Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
Wendag - Die Ander Churchill – Die Goedkoop Judas - Deel IV

Deur: Waldor

Indien mens ‘n wêreld figuur is, geld daar ‘n ander kriteria en vereistes vir jou persoon as in die geval van ‘n gewone mens. Soveel te meer indien jy ‘n wêreld leier is, en méér nog, wanneer jy die gang van geskiedenis en die welsyn van die mensdom in jou hande het. Wanneer die verskil tussen wêreld vrede en die grootste ellende wat die mensdom tot nou toe beleef het, op ‘n mespunt balanseer, máák jou persoonlikheid saak. En indien jou sedes ‘n invloed op jou gemoedstoestand en oordeel uitoefen, dan ís jou sedes van kardinale belang. Jou persoonlikheid kan nooit van jou besluite geskei word nie – soos die ‘eksakte’ geskiedenis tereg met Churchill bewys. Eintlik moet ek die kommentare deel van die artikels maak, want dit versinnebeeld op sigself presies dat die ‘populêre geskiedenis’ staat maak op die dinge waaraan daar nie gedink word nie. Ek het nie verniet aan die begin van hierdie artikels verwys na Churchill se drinkgewoontes en die ander aanduidings van ‘n ‘onstabiele persoonlikheid’ met verwronge waardes nie. Sekere kommentare moet eers aan die einde van ’n reeks gemaak word, logika en gesonde redevoering verg dit – daarom amuseer premature ‘reaksies’ my; trakteer onkunde my soos die kaas op ‘n muisval! Mensliewende sentimente in die geskiedenis en politiek, vervreem mens van die realiteite – pasifisme is die gasheer vir onkunde...

“...Tis gold Which makes the true man kill'd and saves the thief...” skryf Shakespeare asof hy vir Churchill en Hitler persoonlik geken het. Asof hy geweet het dat Churchill die Judas van Europa was, dat ‘n bod op sy waardes en gewete geslaan kon word, hy sy eie Engeland, en die hele wêreld perse, na die ‘uitverkore’ afslaer sou vat... dat hy die Britse Ryk van al haar rykdomme en mag laat ontneem het, basies bankrot laat verklaar het om sy paaiboelie te oorwin en sy eie bankrotskap te red.

Toe Churchill sy posisie in die Britse Parlement verloor, het hy ook daarmee die hoof bron vir sy spandabelrige en flambojante lewe verbeur. Sy dobbel manie, en ‘ontspan’ ekskursies na die Franse Riviera plus die huishouding van sy herehuis Chartwell, met die meer as twintig personeellede kon nie behoorlik gedek word deur die vryskut skryfwerk wat hy in al sy literêre glorie kon uitsit nie. Hy het boonop ‘n aansienlike bedrag op die Amerikaanse aandelebeurs verloor toe dit ineengestort het nadat die inligting wat die Joodse finansier Barney Baruch hom gegee het, onverwags verkeerd was. Sy herehuis het in die gedrang gekom en was aangeteken om opgeveil te word. Gelukkig vir hom, het ‘n Joodse finansier uit Suid Afrika die geld voorgeskiet en hy kon dit toe afweer. ‘n Opvolgende sameloop van ideale omstandighede het toe die lot van die vrye en vreedsame wêreld stuk vir Churchill bekonkelde stuk in hierdie ideale omkoop milieu laat ontvou...

Hitler het in ‘Mein Kampf’ etlike paragrawe aan die vakunies gewy. Hy het beter as die meeste van sy tydgenote geweet dat die geldmag die vakunies gebruik het om ekonomieë lam te lê met hul subversiewe metodes. Een van die stappe wat hy geneem het om Duitsland se ekonomie in ‘n ongeëwenaarde tyd van drie jaar uit totale chaos op te hef tot ‘n florerende volk verheffende sisteem, was om van die vakunies in Duitsland ontslae te raak, en soos reeds genoem, die Duitse geldeenheid los te maak van die goud standaard en dit te koppel aan die bruto produk. Die Jode was die ruggraat van die vakunies en veral met die manipulasie van lande se valuta waardes. Hierdie ontneming van hul magsbasis deur Hitler, het vir hom die vyandigheid van die Joodse geld magte en leidende Sioniste op die hals gehaal. Een van die hoof betrokkenes in die betogings en boikotte wat daar in New York gereël is, en waarna ek in die vorige aflewering verwys het, was Sameul Untermeyer ‘n Joodse prokureur. Hy was die leier van die ‘World Jewish Economic Federation’ en het aan die spits gestaan van die handelsboikotte wat daar toe teen Duitsland ontketen is. Hy het saamgesmee met Sir Walter Citrine, wat die leier van die ‘Trade Union Congress’ was en graag ‘n appeltjie met Hitler wou skil. Hulle het die ‘Anti Nazi Council’ (ANC) gestig wat bestaan het uit etlike kommuniste, industrialiste, groot finansiers en liberaliste wat aansluiting gevind het by hulle Joodse beswaardheid. Die leuse van hierdie ANC was “Nazi Germany is the Enemy of Civilization” Op daardie stadium het die baie magtige ‘Jewish Board of Deputies’ ‘n meer gematigde houding ingeneem, omdat hulle van die mening was dat ‘n te aggressiewe houding teenoor Duitsland dalk onnodige weerwraak so ontlok. Hierop het die militante en invloedryke Sionis Rabbi Stephen S. Wise, wat ‘n vriend en vennoot van Untermeyer was, met Untermeyer saamgesmee tot ‘n taktiese klemverskuiwing, om na die politiese oor te hel, en Britse politici te werf en manipuleer. Die ANC het Churchill hulle primêre teiken gemaak... oftewel, was hy saam Hitler, een van hul twee primêre teikens - Hoe het Shakespeare nou weer gese?

Churchill was die ideale ‘bobbejaan spanner’ waarmee die Sionistiese loodgieters die rioolsluise op die wêreld kon oopdraai... Eerstens. Churchill se oorlog vraatsugtigheid het sy gewone tafel vraatsug geëwenaar. Sy egoïstiese obsessie om ‘n oorlog leier te wees het vir die ANC nie ongesiens verbygegaan nie, en dit het hulle baie goed gepas. Want slegs ‘n oorlog sou Hitler kon stuit. Tweedens het Churchill al meer gunstige geluide teenoor die ‘League of Nations’; wat ‘n uitvloeisel van die Verdag van Versailles was, gemaak – Hy het al meer begin glo in ‘n kollektiewe aanslag op Duitsland. Derdens, het hy op 6 April 1936, ‘n toespraak in die Kabinet gemaak waar hy hartstogtelik gepleit het dat Brittanje met volle krag bewapen moes word vir oorlog, en laaste maar nie die minste nie sou hy kon doen met die ‘sikkels silwer’ waaraan die ANC geen tekorte gehad het nie. Leonard Montefiore, die president van die ‘Anglo Jewish Council begin in 1935 vir Churchill stuk, stuk met inligting voer oor die sogenaamde nood van die Jode wat Hitler uit Duitsland wou laat verskuif en oor die stelselmatige ontneming van hul regte in Duitsland; en kry só die uitverkore voet by Churchill in die deur. In April 1936 nooi Lord Robert Cecil van die ANC vir Churchill om as gasspreker op te tree by een van hul eksklusiewe vergaderings in die Royal Albert Hall.

Focus het met goed beplande strategie, sistematies begin werk in die rigting om ‘n oorlog te bewerkstellig, en die grond is agter die skerms vir Churchill voorberei. Lord Citrine het die baronne van die munisie industrieë en chemiese aanlegte in die Savoy onthaal en hulle ingetrek in die netwerk. Op 19 en 20 Maart 1936 het die anti Nazi magte ‘n nood vergadering in Londen gehou met die oog daarop om ‘n ernstige herbewapening veldtog vir Engeland aan te blaas. Hulle het van die staanspoor af uitgegaan dat dit uit die aard van die saak Hitler sou laat dink dat Engeland voorberei om in ‘n oorlog met Duitsland betrokke te raak en dat dit sodoende ‘n wedersydse gees vir oorlog sou skep. Lord Citrine en Ernest Bevin, ‘n taai Joodse vervoer unie baas, was die hoof organiseerders van hierdie vergadering. Die hoof sprekers was Norman Angell ‘n erkende kommunis, en die 65 jarige, bebaarde, Henry Wickham Steed, voormalige redakteur van ‘The Times’. ‘n Man wat vir dertien jaar op die geheime betaallys van die kommunistiese Tsjeggo-Slowakye was – hy het onder andere in die tydperk 1923-24 die bedrag van 23,000 Britse Pond van hulle ontvang. ‘n Bedrag wat in huidige terme sowat ‘n kwart miljoen pond sou beteken.... Daar is by hierdie vergadering spesifiek besluit om hul kring ‘wyer te trek’, en vir hierdie doel ‘n ‘privaat noenmaal’ te hou waarheen hulle Churchill spesifiek, en ander prominente, Liberale Party, Konserwatiewe Party, Arbeidersparty en ‘sekere’ besigheidsmanne sou nooi...

Terwyl Hitler as Duitse Kanselier langs die regte diplomatieke kanale besig was om namens sy volk, en in hulle belang, die grond wat onregmatig na die Eerste Wereldoorlog van hulle weggeneem is, van Tsjeggo-Slowakye en Pole terug te eis; het die ANC en die Joodse geldmag baie duidelik saamgesweer om die omstandighede te skep wat ‘n oorlog daaruit sou vortbring...

Die Engelse stel dit so mooi : “Birds of a Feather Flock Together”. Want nog voordat Churchill na die ‘spesiale’ dinee genooi word, skryf Allen Leeper, ‘n voormalige amptenaar van die Britse intelligensiediens op 21 Maart 1936 ‘n vertroulike brief aan Churchill. Ten tye van die brief was Leeper verbonde aan die Britse Departement van Buitelandse Sake. Dokumente wat tydens die Tweede Wêreldoorlog gebuit is toon dat beide hierdie Reginald Wilding Allen Leeper, en sy broer A.W.A. Leeper, wat ook vir Buitelandse Sake gewerk het, obskure karakters was en deur die Tsjegge in Praag betaal is om Hongaarse belange by BS te dwarsboom. Hierdie Leeper skryf aan Churchill, dat hy deur Sir Robert Vansittard afgevaardig is om hom te kom sien in verband met ‘n geval van nasionale belang, “in which he hopes very much to enlist your interest.” Churchill het toe vir Leeper drie dae later na Chartwell genooi, waar hulle ‘n baie lang private gesprek gevoer het. Daar bestaan geen rekords van wat hulle bespreek het nie, maar, Leeker het later aan vriende gesê dat Churchill, ‘net die man is wat hulle wou hê.’

Terloops, genoemde Sir Robert Vansittard, was later saam met Desmond Morton, Churchill se drink vriend wat hom die vals inligting verskaf het soos vermeld in my vorige artikel, en Hugh Dalton, verbonde aan die geheime M.U.W departement wat gerig was op “strategiese omkopery” Die ontstaan van hierdie departement het sy oorsprong gehad uit die bovermelde toenadering van Vansittard, want toe Churchill later na die uitbreek van die oorlog eerste minister geword het, het hy hierdie driemanskap aangestel om die vuil werk te doen. Hugh Dalton, was die seun van John Neal Dalton, Koningin Victoria se kapelaan. Nou kyk, as die ou Engelse teef onder die geestelike leiding van so ‘n priester dit goed gevind het om 29,000 van ons vroue en kinders uit te moor, was die priester se seun nie ‘n baie slegte keuse vir Churchill se vuil werk wat tot massamoord uitgeloop het... Op 2 Julie 1940 skryf die einste Hugh Dalton aan Clement Attlee dat hy ‘n voorstander is van: “all those ungentlemanly means of winning the war...” Op 22 Julie 1940 stel Churchill, as Eerste Minister vir Dalton aan die Oorlog Kabinet voor en draai na Dalton met dié woorde:

“And now, go and set Europe ablaze”

Die Anti Nazi Council, het toe uiteindelik op 19 Mei 1936 ‘n privaat middagete ter ere van Churchill by ‘n hotel in Northumberlandlaan, Londen gehou. Churchill het daar, skelm wat hy was, die voorstel gemaak dat hulle eerder ‘n benaming moes gebruik wat ‘n “bietjie minder lastig” en “negatief” voorgekom het. Die Anti Nazi Council het toe besluit om hulself die “Focus” te noem, maar net onder mekaar. Churchill het in sy toespraak as gasspreker ‘n beroep op die teenwoordiges gemaak om “gemeenskaplike gronde” teen “Nazi Tirannie” te vind. Hy het ook by hulle gepleit en gesê dat hulle moes voorberei vir, “die tyd wanneer die spanning skierlik sou toeneem” en dat hulle ‘n gevoel sou moes ontwikkel dat hulle saam tot uiterste lengtes sou gaan... “That is why”, het hy beklemtoon, “we ought to keep a little in touch with one another” Dit was ‘n baie ‘suksesvolle’ middagete – in November 1940, vier jaar later, beveel Churchill in ‘n brief, Lord Citrine by President Rooseveld met dié veelseggende woorde aan: “He worked with me three years before the war in our effort to arouse all parties in the country to the need of rearmament against Germany, he has the root of the matter in him.” Toe een van Churchill se kleiner finansiers, Eugen Spier, ‘n vlugteling wat Duitsland in 1922 verlaat het, ‘n manuskrip oor die Fokus geskryf het, het Churchill by hom gepleit om dit nie te publiseer terwyl hy lewe nie! So, was die leke wêreld se besope held bang vir die bekendmaking van sy “...little in touch...” met Focus!

Op 22 Julie 1936 is ‘n dinee vir uitgesoektes by Caen Wood Towers, die herehuis van Sir Robert Waley Cohen, voorsitter van British Shell gehou. Cohen, wat allerweë as charismatiese dryfveer van Focus beskou is, het daardie aand ‘n geheime fonds gestig, en die enorme bedrag van £50,000 is dadelik bewillig. Dit was ‘n kolossale bedrag vir 1936, veral as in ag geneem word dit vyf maal meer was as wat die Regering se Britse Raad tot hul beskikking gehad het. Hierdie fondse is agter Churchill ingedruk en ook gebruik om joernaliste te finansier om pamflette en artikels te skryf teen die groeiende gevoel van die Britse publiek, dat die Nazis eintlik legitieme eise gehad het.

Wat bitter min mense weet, is dat Hitler in die somer van 1935 so gretig was om sy goeie bedoelings en gesindheid teenoor Engeland te wys dat hy eintlik vir die taktikus wat hy was, ‘n uiters naïewe ding gedoen het. Hy gee vir Herman Goering, wat sy minister van lugvaart was, opdrag om onvervalste en betroubare Duitse lugmag data aan Lord Whitehall bekend te maak, met die voorwaarde, dat dit nie aan ander lande (Frankryk en Rusland) bekendgemaak word nie. Die Engelse was toe te skepties. In Desember 1935 herhaal Hitler die offer, maar die Britse Ministerie van Buitelandse Sake beveel ambassadeur Sir Eric Phipps om dit weereens te weier. In ‘n derde poging stuur Hitler vir Generaal Milch, aan die begin van Julie 1936 bo oor die koppe van die Ministerie van Buitelandse Sake na Lord Swinton. Lord Swinton was baie beïndruk met die statuur en charisma van die statige Generaal Milch en oorreed die ‘Komitee van Imperiale Verdediging’ om die inligting wat Milch voorgelê het, na te gaan. Die inligting en data wat Milch aan hulle voorgehou het, was niks minder as ‘n openlike, opregte gebaar van Hitler om aan te toon dat hy goeie bedoelings met Engeland gehad het en dat hy hul vriendskap gesoek het soos wat hy etlike kere openlik verklaar het, soos ook vermeld in my vorige artikel. Die Komitee het die data nagegaan en gevind dat dit inderdaad presies gestrook het met die inligting wat die Intelligensiediens van die Lugmag gehad het. Met hierdie besoek nooi Generaal Milch in opdrag van Hitler, die Ministerie van die Britse Lugdiens om Duitsland te besoek en na die ontwikkeling van hulle lugmag te kyk. In Januarie 1937 besoek Vise Maarskalk L.L. Courtney Duitsland as Hitler se gas en word hy selfs toegelaat om deur die lêers van die nuutste ontwikkelings wat Generaal Milch persoonlik gehad het te gaan... Generaal Sir John Dill, Direkteur van Militêre Operasies het Duitsland ook later besoek en het persoonlik met Hitler ‘n lang gesprek gevoer. Hy het teruggekom en aan die Britse parlement verklaar dat hy hoogs beïndruk was deur Hitler se openlikheid en opregtheid. Hierdie inligting staan opgeteken in lêer 371/20733 van die Britse Ministerie vir Buitelandse sake.

Die Lugmag Ministerie nooi toe weer vir Generaal Milch, en Churchill skiet amper ‘n koronêr in die agterbank van die parlement. Maar Milch ontmoet toe wel vir Churchill op 20 Oktober 1937 en voer gesprek met hom. Op 2 November, na sy terugkeer ontbied Hitler vir Milch en vra hom uit oor Churchill, en spreek weereens sy hoop uit dat daar vriendskap met Engeland bewerkstellig kon word. Maar ten spyte van hierdie pogings van Hitler, om vrede te bewerkstellig met ‘n groot, nie kommunistiese, Westerse moondheid, word daar agter die skerms op slinkse lafhartige en onderduimse maniere gekonkel om ‘n leier wat slegs vir sy volk se regte opstaan en kommunisme beveg, met propagandistiese leuens sleg te maak en ‘n oorlog aan te blaas...

Want, Churchill was klaar vrywilliglik-oppertunisties in die kloue van die Sionistiese geldmag vasgevang. Op 12 Maart 1937 getuig hy voor die Peel Komissie wat ondersoek moes doen na die legitimiteit van die okkupasie van Palestina deur die Jode. Vir die res van die mense wat nie van sy geheime verhouding met die Focus bewus was nie, was dit ‘n groot skok toe hy getuig dat “die ganse Palestina” aan die Jode oorhandig moes word - Getuig die man wat in 1920 in ‘n koerantartikel geskryf het dat die Jode “the principal inspiration and driving power behind Bolshevism” is.

Chamberlain volg vir Baldwin as Eerste Minister van Brittanje op en Churchill bly ‘n parlementslid sonder portefeulje. Op 1 Junie 1937 loods hy ‘n striemende aanval op die begroting omdat daar nie merendeels op herbewapening gekonsentreer is nie, en kry hy ovasies van die Jode in die parlement: Lord Melchett, Nathan Laski en Sir Robert Waley Cohen. Hy word weer genooi om die Focus toe te spreek, en verklaar op 14 Junie 1937 voor hulle “ ek het nou besluit om my eie pad te volg”

In die volgende aflewerings volg ons die pad saam met Churchill. ‘n Pad van gewetenloosheid, valse heroïsme, en letterlike massamoord – hy wás letterlik die grootse massa moordenaar in mense heugenis. Die getuienis en bewyse dawer uit die ‘versteekte’ geskiedenis...

Lees hoe hy....vredes aanbiedinge van die hand gewys het en eerder Amerika in die oorlog ingewerk het, alles in sy besope vermoë gedoen het om die oorlog te laat aanhou, en persoonlik verantwoordelik was vir die dood van elke Amerikaner by Pearl Harbour. Hoe deur wil en daad miljoene kinders laat uithonger het en éérste die bombardement van burgerlikes begin het terwyl Hitler teruggehou en gewaarsku het dat hy gaan terugslaan as dit aanhou, en hoe hy met ‘n moordlus vuurbomme ingestel het...Gedagtes wat Praat:

Afrika Adieu Afrikaans My Afrikaans Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur? Blanke Mummies in China Gevind Bonatuurlike Vreemde Wesens Brein Seks Ope Brief aan die God van Die Bybel Bygelowe is Lekker - I Bygelowe is Lekker - II Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – II Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – III Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – IV Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – V Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII Die ander Churchill - Deel I Die ander Churchill - Deel II Die ander Churchill - Deel III Die ander Churchill - Deel IV Die ander Churchill - Deel V Die gaskamers was erg ne? Die Gees en Karakter van die Afrikaner Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II Die Groot Piramide in Egipte – Deel I Die Groot Piramide in Egipte – Deel II Die Groot Piramide in Egipte – Deel III Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV Die Groot Piramide in Egipte – Deel V Die Mandela Mite Die ‘Meerdere Minderheid’ Die Moslem Christen Dilemma “Die Onnosel Hitler” Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor. Die Sekulêre Bronne van Informasie Die Verborge Hand agter die Boereoorlog. Die Vroulike Instink Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis Geestelike Afwykings? God deur die Mikroskoop en die Teleskoop God Lewe in die Water - Deel I God Lewe in die Water - Deel II God Lewe in die Water - Deel III God se Swendelaars God van die By Goddelike Valshede op die Internet ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde Hoe Glo Ons Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween? Los die Blonde Dames! Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika? Morele Alzheimer ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart 'n Duiwel agter elke Bos Nasa se Verlore Dag Nobel Vredesprys Deel I Nobel Vredesprys Deel II Ons Afrikaans Ons Grensoorlog Verraad Ons is Gode Ons Kom van Anderkant die Paradys Oor Moffie Demone Satan is die Sondebok Titanic was ‘n Vulletjie Van Onsself Vervreem Veelwolwery Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II Vorster se ‘Komplekse’ Verraad Wanneer die Witman die Witman Verraai Wat Gee vir Vroue Krag


Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.