfde pantheon van gode saamgeneem, insluitend El, die hoofgod van Kanaän, en Baäl.

YHWH was 'n ingevoerde god uit die land van Midian, waar hy die god van mineralogie was, waarskynlik deur vroeë reisigers gebring en om redes onbekend in die vroeë politeïstiese geloofstelsel opgeneem.

Met verloop van tyd - voor die 7de eeu vC - het baie van die gode, insluitend El en Baäl, in onguns geraak en die Judahitiese samelewing het monoteïsties geword, nadat hulle YHWH as hul enigste god gekies het. Sover ek weet is daar geen bewyse waarom hierdie keuse gemaak is nie.

YHWH het Yahweh geword, wat op sy beurt Jehovah geword het, die god wat steeds deur die Abrahamitiese godsdienste aanbid word.Yah die maan god

Yahweh van Samaria en sy Asjera (Asherah)