Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
Die Ander Churchill – Massa Moordenaar – Verdoemende Bewyse - Deel V

Deur: Waldor

Ons weet nou, aan die hand van klinkklare getuienis, dat Windston Churchill, wat allerweë as dié grootste leier van die Tweede Wêreldoorlog beskou word, alles was behalwe wat die populêre geskiedenis van hom oordra en voorhou. Ek het aan die begin van my eerste aflewering geskryf: “As ons weet wie Churchill was, sal ons weet wie Hitler nié was nie, en as ons weet wié Churchill nie was nie, sal ons eweneens weet wie Hitler was”. Want die meeste ‘oorlogsmisdade’ is verkeerdelik toegewys en onskuldige mense het inderdaad ook ‘aan die pen gery’ vir mindere dade as wat skuldiges vir veel erger dade helde van gemaak is - Churchill was so ‘n held.

Ons weet dat Churchill se private aanneemlikheid veel te wense oorgelaat het, en dit kan nie los gesien word van die feit dat hy ‘n geskiedkundige Staatsman was nie. Ons weet dat hy ‘n volslae alkoholis was, dat hy homself daarby graag naak paradeer het, selfs aan vooraanstaande amptenare wat hom amptelik besoek het – daarvoor is daar genoegsame betroubare getuienis. Ons weet dat sy eetgewoontes en tafelmaniere sy drinkgewoontes en naak eskapades geëwenaar het – daarvoor is daar ook goeie en genoegsame getuienis. Ons weet dat hy rojaal omgegaan het met sy finansies en dat hy uiteindelik totale bankrotskap in die oë gestaar het. Vir enkele van hierdie dinge moes ander staatsmanne bedank. Ons weet nou ook dat hy aan die ander kant van die ‘helde munt’ nog erger was. Want ons weet ook onomwonde dat hy ‘n pion en gewillige handlanger van die verskuilde magte was... en daardeur die grootste massa moordenaar in mense heugenis geword het – willens en wetens. Die skatryk Joodse bankier, Sir Henry Strakosh, was instrumenteel met die reëlings dat die sentrale banke van Suid Afrika en Indië aan Churchill die nodige geld voorgeskiet het, en so sy guns gewen en hom in die verleentheid geplaas. Retrospektief, en op grond van die feite op die tafel, kan die gewone mens nie anders as om tot die skok besef te kom dat ‘n ikoon eintlik aan bykans demoniese dade skuldig kan wees...

Vyf jaar nadat Hitler Duitsland demokraties en wettig by die stembus met ‘n rekord oorwinning oorgeneem het, en nadat hy Oostenryk onder toejuiging van die inwoners ingeneem het, word 49 miljoen Duitsers en Oostenrykers met ‘n referendum vanaf 13 Maart 1938 gevra: “Aanvaar julle Adolf Hitler as julle Führer, en aanvaar julle die eenwording tussen Duitsland en Oostenryk...?” En op 10 April 1938 stem meer as 99% van die kiesers - “Ja!” Die Duitse mense het teen daardie tyd onomwonde ervaar dat Hitler suiwer en alleen in hulle belange opgetree het. Dit was die grootste droom van amper elke Duitse leier vir honderde jare voor Hitler - dat Oostenryk en Duitsland weer verenig word. Oostenryk is so deel van die Duitse volk, as wat Transvaal van Suid Afrika is. ‘n Mens meet ‘n man se onkunde aan wanneer hy gewoonlik opper dat “Hitler nie ‘n Duitser was nie, maar ‘n Oostenryker!” Oostenrykers is soveel Duitsers, as wat ‘n Transvaler ‘n Suid Afrikaner is! Tsjeggo-Slowakye het uiteindelik aan Hitler se eise voldoen en die belange van die meer as 3 miljoen Duitsers in die Sudutenland is regverdig na omgesien – nou moes net Pole die stad Danzig teruggee onder Duitse beheer soos wat dit onregmatig van Duitsland vervreem is. Al wat Hitler by Pole geëis het, was dat daar ‘n strook van vrye toegang tussen Danzig en Duitsland moes wees – die sogenaamde “Polish Corridor” – hy het slegs omgesien na sy eie mense se belange, gekyk na die Duitsers wat gestrand was in dié lande weens die onregverdige en onmenslike beperkings van die ‘Verdrag van Versailles’ wat na die Eerste Wêreldoorlog op die Duitse volk afgedwing is. Dít was die omstandighede wat uiteindelik die beweegredes geskep het vir Engeland en Frankryk om oorlog teen Duitsland te verklaar. Vir die oorgrote meerderheid lande en wêreldleiers was dit hoegenaamd nie genoegsame rede om oorlog teen Duitsland te verklaar nie... maar Churchill se politieke egoïsme, sy persoonlike swakhede en die magte agter hierdie ‘ideale pion’ het alle rede misken, en propagandisties ‘n klimaat geskep wat op oorlog moes uitloop en dit daarna aan die gang hou.

Die sogenaamde Holocaust, en die growwe oordrywing daaroor, was nie ‘n oorsaak van die oorlog nie maar ‘n gevolg daarvan. Geen oorlog, geen Holocaust. Engeland het oorlog teen Duitsland verklaar om Pole te red, maar sy het Pole toe nie gered nie. Sy het bykans haar hele Ryk verloor, Amerika die rykste en magtigste land gemaak, die ystergordyn oor Berlyn gebring en Josef Stalin, wie se slagoffers Hitler sin met ‘n 1000 teen een oortref het, het die hele Pole ingepalm asook al die Christen lande van die Ural gebergtes tot by die Elbe rivier. Dit alles, te danke aan Churchill en dit alles na die grootste bloedbad ooit.

Sheila Grant Duff, ‘n Britse joernaliste, was gedurende die laat dertiger jare in Tsjeggo-Slowakye die korrespondent vir die ‘Manchester Guardian’ en ‘Spectator’, albei Britse koerante. Sy was toe ook Churchill se kontak in daardie land, en het hom van eerstehandse inligting verskaf. In 1938 verklaar Churchill aan haar oor Hitler: “The destruction of this thug would justify even great sacrifice by the rest of the world” Hý noem Hitler ‘n “boef”, en is bereid om die wêreld se mense op te offer om dié boef te stop - Hy wat omkoopgeld by die Jode ontvang om ‘n wêreldoorlog te ontketen en aan die gang te hou. Maar ek vra U die leser, om hierdie gewraakte stelling, vir bietjie verder aan in hierdie artikel te onthou. Onthou ook dat hy in die selfde jaar nog voor die oorlog, verder gaan en sê dat Hitler ‘n “accursed air murderer” is, en...baie belangrik, ‘n “bomber of nations”.... Maar hy gaan nog verder en sê vir Sheila Grant Duff dat Engeland die “neste” van die vyandige “aasvoëls” moet aanval, sodat hulle forseer word om hul vliegtuie te onttrek en gekeer word “from merely murdering civilians, woman and children, the old, the weak and the poor, and come back tot the fighting fronts in order to concentrate on military targets”... dit hang hy om Hitler se nek, dit wat hy wat Churchill was, in die ergste graad aan skuldig was.

‘n Leser lewer baie onlangs kommentaar op ‘n ander artikel wat ek oor Nazi tegnologie geskryf het, en skryf dat baie min mense glo soos ek dat die Nazi’s nie die aggressors in die oorlog was nie. Nou hier is dan iets verder vir die “baie mense” om aan te kou...

Toe die oorlog uitbreek was Churchill in sy element. Nou kon hy hom verlustig in die bloed poel van mens ellende. En hierdie is nie ‘n aanblasing, vergroting of onnodig krasse kommentaar nie. Totale vernietiging van Duitsland was Churchill se primêre oogmerk. Op 14 Februarie 1942 dring hy daarop aan dat die bombardement van Duitsland meer gekonsentreerd moes wees en daarop gemik moes wees, veral om die moraal van die Duitse mense te breek: “...there are 65 milion Germans – all of them killable” het hy verklaar. Hy, die man wat Hitler ‘n “bomber of nations” gebrandmerk het. In Julie 1944 het hy ‘n geheime memorandum aan sy stafhoof Generaal Hastings uitgereik waarin hy versoek het dat Duitsland met gifgas deurdrenk moes word. “I urge you to think very seriously over this question of poison gas...” het hy in die vier bladsy lange versoek aangedui. Sy bloeddorstige direktief aan Generaal Hastings het dit verder prontuit gestel “I want a cold-blooded calculation made as to how it would pay to use poison gas ... One really must not be bound within silly conventions of the mind...” En dan stel hy dit verder pertinent “We could drench the cities of the Ruhr and many other cities in Germany in such a way that most of the population would be requiring constant medical attention ...” Daarenteen het Hitler selfs so laat in die oorlog as April 1945 toe Duitsland reeds desperaat in die moeilikheid was, volgehou met sy opdrag dat Duitsland hoegenaamd nie van gifgas gebruik moes maak nie. Die tragiese ironie van die saak is dat die geskiedenis illustreer word met die Britse oorlog plakkate wat die mense waarsku om hul gasmaskers byderhand te hou omdat ‘Hitler gifgas oor Engeland gaan strooi’.

Wat die oorgrote meerderheid mense, soos wat van die kommentare op my eerste artikels nie weet nie, is dat Hitler vir Churchill herhaaldelik versoek het om op te hou om die burgerlike gedeeltes van die stede te bombardeer. Churchill het die burgerlike gedeeltes van die Duitse stede onvoorwaardelik laat bombardeer, lank voordat Hitler die selfde in weerwraak en na herhaaldelike waarskuwings eers met Engeland begin doen het. Wat die mense ook nie weet nie, en wat toevoeg tot die kryg etiek wat Hitler deurgaans openbaar het; is dat Hitler voordat hy Tsjeggo-Slowakye binnegeval het, tonne pamflette oor Praag laat strooi het waarin hy die burgerlike mense waarsku om na die platteland uit te wyk op die datums wat hy as ultimatums gegee het vir die bombardemente wat sou volg indien die Tsjeggiese regering nie aan sy voorafgaande diplomatieke en regmatige eise namens sy volk sou gehoor gee nie – bietjie anders as wat die ‘gevestigde geskiedenis’ voorhou!

Om sy oorlog manie, en die persoonlike voordele wat hy polities daaruit kon put te bewerkstellig, en of verwesenlik, het Churchill dit daarby, sy grootste taak gemaak om die oorlog ten alle koste so lank as moontlik uit te rek en alle moontlikhede van wêreld vrede in die wiele te ry. Een van die verdere strewes wat hy naarstigtelik, en manies nagestreef het was om Amerika tot die oorlog te betrek. In Junie 1940 verklaar Churchill aan Joseph Kennedy die Amerikaanse Ambassadeur in Engeland: "You watch, when Adolf Hitler begins bombing London and bombing towns in Britain like Boston and Lincoln, towns with their counterparts in the United States, you Americans will have to come in, won't you, you can't just stand aside and watch our suffering." Maar Churchill het geweet dat Hitler opdrag gegee het dat die Britse stede en veral Londen nie gebombardeer mag word nie. Die Engelse kode-ontsyferaars het op 26 Mei 1940 juis hierdie opdrag van Hitler wat via Herman Goering, aan die Luftwaffe uitgereik is, ontsyfer en dit was uit die aard van die saak vir Churchill ‘n probleem. Die Duitse lugmag is toegelaat om Britse hawes en dokke te bombardeer, maar nie dorpe en stede as sulks nie. Hitler het hom inderdaad tot in September 1940 daarvan weerhou om hoegenaamd enige Britse stede of dorpe te bombardeer. Rekords van hierdie verbod kan vandag gesien word in die Duitse argiewe waar die enkele goeie navorser natuurlik van sal weet, maar nie die oorhaastige liberale geskiedkundige nie. Dit, saam met die ontsyfering van die meegaande opdragte wat uitgegaan het, het vir Churchill in ‘n netelige posisie geplaas in sy strewe om Amerika te betrek; omdat die propaganda wat oor Hitler moes uitgaan nie sou gestrook het met die feite nie. Daarom het Churchill op 25 Augustus 1940 aan die Britse lugmag uitdruklike opdrag gegee om Berlyn te gaan bombardeer. Die stafhoof van die Britse Lugmag het Churchill gewaarsku dat Hitler dan sou terugkap, maar dit was presies wat Churchill wou gehad het. Hy het sy eie Britse burgers in Londen koelbloedig op die spel geplaas wetende, oftewel hopende, dat hulle bombardeer sou word.

Om 09:15 25 Augustus 1940 telefoneer Churchill die bevelvoerder van die Britse bomwerpers persoonlik en gee opdrag dat 100 bomwerpers Berlyn moet gaan bombardeer. Daardie aand bombardeer hulle Berlyn onverpoos. Hitler het nie reageer nie. Churchill het ‘n tweede opdrag gegee en Berlyn is weer gebombardeer. So het dit aangegaan vir die volgende sewe dae, totdat Hitler uiteindelik sy geduld verloor het en op 4 September 1940 maak hy sy beroemde toespraak by die Sport Paleis waarin hy verklaar: “Hierdie mal man het Berlyn nou sewe keer bombardeer. Indien hy Berlyn nou nog eenmaal bombardeer, sal ek nie net hulle dorpe aanval nie, ek sal hulle uitwis!” (“Ich werde ihre Städte ausradieren “) Dit was ‘n baie beroemde toespraak, want hierdie woorde is propagandisties as die moordlustige woorde van ‘n “Waansinnige Hitler” die wêreld in gestuur sonder om vir die mense te sê wat dit presies voorafgegaan het en daartoe aanleiding gegee het! Toe Engeland Berlyn die volgende dag weer bombardeer, het Duitsland begin om eers die dokke in Londen, toe die ‘East End’ van Londen, en uiteindelik die stad van Londen en die ‘West End’ op 6 en 7 November 1940 te bombardeer. In September 1940 is 7,000 Londense mense deur Duitse bombardemente gedood as gevolg van Churchill se doelbewuste provokasie.

Die ander Churchill sou tot enige lengtes gegaan het om Amerika in die oorlog te betrek sodat Duitsland heeltemal uitgewis kon word. Hy het alles in sy vermoë probeer dat Amerika en Japan aanmekaar spring. Hy het op 24 en 25 Julie 1941 telefoniese oproepe na Rooseveld, die Amerikaanse president gemaak en het dit bewerkstellig dat sulke verdoemende boikotte op Japan toegepas word dat Japan uiteindelik geforseer was om sodanig uit nood te reageer. 7 November 1941 hou Rooseveld, ‘n kabinetsvergadering waarin hy openbaarmaak dat Churchill hom geskakel het en ook probeer oorreed het om ‘n vroeë aanval op Japan uit te voer.

Op Amerika se ‘Vloot Dag’, 27 Oktober 1941, het Rooseveld ‘n verklaring uitgereik oor Amerikaanse skepe wat gesink is, waarin hy verklaar het dat die geskiedenis sal bewys wie die aggressor in die oorlog is en daarna verwys dat Hitler altyd beweer het dat sy oorlog planne nooit verder as oor die Atlantiese Oseaan gestrek het nie, maar dat dit ‘n leun was omdat sy duikbote en sy “samestelling vir ‘n nuwe wêreld orde...” baie anders daar uitsien as wat hy voorhou. “In my hande, hou ek hier ‘n geheime kaart wat in Duitsland deur Hitler se regering - deur die beplanners van die Nuwe Wêreld Orde gemaak is... dit is ‘n kaart van Suid Amerika met gedeeltes van sentraal Amerika ook, soos wat Hitler beplan dit moet lyk...” en dan gaan Rooseveld verder “Die spesialiste van Berlyn het al die grense tussen die klein state uitgewis en het Suid Amerika in vyf kneg state verdeel , en wil volgens die kaart, die hele kontinent beheer...” Maar, dit was ‘n infame leuen. Die kaart is deur die ‘ander Churchill’ bewerkstellig, en is in der waarheid deur “Her Majesty's Stationers Office” in Londen gedruk en uitgegee. Die Engelse was daardie tyd, en is nog steeds die wêreldleiers wanneer dit kom by obskure en onetiese taktiek en bewimpelinge - ‘n uiters handige instrument in die hande van ‘n man soos Churchill wat opportunistiese politiese maneuvers sy forte gemaak het. Hulle het die kaart gedruk, dit vir Sir William Stephenson, die man genaamd “Intrepid” , die latere hoof van die Britse geheime diens in Amerika, gegee – hy was besig om die hele tyd vals dokumente aan President Rooseveld te voer deur middel van die intelligensiediens van die OSS deur ene William Donovan, en ‘n man met die naam van Wild Bill wat hulle self daar geplant het en wat daardie tyd eers die hoof van die Amerikaanse geheime diens was. So het hierdie kaart in die hande van Rooseveld beland en kan dit nou ook as sulks gesien word in die Rooseveld Biblioteek in Hyde Park, New York...

Een gebied waarop Engeland, veral gedurende die tweede wêreld oorlog, leiers was, was op die gebied om kriptiese en geheime radio boodskappe van al die lande te onderskep en te ontsyfer. Baie van die Britte se suksesse in die oorlog kan daaraan toegeskryf word. Hulle vooraf kennisname van veral Duitsland se bewegings het hulle takties in ‘n baie gunstige posisie geplaas. Daarby het Churchill natuurlik baie gebaat, en dié klas van bevoordeling het goed getrou met sy onderduimse doelstelling. Dit was veral die Britse onderskepping van die Japannese se boodskappe kort voor die ‘onverwagse’ Pearl Harbor aanval op die Amerikaanse vloot wat baie insiggewend is. Alles dui daarop dat Churchill vooraf geweet het dat die Japannese Pearl Harbour gaan aanval, maar dat hy die inligting doelbewus van Amerika weerhou het – omdat hy Amerika so graag in die oorlog wou hê. In Washington het die Amerikaanse regering nou al die onderskeppings wat hulle van die Japannese boodskappe het, alles wat hulle ontsyfer het, alles wat uit die Japannese se diplomatieke lêers ontsyfer is, sommige van die vloot lêers, militêre boodskappe ens wat in 1940/1941 en daarna ontsyfer en opgevang is, deur die NSA (the National Security Agency) in nasionale argiewe vir besigtiging en navorsing vrygestel. Vragte onderskeppings van die boodskappe wat deur die Japannese genereer is en wat deur die Amerikaanse weermag en vloot kriptograwe gedurende die Tweede Wereldoorlog ontsyfer is, kan geredelik in die Amerikaanse argiewe besigtig word... Maar, nie ‘n enkele bladsy van die Japannese boodskappe wat deur die Engelse ontsyfer is, is beskikbaar nie! ‘n Bekende navorser meen dat Engeland skaam is vir wat hulle geweet het, en dat hulle ongetwyfeld ‘n skuldige gewete het. Engeland het in 1939 al daarin geslaag om al die Japannese se boodskappe op ‘n baie hoër vlak as die Amerikaners te kon lees. Hulle het daarin geslaag om in te gaan op die Japannese se operasionele Kode JN-25 (JN: Japanese Navy). Die Amerikaners wat daarvan bewus was het alles in hul vermoë gedoen om Churchill oor te haal om dié inligting met hulle te deel maar hy wou nie. Die beroemde Amerikaanse Generaal George Marshall het etlike briewe aan Rooseveld geskryf en sy uiterste misnoeë uitgespreek oor dié toedrag van sake. President Rooseveld het uiteindelik ‘n man met die naam van McCormack in 1943 spesiaal na Engeland gestuur om te versoek dat die Engelse intelligensiediens ‘n paar van die boodskappe moes vrystel. Maar nie een van hierdie JN-25 onderskeppings is aan die Britse argiewe vrygelaat nie. Hierdie materiaal word nie eens volgens die 30 jaar reël vrygelaat nie – dit spreek van een of ander baie agterdogtige en skuldige gewete van die Engelse. John Costello, ‘n baie gerespekteerde en erkende geskiedkundige navorser wat gedetailleerde boeke oor Pearl Harbour geskryf het, het sover gegaan om spesiaal by die Britse Departement van Verdediging aansoek te doen om die dokumente te besigtig; maar hy is amptelik geantwoord: "It would not be in the national interest for these files to be released"

Nie in nasionale belang nie! Nou, meer as sestig jaar later kan ons nie vertel word wat by Pearl Harbour gebeur het nie? Natuurlik nie, daar staan dan ‘n allemintige standbeeld van Engeland en die Wêreld se bekendste held, maar onbekende massa moordenaar in Londen! Dit is nie vergesog nie...

Henry Stimson, was daardie tyd die Amerikaanse oorlog minister (‘Secretary of War’), en was in noue kontak met Churchill. Hy was ‘n konserwatiewe Republikein, Bietjie aan die ou kant, maar baie noukeurig. Hy het onder andere ‘n gedetailleerde dagboek gehou, soos baie van die kabinetsministers van daardie tyd inderdaad gedoen het. Hy het notas op ‘n diktafoon opgeneem en het dit dan aan die einde van die dag aan sy sekretaresse oorhandig om dit sorgvuldig te tik en te bewaar. Indien mens nou na die Yale Universiteit in Amerika gaan, kan mens die oorspronklike Stimson dagboek gaan lees... Wat mens daar sal sien is eintlik skrikwekkend. Dit is baie duidelik dat daar gepeuter is met die dagboek betreffende die bladsye wat betrekking het op die dae net voor die Japannese aanval op Pearl Harbour. Dit is ook baie duidelik dat die persoon wat die inligting verander het nie die selfde persoon is, as die persoon wat die oorspronklike data vasgelê het nie. Veral op 7 Desember 1941, die dag van die aanval op Pearl Harbour, is dit in die dagboek baie duidelik dat drie hele bladsye van daar af aan, oorgetik is. En... op 4 November 1944 ontvang Stimson ‘n ongewone telefoniese oproep van Henry Morgenthau, die bekende Jood wat Rooseveld se ‘Minister van Finansies’ was en ook verantwoordelik was vir die bekende ‘Morgenthau Plan’ waardeur die oorlog spesifiek uitgerek is met die bepaling dat Duitsland “onvoorwaardelik” moes oorgee. Morgenthau is angstig, en vertel vir Stimson dat die geskiedenis beweer dat sy genoemde plan, die alleen oorsaak is dat die oorlog nog verder aangegaan het toe dit inderdaad kon ophou. Die belangrikste ding van hierdie oproep aan Stimson, is wat Morgenthau in sy eie dagboek aanteken oor die spesifieke oproep. Hierdie dagboek kan ook in die Rooseveld biblioteek in Hyde Park gelees word. Morgenthau teken op die dag van die oproep, 4 November 1944 om 08:45 aan: “Telephoned Henry Stimson and urged him to do something (to deny Dewey’s claim that the Morgenthau Plan had prolonged the war). He sounded tired, more tired than ever. He said he was tired out from working the last two weeks on the Pearl Harbour report, to keep out anything that might hurt the president”

Churchill het geweet dat Rooseveld wat hom ook snoesig gemaak het in ‘n sinagoge van Joodse raadgewers, ook soos hý, oorlog wou gehad het. Maar ook Rooseveld het dieselfde probleem as Churchill gehad – sy mense, die Amerikaners, die siele waarvoor hy verantwoordelik was, het nie probleme met Hitler en die Duitsers gehad nie. Hoe maak mens om hulle te beweeg om oorlog teen die Duitsers te maak? Nie moeilik met ‘n handlanger soos Churchill nie. Hulle was in die selfde stal want hulle het dieselfde weivelde in die oog gehad. So het Churchill alles in sy vermoë gedoen om sy stalmaat uit sy dilemma te help.

Churchill was in die politieke bordeel wat hulle saam bedryf het Rooseveld se koppelaar...

Enige navorser wat sy sout werd is sal in die argiewe gaan krap en sal dan sien dat Engeland ook die Duitse duikbote se kodes onderskep en ontsyfer het. Hulle het geweet presies waar die Duitse duikbote jag gemaak het en waar hulle in die Atlantiese Oseaan gelê het. Nou was dit ook so, dat die Engelse daardie tyd deur Amerikaanse skepe oor die Atlantiese oseaan begelei is. So het Churchill ook dus eerstehands geweet dat die konvooie direk beweeg na waar die Duitse Duikbote was. Maar hy het die konvooie laat begaan met die hoop dat die Duitsers ‘n Amerikaanse skip sou sink en Amerika rede het om tot die oorlog toe te tree. Dit is juis vir hierdie rede dat die Britse regering ‘n moratorium op sekere van dié lêers in die argiewe, geplaas het. Joseph Kennedy, die Amerikaanse ambassadeur, en vader van die latere Amerikaanse President John. F. Kennedy, was ‘n baie reguit man en het uit die aard van die saak nie langs die selfde vuur as Churchill gesit nie. Om die waarheid te sê, hy het baie goed geweet waarmee Churchill besig was. In ‘n telegram na Washington rapporteer hy aan Rooseveld dat hy dink “Churchill op die punt was om die Amerikaanse Ambassade in Londen te bombardeer. Hy rapporteer dat hy glo “Churchill die blaam dan op Duitsland sal plaas” Toe Kennedy later in 1940 besluit om terug te gaan na Florida Amerika, vlieg hy eerder na Lisbon, in Portugal waar hy daar op die Amerikaanse skip, die USS Manhattan klim. Hy stuur egter ‘n dringende telegram na die Amerikaanse “State Department” waarin hy verklaar: “Please, will you anounce that if the USS Manhattan is torpedoed and sunk, it will not be considered a ‘casus belli’, that the United States will not declare war over this because I have reason to beleive that Churchill is planning to torpedo the USS Manhattan knowing that I am on board!” Hierdie telegram wat in die argiewe van Suitland, Maryland gesien kan word wys baie duidelik dat Kennedy die dinge reg opgesom het en geweet het dat Churchill enige iets sou doen om Amerika in die oorlog in te trek. Maar ons weet dat Churchill nog voor die oorlog en terwyl hy nog ‘n ongewenste minister in die agterbanke van die Chamberlain regering was gereeld met Rooseveld in verbinding was - veral kort na die oorlog uitgebreek het, en hy wat Churchill was, nog nie die eerste minister van Engeland was nie. Ons weet dat Rooseveld ook die Joodse Regter, Felix Frankfurter, Engeland toe gestuur het en dat die Regter, Churchill besoek het – al hierdie dinge gebeur terwyl Churchill slegs die “First Sealord” was – suutjies doen hulle dit, teen alle politieke en diplomatieke etiek...waarom?

Die grootste geleentheid in die geskiedenis van die Tweede Wêreld Oorlog wat daar kon bestaan vir Hitler om “aggressor” te wees en om te voldoen aan al die byvoeglike naamwoorde wat aan hom toegedig is met betrekking tot sy ‘moordlus’, was by Duinkerken. Hitler was aanvanklik van plan om slegs strategiese punte van Frankryk te verower om hom in ‘n veiliger posisie teenoor ‘n grootskaalse aanval van Brittanje te plaas, sekere omstandighede het ook daartoe gelei dat die aanvanklike aanvalle op die strategiese punte etlike kere uitgestel is. Toe die geleentheid hom uiteindelik opdoen, het Hitler gegaan vir onder andere die opsie genaamd “Operasie Sekel Snit” van die briljante offisier Erich van Manstein. Dit het Frankryk binne enkele weke skoon uit die oorlog gegooi. Die sterk en goed georganiseerde pantserkorps van Heinz Guderain het bo alle verwagting juis deur die Ardennewoud van België en Frankryk gesny, wat almal geglo het ondeurdringbaar was, en het die kus bereik en effektief die Franse weermag afgesny en die totale Britse weermag teen die kus af gedruk. Die Franse weermag was uitgeskakel en die gedemoraliseerde Britse weermag het teen die kus af retireer totdat hulle uiteindelik by Duinekerken vasgekeer was. Hulle was aldaar, die spreekwoordelike “sitting duck’s” Hitler kon die hele Britse weermag net daar en dan sonder moeite van die kaart af vee.

Die aggressiewe Duitse Generaals was slaggereed en wou dadelik die Britse weermag by Duinekerke uitskakel, maar Hitler het onverwags opdrag gegee dat hulle moes halt roep en niks aan die vasgekeerde Britte doen nie. Die oorwinnende Duitse pantsers is in opdrag van Hitler vir drie dae lank teruggehou en dit het die Britte kans gegee om oor die see na veiligheid te vlug. Vir hierdie optrede van hom het Hitler aanvanklik halfhartige redes gegee, maar later op 24 Mei 1940 het hy ‘n dieper meer ernstige politieke motief aan Veldmaarskalk Gerd von Rondstedt en sy offisiere openbaar. Generaal von Blumentritt wat een van die teenwoordiges was het aan die geskiedskrywer Liddel Hart verklaar:

“Hitler was in ‘n goeie bui en het erken dat die vaskeer van die Britte by Duinekerken, ‘n besliste wonderwerk was. Hy het verwag dat die oorlog binne ses weke oor sou wees en dat hy dan ‘n redelike vredesooreenkoms met Frankryk wou aangaan en dat die weg dan oop sou wees vir ‘n ooreenkoms met Brittanje” Generaal von Blumentritt gaan verder en merk op dat “Hitler hulle almal verstom het en met bewondering van Engeland gepraat het. Hy het Engeland met die Kerk vergelyk en gesê dat beide noodsaaklike elemente van stabiliteit in die wêreld was...” Hitler het dit toe onomwonde volgens die Generaal uitgedruk... “dat hy slegs van Engeland verlang het dat hulle Duitsland se regmatige posisie op die kontinent sou erken. Dat die herstel van Duitsland se kolonies wenslik maar nie noodsaaklik was” en baie belangrik “dat hy selfs sou offer om die Britse troepe te steun indien hulle moeilikheid iewers sou kry...” Hitler het afgesluit met die verduideliking dat “dit sy doel was om vrede op so ‘n basis met Engeland te hê, dat dit vereenselwig kon word met hul eer en derhalwe vir hulle aanvaarbaar sou wees” Dit wat von Blumetritt verklaar het, is later deur Leon de Grelle, die Vlaamse oorlogsheld, bevestig. Hy het ‘n paar jaar later in ‘n gesprek vir Hitler gevra hoekom hy nie met die Engelse by Duinekerke afgereken het nie, toe antwoord Hitler: “Ja, ek het my troepe teruggehou en het die Britse soldate laat ontsnap na Engeland. Die vernedering van so ‘n nederlaag sou dit baie moeilik gemaak het om later vrede te probeer bewerkstellig...”

Hierteenoor openbaar die geskiedenis van Churchill, dat hy selfs sy bondgenote se lewens gewetenloos geëis het. Toe die Franse op die punt staan om aan die Duitsers oor te gee en daar tekens is dat hulle vredesonderhandelinge sal aangaan; was Churchill bekommerd dat die Franse vloot wat nog redelik behoue en effektief kon wees, in Duitse hande sou val. Admiraal Francois Darlan, die opperbevelvoerder van die Franse vloot het in daardie hoedanigheid, Churchill egter sy woord, en ook amptelik die versekering gegee, dat hy opdragte en planne uitgevaardig het om al die Franse skepe self te kelder indien die Duitsers daarop beslag wou lê. Churchill het egter, agter Darlan se rug, die Britse Oorlog Kabinet probeer oorreed om die Franse vloot aan te val en onskadelik te stel nog voor die samesprekings met die Duitsers ‘n aanvang kon neem. Die kabinet wou nie gehoor gee nie en het Churchill daarop gewys dat Frankryk steeds Engeland se bondgenoot was. Op 24 Junie teken Frankryk ‘n vredesverdrag met Duitsland en gee oor. Deel van die getekende ooreenkoms was dat die Franse hul vloot kon behou, maar Hitler het hulle ingeperk op dinge soos paspoorte en kaartjies. Hitler wou enige weerstand en veglus van Franse kant af in die kiem smoor en het derhalwe gladnie belanggestel in die Franse skepe nie. Die Franse vloot was in die hawe van Mers-el-Kebir buite Oran, Algerië. Die skepe was daar in die hawe op ‘n knop saamgedruk. Op die 3de Julie 1940 het die Britse vloot die hawe van Mers-el-Kebir omsingel, en stelling ingeneem teen die Franse vloot wat totaal en al ‘n dooie teiken was. Churchill het ‘n ultimatum aan Admiraal Darlan gestel – Hulle moes dadelik na Engeland of Amerika vaar, of andersins hul skepe almal kelder. Die Franse het die Britse bevelvoerders wat hulle in die hawe kom sien het, ‘n geskrewe opdrag van Admiraal Darlan gewys waarin daar instruksies was dat hulle na Amerika moes vaar indien die Duitsers enige teken toon dat die vredesooreenkoms wat hulle geteken het, nie nagekom gaan word nie; en het gesê dat hulle nie daar hulle skepe sou oorgee aan Engeland nie. Churchill het toe opdrag gegee dat die Franse vloot aangeval moes word. Dit was ‘n slagting. In minder as tien minute is 1,297 weerlose Franse seemanne gedood. Churchill het die volgende dag aan die Britse Parlement verklaar dat dit moet dien as duidelike aanduiding dat Engeland hoegenaamd geen voorneme het om met enige samesprekings betrokke te raak nie en dat hulle die oorlog met alles tot hul beskikking sou veg... Hierdie was volgens enige definisie ‘n oorlogsmisdaad: ‘n aanval sonder enige provokasie, en ‘n aanval op ‘n bondgenoot sonder dat daar enige oorlogsverklaring was. By die Nuremberg verhore is van die Duitse offisiere ter dood veroordeel en gehang vir mindere oortredings, soos byvoorbeeld die geval met onder andere Generaal Wilhelm Keitel die bevelvoerder van die Duitse weermag, en Joachim von Ribbentrop die Duitse minister van Buitelandse Sake.

Die leser sal onthou dat ek aan die begin daarop gewys het dat Churchill aan die Britse Joernaliste, Sheila Grant Duff verklaar het dat Hitler ‘n ...”accursed air murderer” en ook ‘n “bomber of nations” is, en dat hy gestop moet word “from merely murdering civilians, woman and children, the old, the weak and the poor, and come back to the fighting fronts in order to concentrate on military targets...”. Nou kyk, as ‘n wêreld bekende staatsman, ‘n figuur met die statuur van Churchill sulke uitlatings in die tyd van sy politieke fleur teenoor ‘n tydgenoot maak, dan dra dit mos krag in die wêreld in... maar wat sal die mensdom moet sê as die persoon van wié hy dit sê, nie daaraan skuldig is nie, maar dat hy wat Churchill is, self in die hoogste moontlike graad aan elk van die aantygings wat hy maak skuldig is? (Lees in hierdie verband ook my artikels: “Morele Alzheimer” en “Die Nobel Prys vir Vrede II” Lees hoe Rudolph Hess met ‘n vredesaanbod na Engeland gegaan het en dat churchill hom laat opsluit het en hom nie eens gesien het nie!)

Churchill het dit nie net gewetenloos oorweeg en pertinent probeer om Duitsland met gifgas te bombardeer nie, hy het die mees intense en mees gewetenlose bomaanvalle op Duitsland geloods...’n pertinent destruktiewe, sistematies intensiewe, moordplan wat bewerkstellig is met die “Carpet Bombing” stelsel. Duitsland se stede is terroriseer en dit het uiteindelik die dood van 600,000 burgerlikes – gewone Duitsers – daardie “civilians, woman and children...” wat hy van gepraat het gekos. Oor die 800,000 Duitse burgerlikes is daarby baie ernstig verwond en vermink. Vergelyk dit met die 70,000 Britte wat dan nou kwansuis deur Hitler, die “bomber of nations” en “accursed air murderer” gedood is in reaksie op Churchill se eerste stedelike aanvalle soos reeds statisties vermeld! Om die waarheid te sê, daar is boonop bykans net soveel Franse deur Churchill se bombardemente gedood as wat daar Engelse deur die Duitsers gedood is. Saam met sy tegniese adviseur, Professor Lindemann en die hoof van Britse “Bomber Command”, Arthur Harris (“Bomber Harris”) het Churchill ‘n driemanskap gevorm wat die bloed so laat vloei het dat Atilla die koning van die Hunne, of Genghis Khan daaroor sou gegril het... J.M. Spaight, die eertydse Hoof Assistent Sekretaris van die Lug Ministerie het opgemerk: “Waar die Duitsers en die Franse die lugmag hoofsaaklik as ‘n verlenging van die artillerie gesien het, as ‘n ondersteunende mag vir die weermag in die veld; het die Engelse die kapasiteite van die lugmag vir die vernietiging van vyandige tuisbasisse duidelik ingesien. Hulle het hul bomwerpers dienooreenkomstig laat bou” Churchill het egter skaamteloos vir die Britse Laerhuis gelieg deur te rapporteer dat slegs militêre en industriële installasies geteiken is... “Bomber Harris” het meer die moed van sy oortuiging as Churchill gehad, en het die regering versoek om openlik en ondubbelsinnig af te kondig dat: “Die doel van die Gekombineerde Bombardement Offensief, die vernietiging van die Duitse stede is, om die Duitse werkers dood te maak, en om die burgerlike lewe dwarsdeur Duitsland omver te werp”.

Hierdie moord veldtog van Churchill uit die lug uit het Duitsland platgemaak. ‘n Duisend jaar oue stedelike kultuur is uitgewis soos wat stede wat in die wetenskap en kuns wêreld befaam was, gereduseer is tot smeulende ruïnes. Die antieke Hanseatiese stad, Lubeck, “het soos fynhout gebrand”; 1000 bomwerpers het Cologne platgevee en in die proses is onder andere dertien antieke Romaanse styl Katedrale onherstelbaar vernietig; ‘n vlammesee het Hamburg verswelg en dáár alleen het 42,000 mense gesterf. Oor hierdie dinge het ‘n beskaafde en befaamde man soos Joseph Schumpeter by Harvard Universiteit aan almal met wie hy te doen gekry het verklaar dat Churchill en Rooseveld besig was om meer dinge te vernietig as wat Genghis Kahn kon vernietig.

Maar vir veral die stad Dresden moet Churchill verantwoording doen. Dresden was nie “Downtown Manhatthan” se “Trade Centre” nie ... Dresden was die hoofstad van die ou Saksiese Koninkryk in Duitsland. Op grond van die ongeëwenaarde en onmeetlik historiese en kulturele waarde daarvan, is die andersins skilderagtige stad inderdaad allerweë beskou as een van die vyf mooiste en waardevolste stede in die hele wêreld. Dresden was die “barok juweel” van Europa...die “Florance langs die Elbe”

Dit was Februarie 1945, en alles was basies al oor vir Duitsland. Die oorlog was in die doodsnikke en die skrif was aan die muur – skaars twee maande voor die einde. Dresden het basies geen militêre basisse of installasies gehad nie, en daar was uit die aard van die saak geen soldate nie. Dit was doodeenvoudig slegs die skilderagtige kultuur-stad waaroor die intellektuele wêreld so gaande was. Die stad het egter in hierdie doodsnikke van die oorlog gevul met vlugteling Duitsers. Hoofsaaklik ou mense, vroue en kinders wat gevlug het voor die aankomende Rooi Leër van die Russe – presies dáárdie mense wat Churchill na verwys het: “...die burgers, die vroue en kinders, die oues, swakkes en armes” wat die wrede Hitler teen veg. Maar Churchill gee opdrag dat Dresden wat uit sy nate bars met angstige, desperate en weerlose burgers, bombardeer moet word...

Van die 13de tot die 15de Februarie slegs 49 dae voor die einde van die oorlog, word Dresden onophoudelik gebombardeer. Churchill se bloeddorstige en diaboliese opdragte is tot die letter uitgevoer. Eksakte en vernietigende bombardement van die weerloses... Die skemering van die laatmiddag op die 13 de is verbreek deur die brandfakkels wat die eerste nege “Mosquitos” van Haar Majesteit se “Royal Airforce” strategies om Dresden gegooi het. Dit was die ‘merkers’ vir die vlammehel eskaders met brandbomme wat sterk op pad was. Terwyl die ys hoog waarskynlik teen Churchill se Whiskey glas geklingel het, het die hel oor die vroue, kinders en ou mense losgebreek... Ek haal aan uit my artikel ‘Morele Altzheimer’:

“Die middestad was die eerste teiken. 796 Lancaster Bomwerpers het in 3 ure 1,478 ton plofbomme en 1,182 ton brandbomme gegooi. Daar is doelbewus gewag totdat die nood dienste en hulpverlening dienste net mooi aan die gang was, toe slaan die Amerikaners toe met hul ‘Flying Fortresses’ en ‘Liberators’. Hulle het 1,800 plofbomme en 136,000 ‘firesticks’ gegooi. Hierdie is die volgende oggend baie vroeg, opgevolg met ‘n verdere 3,700 bomme”.

“Die inwoners en vlugtelinge wat nie verbrand het nie en wat te voet gevlug het is deur die begeleidende vegvliegtuie se Masjiengewere afgemaai. Die lug in en om Dresden het temperature van 1800 grade Fahrenheit bereik. Die vure het die suurstof opgesuig en diegene wat wel die bomskuilings bereik het, het verkool en versmoor. Mense wat in die plein se groot fontein gespring het, het dood gekook. Vrouens en kinders se voete het in die teer vas gesmelt”.

“Tagtig persent van Dresden was vernietig en 35,000 vrouens, kinders en ou mense het omgekom. Daar is bespiegelinge dat daar veel eerder 120,000 mense gedood is omdat die meeste vlugtelinge van ander stede en dorpies was van wie daar nie rekord is nie” Enige iemand wat by sy of haar positiewe is, en wat net na die ware statistieke van die Dresden geval alleen kyk moet tog sekerlik vir hulself sekere vrae afvra oor Churchill se gewete en motiewe. Veral as daar in ag geneem word dat hy openlik verklaar het dat Hitler ‘n ...”accursed air murderer” ‘n “bomber of nations” is en verder gestop moet word “from merely murdering civilians, woman and children, the old, the weak and the poor, and come back to the fighting fronts in order to concentrate on military targets...”. Dit boonop uit die mond van ‘n man wat sy eie vloot in die Eerste Wêreldoorlog uit ‘n kantoor na hul dood gestuur het teenoor ‘n Hitler wat as uitgesoekte soldaat vier jaar lank loopgraaf oorlog met onderskeiding gevoer het, vier medaljes vir uitmuntende diens ontvang het waarvan een Duitsland se hoogste moontlike dekorasie vir dapperheid is. Hitler was ‘n loopgraaf koerier, ‘n taak wat net aan die bestes opgelê was, omdat hulle tussen die loopgrawe en deur vyandige linies moes beweeg om belangrike boodskappe heen en weer te moes neem - die man wat pamflette oor Praag laat strooi het om die burgerlikes te waarsku dat hy oorweeg om die stad te bombardeer.

Churchill se gewetenloosheid het nie hier geëindig nie. Die moordlus wat hy in die doodsnikke van die oorlog openbaar het, het hy selfs ná die oorlog voortgesit. Ons praat hier onder andere van die geforseerde repatriasie van twee miljoen Russiese mense na die Sowjet Unie. Onder hierdie mense was daar tienduisende wat saam Generaal Vlasof in sy “Russiese Bevrydings Mag” aan die kant van die Duitsers geveg het. Hierdie mense is deur Churchill in die hande van die gretige kommuniste gegee en hulle is aan die wreedste moontlike weerwraak oorgegee... Alexander Solzhenitsyn het daaroor geskryf in sy, “The Gulag Archipelago” Meer skandalig nog, was dat Churchill die Kosakke aan Stalin oorhandig het. Hulle was nooit Sowjet burgers nie aangesien hulle in die burgeroorlog teen die Rooi Leer van die Kommuniste geveg het en toe emigreer het. Stalin was uit die aard van die saak baie gretig om sy hande op hulle te kry. Hieroor skryf Alexander Solzhenitsyn van Churchill: “He turned overt to the Soviet command the Cossack corps of 90,000 men. Along with them he also handed over many wagonloads of old people, women and children... This great hero, monuments to whom will in time cover al England, ordered that they, too, be surrendered to their deaths.” Om nie te praat van die massa slagtings wat Churchill se handlanger, Tito, met Churchill se ondersteuning uitgevoer het – duisende Italianers wat anti kommunisties was is deur Tito bymekaargemaak en summier doodgeskiet. Toe daar roeringe onder die Britte en ander mense is oordat Churchill en Engeland toelaat dat die Russe soveel mense na strafkampe deporteer, was sy woorde aan die Britse departement van buitelandse sake: : "Why are we making a fuss about the Russian deportations in Rumania of Saxons [Germans] and others? . . . I cannot see the Russians are wrong in making 100 or 150 thousand of these people work their passage. . . . I cannot myself consider that it is wrong of the Russians to take Rumanians of any origin they like to work in the Russian coal-fields." Ongeveer 500,000 Duitse Burgers is as gevolg van besluite by die Yalta konferensie met die bewilliging van, en in ooreenkoms tussen Churchill, Rooseveld en Stalin, na die oorlog, na Russiese strafkampe gestuur. Hulle het dit volgens die ooreenkoms as “geregverdigde genoegdoening” beskou dat die Duitsers in strafkampe opgeneem word.

Verder is ongeveer 15 miljoen Duitsers met Churchill se toedoen volgens ‘n ooreenkoms in Tehran van hul voorvaderlike grondgebied ontneem en uit oos en wes Pruise, Silesië, Pommere en Sudeteland gesit. Hy het verder ingestem en toegelaat dat die Tsjeggiese leier Eduard Benes voortgaan met die etniese suiwering van Boheme en Morawië waardeur 1.5 tot 2 miljoen Duitse burgers na die oorlog gedood is. Maar in 1946 verklaar hy woedend oor die Russiese verwikkelinge: “From Stettin on the Baltic to Trieste on the Adriatic, an iron curtain has descended over Europe” - Skaamteloos oor iets wat hy self voor verantwoordelik was en dan gebruik hy nog die term “iron curtain” wat hy uit Goebels se mond gesteel het. Kan mens anders as om hom gewetenloos te noem...?

U sien my liewe leser, dit was nie net die man Churchill se dade wat verdoesel is omdat ook Engeland daardeur in geskiedkundige verleentheid sal kom nie, dit is sy persoonlike uitlatings en doelbewuste leuens wat daarmee saam die perfekte klimaat geskep het dat hy vandag deurgaan as ‘n ikoon terwyl hy in werklikheid die presiese teenoorgestelde is. Daardeur dan ook, is die persepsie van en oor die wandade en verkeerde doelstellings oorgeskuif na iemand anders. Kan daar in die geskiedenis ‘n groter onreg wees? Die enormiteit en afgryslikheid van die Tweede Wêreld oorlog teen die agtergrond van die vals sataniese Hitler-beeld wat soos ‘n doemskim oor die wêreld gehang het, het vir ‘n leier soos Churchill die ideale geleentheid geskep van waar hy in mistiese verborgenheid, agter ‘n sluier van onwaarhede op die wêreld verhoog, van slagoffer tot slagoffer kon beweeg en so die grootste massa moordenaar te word in mense heugenis...

SlotGedagtes wat Praat:

Afrika Adieu Afrikaans My Afrikaans Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur? Blanke Mummies in China Gevind Bonatuurlike Vreemde Wesens Brein Seks Ope Brief aan die God van Die Bybel Bygelowe is Lekker - I Bygelowe is Lekker - II Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – II Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – III Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – IV Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – V Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII Die ander Churchill - Deel I Die ander Churchill - Deel II Die ander Churchill - Deel III Die ander Churchill - Deel IV Die ander Churchill - Deel V Die gaskamers was erg ne? Die Gees en Karakter van die Afrikaner Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II Die Groot Piramide in Egipte – Deel I Die Groot Piramide in Egipte – Deel II Die Groot Piramide in Egipte – Deel III Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV Die Groot Piramide in Egipte – Deel V Die Mandela Mite Die ‘Meerdere Minderheid’ Die Moslem Christen Dilemma “Die Onnosel Hitler” Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor. Die Sekulêre Bronne van Informasie Die Verborge Hand agter die Boereoorlog. Die Vroulike Instink Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis Geestelike Afwykings? God deur die Mikroskoop en die Teleskoop God Lewe in die Water - Deel I God Lewe in die Water - Deel II God Lewe in die Water - Deel III God se Swendelaars God van die By Goddelike Valshede op die Internet ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde Hoe Glo Ons Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween? Los die Blonde Dames! Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika? Morele Alzheimer ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart 'n Duiwel agter elke Bos Nasa se Verlore Dag Nobel Vredesprys Deel I Nobel Vredesprys Deel II Ons Afrikaans Ons Grensoorlog Verraad Ons is Gode Ons Kom van Anderkant die Paradys Oor Moffie Demone Satan is die Sondebok Titanic was ‘n Vulletjie Van Onsself Vervreem Veelwolwery Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II Vorster se ‘Komplekse’ Verraad Wanneer die Witman die Witman Verraai Wat Gee vir Vroue Krag


Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.