Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
Die ‘Meerdere Minderheid’

Deur: Waldor

Oor die regstaat, en veral oor minderheidsregte, het Herman Toerien ‘n baie interessante en uiters aktuele Artikel geskryf. Interessant, omdat hy die aspekte rondom die pligte wat ‘n grondwet behoort te dien omvattend bespreek en beskryf het, en aktueel, omdat dit wat hy beskryf het minderheidsregte aanspreek. Maar dit wat Herman aangesny het, oftewel die ‘begrip’ wat hy baie duidelik en insiggewend bespreek het, is in werklikheid ‘n omgekeerde probleem – daar is ook ‘n ‘omgekeerde minderheid’.

Demokrasie wat in ‘n beskaafde samelewing funksioneer komplimenteer realiteite en is dan perse meer gesond as wat dit vernietigend is. Maar waar demokrasie in ‘n onbeskaafde of onderontwikkelde mensdom geld, word, om dit nou maar reguit te sê, ‘die oerwoud in die laboratorium’ geplaas - word die barbaar in die parlement geplaas, soos wat die geval met Suid Afrika is. Word die stamhoof die regter of Wetgewer - omdat daar in Suid Afrika ‘n unieke minderheid is. Die minderheid in Suid Afrika is die intellektuele meerdere en skeppende entiteit, terwyl dit in die res van die wêreld andersom is. So, wanneer daar gepraat word van minderheidsregte in Europa, Australië, Amerika en die Nordiese lande oftewel die geordende Skandinawiese lande, dan is dit die skeppender en oorheersend intellektuele, wat die meerderheid is, en dít maak ‘n wesenlike verskil wanneer dit kom by die toepassing en regte van ‘n minderheid.

Die minderhede in die res van die wêreld kan hulle beroep op ‘n meerderheid wat juis minderheidsregte daargestel het en wat daardeur vanuit ‘n beskaafde beskouing omsien na die regte van die minderheid waarvoor hulle mens kan maar sê verantwoordelikheid neem. Maar die minderheid in Suid Afrika sit met die probleem dat hulle regte in die hande van ‘n meerderheid is wat uit inherente natuur nie ‘n aanvoeling het vir die geestelik verfynde begrip van ‘n ‘verantwoordelikheid’ teenoor mindere groepe nie. ‘n Meerderheid wat inherent nie oor die gees beskik wat as te ware demokraties kan funksioneer nie. ‘n Mensdom wat onlosmaaklik deel is van die laer ‘trop orde’ Vergun my die volgende praktiese vergelyking:

Waar ‘n hond besig is om ‘n ander een te verskeur, sal dit so gebeur dat wanneer ander vreemde honde daarop afkom, hulle dadelik ook die onderste hond sal teiken en help verskeur. Hulle kan dit nie help nie, ‘n plat oorlewing instink skop in en die ‘trop oordeel’ wat nie op regverdigheid ingestel is nie vind plaas. Met Suid Afrika se meerderheid is dit dieselfde. Hulle doen dieselfde in die lokasies. Dit is al by herhaling beleef en daar kan legio getuienis en bewyse hiervoor na vore gebring word. Die gesoute oog wat nie deur liberale euforie vervaag en versluier word nie, sien dieselfde verskynsel in ‘n verskanste vorm in die huidige regstaat wat na Suid Afrika se minderheid moet omsien.

Wat die saak vir die Suid Afrikaanse minderheid nog verder vererger, is dat hulle boonop, anders as die minderhede elders in die wêreld, nie aanspraak maak op hul regte nie, maar soos skape ter slagting hul eie regte weggee omdat hulle skuldig voel dat hulle eens 'n ‘meerdere’ minderheid was.

Ons kan doen wat ons wil. Hier is twee uiteenlopende, onversoenbare geeste wat saamgegooi word met ‘n westerse begrip as middel tot versoening en of, verstandhouding. In die res van die wêreld pas die ontwikkelde meerderheid die regte van die onderontwikkelde minderheid toe en in Suid Afrika misken die onderontwikkelde meerderheid die regte van die ontwikkelde minderheid. Dit is die verskil wat nie kan deurdring tot die mense nie.

Ons is veronderstel om met alles tot ons beskikking eerste na onsself te kyk. Nie op grond van ‘n meerderheid nie maar op grond daarvan dat ons ‘n ‘meerdere’ is...

Soos Hitler tereg in Mein Kampf skryf:

“Sodoende sal daar vir die eerste keer ‘n hoër innerlike doel tot die Staat akkrediteer word. In die gesig van die belaglike frase dat die Staat niks meer moet doen as op te tree as beskermheer van openbare orde en kalmte - sodat elkeen, elkeen vreedsaam kan mislei - word die Staat inderdaad ‘n baie hoë missie gegee om te preserveer en aan te moedig daardie hoogste tipe mensdom wat ‘n weldadige Skepper aan hierdie aarde toegestaan het. Uit die dooie meganisme wat beweer dat dit ‘n doel op sy eie is, sal ‘n lewende organisme verrys wat net een doel eksklusief sal dien: en dít inderdaad, sal ‘n doel wees wat behoort aan ‘n hoër orde van idees.”Gedagtes wat Praat:

Afrika Adieu Afrikaans My Afrikaans Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur? Blanke Mummies in China Gevind Bonatuurlike Vreemde Wesens Brein Seks Ope Brief aan die God van Die Bybel Bygelowe is Lekker - I Bygelowe is Lekker - II Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – II Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – III Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – IV Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – V Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII Die ander Churchill - Deel I Die ander Churchill - Deel II Die ander Churchill - Deel III Die ander Churchill - Deel IV Die ander Churchill - Deel V Die gaskamers was erg ne? Die Gees en Karakter van die Afrikaner Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II Die Groot Piramide in Egipte – Deel I Die Groot Piramide in Egipte – Deel II Die Groot Piramide in Egipte – Deel III Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV Die Groot Piramide in Egipte – Deel V Die Mandela Mite Die ‘Meerdere Minderheid’ Die Moslem Christen Dilemma “Die Onnosel Hitler” Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor. Die Sekulêre Bronne van Informasie Die Verborge Hand agter die Boereoorlog. Die Vroulike Instink Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis Geestelike Afwykings? God deur die Mikroskoop en die Teleskoop God Lewe in die Water - Deel I God Lewe in die Water - Deel II God Lewe in die Water - Deel III God se Swendelaars God van die By Goddelike Valshede op die Internet ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde Hoe Glo Ons Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween? Los die Blonde Dames! Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika? Morele Alzheimer ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart 'n Duiwel agter elke Bos Nasa se Verlore Dag Nobel Vredesprys Deel I Nobel Vredesprys Deel II Ons Afrikaans Ons Grensoorlog Verraad Ons is Gode Ons Kom van Anderkant die Paradys Oor Moffie Demone Satan is die Sondebok Titanic was ‘n Vulletjie Van Onsself Vervreem Veelwolwery Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II Vorster se ‘Komplekse’ Verraad Wanneer die Witman die Witman Verraai Wat Gee vir Vroue Krag


Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.