Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans

Deur: Waldor


Dit wat ek hieronder gaan voorhou het ek nou die afgelope twintig jaar onverpoos op verskeie vlakke voorgehou. As hoofbestuurslid van ‘n politieke party het ek dit amptelik voorgehou, as lid van ‘n politieke organisasie se hoofraad het ek dit naarstigtelik probeer tuisbring. By etlike vergaderings en byeenkomste het ek dit openbaargemaak en by openbare vergaderings dit van die vloer af voorgestel. In 1990 het ek as voorsitter van my tuisdorp se politieke tak ‘n lang brief aan ‘n weekblad in die kiesafdeling waarin ek my pleidooi baie duidelik gestel het geskryf – na my mening is daar net een uitweg vir die witman, en ons uurglas loop uit... want niemand luister nie.

Laat daar geen twyfel wees nie – die Witman in bykans die hele wêreld bevind hom in ‘n benoude posisie. Benewens die onomkeerbare verdoeming in die feit dat die Witman se sterftesyfer die geboortesyfer sedert die sewentiger jare reeds oorskry, word die mag wat ons in die laaste paar duisend jaar op die aarde uitgeoefen het verder willens en wetens, onverpoos prysgegee deurdat ons sonder weerstand abdikeer aan onbevoegde sub rasse.

Voordat mens kan begin dink oor ‘n oplossing vir die posisie van die Witman van Suid Afrika, soos met die res van die wêreld, moet die besef tot die mense deurdring dat daar nie ‘n kortpad in die politiek of in ‘n land se geskiedenis is nie. Indien hierdie realiteit nie deur die individu en of ‘n organisasie of beweging besef word nie, is enige poging tot verandering of herstel, gedoem om beklaaglik te vaal. Indien ‘n ras sy identiteit, of ‘n volk sy nasieskap en ‘n beweging sy ideologie en filosofie wil laat geld en deurdring tot die mensdom, kan daar nie ‘n kortpad gevolg word nie. Die geskiedenis is besaai met voorbeelde daarvan dat die politieke pad ‘n lang pad is.

Een van die grootste voorbeelde van die negatiewe effek wat ‘n kort termyn politieke mentaliteit op die vertroue van die mense kan hê, kan gesien word in die geskiedenis en nalatenskap van die Konserwatiewe Party van Suid Afrika. Die kortpad politiek gaan gebrekkig aan ‘n gewortelde en gevestigde politieke filosofie, en is perse die produk van politieke opportunisme, soos wat Dr. Andries Treurnicht en sy verloopte LV’s openbaar het toe hulle ‘skierlik takties’, alles beveg het wat hulle kort tevore op die hoogste vlak besing en voorgestaan het. Omdat die politiek ‘n langtermyn ding is beskadig skierlike ‘gat omswaai’ die potensiaal vir die magsbasis wat daar in die afwagtende mense sluimer. Toe die Konserwatiewe Party enkele verkiesings verloor, het hulle verwater en druipstert versprei in al die meteoriet organisasies wat in die KP se sleepsel agterna gekom het. ‘n Mens hoef jouself maar net die vraag af te vra waar al die KP kandidate hul nou met hul rosette bevind. Die makabere verdwyning van die ‘skielike’ Constant Viljoen, in wie se kits verskyning daar hoopvolle afwagting was, is maar nog ‘n voorbeeld. Die Volkstaatraad wat tot stand gebring is, is uiteindelik weer deur die regering tot niet gemaak en die VF+ het as ‘n onbenullige party in die Parlement aangebly met sy leier nou ‘n adjunkminister in Zuma se kabinet. Van vryheid en ‘n volkstaat vir die Afrikaner is nooit meer uit daardie geledere gehoor nie. So het die kits verwagtinge van die volwasse mense van Suid Afrika ook verdwyn toe ons die belangrikste referendum sleg verloor het...en só het die kits weerstand tot ‘n kits einde gekom.

Wanneer ‘n mensdom bereid is om insette te lewer met ‘n langtermyn verwagting en vooruitskouing, met die wete dat jy waarskynlik in jou eie tyd nie die eindresultaat sal sien of beleef nie, maar steeds bereid is om jou alles daarvoor te gee, spreek dit alleen, van ‘n liefde vir jou eie en toewyding tot die saak wat jy daartoé voorhou, wat diep, opreg en behoudend is.

Ons moet ‘n vyf en twintig jaar plan vir die volgende geslag in werking stel.

Elke volwasse mens, elke organisasie, elke politieke en filosofie draende beweging – almal moet elke greintjie van alles wat hulle het en waaroor hulle beskik wy aan ‘n nuwe geslag. Beginnende met die vyfjarige kinders en die plan moet sy spits bereik wanneer die vyfjariges van vandag, dertig jaar oud is. Dan sit ons, die Witman, en hier in Afrika, die wit Afrikaner, met ‘n sterk, ryp, beginselvaste, kultuur vaste en identiteit trotse nuwe geslag wat die volle wapenrusting aanhet; terwyl die vyand, die produk van dertig jaar se degenerasie is, soos wat met ons nou die geval is. Op die oomblik veg en swoeg en werk ons die volwassenes, aan die direkte probleem en mergel onsself so uit met die kontemporêre onomkeerbare, dat ons aan die einde van ons lewe vir ons onvoorbereide kinders ‘n salpeter perd oorhandig sonder saal of teuels en wat op die koop toe gekniehalter is. Dit staan reeds onherroeplik vir ons opgeteken dat ons geslag in ons tyd gefaal het. Dit is perse in ons tyd wat die aanloop na, en die uiteindelike totale abdikasie van die Witman plaasgevind het.

As ek praat van die voorbereiding van ‘n nuwe geslag, praat ek nie van haat spraak of geweld of rewolusionêre filosofie en ideologie nie, ek praat van verinnig. Ek praat van ‘n sistematiese veredeling van die identiteit bewustheid van ons kinders. Want wanneer iemand ‘n ryp bewustheid ontwikkel van wie en wat hy presies is en behoort te wees , dan kom hy self tot die noodsaak van wat en wie hy moet insluit en of uitsluit vir sy oorlewing en voortbestaan. Ek wil graag weer hier, soos vantevore, vir William Galey Simpson aanhaal uit sy boek ‘Which Way Western Man’, en hierdie is vir my een van die mees krag draende oproepe tot die Witman: “For those who were, and those who are to come, may those who áre, be what they were ment to be!” - Dít word nie in ‘n gerieflike ommesientjie bewerkstellig nie.

Om ‘n mensdom te verinnig tot uiteindelike veredeling verg natuurlik ‘n gemeenskaplike doel. Daar moet ‘n visie en ‘n mikpunt wees wat gesetel is in ‘n natuurlike waarheid, en daardie natuurlike waarheid moet getrou wees aan wie en wat jy uit oorsprong is en veronderstel is om te wees. Dit moet die basis vorm van die gemeenskaplike doel. Dit maak en bring mee en laat weinig ruimte vir verskille. Om jouself ‘in te sluit’ in ‘n doel beteken om iets anders uit te sluit, en dit wat jy dan uitsluit moet dit wees wat jou bestaan en identiteit bedreig. Om iets uit te sluit moet daar grense getrek word, grense wat duidelike onderskeid tref tussen wat vir jou reg of verkeerd en goed of sleg is. As ‘n geslag of geslagte nie daarin kon slaag om hierdie realiteite te identifiseer en hulle eie te maak nie, moet die wanbalans wat daaruit gespruit het in die volgende geslag herstel word, en is dit die plig van die vorige geslag om toe te sien dat dit gebeur. As die vorige geslag of geslagte deur apatie veroorsaak het dat die noodsaaklike grense vervaag het, is hulle uit die aard van die saak alleen verantwoordelik vir die degenerasie wat daaruit gespruit het, en is die laaste plig wat die lewe van hul vereis, dat hulle nuwe lewe in die volgende geslagte plaas. Op die manier word die progressiewe ‘groei’ wat daar in die skepping vasgemaak is, gedien, en herstel die uitgaande geslag waar hy gefaal het.

Daar moet by die nuwe geslag ‘n aristokrasie geskep word. Nie ‘n ekonomiese aristokrasie nie, maar ‘n aristokrasie waar die toelatingsvereistes baseer word op maatstawwe wat bepaal hoe diensbaar mens tot die veredeling van die gemeenskap is waaraan jy behoort. Die nuwe geslag moet fisies, moreel en geestelik voorberei en gestaal word om hierdie aristokrasie te voed en te behou. Dit sluit dan die demokrasie uit waar die ‘mag’ van dié wat nie oor die intellek of verantwoordelikheidsin beskik om positiewe bydraes te maak en nie besluite te kan neem wat lewegewend is, uitkanselleer word. Hierdie aristokrasie moet geskep word in die kriteria oftewel protokolle vir die 25 jaar plan.

Waarteen daar gewaak moet word is dat die plan hoegenaamd nie rewolusie of geweld moet vooropstel of impliseer nie. Want, premature geweld is weereens ‘n kits vergryp wat nie kan of sal werk nie. Voordat geweld of revolusie ‘n werkbare opsie kan wees, moet daar gemeenskaplikheid wees, en gemeenskaplikheid kan in niks minder as die ontwikkeling van kind tot volwassene van ‘n geslag plaasvind nie.

Onder ideale omstandighede moet ‘n mensdom se leierskap en die Staat die riglyne vir die ontwikkeling van die volk daarstel en die milieu verseker en bewaar waarin so ‘n ontwikkeling kan plaasvind, sodat die toekomstige geslag daardeur verseker kan word. Daarom is die primêre en eerste deug van ‘n leier en van die Staat, dat hulle in totaliteit die beskermheer van die mense moet wees. Die staat is nie ‘n doel nie, maar die middel tot die doel, en die doel is die ras wat daardeur verteenwoordig word. ‘n Staat is die middel waardeur die ideale milieu geskep word waarin die inherente vermoëns van die ras onverhinderd verwesenlik kan word. Ons beskik lank nie meer oor so ‘n Staat en het ook baie lanklaas die tipe van Leier gehad, om die waarheid te sê, die wêreld het baie lanklaas so ‘n leierskap gesmaak.

Om dit te bewerkstellig moet die realiteite van die groeifase van kind tot volwassene ten volle begryp en effektief toegepas word. Die een fase moet natuurlik oorgaan tot die volgende. Die voorafgaande fase moet die opvolgende een komplimenteer. Daar moet ‘n gesonde progressie in die groei wees...Gedagtes wat Praat:

Afrika Adieu Afrikaans My Afrikaans Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur? Blanke Mummies in China Gevind Bonatuurlike Vreemde Wesens Brein Seks Ope Brief aan die God van Die Bybel Bygelowe is Lekker - I Bygelowe is Lekker - II Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – II Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – III Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – IV Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – V Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII Die ander Churchill - Deel I Die ander Churchill - Deel II Die ander Churchill - Deel III Die ander Churchill - Deel IV Die ander Churchill - Deel V Die gaskamers was erg ne? Die Gees en Karakter van die Afrikaner Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II Die Groot Piramide in Egipte – Deel I Die Groot Piramide in Egipte – Deel II Die Groot Piramide in Egipte – Deel III Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV Die Groot Piramide in Egipte – Deel V Die Mandela Mite Die ‘Meerdere Minderheid’ Die Moslem Christen Dilemma “Die Onnosel Hitler” Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor. Die Sekulêre Bronne van Informasie Die Verborge Hand agter die Boereoorlog. Die Vroulike Instink Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis Geestelike Afwykings? God deur die Mikroskoop en die Teleskoop God Lewe in die Water - Deel I God Lewe in die Water - Deel II God Lewe in die Water - Deel III God se Swendelaars God van die By Goddelike Valshede op die Internet ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde Hoe Glo Ons Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween? Los die Blonde Dames! Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika? Morele Alzheimer ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart 'n Duiwel agter elke Bos Nasa se Verlore Dag Nobel Vredesprys Deel I Nobel Vredesprys Deel II Ons Afrikaans Ons Grensoorlog Verraad Ons is Gode Ons Kom van Anderkant die Paradys Oor Moffie Demone Satan is die Sondebok Titanic was ‘n Vulletjie Van Onsself Vervreem Veelwolwery Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II Vorster se ‘Komplekse’ Verraad Wanneer die Witman die Witman Verraai Wat Gee vir Vroue Krag


Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.