Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
Brein Seks

Deur: Waldor


Nee, hierdie is nie ‘n geestige opskrif wat moet dien as uitlokking of aanlokking tot die lees van ‘n snoesige, geil stukkie skryfwerk nie. Die tema is nie die hipnotiese ekwivalent van die Kamasutra nie. Dit is ook nie ‘n verwerking van wat Rasputin na bewering met die Tsarina bewerkstellig het, of hoe Havelock Ellis, die stout kant agter die skryf kant van Helen Steiner Rice ontlok het nie. Dit gaan nie oor hoe om ‘n non met subtiele fluisteringe in Lady Chatterly te verander nie...

Dit is inderdaad die titel van ‘n boek, wat ek dink saam met “Men are from Mars Women are from Venus”, as voorgeskrewe boek aangebied moet word vir elke lewende seun en dogter op hierdie aarde. Dit is ‘n kontroversiële boek omdat dit die mat onder verskeie eeu oue aannames uitpluk en daarmee verskeie paaiboelie sieninge in die ortodokse bek ruk!

“Brain Sex – The Real Diffirence Between Men & Women” is soos ‘Booklist’ op die voorblad beskryf: “Deursigtig, amusant” en... “Prikkelend” Maar dit is ook wetenskaplik en biologies korrek, en daarom sien ek dit, as wat ek sal beskryf, as kop argeologie. As ingrawings wat die siel en wese van die hol rug geryde ‘man is beter as die vrou, en andersom’ argumente, met eksakte feite uitkanselleer – mikroskopies, feitelik en korrek. Dit lê alles in die brein verweef en is deel van die komplekse bedrading – al hierdie dinge wat ons aan veral die duiwel toegeskryf het. Dit is nie ‘n demoon in jou gees nie, maar ‘n draad in die korteks van jou brein wat die seksuele voorkeure bepaal. Dit is die bedrading van die brein wat bepaal waarom ‘n vrou vir ‘n man misterieus is en waarom vroulike intuïsie ‘n gegewe is, of waarom mans beter kan kaartlees en rigting aanwys maar ook per capita meer promisku is...

Hoe meer daar nou met die nuutste navorsing en tegnologie akkuraat en op die punt af sondeer kan word, des te dieper is daar in die brein ingegaan en des te breër het die mens uit die ‘oopmaak’ van die grysstof ontvou. In die ou dae het analise van brein funksies afgehang daarvan om reaksies op breinskade te analiseer en die slagveld in die oorloë was die grootste voorsiener van proefkonyne gewees - dit was letterlik van die slagveld, na die laboratorium. Die nadeel hiervan was, dat daar dus hoofsaaklik gewerk is met die breins van net mans as synde dit ‘n bepaling vir die mensdom sou wees; maar ons weet mos: “Men are from Mars Women are from Venus” en mans en vroue se maniere van dink en doen verskil soos dag by nag. Dit is van mekaar verwyder soos Mars planetêr van Venus verskil. Maar verstaan ons werklik waarom hierdie diep gewortelde verskille daar is – altyd daar was en sal wees?

Onlangse ‘oopkop’ navorsing toon wetenskaplik duidelik dat die man en die vrou se brein heeltemal anders georganiseer is, sê maar, gerangskik oftewel bedraad. Geen sosiale stelsel kan op die man se brein inwerk dat dit soos ‘n vrou dink en sien nie, of die vrou laat reageer soos wat die man verwag sy ‘veronderstel’ is om te reageer nie. Die man se brein is meer in kompartemente ingedeel. Vaardighede by die man kom uit meer ‘spesifieke’ gedeeltes. Die regterkant vir die ruimtelike denke en die linkerkant vir die meer verbale vaardighede. ‘n Man kan dus baie geriefliker data of ‘n argument uit ‘n lêer in ‘n gemerkte kabinet in die brein gaan pluk. Die vrou se brein daarenteen het ‘n bedrading wat maak dat sy uit beide die linker en regterkant gelyk snuffel, om te beredeneer. Daarom sal mens altyd in ‘n argument tussen ‘n man en ‘n vrou hoor hoe die man sal sê: “Maar dit is nie die donderse punt nie!” of “wat het dit met die argument te doen?”; en dan is dit net petrol op die vuur en lek die onnodige vlamme den hemele.

In die eeu oue en moeisame verlede, is daar oneindig gepoog om die verskille tussen die man en vrou te verstaan en dit uit te wis. Die mens se strewe om die ernstige verskille tussen man en vrou in die sosiale wetenskappe te analiseer en op te los het net meer verstrengel geraak in ‘n doolhof van wyd uiteenlopende begrippe en denke wat net nie ‘wou’ versoen nie. Hoe meer die huweliksberader, pastoor, sielkundige of selfs prokureur gedelf het om erkenning en aanvaarding te kry na die een kant, die ander of beide kante toe, des te dieper het die verskille in eie dop ingetrek en so wal gegooi dat ‘n bykans onoorbrugbare vallei tussen die twee pole ontstaan het. Hoe meer daar gedelf is hoe groter opponente het die twee geword. Die grootste gedrag verskil tussen mans en vroue is gesetel in die feit dat mans van nature en inherent aggressiewer is as die vrou, en dit op sigself maak versoening in die magstryd meer onmoontlik. Terwyl die verskille as foute in die persoonlikhede gesien word en nog al die tyd dienooreenkomstig aangespreek is, het die nuutste navorsing onomwonde vasgestel dat die verskille onherroeplik en onveranderbaar in die brein van ‘n man en vrou geprogrammeer is. In plaas daarvan dat ons die verskille erken en handel volgens die werklikhede, veg ons die werklikheid en hou vol dat die onveranderbare nie die reg het om so te wees nie.

Maar die goeie van hierdie werklikheid is dat die verskille tussen man en vrou so bedoel is – dit is inderdaad komplimenterende verskille – ‘n Godgegewe anomalie. In domastrante obstinaatheid, dink ek, gooi die man wal om die ego te beskerm en kom die vrou se spesiale deugde nie deur waar dit moet nie! Dr. Anne Moir en David Jessel skryf: “Women should contribute their spesific female gifts rather than waste their energies in the persuit of a sort of surrogate masculinity...” en hulle gaan dan verder en verduidelik dat ’n vrou se meer gevorderde verbeelding beter ingestel is om ‘hardnekkige’ probleme op te los – “...at one intuitive stroke.” soos hulle dit so pragtig perfek analiseer. En kom ons mans wees nou eerlik, hoeveel maal het ons dít nie al belewe nie! Die verskille tussen man en vrou moet eksploiteer word en nie bestry word nie. So moet ons dus verstaan dat die rolle van moeder en vader hoegenaamd nie uitruilbaar is nie en dat seks in die man en vrou se brein ‘n heeltemal verskillende oorsprong, motiewe en betekenis het. As ons hierdie verskille waardeer en dit dieper ondersoek sal die vrugte gepluk word. Ons strewe moet wees om dit te verstaan. So van seks gepraat, ou Havelock Ellis het nie verniet met Helen Steiner Rice ‘getoor’ nie, hoor bietjie wat skryf hy daardie tyd al in sy boek ‘Man and Woman’ dat vroue spesifiek nie van die intellektuele proses van analise hou nie. Hy sê: “They have the instinctive feeling that analasis may possibly destroy the emotional complexes by which they are largely moved and which appeal to them” Hierdie is baie diep en betekenisvolle woorde. Alles wat die vrou doen, haar optrede, redevoering en reaksies sentreer myns insiens hierom. Die vroulike brein is toegerus om ‘n groter verskeidenheid sensoriese inligting te ontvang en om daardie inligting met meer vaardigheid te koppel en in verwantskap te bring met situasies. Hulle plaas klem op persoonlike verhoudings en kommunikasie. Onlangse navorsing het duidelik getoon dat hierdie verskille enkele ure na geboorte reeds kop uitsteek. Daar is gevind dat dogtertjie babas baie meer as seuns in mense en gesigte om hulle belangstel waar die seuntjies net so gelukkig is met voorwerpe wat voor hulle rondbeweeg word...

Die inherente verskille wat uit die brein van die man en vrou kom verduidelik baie dinge wat ons in die verlede letterlik flagrant misken het, en in die proses die mensdom deur ons onkunde ernstig benadeel en geskaad het. Vroue, is daar gevind, is baie meer sensitief vir geluide as mans. Ses maal meer vroue as mans kan ‘n noot hou wanneer daar gesing word en die vrou kom ook baie makliker ‘n verandering in klank verstelling agter. “Miskien” skryf Dr. Moir, dien dit om te verduidelik waarom vroue maklik na “daardie stemtoon van jou” verwys in ‘n argument of ernstige gesprek met die man. Vroue sien gemiddeld beter in die donker en is meer sensitief vir die rooi in die kleure spektrum. Hulle het ook gemiddeld ‘n beter visuele geheue. Mans sien weer beter in die lig en het ‘n beter konsentrasie op diepte. Hulle sien ‘n beter perspektief, maar die vrou sien die groter prentjie. Die biologiese feite hier is baie duidelik – die vrou het ‘n beter periferiese visie omdat hulle eenvoudig meer reseptor stafies en kegels in hul retinas aan die agterkant van die oogbal het en sodoende ‘n wyer visuele boog kan ontvang. U sien, nie ‘n geval van beter of slegter nie, net meer of minder toegerus. So, moenie met die vrou stry oor die groter prentjie nie! Vroue reageer ook vinniger en meer intensief op pyn hoewel hul algehele weerstand teen langtermyn ongerief beter as die van die man is. Baie belangrik manne, is dat vroue se gevoeligheid vir enige drukking op die vel op enige gedeelte van die liggaam baie meer sensitief is as die van die man. Van kindsbeen af, is daar gevind, het die vrou ‘n “tasbare” sensitiwiteit. Daar was nie eens ‘n oorvleueling in die toetse wat gedoen is nie – daar is perse gevind dat: “...the least sensitive woman is more sensitive than the most sensitive man” Goddeloos mense, dit maak nou mos die manne se naam gat met die meer algemene probleem van premature ejakulasie! “Tasbare” sensitiwiteit sê hulle? Nou ja toe, dan moet ‘n voorafgaande betasting die premature ejakulasie akkommodeer al dan nie?

‘n Vrou se neus en haar smaak organe is ook meer sensitief. Sy proe baie makliker oordadige smake in kosse en tel veral sure vinniger as mans op. Waar die man ‘n beter aanklank by soutigheid vind, hel die vrou oor na die meer subtiele en soet smake – maar natuurlik! Die getuienis dui daarop dat die vrou meer delikaat kan proe... Vroue het ‘n besondere reuk persepsie vir ‘exaltolide’, ‘n sintetiese muskaat-agtige reuk wat met die man assosieer word maar snaaks genoeg nie deur die man geruik word nie. Vroue vind die reuk besonder aantreklik. Baie interessant en insiggewend, is die feit dat hierdie verskerping van die reuk by die vrou, toeneem en sy piek bereik kort voor ovulasie – daardie kritieke tyd van die menstruele siklus. Hierdie dinge kom daarop neer dat die vrou se biologie haar meer ‘sensitief’ tot die man aantrek. Dit is juis hierdie ekstra sensitiwiteit van die vrou wat hulle daardie bykans bonatuurlike intuïsie gee. Dr. Moir skryf dat die vrou met die dinge doodeenvoudig net beter toegerus is as die man wat vergelykenderwys blind en doof daarvoor is. Sy wys daarop dat daar geen Heksery of towerkuns hierin is nie maar dit is eenvoudig meer ekstra sensories by die vrou in terme van die stomheid by die man.

So byvoorbeeld is die vrou beter ingestel om subtiele sosiale interaksies te lees en op te tel. Hulle tel daardie belangrike nuanses in betekenisse wat in stemtoon en gesigsuitdrukkings en lyftaal weergee word vinniger en duideliker op. Mans kan meermale getreiter en omgekrap raak oor vroue se reaksies op wat hulle gesê het. Hulle besef nie dat die vrou waarskynlik ‘meer hoor’ as wat die man self dink hy is besig om te sê nie. Vroue kan ‘n karakter baie beter lees en analiseer. Mans is meer inwaarts en self gesentreer.

Die man is bedraad om te verower en iets uit niks te skep. Die man se ruimtelike vermoëns is baie beter as die van die vrou. Om ‘n ding te sien soos dit is, die vorm daarvan, die ding se posisie en hoe relatief die ding tot die omgewing is waarin dit gevind word of is. Die geografie en die proporsie van ‘n ding kan akkuraat in die man se gedagte verwerk word. Die man se ruimtelike insigte stel hom in staat om prakties te werk te gaan met driedimensionele voorwerpe of tekeninge. Vroue is aanvanklik beter met wiskunde maar soos die verstand progressief verander neem die manlike geslag oor met abstrakte konsepte oor ruimte, verwantskappe en teorieë. Die grootste wetenskaplike opname wat ooit gemaak is het onomwonde getoon dat die heel beste seuns die heel beste meisies heeltemal oorskadu het. Van seuntyd af het die manlike geslag ook noemenswaardig meer hand oog ko-ordinasie, en dit is dan vanuit die brein se programmering wat hierdie spesifieke vermoë ook daarop inwerk dat ‘n man ‘n voorwerp in sy geestesoog omdraai en van ale kante af kan visualiseer. Dit is dan ook waarom die manlike geslag die skaakspel domineer...selfs in Rusland waar dit ‘n nasionale sport is en waar beide geslagte dit ewe graag speel.

As jy nou eenmaal in jou moer in wil verdwaal, vra tog ‘n vrou om jou aanwysings te gee. Veral as sy jou van ‘n ander kant af moet verduidelik as waar jy staan of jou bevind. Staan jy by haar en sy verduidelik jou van daar af kan jy dalk gelukkig wees. Maar as sy jou waarsku teen ‘n kennis van jou wat sy vir die eerste keer ontmoet, kan jy gerus maar vir haar luister!

Die verskille in emosionele reaksie tussen die man en die vrou kan verduidelik word aan die hand van die verskille in die struktuur en die organisering van die breins. Die man hou sy emosies baie meer en makliker in plek, en daardie plek is in die regterkant van die brein. Die mag om sy gevoelens in woorde om te sit is in die linkerkant van die brein gesetel. Omdat die twee helftes van die man se brein met baie minder vesels (draadjies) as in die geval van die vrou verbind is, is die vloei van informasie tussen die een kant en die ander baie meer beperk. Dit is dus vir ‘n man baie moeiliker om uitdrukking te gee aan sy emosies... Die vrou daarenteen is minder in staat om emosie van rede te skei weens die manier waarop die vroulike brein op die beurt rangskik is. De vrou se brein het emosionele vermoëns aan beide kante van die brein. Die emosionele kant van die brein is meer geïntegreer met die verbale kant van die brein. Met ander woorde, sy kan haar emosies baie makliker uitdruk omdat ‘wat sy voel’, meer effektief deurgestuur word.

Volksoorlewerings oor geslagsverskille en geslagsbewustheid, wat nog altyd so oop was vir verwerping deur polities geïnspireerde, nieumodiese opinies en organisasies, word nou bewys as op wetenskaplike feite gebaseer te wees. Geslagaflaggers soos die behepte Woman’s Libbers wat geslagsgevoeligheid skep deur geslagsbewustheid te verpolitiseer om ‘n onnatuurlike geslagsgelykheid te skep, help net daardie sosiale geslagsgaping verbreed. Goed, so die vrou het ‘n meer periferale visie, ‘n beter intuïsie, kan beter hoor, ruik en proe, is meer sensitief vir aanraking en is sommer in geheel ‘n lopende sensor.

Ek dink, indien daar ‘n sosiale rewolusie moet wees, dan moet die onmiskenbare, onveranderbare wetenskaplike verskille tussen die man en die vrou geken en erken word en rewolusionêr eksploiteer word – nie misbruik word om te soek na wie in geheel die beste is nie; want nie ‘n man of ‘n vrou is die beste nie – hulle is een – daardie verskille is aanvullings tot ‘n unieke geheel! Ek dink ook verder, indien ons daaraan kan werk om van vroeg af hierdie verskille te identifiseer vir presies wat dit is en veronderstel is om te wees en bedoel is om te wees, sal ons ‘n nuwe geslag manne en vroue skep wat die direksie kantoor of die raadskamer net so aanvullend en vervullend sal maak as wat die slaapkamer potensieel vir ons inhou.Gedagtes wat Praat:

Afrika Adieu Afrikaans My Afrikaans Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur? Blanke Mummies in China Gevind Bonatuurlike Vreemde Wesens Brein Seks Ope Brief aan die God van Die Bybel Bygelowe is Lekker - I Bygelowe is Lekker - II Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – II Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – III Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – IV Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – V Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII Die ander Churchill - Deel I Die ander Churchill - Deel II Die ander Churchill - Deel III Die ander Churchill - Deel IV Die ander Churchill - Deel V Die gaskamers was erg ne? Die Gees en Karakter van die Afrikaner Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II Die Groot Piramide in Egipte – Deel I Die Groot Piramide in Egipte – Deel II Die Groot Piramide in Egipte – Deel III Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV Die Groot Piramide in Egipte – Deel V Die Mandela Mite Die ‘Meerdere Minderheid’ Die Moslem Christen Dilemma “Die Onnosel Hitler” Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor. Die Sekulêre Bronne van Informasie Die Verborge Hand agter die Boereoorlog. Die Vroulike Instink Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis Geestelike Afwykings? God deur die Mikroskoop en die Teleskoop God Lewe in die Water - Deel I God Lewe in die Water - Deel II God Lewe in die Water - Deel III God se Swendelaars God van die By Goddelike Valshede op die Internet ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde Hoe Glo Ons Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween? Los die Blonde Dames! Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika? Morele Alzheimer ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart 'n Duiwel agter elke Bos Nasa se Verlore Dag Nobel Vredesprys Deel I Nobel Vredesprys Deel II Ons Afrikaans Ons Grensoorlog Verraad Ons is Gode Ons Kom van Anderkant die Paradys Oor Moffie Demone Satan is die Sondebok Titanic was ‘n Vulletjie Van Onsself Vervreem Veelwolwery Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II Vorster se ‘Komplekse’ Verraad Wanneer die Witman die Witman Verraai Wat Gee vir Vroue Krag


Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.