Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
Die Wêreld ploeg met ou Nazi Kalwers – Deel II.

Deur: Waldor

Wat ek met hierdie reeks ten doel het, is om te wys op die uitsonderlike, en inderdaad ongeëwenaarde ontwikkelings en uitvindsels wat in Nazi Duitsland, voorgekom het. Hierdie ontwikkelings en ontdekkings kan nie los staan van die uitsonderlike inspirasie wat daartoe gelei het nie, want dit was in die strewe tot verwesenliking van Hitler se ‘ideale’, wat die Duitsers se skeppings gees ‘onbeperkte’ en ‘vrye teuels’ gekry het. Hierdie ‘vrye gees’, hierdie, ‘ontketening’ van die dormante potensiaal in ‘n mensdom word weerspieël in dit wat hulle dan inderdaad vermag het. Dié sogenaamde ‘bose mense’ het dus met skeppinge vorendag gekom wat die ‘goeies in hul heiligheid’ nooit daardie tyd kon vermag het, en selfs tot vandag toe kon, of kan vermag nie! Op die koop toe, het hierdie heiliges, wat die felste kritiek gelewer het, die skeppers vernietig, die verowerde se wetenskaplike koffers besteel, tegnologiese plagiaat gepleeg, en in doelbewuste stilswye die krediet ontvang vir die verdere ontwikkelings wat daaruit gespruit het, nog steeds spruit, en inderdaad toekomstig nog gaan voortspruit. Is dit dan nie veelseggend ironies en tragies dat juis die heiliges, onheilige dinge gedoen het met die tegnologie wat hulle so skandelik gesteel het nie?

In die eerste gedeelte het ek daarop gewys dat die gees wat Hitler onder sy mense geskep het die ideale milieu daargestel het vir die ongelooflike tegnologiese en wetenskaplike ontwikkelings wat die Nazi’s mee vorendag gekom het. Ek het daarop gewys dat die filosofie van “Nasionaal Sosialisme” die “basis” daarvan uitgemaak het, en dié stelling onderskraag met enkele voorbeelde van Hitler se uitlatings en ook van die voorbeeld wat hy self gestel het. ‘n leser het kommentaar gelewer en uitgebrei oor hoe “nasionalisme” nie geslaagd was nie en ook daarop gewys dat die Nazi’s nie uitsonderlik presteer het in vergeleke met ander lande nie. Skynbaar is die feit misgekyk dat ek na “Nasionaal Sosialisme” verwys het, en nie na “Nasionalisme” nie, maar meer verstommend die stelling dat die Nazi’s nie uitsonderlik beter as enige ander land of volk presteer het nie!

Maar kom ons kyk dan...

Daar is ‘n wesenlike verskil tussen Nasionalisme en die Nasionaal Sosialisme van Hitler wat aanleiding gegee het tot die prestasies. Waar Nasionalisme ‘n politieke dogma is wat konsentreer op die liefde vir jou eie nasie, is Nasionaal Sosialisme gerig op die vooruitgang van die mense wat dit onderskryf. Kritzinger en Labuschagne maak dit in die ‘Afrikaanse Verklarende Woordeboek’ baie duidelik as ‘n: “stelsel wat alle (openbare) ondernemings, ekonomies of andersins, sosialiseer in diens van die nasiegeheel of op die sorg vir vooruitgang en welvaart van die nasie rig...” Elders, en selfs in hierdie 21 ste eeu, skud mense blikkies buite winkelsentrums vir befondsing om byvoorbeeld kankernavorsing aan te help of bevorder. In Nazi Duitsland was dit nie nodig nie, want dáár, het een man nasionalisme gesosialiseer tot Nasionaal Sosialisme! Dit is dan ook ‘n gegewe dat Nazi Duitsland basies die enigste volk is wat tot dusver die begrip of filosofie van Nasionaal Sosialisme in ‘n politieke beskouing of riglyn saamgestel en toegepas het...

In 1925, en op 36 jarige ouderdom, dikteer Hitler aan Rudolph Hess in die Landsberg tronk sy boek Mein Kampf. In hoofstuk vier van die tweede volume lê die jong man sy riglyne neer waardeur die Duitse volk verhef kan word: “Die eerste en hoogste diens van ‘n georganiseerde volk gemeenskap is om die uitvinder in ‘n posisie te plaas waar hy tot die grootste voordeel vir almal kan wees. Dit is inderdaad die presiese doel van die organisasie om hierdie beginsel in praktyk toe te pas” Hy verduidelik verder dat die individu se talente vrye teuels moet he: “Gevolglik is ‘n menslike gemeenskap goed georganiseer, slegs wanneer dit in die hoogste moontlike graad die kreatiewe magte van die individu bevorder en hulle werk tot die voordeel van die gemeenskap gebruik”

Hoewel ingeperk deur die oorlog, het die Nazi’s dus met inspirasie doelgerig gewerk aan die droom om “kreatiewe magte” te “bevorder” Dit wat in 1925 visualiseer en ‘bedoel’ is het ‘n werklikheid geword. Navorsing en ontwikkeling is op ‘n geniale manier in drie fases deur die Reich se Navorsing Raad georganiseer. Die aanvanklike en basiese navorsing is by die “Forshungs” navorsing fasiliteit gedoen en nadat die basiese konsep getoets en verifieer is, het die idee, masjien, wapen en wat ook al na die tweede fase, die “Entwicklung” (ontwikkeling) fasiliteit gegaan waar die idee in praktiese terme uitgewerk is. Van hier af het die idee na ‘n produksie fasiliteit gegaan, gewoonlik ‘n kommersiële vervaardiger. Daardie tyd was die groot beskikbare vervaardigers Heinkel, Siemens, I.G. Farben en andere gewees. Toe die oorlog uitbreek, was die hele Nazi sisteem goed georganiseer en het veral die SS ‘n sisteem in werking gehad wat alle navorsing en ontwikkeling onder een sambreel fasiliteer het. Alfred Rosenberg, wat inderdaad ook uiteindelik die doodstraf by die Nuremberg verhore opgele is vir hoofsaaklik die saamstel van etlike Nasionaal Sosialistiese geskrifte, maak wat ek hier weergee mooi duidelik in sy meesterlike boek ‘The Myth of the Twentieth Century’:

“Man must not, therefore, withdraw into world-renouncing contemplation and asceticism. He must see himself as the struggling bearer of a world preserving idea; he must arrise and arm all the creative powers of the human soul. Whether as a thinker, or an active creator, man must always serve what is highest. Wherever he goes he serves the creative principle”

In Junie 1936 het Mev. Mussolini, haar man, die Italiaanse leier en bondgenoot van die Nazi’s, meegedeel dat sy daardie middag van plan was om op die snelweg tussen Rome en Ostia te ry. Mussolini het sy vrou skertsend ingelig dat indien sy tussen 15h00 en 15h30 sou ry, sy iets ongewoon en “spesiaal” sou beleef. Hy het haar inderdaad meegedeel dat sy en andere “met verwondering getref sou wees” Op die genoemde tyd en plek, het die voertuig waarin Mev. Mussolini gery het, asook al die ander voertuie op die snelweg in die omgewing, gelyktydig gaan staan – hulle masjiene het gelyktydig uitgesny en nog die Mussolini chauffeur, nog enige van die ander voertuie se bestuurders kon hulle voertuie weer aansit. Om presies 15h35 het al die voertuie skierlik misterieus weer kon aanskakel...

Die Britse en Amerikaanse intelligensiediens het rapporte ontvang dat die Duitsers eksperimente uitgevoer het met elektromagnetiese velde en dat daar op verskeie plekke snaakse torings op die berge in Duitsland opgerig is. Een so ‘n toring het op die hoogste piek van die Feldberg naby Frankfort in Duitsland gestaan. Daar was inligting dat motors wat in die omgewing gery het, skierlik en spontaan sou uitsny. In baie gevalle het ‘n Duitse soldaat onverwags dan by so ‘n voertuig aangedoen en die mense versoek om net geduldig te wees, om dan ‘n rukkie later vir hulle te vra om weer te probeer, waarna die voertuig dan skierlik sou aansit. Op 24 Januarie 1945 het die Amerikaanse lugmag vir Luitenant Hitt met ‘n P-38 vliegtuig na die omgewing van die Feldberg toring gestuur om toetse uit te voer. Op 17,000 vt. bokant die Feldberg toring het Lt. Hitt se p-38 skierlik ongewone probleme opgetel. Een van sy enjins het begin stotter, die girokompas het onbeheersd deur 360 grade begin tol, die hoogte meter, brandstof drukmeter, rewolusie meter en bykans al die elektroniese apparate en meters het ophou werk of onbeheersd getol. Lt. Hitt moes drasties van posisie verander en wegdraai anders het hy neergestort...

Met hierdie een kon die Amerikaners nie ploeg nie, dit het saam die Duitsers gesterf. Die naaste wat die Engelse en Amerikaners daaraan kon kom was ‘n brief waarop hulle afgekom het waarin Dr. Werner Osenburg van die ‘Duitse Ryk se Navorsingsraad’ aan Dr. Brandt van die SS, verwys na die ontwikkeling van ‘n geheime wapen wat deur induksie die atmosfeer ioniseer, wat op die beurt “teenoorgestelde” elektroniese reaksies veroorsaak en dan inwerk op elektriese energie. Omdat nog die Amerikaners of die Engelse enige van die twee Nazi doktore kon ondervra, het die presiese werking van die sisteem bo hulle vuurmaakplek gebly!

Konvensionele geskiedenis het dit in ons koppe ingeprent dat die Amerikaanse wetenskaplikes van die Manhattan Projek, die eerste atoom wapens vervaardig het. Hulle het dit na bewering verwesenlik toe hulle in Julie 1945 die eerste atoom wapen in New Mexiko getoets het, en toe ook in Augustus 1945 atoombomme op Japan afgegooi het. Die oorlog is so tot ‘n einde gebring, en die Amerikaanse wetenskaplikes het oornag in helde en ikone verander. Geboue en gehele instellings is byvoorbeeld na die here, Enrico Fermi, en Robert Oppenheimer, vernoem... In die selfde asem is die wêreld wysgemaak dat die Nazi’s ‘n swak poging aangewend het om atoom wapens te bou, en dat dit heeltemal te laat en te swak georganiseer was. Maar onlangse navorsing en getuienis ter plaatse in Europa vertel ‘n heeltemal ander storie as wat die na oorlogse Amerika graag sou wou he ons moet weet. Onlangse ontdekkings en verkenning van ondergrondse fasiliteite wat in die doodsnikke van die oorlog deur die Duitsers agtergelaat is, het verstommende dinge aan die lig gebring. Veral in die gebiede van Tsjeggo-Slowakye waar Kommunistiese Rusland na die oorlog alles kon versteek en stil hou, is bewyse van Nazi genialiteit ontdek. Nou, met die slap lê van Kommunistiese beheer kom die waarhede na bowe... Die gevolglike tableau wat die feite nou vir ons bring, dui onomwonde op ‘n gedetailleerde, stap vir stap, datum vir datum weergawe van ‘n uiters gevorderde Duitse atoomprogram. Datums, plekke en name van Nazi wetenskaplikes spel dit alles duidelik uit. Die Nazi’s het atoombomme gemaak, en nie net atoombomme nie, maar ook plutonium bomme en ander misterieuse atoom wapens. Die mees skokkende ontdekking egter, is dat hierdie ongebruikte wapens, in komplete vorm, in Mei 1945 in die hande van die geallieerde magte en by name Amerika en Rusland geval het – twee maande voor die eerste “atoom ontploffing” in die New Mexico woestyn! Al wat die Amerikaners nodig gehad het om te doen was om ander stertvinne aan die bomme aan te bring, en dit op Nagasaki en Hiroshima te gooi. Natuurlik het die Amerikaanse wetenskaplikes wat by die Manhattan Projek betrokke was al die krediet gekry. Twee Tsjegge, Dr. Jezensky Milos, en Robert Lesniakiewicz lê hierdie feite bloot in hulle insiggewende boek: “Wunderland”

Die Amerikaners het alles in hulle vermoë gedoen om te sorg dat die minste erkenning aan die Nazi’s gegee word vir enige tegnologiese of wetenskaplike uitvindsels of prestasies. ‘n Paar jaar gelede het afgetrede Senior Amerikaanse Lugmag Offisier, Kolonel Philip Corso in sy boek getiteld ‘The Day After Roswell’ beweer dat hy ‘n boaardse wese in ‘n plastiese lyksak by een of ander lugmagbasis gesien het. Hy het dan ook sekere tegnologiese ontwikkelings toegeskryf aan inligting wat NASA van die boaardse wesens gekry het. Hy noem veral die transistor en nag visie apparaat. Hierdie vergesogte bewerings van Kolonel Corso is van Amerikaanse kant af opgeblaas. Maar van die dokumente wat by die Duitsers gekry is het getoon dat hulle in die oorlog reeds ‘n infrarooi apparaat met ‘n merkwaardig klein dinamo ontwerp het wat die krag vir die funksionering daarvan voorsien het. Die apparaat het bestaan uit ‘n buis met ‘n selenium skerm aan die voorkant. Die skerm het die inkomende infra rooi lig opgevang, wat elektrone van die selenium langs die buis af na ‘n ander skerm gedryf het. Hierdie tweede skerm was elektries gelaai en fluoresserend. ‘n Sigbare beeld het op die skerm verskyn. Die duidelikheid en akkuraatheid vir ‘korrel doeleindes’ was fenomenaal. In die buis was daar selfs voorsiening gemaak vir die verdraaiing wat die aarde se magnetisme op die elektrone sou veroorsaak. Die piepklein dinamo wat die krag aan die nagsig apparaat voorsien het was op sigself ‘n merkwaardige skepping – dit was in totaal vyf duim dwarsoor en het krag van ‘n gewone flits battery opgestoot na 15,000 volt. Die masjientjie wat die werk gedoen het was niks groter as ‘n okkerneut nie en het teen 10,000 rewolusies roteer – so vinnig dat dit aanvanklik die beskikbare smeerolies vernietig het met die groot hoeveelheid osoon wat die beweging veroorsaak het. Toe gaan die Nazi’s ‘n stap verder en ontwikkel ‘n nuwe ghries – gechlorineerde paraffien olie. Die dinamo het toe gerieflik 3,000 uur ononderbroke gehardloop. Die nagsig wat die Duitsers daardie tyd reeds gebruik het, was so effektief, dat hulle in die stik donker nag gerieflik met hul voertuie kon ry sonder om enige ligte te gebruik.

Hoewel ons daarop roem dat olie en petrol uit steenkool (SASOL) ‘n Suid Afrikaanse eerste, en of uniek aan ons was, het die Nazi’s dit in die oorlog reeds gedoen. Groot ondergrondse raffinaderye was teen die einde van die oorlog onder konstruksie vir hierdie doel. Veral die Amerikaners het hierdie feite streng geheim gehou in die lig van die baie groot oliemaatskappye se belange wat daardeur skipbreuk kon ly. Maar hierdie onderwerp het soos met alle dinge wat werklik bestaan, van tyd tot tyd na die oppervalk gekom soos byvoorbeeld toe ‘n artikel getiteld: “Scientists Seek To Study Nazi Paper” in ‘The Dallas Morning News’ van 4 September 1990, met ‘n ‘glipsie’ verwys het na die ontstaan van ‘n groot naoorlogse aanleg in Louisiana, wat van die Duitse tegnologie gebruik gemaak het om brandstof teen 1.6 sent per gallon te vervaardig. ‘n Verdere glipsie in die artikel wat vir goeie navorsers en ondersoekers na die waarheid soos die spreekwoordelike “Manna uit die Hemel” was, is die verwysing na ‘n stoorkamer vol Duitse tegniese dokumente in die Texas A&M Universiteit en ... verwysing na die Duitse Professor Krammer. Professor Krammer is deur my bron opgespoor en hy het verstommende inligting en bewyse verskaf. Die Duitsers het hoofsaaklik twee metodes gebruik. Die eerste metode is ontwikkel deur Professor Friedrich Bergius, en hy het ook die Nobel prys daarvoor ontvang. Hierdie proses is dienooreenkomstig, die “Bergius Proses” genoem. Dit het behels dat ‘n mengsel van steenkoolpoeier, herwinde olie, en ‘n katalisator, in ‘n hoëdrukhouer forseer is wat met waterstof gevul was. Dit het meegebring dat die steenkoolpoeier vloeibaar gemaak is, waarna dit in brandstof, middelolie en swaar olie verdeel kon word. Vier tot vyf ton steenkool het op die manier, een ton brandstof kon meebring.

Die ander metode is deur Franz Fisher en Hans Tropsch ontwikkel. Hulle het steenkoolpoeier deur super verhitte stoom opgebreek, waardeur dit ‘n mengsel van waterstof en koolstofmonoksied gasse produseer het. Hierdie gasse is dan gesuiwer deur alle swael bestanddele te verwyder, waarna dit oor ‘n metaal katalisator geneem is om lae oktaan brandstof, hoë graad dieselolie en was te skep. Laasgenoemde is verder tot smeerolies prosesseer. In hierdie geval het hulle ook een ton brandstof uit vier ton steenkool gekry.

Die Duitsers het inderdaad 14 verskillende projekte gehad waardeur hulle sintetiese petroleumprodukte uit steenkool vervaardig het by 112 aparte fasiliteite van verskillende groottes. Hierdie fasiliteite sou uiteindelik in 2,708,000 vierkante voet ondergronds gevestig word. Slegs 689,000 vierkante voet is teen die einde van die oorlog voltooi en die res was onder konstruksie. Hierdie was gemeet aan Duitse standaarde eintlik nie so groot nie, want die Nazi’s het in werklikheid 11,298,000 vierkante voet se ondergrondse fasiliteite vir hul eie ‘private’ doeleindes beplan. Die Amerikaners en die Engelse het meer as genoeg inligting oor sinestetiese brandstof van die Duitsers gekry – soveel as 175 ton Duitse dokumente betreffende sintetiese brandstof het in die hande van die geallieerdes geval.

Die eksperimentele aanleg in Louisiana is in 1953 deur die Eisenhower administrasie toegemaak “weens druk en opposisie van ‘die groot oliebedrywe”...

Die Nazi wetenskaplikes het supermetale ontwikkel en dit onder andere vir die vlieënde pierings gebruik wat hulle kort na Hitler se mag oorname begin ontwikkel het en inderdaad ook ‘n rukkie later al begin vlieg het. Ek gaan nie veel oor die vlieënde pierings skryf nie, want die geskiedenis en feite aangaande hierdie onderwerp regverdig op sigself ‘n artikel. Verskeie van die ‘sogenaamde’ VVV besigtigings, het betrekking daarop en op ‘n sekere orde wat geurende die oorlog gestig is en vandag nog bestaan wat genoegsame aanduidings gee dat die Nazi vlieënde pierings nie verdigsels is nie. Vergun my in hierdie verband vlugtig die volgende:

‘n Afgetrede NASA agent het kort voor sy dood ‘n onthulling gemaak oor die bekende ‘Roswel geval’. Hy het na bewering ‘n stuk merkwaardige metaal wat NASA op die toneel gevind het waar die sogenaamde vlieënde voorwerp van die buitenste ruimte in die Mexikaanse woestyn geval het, bekom, en het dit aan sekere mense voorgelê. Hierdie metaal wat soos ‘n kruising tussen aluminium en foelie lyk, kon gefrommel word, waarna dit plotseling terug ontplooi het na die oorspronklike vorm wat dit gehad het voordat dit gefrommel is. Riana skryf op 6 April in haar artikel: “Was dit ‘n VVV?” dat daar etlike vreemde vlieënde voorwerpe hier in Suid Afrika, veral op die platteland gesien is; en dan vra sy die vraag: “Wat steek die regerings vir ons weg?” en “Hoekom?” en sy sluit dan af met die alomteenwoordige cliché: “Is ons alleen. Is daar lewe daarbuite” Van die lesers wat my artikel: “Bonatuurlike Vreemde Wesens” gelees het behoort te onthou dat ek daarin verwys het na die Duitse egpaar wat ek as van my mentors beskou en wat aan ‘n sekere orde behoort wat oor fenomenale inligting beskik oor hierdie en ander verwante onderwerpe. In een van my ander artikels het ek verwys na die geval waar die genoemde Duitser besoek afgele het by die boer op wie se plaas in die Vrystaat ‘n vlieënde piering gesien is, en ‘n lêer met foto’s van verskillende vlieënde pierings aan hom getoon het; waarop die boer die presiese vlieënde piering wat hy gesien het uitgeken het. Die oorgrote meerderheid vlieënde piering besigtigings word doelbewus ‘n bonatuurlike of ‘buitenste ruim’ konnotasie gegee, omdat veral die Amerikaners betrokke is met sekere ontwikkelings van bloudrukke en modelle wat hulle na die oorlog by die Duitsers gekry het. In hierdie verband konnotasies tussen NASA en die Duitse wetenskaplikes. Ander dag dalk ‘n artikel net hieroor.

Baie gerugte het gedurende die tweede wêreldoorlog onder die geallieerde magte die rondte gedoen dat die Nazi’s ongelooflike supermetale vervaardig het. Later het ene Michael X., wat homself nog later, as Michael X. Barton bekendgestel het, geskryf dat die Nazi’s ‘n supermetaal wat “Impervium” genoem is vervaardig het. Hierdie metaal was harder as ‘n diamant en is gedurende 1935 – 36 gebruik veral met die vervaardiging van Duitsland se geveg vliegtuie. Die metaal is aanvanklik mee eksperimenteer en dit is ook verder verfyn naby die Schramberg Meer in die suide van Bavaria Duitsland. Hierdie metaal, het wanneer dit verhit word met ‘n rooiblou fluoresserende gloed geskyn. My bron, het die wetenskaplike wat die metaal ontwikkel het in 1940 saam sy dogter in Pole ontmoet toe hulle ‘n vergadering met Hitler gehad het. Daar is juis met daardie ontmoeting, die vervaardiging van “ovaal” en “ellipsvormige” vliegtuie met Hitler bespreek. Wat die wetenskaplike later laat deurglip het was dat die kragbron van die bespreekte vliegtuie “elektromagneties” of met ‘n “elektriese voortdrywing sisteem” sou funksioneer. Snaaks genoeg, die woord “Impervium” is vandag die geregistreerde naam van ‘n maatskappy: Northwest Research Institute, Inc. Hierdie kommersiële metaal is twee maal harder as vlekvrye staal. Dit is ‘n vlekvrye staal agtige allooi-metaal wat bestaan uit 65% staal en dan Nikkel en Chroom wat ‘n karbied formasie vorm. Dit bevat ook omtrent 10% mangaan en 10% koolstof.

Kort na die oorlog het ‘n Duitser, Wilhelm Landig drie baie populêre wetenskap fiksie romans geskryf, wat veral in Europa opspraak gewek het, en baie van die daaropvolgende rolprente en verhale is baseer op Wilhelm se skeppings in hierdie romans. Wat baie interessant is, is die intense detail wat Wilhelm gegee het oor die vervaardiging van die vlieënde voorwerpe asook die samestellings van selfs die super metale waarmee sy ‘fiktiewe’ en ongewone vliegtuie in die verhale geskep is. Hy noem byvoorbeeld in een van sy verhale dat die spesiale metaal vervaardig is teen wat hy noem, 40,000 atmosferiese drukking en dat dit wonderbaarlik rekbaar en buigbaar was. Baie van Landig se skeppinge was ‘super’ van aard en het op groot skaal te doen gehad met die tegniese aspekte van die vervaardiging prosesse – iets heeltemal ongewoon om saamgevat te word in ‘n roman – so asof hy iets wou verklaar. Insiggewend is dat daar na sy dood vasgestel is dat hy voor en tydens die oorlog in Hitler se SS was, en inderdaad aan die eenheid verbonde was wat met vlieënde pierings eksperimenteer het.

Toe die geallieerde magte op Duitsland toeslaan en in hulle gejag op die Duitse Wetenskaplikes het hulle ‘n reeks verslae opgestel oor wat hulle ontdek en ondervind het. Een van hierdie reeks ‘rapporte’ was die (BIOS) “British Intelligence Objectives Sub-Commitee” rapport. In rapport nommer 142 word daar verwys na ‘n gevorderde metaal wat die Britse Wetenskaplikes “verbyster” het. Hulle het ‘n sekere Duitser met die naam “Ernst” ondervra en hy het hulle meegedeel dat die Nazi’s ‘n manier ontwikkel het om staal en aluminium uitermatig hard te maak. Hy het hulle meegedeel dat dit behels het om stikstof te bind in die oppervlak van die yster. Ernst het beweer dat hy onder Prof. Dr. Thalhofer gewerk het, wie beskou word as die man wat al die metaal ontwikkelings beheer het. Maar die crux van die hele benadering het sentreer om die beginsel dat uitsonderlike afkoeling gepaard met drukking die basiese atomiese struktuur van materiaal kon laat verander. Rondom hierdie beginsel het die Duitsers se skeppings en innovering gees vrye teuels gekry... Ernst het beweer dat hulle met die versterking en densiteit verhoging van die metaal daarin geslaag het om ‘n 50% gewig vermindering aan te bring by enige model vliegtuig sonder om enigsins aan die struktuur te verander...

Omdat die lewensfilosofie van Nasionaal Sosialisme die Nazi’s se dryfkrag en die vooropstelling van hul lewensdoel was, het die vooruitgang en welsyn van die volk en hul lewensopset primêr figureer, en kon of het, enige uitvindsel nooit in botsing gekom met enige monopolie nie. Daarom het die Duitsers vrye teuels gehad veral met navorsing na ‘vrye energie’ Daar was geen kans dat so iets soos ‘n petroleum maatskappy ‘n alternatiewe energie uitvindsel kon uitkoop of van die mark laat verdwyn nie, inteendeel die soeke na vrye energie was basies hul primêre doelstelling. Omdat die filosofie ook nie deur die nougesette beskouing van die Kerk en die religie gebind was nie, was daar ‘n oop beskouing om selfs te dink aan die kragte in die atmosfeer.... Die kragte in die atmosfeer is die magnate se vyand, want dit is gratis en dit is oneindig en in oorvloed as mens weet waar om te soek, of as jou kop oop was soos wat die Nazi’s se koppe was.

Om te praat van wat die Nazi’s vermag het bestaan uit bundel op bundel inligting en gevalle - tot vervelens toe daarvan. Ons praat in hierdie sin verder van hulle “Himmelskompas” (Hemelkompas), en die “Magnetofunk” (Magneetradio) wat die geallieerde magte se navigasie instrumente omvergewerp het. Ons praat van Rooi Kwik en sintetiese bloed, elektriese en straalgewere, gammastraal wapens, die distillasie van ruolie deur middel van klankgolwe, eksperimente met tyd ens. Ons praat hier van die 145 top Duitse duikbote wat aan die einde van die oorlog skierlik, tot vandag toe spoorloos verdwyn het, en van Punt 103 die geheime Duitse basis in Antarktika... Onthou, die magnetiese veld by die noordpool is sterk gefokus en dit versterk die gepolariseerde lig aldaar. So het die Nazi’s rigting bepaal deur die gepolariseerde lig te lees met hul “Himmelkompas” en sodoende Punt 103 bereik en vasgele sonder die magnetiese kompas, terwyl die vyand se magnetiese instrumente omvergewerp is deur die “Magnetofunk”...

Nou die dag was ek weer by my ou Duitse mentor, en ons raak aant gesels oor die vlieënde pierings en dinge, hy staan op stap na sy studeerkamer, en kom met ‘n snaakse ou flits te voorskyn. Die flits het aan die middel ‘n handvatsel wat soos ‘n tang se handvatsel lyk. Hy pomp die handvatsel en die flits begin skyn... sterk en duidelik... Dit is in 1942 aan die Duitse mense uitgereik vir die donker bomskuilings het nie ‘n battery nodig nie.

En 'n leser reageer op my eerste gedeelte en skryf dat die Nazis se prestasies nie veel beter as die ander lande sin was nie... sjoe! O ja, en 'n ander baie geleerde leser skryf dat Hitler die versinnebeelding en grootste voorbeeld van onnoselheid was - dat hy te veel geld gedruk het. Wat 'n intelligente fout...Gedagtes wat Praat:

Afrika Adieu Afrikaans My Afrikaans Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur? Blanke Mummies in China Gevind Bonatuurlike Vreemde Wesens Brein Seks Ope Brief aan die God van Die Bybel Bygelowe is Lekker - I Bygelowe is Lekker - II Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – II Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – III Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – IV Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – V Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII Die ander Churchill - Deel I Die ander Churchill - Deel II Die ander Churchill - Deel III Die ander Churchill - Deel IV Die ander Churchill - Deel V Die gaskamers was erg ne? Die Gees en Karakter van die Afrikaner Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II Die Groot Piramide in Egipte – Deel I Die Groot Piramide in Egipte – Deel II Die Groot Piramide in Egipte – Deel III Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV Die Groot Piramide in Egipte – Deel V Die Mandela Mite Die ‘Meerdere Minderheid’ Die Moslem Christen Dilemma “Die Onnosel Hitler” Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor. Die Sekulêre Bronne van Informasie Die Verborge Hand agter die Boereoorlog. Die Vroulike Instink Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis Geestelike Afwykings? God deur die Mikroskoop en die Teleskoop God Lewe in die Water - Deel I God Lewe in die Water - Deel II God Lewe in die Water - Deel III God se Swendelaars God van die By Goddelike Valshede op die Internet ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde Hoe Glo Ons Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween? Los die Blonde Dames! Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika? Morele Alzheimer ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart 'n Duiwel agter elke Bos Nasa se Verlore Dag Nobel Vredesprys Deel I Nobel Vredesprys Deel II Ons Afrikaans Ons Grensoorlog Verraad Ons is Gode Ons Kom van Anderkant die Paradys Oor Moffie Demone Satan is die Sondebok Titanic was ‘n Vulletjie Van Onsself Vervreem Veelwolwery Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II Vorster se ‘Komplekse’ Verraad Wanneer die Witman die Witman Verraai Wat Gee vir Vroue Krag


Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.