Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
Die Groot Piramide in Egipte - Deel I

Deur: Waldor

Die populêre en konvensionele beskouings is gevestigde beskouings. Aan die begin het die wetenskaplike elite met ‘n knal weggetrek en na gelang van die ‘gees van die tyd’ hul teorieë gebou op die ewe gevestigde aannames van die geskiedenis. Soos met die geval van die groot piramide is daar doodeenvoudig aanvaar dat ou Khufu die bouer van sy eie majestueuse grafkelder was. Geen ander moontlikheid is bedink nie – daar is slegs deur een bril gekyk, en soos honde wat al onder mekaar se sterte ruik, het die een die ander se reuk verklaar as die aroma van werklikheid. Sogenaamde kundiges het hul weergawes in die anale vasgele en is op alle vlakke daarvoor vereer en wêreldwyd erkenning voor gegee, en dít het feit geword.

Net soos wat ‘n gelowige Christen, gerieflikheidshalwe en deur misleiding, die spelfoute en geskiedkundige flaters in wat as ‘God se woord’ voorgehou word, aanvaar, netso aanvaar amper almal dat half kaal arabiere redelik ‘onlangs’ die piramides gebou het. Die groot piramide is nie ‘n grafkelder nie, en dit is nie gebou deur die lapkoppe, wie se nasate vandag in hierdie 21ste eeu nie eens alleen uit die moderne stof van die woestyn kan verrys, of van die kameel se rug kan klim nie... Nee, die piramide is deur ‘iemand anders’ gebou en in ‘n ander tyd as wat daar weergee word.

Die Nazi hiërargie het dit byvoorbeeld van die dertigs al geweet en geglo – daarom kon hulle in die veertigs alreeds met vlieënde pierings rondvlieg en... het die maantuig met die eerste maanlanding in April 1969, toe dit weer terug vetrek van die maanoppervlak af, nie stof opgestoot nie...!

Toe ‘n Britse suiplap, vraat en die grootste massamoordenaar in mense heugenis, (Lees my reeks oor ‘Die Ander Churchill’) die wêreld, en ons patetiese Jan Smuts beweeg om almal teen die Duitsers te veg en hulle uiteindelik te verslaan; toe is daar vir die geldmagte in die bres getree en het die weste daarmee die verrysing tot ongekende en onbeperkte hoogtes en prestasies in die lyn van ‘gratis energie’, vir die mensdom tragies en skandalig gestop en die geleentheid in die water gegooi. Nou moet die mensdom betaal vir die ‘krag’ en energie wat God gratis verskaf het. Is dit nie ironies dat die bose Nazi’s van die aardbol verwyder is sodat elke polsslag van die mens woekerwins in die koffer van die haakneus met die kapknieë is nie? Daarom word die piramide en die antieke argeologie misken.

‘n Atleet se ego is daarin verweef om te ‘moet wen’ by die Olimpiese spele. Netso is die ego’s van die konvensionele denkers daarin verweef om te bly by die oorhaastige teorieë wat hulle gedink het hulle in graniet gekap het; maar helaas in sand gekrap is soos ‘n kat in ‘n ‘sandboks. Om jou teorieë rondom arme ou Moses et al te bou, en die ‘boustene’ vir die piramide te probeer sif uit die klipbrekery van primitiewe Israelitiese slawe, is om veeverhale as die hoeksteen van jou strewe neer te lê - soek jy onder die ‘verkeerde lig’ vir die ‘energie’ wat God so mildelik gegee het; vloek jy lynreg teen die skeppingsdoel en ons inherente potensiaal.

Maar, hoe verhang mens die bordjies van ‘koninkryke’ dwarsoor die spektrum? Hoe herskryf ons die teorieë wat ortodokse weergawes op die kop dop – daardie ‘verbode argeologie’ wat so mildelik floreer in stiksienigheid? Daar is ongetwyfeld ‘n raaiselagtige toesmeer van enige data wat die gevestigde wetenskaplikes se geloofwaardigheid kan bedreig. In hul boek “Forbidden Archeology” kom Richard Thompson en Michael Cremo met skrikwekkende dokumentasie vorendag wat praat van ‘n massiewe toesmeer van wetenskaplike en argeologiese inligting. Hul bring onbetwisbare bewyse dat die bekrompe, arrogante, wetenskaplike elite so behep is met die beskerming van hul gevestigde prerogatiewe, dat hul duidelik apaties blind staan voor die waarheid. Hierdie versteekte feite doen ‘n ernstige beroep op die mensdom om ‘n heel nuwe sintese te bedink...

‘n Boom se dieper geskiedenis lê nie in die omskrywing onder ‘n tuinfoto of in die winsbejagte plakkaat van die kwekery handelaar nie – dit lê in die jaarringe, die kronkels en buigings wat storms van die weer nagelaat het, in die knoetswonde aan die bas. Netso, met die geskiedenis van beskawings en ons werklike herkoms. Alles vorm ‘n geheel – dit hang net af uit welke hoogte en met welke diepte en hoe wyd jy kyk. ‘n Padkaart gee vir jou ‘n baie beter geheelbeeld van die pad na die Kaap, as die vlietende witstreep op die pad! Moenie na antwoorde soek in die boeg van die ark nie. Klim hoog, gaan staan op Everest se piek en werk uit hoeveel dit moes reën om ‘n ‘sondige mens’ daar af te spoel. Daar is ‘n magdom onomkeerbare bewyse dat redelik goed ontwikkelde mense bestaan het in ‘n tydvak toe daar ‘veronderstel’ was om net aapmense te wees...

Maar konvensioneel moet ons glo dat die kameelperd, die renoster en die lompe olifant, teen die grein van God se ontwerp, soos wafferse bergbokke as argeologiese wegwysers en gidse, van die hoogste kruine van Ararat afgeklouter het om te bly voortplant. Konvensioneel moet ons verstaan hoe die Egiptiese dinastieë nie verdrink het nie, en ononderbroke opmekaar gevolg het tydens Noag se vloed, sodat die Jode se skeepsbouer darem met hulle kon handeldryf nadat hy weer voet aan wal gesit het. Die konvensionele aannames is gebou op ‘n tydtafel wat spruit uit ‘n ooreenkoms tussen ‘n Hebreeuse Vader en sy ongeletterde primitiewe slawe wat op die beurt, die produk is van ‘n konvensionele worsteling tussen ewolusie en ‘n meer onlangse gerinkink tussen ‘n slang en ‘n vrou iewers in ‘n oase in die Irakese woestyn. Dit laat die mensdom met niks minder as ‘n vals keuse. Hierdie konvensionele aannames wil dit vir ons voorhou dat die kameelboere wat roggeltaal praat en vandag in westerse Hummers rondjaag en Hubbly rook, die piramides gebou het.

Sulke flagrante riglyne skep vir die mens wat dieper kyk, empiries geregverdigde gronde om ‘n bespotting te maak van die sogenaamde elite, wat letterlik neerslaan en platval oor elementêre tegniese struikelblokke. Die werklike getuienis is bietjie meer kompleks as die simplistiese prentjie wat geskep word oor die ontstaan en kronologie van die mensdom. Na ‘n intense studie en ‘n letterlike inspeksie ter plaatse by al die fisiese plekke waarvan daar in die antieke Sanskrit geskrifte gepraat word het Credo en Thomas vorendag gekom met ‘n 925 bladsy wetenskaplike en argeologiese werkstuk in “Forbidden Archeology” Hulle het eers gaan soek na getuienis wat die argeologie en antropologie met mekaar kan verbind, en soos wat Cremo verklaar: “...ons kon geen verbintenis vind in die huidige teksboeke nie..” Credo verklaar later oor die navorsing wat hulle gedoen het, dat hulle ‘n “openbaring” afgekom het: “I thought there might be a few little things that have been swept under the rug...” het hy gesê, “...but what I found was truly amazing. There’s actually a massive amount of evidence that’s been surpressed.” Hulle boek beskik oor ‘n kwaliteit en kwantiteit van onweerlegbare getuienis waaraan beide die professionele elite van hierdie vakgebied sowel as die studente daarvan onder die algemene publiek baie ernstige aandag behoort te gee...

Die getuienis bring eintlik bewyse van ‘ampsoortreding’ in dié veld. Hulle het ‘n paleontologie spesialis genader en hom uitgevra oor merke aan antieke walvisbene by die Museum van Natuurlike Geskiedenis by San Diego, wat deur mense gemaak kon gewees het en of die verskynsel ooit deeglik ondersoek is. Die wetenskaplike het geantwoord: “I tend to stay away from anything that has to do with humans because it’s just too controversial” Hulle verwys na die gesoute argeoloog Verginia Steen-McIntyre, wat op grond van haar deeglikheid, op spesiale versoek aangewys is om vir die National Science Foundation navorsing in Mexiko te doen. Sy het, getrou aan haar bykans ongeëwenaarde ondervinding en alombekende deeglikheid, toetse gedoen op redelik gesofistikeerde klip gereedskap wat by Hueyatlaco gevind is (konvensionele angelologie het dit gehad dat die antieke toneel daar sowat 20,000 jaar oud was). Sy het diepgaande en allesomvattende toetse gedoen deur van verskeie erkende en betroubare datering metodes gebruik te maak, insluitende splitsing en uraantoetse. Toe sy onomwonde bevind dat die gereedskap in werklikheid nader aan 250,000 jaar oud is, het haar bevinding uiteraard die gevestigde algemene opvatting, die elite se bekroonde nosie, ernstig bedreig. Geen verwagte verdere ondersoek of herskryf van die teksboeke het plaasgevind nie. In stede daarvan is die waardige argeoloog in die openbaar bespot en is haar karakter beswadder deur die elite. Sy kon sedertdien nie weer werk in haar veld vind nie.

Die argeologiese navorsing wat in China gemaak word, het bevindings gemaak wat sekere aannames oor die ontwikkeling van die mens aldaar ook op die kop kan dop (lees gerus my: “Blanke Mummies in China Gevind” wat ek in 2009 geplaas het). Die oomblik wanneer daar meer en meer bewyse gebring word dat die Ariese mensdom die bakermat van die sofistikasie is, dan is dit ‘n bedreiging vir vir die gevestigde nosie dat ‘n onbenullige agterbakse groepie mense deur die alwetendheid gekies is as die inisieerders van alles. Davidson Black is deur die Rockefeller Stigting (Ons weet natuurlik wie hulle is) befonds om navorsing by Zhoukoudian in China te doen. Die korrespondensie tussen Black en die Rockefeller Stigting is uiters insiggewend en rugsteun wat ek hier aanvoer. Hulle skryf vir hom: “...thus we may gain information about our behaviour of the sort that can lead to wide and beneficial control.” “Beheer deur wie?” wil ek weet. In die lig van die tema van hierdie rubriek is die motief om dinge te manipuleer nie so moeilik om te begryp nie, want Credo skryf in ‘Forbidden Archeology’ “Daar is baie sosiale mag daaraan verbonde om te verduidelik wie en wat ons is”

Hulle het beweer dat hulle die sleutel tot die 'kennis koninkryk' het, en die meeste van die bevindings wat hulle met hulle nosies in die psige van die mensdom vasgele het, is die oorsaak van die omgewing krisisse, politieke krisisse en die krisisse in seker waardes wat gedy.

Maar die verbode argeologie is besig om die mat onder hulle uit te trek. Die mens moet net leer soek en lees van ander rakke af as die konvensionele rakke. Gaan kyk wie is die vyande van die algemene en gaan lees bietjie meer objektief oor wat hulle sê en waarvoor hulle staan, en baie deure sal op baie plekke oopgaan.

Daar steek meer agter die Groot Piramide en skuil meer antwoorde daarin, as wat die algemene geskiedenis voorhou.Gedagtes wat Praat:

Afrika Adieu Afrikaans My Afrikaans Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur? Blanke Mummies in China Gevind Bonatuurlike Vreemde Wesens Brein Seks Ope Brief aan die God van Die Bybel Bygelowe is Lekker - I Bygelowe is Lekker - II Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – II Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – III Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – IV Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – V Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII Die ander Churchill - Deel I Die ander Churchill - Deel II Die ander Churchill - Deel III Die ander Churchill - Deel IV Die ander Churchill - Deel V Die gaskamers was erg ne? Die Gees en Karakter van die Afrikaner Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II Die Groot Piramide in Egipte – Deel I Die Groot Piramide in Egipte – Deel II Die Groot Piramide in Egipte – Deel III Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV Die Groot Piramide in Egipte – Deel V Die Mandela Mite Die ‘Meerdere Minderheid’ Die Moslem Christen Dilemma “Die Onnosel Hitler” Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor. Die Sekulêre Bronne van Informasie Die Verborge Hand agter die Boereoorlog. Die Vroulike Instink Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis Geestelike Afwykings? God deur die Mikroskoop en die Teleskoop God Lewe in die Water - Deel I God Lewe in die Water - Deel II God Lewe in die Water - Deel III God se Swendelaars God van die By Goddelike Valshede op die Internet ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde Hoe Glo Ons Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween? Los die Blonde Dames! Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika? Morele Alzheimer ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart 'n Duiwel agter elke Bos Nasa se Verlore Dag Nobel Vredesprys Deel I Nobel Vredesprys Deel II Ons Afrikaans Ons Grensoorlog Verraad Ons is Gode Ons Kom van Anderkant die Paradys Oor Moffie Demone Satan is die Sondebok Titanic was ‘n Vulletjie Van Onsself Vervreem Veelwolwery Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II Vorster se ‘Komplekse’ Verraad Wanneer die Witman die Witman Verraai Wat Gee vir Vroue Krag


Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.