Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
Bygelowe is Lekker - I

Deur: Waldor


Bygeloof het vir my en miljoene ander kinders baie aangename en blywende herinnerings meegebring… sê nou vir my dat ‘n kind wat versteekte paaseiers gesoek het of tiekies in die Kerspoeding kon ‘raak eet of kou, nie gelukkig was nie, maar op die koop toe sedertdien ‘n bose gees in hulle saamgedra het…

En waarom was dit dan spesifiek ‘n haas wat die paaseiers in die tuin kom wegsteek het en nie ‘n kabouter of ‘n gans nie? Omdat bygelowe baie dieper in ons antieke herkoms verweef is en so deel uitmaak van ons inherente beskouings, geestelike smake en waarnemings as wat gewone denke aanroer. Bygelowe was deel van ons geloof voordat die Kerkvaders hulle eie bygeloof op ons kom afdruk het as ‘die enige geloof’ Voordat versies, geestelike wette geword het, het ons antieke vaders met die oor op die grond en met hart en gees midde in die natuur, iets in die haas gesien wat die priesters in die derde dag van die skepping misgekyk het…

Voordat ons bygelowe summier afskryf en dit kategoriseer as ‘van die bose’, moet ons dit in perspektief sien. Ons moet dit in perspektief sien tot die geskiedenis. Ons moet die oorsprong daarvan sien in historiese konteks tot verskillende antieke beskouings en gebruike van die tyd waarin dit ontstaan het. Bygelowe en mitologie loop hand in geestelike hand met mekaar. Mitologie, is die produk van die gees van die mense wat dit geskep het, en daarin sien mens die karakter van die volkere waaruit dit ontspring het. Om ‘n aanhanger van Thor te wees, se nie daarmee dat ek glo in ‘n man met ‘n hamer in ‘n strydwa wat deur twee boerbokke gesleep word nie – dit se dat ek inskakel en deel uitmaak by die antieke gees wat aansluiting vind by die simboliek wat daarin weergee word…

Mens kan jou nie sommerso vervreem van die gebruike wat onlosmaaklik aan jou gees gesement is deur die direkte invloede waarmee ons antieke voorvaders moes worstel in hul stryd om voortbestaan en selfverwesenliking nie. Moenie as jy deur die voordeel van die mikroskoop, deur nagsig kameras en lense, in pipette, met teleskope en met aaneen reis van die Hubble, op ‘n superieure platform geplaas word; neersien op die instinkte en waarnemings van die mense wat eerstehands dinge aan die lyf gevoel het nie… Ons moet in gedagte hou dat die antieke mens, omdat hy aan die begin in direkte kontak met die natuur en elemente geleef het – sonder die tegnologie wat ons het wat kon sondeer en analitiese antwoorde vir verskynsels voortbring – moes antwoorde soek en verskaf vir natuurlike dinge soos weerlig, donderstorms, maan en sonsverduisterings, geboortes, sterftes en verskeie andere verskynsels. Onthou, ons het die tyd aan ons kant, ons het honderde duisende jare se nabetragting om op terug te val. Die antieke mense uit wie se genepoel ons ontspring het, het die diere se superieure sintuie fisies aanskou en die werking daarvan prakties ervaar, en dit is gesien as dat die geeste vir die diere die lesse leer en vooruitskouings in hul ore fluister… daarom steek die haas ons paaseiers weg. Daarom kon die magtige Roomse kerk en ons eie kerke as filiale daarvan tot heden vandag toe met al die gebede en handopleggings en brandstapels nie verhoed dat die sjokolade hasie soos die bot van ‘n boom elke jaar op ons rakke verskyn, en in die toekoms klokslag sal verskyn.

Omdat die primitiewe mens soveel direkte ontberings aan die lyf moes voel en trotseer om vir ons die bres te slaan en die ys te breek, is daar ‘n persepsie gevorm dat daar meer bose geeste in die lug was as goeies. Daarom vind ons dat die meeste bygelowe daarop ingestel is om te beskerm teen die bose of negatiewe, en die realiteit van die saak is dat daar ‘n groot getal bygelowe, volksgeloof en antieke gebruike is wat vandag nog, daagliks ‘n groot invloed op ons lewe het, baie wat ons nie eens weet of besef ons beïnvloed nie. Maak nie saak hoe geletterd, gesofistikeerd of ontwikkeld ons geraak het nie, ons moet besef dat antieke bygelowe ‘n integrale deel van ons daaglikse lewe is. Bygeloof is so inherent aan ons, want dit is subtiel onopvallend – dit infiltreer ons aksies en gesprekke – van die boosaard tot die Christen bekeerling. Gebruike wat eens formeel religieus en ritualisties was, het met die gang van die tyd en geskiedenis geleidelik ontvou tot ‘n informele sekulêre en alledaagse gebruik.

Ons kan die bygelowe in beginsel verwerp, dit afskryf of onsself daarvan distansieer. Maar uit die oorsprong en weens die konnotasies aan die inherente karaktertrekke van ons gees, kan ons onsself nie heeltemal daarvan losmaak nie. Daarom is ons deel daarvan sonder dat ons in baie gevalle daarvan weet.

Ek, geniet die bygelowe. Ek vind daardeur aansluiting met ons antieke wese. Ek vind dit amusant en leersaam in die lewens proses om myself en...onsself beter te leer ken en verstaan. Deur baie van ons bygelowe summier af te skryf maak ons, ons los van ‘n wyse waardeur meer kan uitvind van onsself...

Vervolgens, in perspektief tot wat ek hier geskryf het, so bietjie insae in bygelowe soos ons dit leer ken het...

Word vervolg.Gedagtes wat Praat:

Afrika Adieu Afrikaans My Afrikaans Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur? Blanke Mummies in China Gevind Bonatuurlike Vreemde Wesens Brein Seks Ope Brief aan die God van Die Bybel Bygelowe is Lekker - I Bygelowe is Lekker - II Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – II Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – III Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – IV Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – V Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII Die ander Churchill - Deel I Die ander Churchill - Deel II Die ander Churchill - Deel III Die ander Churchill - Deel IV Die ander Churchill - Deel V Die gaskamers was erg ne? Die Gees en Karakter van die Afrikaner Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II Die Groot Piramide in Egipte – Deel I Die Groot Piramide in Egipte – Deel II Die Groot Piramide in Egipte – Deel III Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV Die Groot Piramide in Egipte – Deel V Die Mandela Mite Die ‘Meerdere Minderheid’ Die Moslem Christen Dilemma “Die Onnosel Hitler” Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor. Die Sekulêre Bronne van Informasie Die Verborge Hand agter die Boereoorlog. Die Vroulike Instink Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis Geestelike Afwykings? God deur die Mikroskoop en die Teleskoop God Lewe in die Water - Deel I God Lewe in die Water - Deel II God Lewe in die Water - Deel III God se Swendelaars God van die By Goddelike Valshede op die Internet ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde Hoe Glo Ons Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween? Los die Blonde Dames! Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika? Morele Alzheimer ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart 'n Duiwel agter elke Bos Nasa se Verlore Dag Nobel Vredesprys Deel I Nobel Vredesprys Deel II Ons Afrikaans Ons Grensoorlog Verraad Ons is Gode Ons Kom van Anderkant die Paradys Oor Moffie Demone Satan is die Sondebok Titanic was ‘n Vulletjie Van Onsself Vervreem Veelwolwery Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II Vorster se ‘Komplekse’ Verraad Wanneer die Witman die Witman Verraai Wat Gee vir Vroue Krag


Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.