Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
Die gaskamers was erg ne?

Deur: Waldor

In 1987 stap ek na ‘n dag op die pad, die teekamer van die misdaadfotograwe van Pretoria binne. Net betyds vir die middag tee. Ek sit my kameratas en die forensiese tas neer. Die kamer is amper vol kollegas wat skerts en gesels. Skierlik praat een van die nuwe student konstabels met my. “Adjudant, ek verstaan Adjudant betwis die vergassings van die Jode?” Ek hoor die teekamer word skierlik stil en besef daar was ‘n ‘gekoukus’ voor my aankoms. Die jong mannetjie wat my die vraag vra was blykbaar by Tukkies voordat hy na die polisie gekom het en ek neem aan dat die graad agter sy naam hom die selfvertroue gegee het en gemaak het dat my kollegas vooraf beplan het dat hy my moes toets. Ek mag dalk nie geleerd wees nie, maar met sekere dinge staan ek nie eens vir ‘n professor terug nie. Een daarvan is die sogenaamde vergassings van die Jode, en ek antwoord hom “Jy het heeltemal reg gehoor” Maar ek was nie lus vir die gesprek nie, want ek kon aan sy houding sien dat hy die versinnebeelding was van die Jan alleman wat hardloop met wat hy vertel is, maar nie gaan kyk het of dit werklik so was nie, en dan hou hy dit nog voor as ‘n gegewe. Daar is mense aan wie jy geduldig en diplomaties jou tyd bestee, maar daar is andere wat dit nie verdien nie. Ek het gaan sit, en wou met ‘n kollega begin praat oor die dag se sake, toe kom staan die kampus produk weer voor my. “Wat die hel kan Adjudant ooit beweeg om die vergassings te betwis, die bewyse is volop in die geskiedenis?”

Ek moes die aanslag kortknip, “So ek neem aan jy bevestig dat dit plaasgevind het?” Hy kyk my sarkasties verbaas aan “Maar natuurlik hoe anders?” Nou kan ek die atmosfeer in die teekamer aanvoel, die moeder van alle onderwerpe is ter tafel... Dit is sulke tye wat ek presies bewus is van die glimlag wat ek gee “Goed, dan kan jý wat die saak so beslis voorhou, seker die mees elementêre vraag op die onderwerp vir my beantwoord?” Ek gee hom so ‘n sekond of twee dat my stelling insypel na sy beperkte verwysingsraamwerk, en toe vra ek: “Kan jy my bietjie vertel watse gas die Duitsers gebruik het, en hoe hulle dit toegepas het?” Hy kon my nie antwoord nie. “So, jy sê hulle is vergas, maar jy kan nie vir my sê met wat of hoe nie - Dit sal nie goed klink in ‘n hof nie?”

Ek het hom toe versoek om bietjie huiswerk te gaan doen en ‘versterkings’ te bring vir die mees basiese aspekte van sy aanklag voordat ek my sou verwerdig om hom verder te beantwoord. Ek het versoek dat hy na twee weke weer na die teekamer moes kom en voor almal sy ‘geskiedkundige aanname’ moes rugsteun deur die volgende basiese aspekte: (1) Dat hy vir my moes uitwerk hoeveel Jode per dag, vergas en verbrand moes word in die bestaande kampe van middel 1943 tot April 1945 om die ses miljoen op te maak. (2) Dat hy moes vasstel volgens welke naamlys die koptelling gemaak is om die ses miljoen te bevestig. (3) En dat hy vir my volgens die wêreld sensus vir die tydperke direk na die oorlog die aanduidings kon bring wat daarop wys dat daar so ‘n groot hap uit die bevolking van ’n relatief klein nasie geneem is. Ek het gehoop dat sy soeke na die data in die relatiewe, geykte en tasbare statistieke, hom tot die besef sou laat kom dat mens nie sommer alles moet glo wat die media en geskiedenis onderwysers vir ons so mildelik herhaal nie... en dat hy darem na my sou terugkeer, al was dit soos ek verseker voorsien het, met aansienlik minder versekering en bravade. Dit het egter nie geskied nie. Daaraan is ek ook gewoond.

In 1991 het ek en ‘n vriend op ‘n feitesending na Duitsland gegaan. Hoewel ek vir die twee weke daarop uit was om sekere dinge vir myself te sien as gevolg van die studie wat ek toe al vir tien jaar lank intens gemaak het, het die prag van die land vanwaar my stamvader in 1765 na Suid Afrika gekom het, my nie verbygegaan nie. Die saadjie wat my vader in my kop geplant het toe ek maar agt jaar oud was het my die studie laat doen, want ek wou agter die kap van die byl kom oor hoe dit moontlik was dat ‘n volk wat Mozart, Beethofen, Strauss, Wagner en al die ander komponiste wie se suiwer musiek die wêreld so bekoor, so wreed kon wees. Hoe mense uit wie se sielebiblioteek die verhale van Rooikappie, Repelsteeltjie, Sneeuwitjie en vele ander, elk met hul eie morele boodskap doelbewus vir die kinders psige daarin verweef; kinders so wreed tot hul dood kan stuur. Hoe die vaandeldraers van die westerse kultuur en uitvinders van die wêreld se beste menslike hulpmiddels die inkarnasie van die duiwel kon word teenoor die lieflingnasie van God die Skepper. Met genoemde besoek het tien jaar se studie my reeds by ‘n onbetwisbare konklusie uitgebring – noem my besoek dan eerder ‘n ‘inspeksie ter plaatse’

Die dag toe ons die konsentrasiekamp, Dachau besoek was daar saam ons op die bus ‘n groep Duitse skoolkinders met hul onderwyser. Ons het deur die grote Dachau beweeg en ek het met ‘n ander oog gekyk en dienooreenkomstig toepaslike foto’s geneem vir die lesings wat ek beoog het. Toe ons by die oonde met die staaldeure kom was die onderwyser met sy entourage kinders ook daar. Ek het vir ‘n foto voor die oonde posjeer en toe ek met my vriend praat, kom die onderwyser skierlik verbaas by en praat ook Afrikaans met ons... Hy was ‘n Duitser van Suidwes. Binne enkele oomblikke het hy vir ons gesê dat dit darem “vreeslik is wat Hitler gedoen het.” Hy het ons vertel dat dit opdrag in die skole van Duitsland is dat die leerlinge elke nou en dan na die konsentrasiekampe geneem moet word sodat hulle herinner kan word oor die verkeerdheid van die uitwissing van die Jode. Ek kon nie vir hom sê wat ek presies dink nie, want dit is in Duitsland onwettig om die vergassings enigsins te betwis, en ook met direkte tronkstraf, sonder die keuse van ‘n boete strafbaar - maar ek het natuurlik gesorg dat ek my merk ligtelik maak. “Daar is iets wat my pla met hierdie oonde” en hy staan nuuskierig nader. “Kyk ek weet nie of jy weet dat dit vandag elf ure met die nuutste en mees gesofistikeerde gas branders wat spesifiek vir daardie doel ontwerp is, neem om ‘n liggaam te veras by ‘n krematorium. Dan moet van die beendere daarna nog gekap, gemaal en weggegooi word. Hoe die hel het die Duitsers daagliks so baie Jode in hierdie primitiewe oonde verbrand, en hier is net drie waarin beswaarlik twee liggame elk kan pas, sonder enige aanduiding van enige branders” Toe lyk dit asof die tor van ‘n witman se bootjie afval – ‘n witman wat kinders die wêreld instuur met die holrug geryde boodskap. Ek kon nie help om sy kaarte verder so bietjie te skommel nie. “Hierdie lyk eerder vir my na die oonde waar die klere en goed wat met luise oortrek was, verbrand is?” En toe kyk hy my verward aan...

Ek het hom verder gevra of hy weet dat daar gedurende die Tweede Wêreldoorlog die grootste luis epidemie ooit in die geskiedenis van Europa in veral Duitsland en Pole geheers het. En dat veral ook die konsentrasiekampe spesifiek van die luise oortrek was omdat die treinspore wat daarnatoe gelei het deur die geallieerdes gebombardeer is en voorrade en genoegsame ontsmettingsmiddele en sanitasie middele nie geredelik daar kon uitkom nie. Hy het dit nie geweet nie. Ek het hom ook ingelig dat Zyklon B Gas (die gas waarmee die Duitsers die Jode na bewering mee vergas het) onder normale omstandighede vir ontluising gebruik word. Toe ek hom verwys na die foto’s van die uitgeteerde mense wat in die konsentrasiekampe gevind is en vra of hy weet watse siektes luise veroorsaak, kon hy my ook nie vertel nie. Daar was foto’s van liggame wat uit die gaskamers getrek word direk na hulle vergas is. Ek het hom gevra of hy weet dat indien mens met Zyklon B vergas is, enige iemand wat aan so ‘n liggaam raak binne ten minste twee ure sou doodgaan weens die opname van die gif deur die vel, dit het hy ook nie geweet nie. Dit was maar ‘n druppel in die emmer van ‘n magdom werklike feite wat die uitwissings teorie so bietjie deurmekaarkrap en wat die leermeester van onkundige kinders nooit sover gekom het om aan te dink of homself af te vra nie. Maar hy leer die kinders.

Al my kinders is geskool in die onderwerp, veral my laatlam seun. Hy is in ‘n vooraanstaande Hoërskool in Pretoria, en nou die dag kom hy na my en vertel my baie verontwaardig dat hy nie meer so baie van sy geskiedenis onderwyser dink nie. Hy vertel my dat die onderwyser hulle in die klas vertel het dat Hitler die Duitsers wat donker oë gehad het met ‘n blou kleurstof in die oë laat inspuit het om hulle soos Ariërs te laat lyk. Ek het my eers vererg en wou die onderwyser ‘n brief skryf en hom vra om dit wat hy die kinders leer vir my te bewys, maar het eerder my seun geleer om in die stilte binnetoe te lag wanneer ‘n sulke gekkigheid openbaar word.

Daardie slim student wat gedink het sy Adjudant is ‘n mal regse en Nazi... Ek het nadat ek lank genoeg gewag het dat hy moes terugkom met sy bewyse, vir die regte oomblik gewag en eendag in die teekamer toe dit lekker vol was ‘n uitknipsel van die “Pretoria News” se destydse voorblad voor hom neergesit en dit eintlik subtiel in die midde van liberale koukushool geplaas: “Sien jy hierdie foto wat die Pretoria News op sy voorblad publiseer het met die herdenking van die vegassings waarvan jy so seker is” Dit was ‘n baie bekende foto wat baie keer voorgehou word in die geskiedenis – ‘n bekende foto – liberale getuienis op sy beste! Dit was daardie foto waar ‘n duidelik identifiseerbare Duitse soldaat op ‘n hoop uitgeteerde liggame staan en aan een liggaam trek asof hy dit wou aftrek of uit trek uit die hoop. “Kan jy sien van watter kant die lig op die foto kom, waar die son was toe die foto geneem is?”, vra ek hom. Almal spring op en staan nader en wys uit van watter kant volgens die duidelike skaduwees wat die liggame maak. “Nou goed, julle is reg, maar se net vir my, waarom het die soldaat wat staan en baie hoër as die liggame is, dan nie ‘n skaduwee nie?” Doodse stilte. Skierlik praat die eerste vergassings teorie aanhanger “Maar hierdie soldaat se beeld is later op hierdie foto geplaas – dit is ‘n vervalste foto!”

“Juistement, juistement, my leke kolegas. Kyk, waar hierdie vandaan en hoe dit in die wêreld versprei is weet ek baie goed. En ek het tientalle ander bewyse wat julle aan die einde van die dag sal suiwer van die kanker wat die geskiedenis julle mee besoedel het. Indien, en wie van julle sou belangstel, kom kuier vir my, dan braai ons ‘n vleisie en ek reinig julle van die kak wat julle al so lank aanhang!” Ek het dadelik daar uitgeloop en hulle gelos om verward te koukus oor hulle gekoukus.

Om reg te wees is om ‘n mag te wees!Gedagtes wat Praat:

Afrika Adieu Afrikaans My Afrikaans Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur? Blanke Mummies in China Gevind Bonatuurlike Vreemde Wesens Brein Seks Ope Brief aan die God van Die Bybel Bygelowe is Lekker - I Bygelowe is Lekker - II Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – II Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – III Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – IV Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – V Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII Die ander Churchill - Deel I Die ander Churchill - Deel II Die ander Churchill - Deel III Die ander Churchill - Deel IV Die ander Churchill - Deel V Die gaskamers was erg ne? Die Gees en Karakter van die Afrikaner Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II Die Groot Piramide in Egipte – Deel I Die Groot Piramide in Egipte – Deel II Die Groot Piramide in Egipte – Deel III Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV Die Groot Piramide in Egipte – Deel V Die Mandela Mite Die ‘Meerdere Minderheid’ Die Moslem Christen Dilemma “Die Onnosel Hitler” Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor. Die Sekulêre Bronne van Informasie Die Verborge Hand agter die Boereoorlog. Die Vroulike Instink Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis Geestelike Afwykings? God deur die Mikroskoop en die Teleskoop God Lewe in die Water - Deel I God Lewe in die Water - Deel II God Lewe in die Water - Deel III God se Swendelaars God van die By Goddelike Valshede op die Internet ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde Hoe Glo Ons Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween? Los die Blonde Dames! Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika? Morele Alzheimer ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart 'n Duiwel agter elke Bos Nasa se Verlore Dag Nobel Vredesprys Deel I Nobel Vredesprys Deel II Ons Afrikaans Ons Grensoorlog Verraad Ons is Gode Ons Kom van Anderkant die Paradys Oor Moffie Demone Satan is die Sondebok Titanic was ‘n Vulletjie Van Onsself Vervreem Veelwolwery Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II Vorster se ‘Komplekse’ Verraad Wanneer die Witman die Witman Verraai Wat Gee vir Vroue Krag


Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.