Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
Wendag - Die Groot Piramide in Egipte - Deel V

Deur: Waldor

Daar was sekere vrae in die kommentaar afdeling van my bydrae “Die Groot Piramide in Egipte IV” gevra. Dit help nie sulke vrae word in ‘n versteekte hoekie beantwoord nie, want daar is ‘n slotgedeelte wat volg, en ek as outeur van die onderwerp ter sprake het in die lig van die aard en gang van die onderwerp, het dit goedgedink om die vrae so te beantwoord.

Die vrae is relevant omdat die vrae sekere stellings wat ek gemaak het ‘intrek’ in ‘n rigting wat moontlike verwarring kan meebring.

Die vrae is presies soos wat dit gestel is en die woorde in skuinsdruk is skynbaar verwysings ‘aanhalings’ van woorde wat ek gebruik het.

Vraag:

Kragsentrale. 7 Keer verwys jy na ‘Kragsentrale’. Is dit Elektriese krag, Laser krag, Magnetiese krag, Klank krag want jy verwys na akoestiek?

My Antwoord:

My gebruik van die woord “Kragsentrale” in die opskrif van die rubriek, is soos ‘n lokwoord in ‘n advertensie. Wanneer dit die leser na die redevoering neem word die gedagte verder verwerk deur dit wat geskryf staan.

Krag is ‘n wye begrip – wanneer iemand moed ingepraat word kry hulle ‘krag’ watse krag is dit? Alles om ons is gelaai met energie. Daar is baie bekende maniere om energie te genereer en... te tap, maar die bekendste maniere word aan ons verkoop deur die ‘krag’ magnate. Daar ook onbekende maniere om dit gratis te bekom.

Die aarde wat aan ons gegee is, is ‘n bol energie. Die atmosfeer om ons is ‘n oneindige en ewige bron van energie wat uiteindelik ook krag is – hang af watter woord jy wil gebruik. Klank krag, laser krag, elektriese krag, mikrogolf krag – al hierdie kragte en energie is een geheel wat met mekaar verweef is.

Maar kom ons kyk waar gaan ek heen met my laaste bydrae – deel V. Dit help ook nie mens put jou verwerking uit aan premature redevoering in ‘n versteekte kommentaar hoekie nie...

Vraag:

Baie gevorderde beskawings. Volgens Genesis was die ander wesens wel ‘seuns van Elohim’ wat hoë intellek het en wat met genetiese ingenieurswese al die antediluviaanse kreature kon skep. Verwys jy na hulle?

My Antwoord:

Op hierdie stadium van die lewe kan ons nie presies bepaal wie en wat en van waar presies die gevorderde beskawings van die antieke tye afkomstig was nie. Die eksakte argeologie met sy tasbare artefakte wat by die dag vermeerder begin al meer ‘n moontlike patroon aandui. Dit is te sê as die ondersoeker hom of haar nie laat bind deur teorieë wat oorhaastig formuleer is op grond van geskrifte waarvan die oorsprong verdag is omdat dit ontleen is van veel ouer geskrifte.

In eenvoudige taal praat jy van die slim seuns van God wat mense verwerk het deur middel van genetiese manipulasie. Dit bepaal jy volgens die Bybel.

Genesis is onder andere na bewering deur Moses geskryf. Maar daar bestaan geen oorspronklike geskrifte van Moses se Genesis nie. Daar is hoegenaamd geen oorspronklike dokumente wat die Ou Testament weergawes outentiek kan maak nie. wel ‘Seuns van wat hoe intellek het en wat met genetiese ingenieurswese al die antediluviaanse kreature kon skep! Verwys jy na hulle?

Daarom kan die Bybel perse hoegenaamd nie as ‘n ‘bewysstuk’ dien in enige argument rondom die ontstaan van dinge en die geskiedenis van antieke tye nie. Meeste van die gebeure en karakters wat in die ou testament figureer is opgeteken in antieke geskiedenis lank voor die Ou Testament ooit opgeteken is. So byvoorbeeld is selfs Moses ‘n kopie van ‘n karakter wat amper ‘n 1000 jaar voor hom bestaan het – biesie mandjie en al. Benewens dit, moet mens dit in reële perspektief sien tot die feit dat die Jode die ‘geleende’ weergawe geskryf het volgend hulle preferensies en vooroordele. Al die vyande van die Jode is aangeteken as boosaards en buite die raadsplan wat hulle ingeskryf het uit die onsamehangende fragmente. Die hoog ontwikkelde Babilon met opgetekende reëls en regulasies wat ons vandag nog navolg is aldus gebrandmerk as die “Hoer van Openbaring”

So, ek dink nie ek praat van die “antediluviaanse” mense wat die “seuns” van die “Elohim” van die Bybel, met kruiselings voortgebring het nie. As ek dit doen dan maak ek my skuldig aan die grootste taboe in redevoering – ‘hoorsê’ Daar is oral in die antieke geskrifte duidelike en minder duidelike verwysings na wat as skeppings wat na ons as genetiese manipulasies verwys.

Vraag:

Atmosfeer energie en kragte. Iewers staan dit geskryf oor die geeste in die lug. Is dit dieselfde bonatuurlike mag en krag?

My Antwoord:

Ek dink daar is net een krag of mag – energie – wat van die begin af om ons bestaan. Die graad waarmee ons dit kan gebruik, hang af van hoe akkuraat of intens ons daartoe kan inskakel – dit tap en toepas waar en hoe ons dit benodig. Die boosheid of goedheid (heiligheid) daarvan hang van die gebruiker af. Bose mense ontketen daardeur bose magte en goeie mense goeie magte of kragte.

Enige mag of krag wat motories genereer word is seker gewone mag of krag, en netso is die kragte buite ons waarop ons kan intap, bonatuurlike mag of krag. Ongelukkig word die woord ‘bonatuurlik’ merendeels met boosheid gekoppel en outomaties word enige studie of ondersoek daarna vermy. Dit op sigself sit baie mense op die verkeerde spoor of perk mense in om die breër te kyk nie.

Vraag:

Doen en late in die hiernamaals” Openbaring vertel ons dat hierdie ouens in die kern van die aarde opgesluit is. Wat dink jy doen hulle daar?

My Antwoord:

Gegewe die feit dat die werklike oorsprong van die Bybel, verdag is, en die oorspronklike geskrifte vermis word, en derhalwe die boek Openbaring wat na bewering deur Joahnnes op die eiland Patmos geskryf is deel uitmaak van die hele paradoks; beskou ek dit nie as ‘n riglyn vir hierdie ondersoek nie.

Maar kom ons aanvaar vir argument onthalwe dit is die onberispelike woord van God...

Ek is nie seker wie jy bedoel in die kern van die aarde opgesluit is nie – die seuns van “Elohim” (God), of die Antediluviaanse kreature wat geskep is deur God se seuns waarvan jy skryf.

As dit enige van bovermelde is. As dit hulle is wat die piramides gebou het, dan moet hulle onmiddellik vrygelaat word sodat hulle iets hierbuite kan beteken, want die Egiptenare is vir ons absoluut niks werd nie netso hulle bure die Jode. Dit is laasgenoemde twee wat eerder in die kern van die aarde opgesluit moet word.

Al die antieke geskrifte en die verslae van al die mense wat geleef het toe hierdie wonders van die aarde gebou is het een ding in gemeen: Hulle teken aan dat dit verrig is deur ‘gode’ met blonde hare en blou oë. As dit so is dan het “die seuns van Elohim” ‘n blerrie goeie ding gedoen en het hulle goeie smaak. Ook loop daar baie nakomelinge van hierdie ‘skeppers’ op die aarde rond. Dan moet ons dadelik aansluiting soek sodat ons weer die vlak kan bereik wat dormant in ons is omdat ons mislei word.

Ek voer nie graag rede oor onderwerpe wat uit die Bybel afkomstig is nie, want dit help nie mens redeneer uit ‘n betwiste en hoogs verdagte dokument nie.Gedagtes wat Praat:

Afrika Adieu Afrikaans My Afrikaans Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur? Blanke Mummies in China Gevind Bonatuurlike Vreemde Wesens Brein Seks Ope Brief aan die God van Die Bybel Bygelowe is Lekker - I Bygelowe is Lekker - II Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – II Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – III Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – IV Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – V Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII Die ander Churchill - Deel I Die ander Churchill - Deel II Die ander Churchill - Deel III Die ander Churchill - Deel IV Die ander Churchill - Deel V Die gaskamers was erg ne? Die Gees en Karakter van die Afrikaner Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II Die Groot Piramide in Egipte – Deel I Die Groot Piramide in Egipte – Deel II Die Groot Piramide in Egipte – Deel III Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV Die Groot Piramide in Egipte – Deel V Die Mandela Mite Die ‘Meerdere Minderheid’ Die Moslem Christen Dilemma “Die Onnosel Hitler” Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor. Die Sekulêre Bronne van Informasie Die Verborge Hand agter die Boereoorlog. Die Vroulike Instink Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis Geestelike Afwykings? God deur die Mikroskoop en die Teleskoop God Lewe in die Water - Deel I God Lewe in die Water - Deel II God Lewe in die Water - Deel III God se Swendelaars God van die By Goddelike Valshede op die Internet ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde Hoe Glo Ons Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween? Los die Blonde Dames! Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika? Morele Alzheimer ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart 'n Duiwel agter elke Bos Nasa se Verlore Dag Nobel Vredesprys Deel I Nobel Vredesprys Deel II Ons Afrikaans Ons Grensoorlog Verraad Ons is Gode Ons Kom van Anderkant die Paradys Oor Moffie Demone Satan is die Sondebok Titanic was ‘n Vulletjie Van Onsself Vervreem Veelwolwery Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II Vorster se ‘Komplekse’ Verraad Wanneer die Witman die Witman Verraai Wat Gee vir Vroue Krag


Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.