Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
Amerika en die Moderne Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers - Deel I.

Deur: Waldor

Die basis vir die Nazi tegnologiese kundigheid en wetenskaplike prestasies was gesetel in hul filosofie van Nasionaal Sosialisme. Op 24 Oktober 1941, in die vroeë oggendure voer Hitler in Bergtesgarten gesprek met Luitenant Generaal van Rintelen. Die onderwerp ter sprake was ‘die botsing tussen religie en die wetenskap’. “Religie is in ‘n ewigdurende stryd met vrye wetenskaplike navorsing gewikkel” het Hitler verduidelik. Hy verduidelik verder dat die religie die voordeel trek uit die veronderstelling dat die wetenskap verteenwoordigend is van die ‘soeke’ na die waarheid, eerder as wat dit merendeels die waarheid verteenwoordig. Hy tref dan verder die volgende veelseggende vergelyking: “Indien mens sou beskou dat God die weerlig voorsien, is dit in ‘n mate waar. Maar, wat nie soos die kerk beweer, verseker is nie, is die veronderstelling dat God die rigting van die weerligstraal bepaal...” Hierdie beskouing het die basis gevorm van Duitsland se strewe om alles op aarde en uit die heelal te haal en te put wat so mildelik voorsien is. Uit die Nasionaal Sosialistiese filosofie het die strewe gekom om ‘die weerligstraal op te vang’ en die krag daarin tot die voordeel en verheffing van die mens te gebruik. Op 6 September 1938 op 'Nasionale Kunsdag' verklaar Hitler in sy toespraak oor die kuns: “ Our worship is exclusively the cultivation of the natural, and for that reason, because natural, therefore God-willed. Our humility is the unconditional submission before the divine laws of existence so far as they are known to us men: it is to these we pay our respect. Our commandment is the courageous fulfillment of the duties arising from those laws...”

Maar, die Tweede Wêreldoorlog en ‘n Engelse dronklap het Amerikaanse tegnologie gemáák. Amerika is soos iemand wat ‘n bedrieglike matrieksertifikaat inhandig. Iemand wat bykans al die vraestelle voor die eksamens in die hand gehad het. As daar ooit so iets soos wetenskaplike en tegnologiese plagiaat kon wees, dan is Amerika, van alle lande, op die hoogste skaal daaraan skuldig. En, soos ‘n gewoontemisdadiger sonder enige sweem van berou, bluf hierdie ‘grootpraterige diewe’ die onkundige ‘naapers’ en ‘navolgers’ in die res van die wêreld, om na hulle op te sien as die wêreldleiers en rigting gewers in hierdie moderne era...

Amerika is amper aan die einde, en sommer so van die oop kant af, in die oorlog ingebring en het uit die aard van die saak uiteindelik ‘aansienlik’ gebaat uit die voordeel van die feit dat hulle nie soos veral Europa, ernstige skade in die oorlog opgedoen het nie. Hulle was vars, relatief ongeskonde, en het letterlik geswelg in die suigstroom van ‘n vuisvoos teenstander en die woesteny wat daar in Europa en veral Duitsland geheers het ... hulle het gaan aas, en het meer hul koffers gevul, as wat hulle werklik geveg het. Amerika se toetrede was aan die einde van die dag merendeels ‘n opportunistiese strooptog. En stróóp, het hulle gestroop - soos ‘n skatryk man wat sy huis meubileer met gesogte en eksklusiewe meubels wat aangekoop is by die bankrotskap veiling van ‘n man wat deur die noodlot en terugslae getref is...

In die doodsnikke van die oorlog het die Nazi’s van hul mees geheime mikrofilms onder andere in verseëlde houers in die ondergrondse kamers onder die ‘Reich Kanselary’ versteek en die kamers met water oorstroom. In die sewentiger jare, amper dertig jaar na die oorstroming, het die Russe probeer om hierdie mikrofilms te herwin. Hulle het sterk, gesonde en ervare duikers van die ‘MfS’ afgestuur om hierdie mikrofilms onder die Kanselary te herwin. Wat die duikers daardie dag in die donker ‘waterkamers’ ondervind het, is vandag nog ‘n raaisel en is ook deur die Russe verswyg. Sommige van die duikers het uit die water opgekom en skrikwekkende simptome openbaar. Hul gesigte was verwronge met skewebek grynse en kon gladnie ontspan of na normaal terugkeer nie. Hulle het gely aan onherstelbare geheueverlies en was fisies met ten minste 15 jaar verouder. Dr. Axell Stoll, ‘n Duitse geofisikus, verduidelik in sy boek ‘Hochtentechnologie Im Dritten Reich Reichdeutsche Entwicklungen und die vermutlich wahre Herkunft der “UFO’S” ‘, dat die Nazi wetenskaplikes ‘n “Kaefig” (spasie wat beskerm word) onder die water geskep het. ‘n Spasie waar die sentrale punt van die area ‘n nul punt energie vlak gehad het. Op hierdie punt word daar in werklikheid energie uit die menslike liggaam getrek. Hierdie uittrek of ‘uitsuig’ van energie uit die menslike liggaam het die bovermelde effek op die Russiese duikers gehad wat wou gaan ‘aas’ op die Nazi tegnologie. Dink net hoeveel skeefbekke met plat neuse daar in Suid Afrika sal rondloop as ons die geheim van hierdie ‘elektromagnetiese vampier’ in ons huise, winkels, banke en motors sou kon bewerkstellig! Ek sal my voortande gee om die skakelaar te kon druk wat dit in ons huidige parlement kon aktiveer - in ‘n oogwink het ons, ons eie parlementêre “Nubiese House of Horrors”

Indien mens so bietjie gaan krap en diep in data wat nie normaalweg beskikbaar is vir die ‘leke leser’ of goedgelowige liberalis nie, kom mens af op ‘n magdom inligting - daardie tipe inligting wat bepalend is aan die stelling: “My volk gaan ten gronde weens ‘n gebrek aan kennis” Dan begin mens beter verstaan waarom die geallieerde magte aan die einde van die oorlog koorsagtig alles in die stryd gewerp het om die oorlog ongewoon gou te beëindig - intelligensie verslae oor sinsbegogelende navorsing, ontwikkelings en uitvindings wat die Nazi wetenskaplikes en navorsers behaal het, het die geallieerde magte senuweeagtig en vreesagtig gemaak.

Daar was betroubare verslae oor super metale, elektriese gewere, straalgewere wat vliegtuig masjiene kon laat gaan staan met die druk van ‘n knoppie, molekulêre bomme, navorsing en eksperimente met rooi kwik ens. Daar was ook sprake van eksotiese tegnologie waar byvoorbeeld eksperimente met tyd uitgevoer is, zero punt energie nagevors is, ruimtevaart ondersoek en oorweeg is. Volhoudende fusie reaksies is uitgevoer en selfs sintetiese bloed en olie is onder andere vervaardig. ‘n Hele nuwe wetenskaplike paradigma is deur hierdie wetenskaplikes geskep en dit het hulle ook die merkwaardige baanbrekers op die gebied van gravitasie, materie en energie gamaak...

Teen die einde van 1944 het die gekombineerde stafhoof van die geallieerde magte in die geokkupeerde gedeeltes van Duitsland ‘n kolossale soeke na geheime tegnologiese data van stapel gestuur. ‘n Groep, genaamd die “Joint Intelligence Objectives Committee” moes kort op die hakke van die invallende magte volg, en al die militêre, wetenskaplike en industriële geheime van die Duitsers opspoor en dit bymekaarmaak, of vernietig indien dit nie herwin kon word nie. Dit was alombekend dat die Nazi’s inderdaad sedert Hitler se oorname van Duitsland, ongelooflike wetenskaplike en tegnologiese vordering en ontdekkings gemaak het, en dat hulle die res van die wêreld op hierdie gebied jare vooruit was.

By Werslav naby Frankfurt het die aangestelde groep op ‘n hoogs ontwikkelde fabriek afgekom waar optiese instrumente vervaardig is. Met verdere ondersoek het hulle op ‘n versteekte kluis afgekom waarin hulle ‘n hoogs geheime dokument gevind het wat hulle totaal en al verstom het. Die dokument het data bevat oor ongelooflik gevorderde optiese instrumente, mikroskopie, teleskope en verstommende apparate waarmee daar op verskillende maniere met wapentuig gekorrel kon word. Hulle het ook afgekom op aanduidings dat hoogs geheime data en dokumentasie in die berge versteek is, en dadelik met alles tot hulle beskikking, ‘n helse soektog van stapel gestuur. By Heringen het hulle onder andere op ‘n versteekte tonnel in die berg afgekom en daarin ‘n 488 meter diep mynskag gevind waarin die Nazi Patente Kantoor rekords van hul mees geheime patente en uitvindsels versteek het. Die Duitsers het egter silinders vol vloeibare suurstof boop die patente geplaas en daar het ‘n gevaar bestaan dat die meeste daarvan vernietig sou word indien daar gepoog word om dit na bowe te bring. Hulle het toe ‘n span en fotografiese apparaat in die skag laat afsak en het soveel as moontlik van die patente op mikrofilm vasgevang.

Die Amerikaanse ‘Joint Intelligence Objectives Committee’ het na die oorlog, uiteindelik die grootste hoeveelheid dokumentasie van hierdie aard in mense heugenis bymekaargemaak en dit alles na Amerika geneem waar die meeste daarvan by drie afsonderlike plekke gestoor word: Wright Field Ohio (die plek waar geheime navorsing oor Vlieende Pierings gedoen word), The Library of Congress, en die Amerikaanse Department of Commerse. By Wright Field Ohio word daar gewerk aan ‘n “moeder vrag” dokumentasie van 1500 ton. In Washington, word daar by die ‘Kantoor vir Tegniese Dienste, gerapporteer dat daar duisende tonne materiaal betrokke is. Die enormiteit van die ‘soeke’ na die ‘voorgestelde’ Duitse tegnologie en uitvindsels word verder bevestig in die dat die Joint Intelligence Objectives Committee deur ander groter groepe opgevolg is wat spesifiek daarop ingestel was om industriële en wetenskaplike geheime na te jaag en uit te grawe. Die Technical Industrial Intelligence Committee was een van die groepe en het uit drie honderd en tagtig spesiaal aangestelde siviele lede bestaan wat sewentien van die grootste Amerikaanse industrieë verteenwoordig het. Hulle is later vergesel van spanne van die Kantoor van die Publikasieraad self, en nog meer groepe uit die private sektor. Laasgenoemde groep het bekend gestaan as FIAT - Field Intelligence Agencies Technical en het bestaan uit 500 groepe met een tot tien lede per eenheid wat almal op uitnodiging en onder die beskerming van die Kantoor van die Publikasieraad opereer het. Op hierdie huidige stadium is hulle nog steeds besig om die data te verwerk - die ‘Office of Technical Services’ het ‘n Europese personeel van vier tot vyfhonderd mense waarvan 100 voltyds ontsyfering en abstraksies moet voltooi terwyl meer as een honderd duisend voet mikrofilms maandeliks deur die OTS aan hulle deurgestuur word. Daar word bepaal dat oor ‘n miljoen aparte items hanteer moet word, en dat die meeste waarskynlik van die industriële en militêre geheime van Nazi Duitsland is. Een senior amptenaar van Washington verwys daarna as: “The greatest single source of this type of material in the world, the first orderly exploitation of an entire country’s brain power...”

So, wat het hierdie aasvreter plunderaars toe alles gekry? Waaraan het Amerika en die res van die wêreld vandag hul tegnologiese vooruitgang te danke, en watse ongekende uitvindsels van dáárdie tyd gaan nou nog deur as vandag se prestasies, ontdekkings en ontwikkelings? Watse bydrae het die bose en mal Nazi’s se denke en visie tot die mensdom gemaak?

Net vinnig ter afsluiting en ter aanvulling tot die ‘inspirasie’ agter hierdie prestasies. Toe Hitler vir Professor Ferdinant Porsche na sy kantoor ontbied en hom die opdrag gee om ‘n bekostigbare en betroubare voertuig vir die volk te ontwikkel, het hy daarmee die alleen vader van die Volkswagen Kewer geword. Want, hy het nie alleen ‘n skets wat hy self vooraf gemaak het, en waarvan daar vandag ‘n afskrif is, van die voorgestelde kewer aan Professor Porsche oorhandig nie, hy het pertinent vir Professor Porsche daarop gewys dat hy na die natuur moet kyk, want daarin is die hand van die grootste ontwerper. Hy het hom daarop gewys dat ‘n kewer in ‘n stormwind kan vlieg sonder om van koers af, of weggewaai te word, omdat sy aërodinamika in die natuur vasgestel is - en hoe lyk al die aërodinamiese voertuie vandag! Daar was onlangs in die "Popular Science" tydskrif van Amerika 'n interessante artikel oor 'n heel nuwe benadering waardeur die natuur basies kopieer word met ontwerpe van nuwe tegnologie! Ek is in ‘n gevorderde stadium van die vertaling van ‘Mein Kampf’ na Afrikaans, en hier is ‘n uittreksel van wat Hitler vir die onderwys van Duitsland voor 1933 visualiseer, bedink en neergepen het: “Dit spreek vanself dat onder die somtotaal van individue wat die nasie uitmaak, daar altyd begaafde mense op elke gebied van die lewe gevind word. Dit is ook heel natuurlik dat die waarde van kennis soveel meer sal wees namate die dooie massa kennis lewendig gemaak word deur die inherente talent van die individu wat dit besit. Kreatiewe werk in hierdie veld kan gedoen word slegs wanneer daar ‘n huwelik plaasvind tussen kennis en talent” Sien, dit het soos van die piek van ‘n piramide direk van bo af deurgewerk na die volk! Hoeveel mense weet dat Hitler ook die alleen vader van snelweë is. Hy het gelas dat daar twee paaie tussen al die groot stede in Duitsland gebou moes word, waar die een baan in die een rigting en die ander baan in die ander rigting moet loop sodat dat daar die hele tyd eenrigting verkeer is - hy het daarop gewys dat die verkeer dan baie beter sou vloei...vandaar die Duitse Autobahn. ‘n Mensdom met potensiaal kan slegs sy hoogste vlak bereik wanneer dit ‘ge Vader’ word deur ‘n persoon met visioenêre ideale. Daarvoor het Nazi Duitsland onbetwisbare bewyse... Wanneer U weer tussen Die Transvaal en Durban of die na die mooie Kaap oor die snelweg gly, weet dat U op 'n bydrae van die Nazi leier van Duitsland beweeg!

In die volgende aflewering sal ek die leser inderdaad verstom met wat die Duitsers onder Hitler vermag het. Die Amerikaanse ‘Stealth Bomber’ byvoorbeld, is bykans ‘n replika van ‘n klaar vervaardigde tuig met volledige planne wat die Amerikaners in ‘n uitgeholde berg in Duitsland gevind het, en die Nazi’s se vlieënde piering projek, ontwikkelings en navorsing met anti gravitasie is tussen baie ander betowerende ontdekkings, duiselingwekkend...baie van die sogenaamde vlieende piering besigtigings kan verduidelik word - maar dit, is 'n ander storie!Gedagtes wat Praat:

Afrika Adieu Afrikaans My Afrikaans Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur? Blanke Mummies in China Gevind Bonatuurlike Vreemde Wesens Brein Seks Ope Brief aan die God van Die Bybel Bygelowe is Lekker - I Bygelowe is Lekker - II Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor - I Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor - II Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor - III Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor - IV Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor - V Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor - VI Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor - VII Die ander Churchill - Deel I Die ander Churchill - Deel II Die ander Churchill - Deel III Die ander Churchill - Deel IV Die ander Churchill - Deel V Die gaskamers was erg ne? Die Gees en Karakter van die Afrikaner Die Geldmag - Geheime Organisasies in Perspektief - I Die Geldmag - Geheime Organisasies in Perspektief - II Die Groot Piramide in Egipte - Deel I Die Groot Piramide in Egipte - Deel II Die Groot Piramide in Egipte - Deel III Die Groot Piramide in Egipte - Deel IV Die Groot Piramide in Egipte - Deel V Die Mandela Mite Die ‘Meerdere Minderheid’ Die Moslem Christen Dilemma “Die Onnosel Hitler” Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor. Die Sekulêre Bronne van Informasie Die Verborge Hand agter die Boereoorlog. Die Vroulike Instink Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers - Deel I Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers - Deel II Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II Evolusie - Die Skepping en die Oer Geskiedenis Geestelike Afwykings? God deur die Mikroskoop en die Teleskoop God Lewe in die Water - Deel I God Lewe in die Water - Deel II God Lewe in die Water - Deel III God se Swendelaars God van die By Goddelike Valshede op die Internet ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde Hoe Glo Ons Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween? Los die Blonde Dames! Misdaad in Amerika - ‘n les vir Suid Afrika? Morele Alzheimer ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart 'n Duiwel agter elke Bos Nasa se Verlore Dag Nobel Vredesprys Deel I Nobel Vredesprys Deel II Ons Afrikaans Ons Grensoorlog Verraad Ons is Gode Ons Kom van Anderkant die Paradys Oor Moffie Demone Satan is die Sondebok Titanic was ‘n Vulletjie Van Onsself Vervreem Veelwolwery Vigs en die Dokters van die Dood - Deel I Vigs en die Dokters van die Dood - Deel II Vorster se ‘Komplekse’ Verraad Wanneer die Witman die Witman Verraai Wat Gee vir Vroue Krag


Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.