Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
God Lewe in die Water - Deel II

Deur: Waldor

Nadat die wetenskaplikes verskeie eksperimente met water uitgevoer het en aangedui het dat die mens ‘n negatiewe invloed op die struktuur van water het, was hulle gretig om vas te stel hoe water, wat nog nooit met die mens in aanraking gekom het nie, daar sou uitsien – hoe dit sou reageer op die toetse wat hulle uitvoer. Hulle wou die natuurlikste, noem dit nou maar, ‘maagdelike’ water toets...

In die taal van die Suid Amerikaanse Peman stam in Venezuela beteken die woord ‘uraima’ – “die moeder van alle waters”. In Venezuela is daar ‘n afgeleë gebied waar ‘n reeks opheffings soos majestueuse pilare uit die aarde opstaan. Hierdie pilare vorm ‘n reeks alleenstaande plato’s. Uraima is die grootste van hierdie plato’s. Dit is dáár waar die navorsers beweer mense nie kom nie en waar die ‘maagdelike’ water gevind kan word. In Januarie 2005, het vyf Russiese wetenskaplikes ‘n tog na Uraina onderneem. Hul doel – om water monsters van Uraina af terug te vat na die laboratoriums en dit aan toetse en eksperimente te onderwerp. Hulle moes drie dae lank deur die savanna reis en toe deur die woude. Toe moes hulle die 800 meter loodregte rots wande van Uraima aandurf om by die paradys op die plato te kom. Hulle was verstom met wat hulle gevind en aanskou het. Die DVD self is iets om te aanskou. Uraima word permanent deur ‘n wolkkolom oordek. Wanneer dit aand word en die maanlig oor die plek begin skyn, vind die wonderlikste verskynsel plaas. Die permanente mistigheid het die mooiste egalige blou glans, en in die skynsel sweef daar klein glinsterende druppeltjies water. Die ligste asem of briesie laat hierdie swewende druppeltjies sag soos reent op die aarde neerdaal.

Op 30 Januarie 2005 het hulle die sestiende water monster geneem en dit soos al die ander in foelie verseël sodat die lug en water daarin vir sewe dae in die selfde staat kon bly totdat hulle daarmee by die laboratorium kon kom, waar hulle ‘n instrument het wat die energie in water kan meet. Alles wat ‘n elektromagnetiese veld ingaan gee ‘n lig skynsel af waarvolgens hulle die graad van die energie dan kan meet en bepaal. Hoe groter die energie wat die voorwerp afgee hoe helderder skyn die lig. Die water monsters wat van die ‘maagd Uraina’ afkomstig was is getoets en vergelyk met gewone drinkwater. Wat hulle bevind het, het al hulle verwagtings oorskry, hulle was om die minste te sê, selfs as wetenskaplikes, verstom.

Die water van Uraima was nie dubbel of trippel nie, maar 40,000 maal meer elektronies aktief as gewone water. Die Uraima water het oor die kapasiteit beskik om die menslike liggaam onmiddellik te aktiveer - die water aktiveer de hele menslke sisteem. Dit is waarom die mense van Uraima verkies om in afsondering te bly. Hoewel hulle baie vriendelik en gasvry is verwelkom hulle dit gladnie wanneer mense daar wil kom bly nie. Hulle is baie gelukkig, gesond en word ook almal baie oud.

In die laat herfs van 1682 het ‘n arm veewagter met die naam Genz van ‘n klein dorpie in die gebied van Hessen in Duitsland, besluit om na Suid Italië te gaan om vir hom ‘n ander heenkome te soek. Hy was ‘n weeskind wat nie sy ouers geken het nie. Sy roete het deur die dorpie Waltschut am Rhein gegaan. Toe hy deur die woud naby die dorp loop het hy skierlik ‘n baie sterk gevoel gekry dat hy aan die plek gekoppel is. Asof in ‘n waas het sy bene hom gely tot by ‘n plek waar hy op ‘n helder fontein afgekom het. Hy het dadelik van die water gedrink. Baie jare later toe hy ‘n ou man was het hy sy kleinkinders vertel wat gebeur het. Toe hy die water gedrink het, het hy dadelik sy ouers en die huis waar hy gebore is gesien. Hy het die plek toe ook gekry.... Die moderne wetenskap wys dat die water in ‘n mens presies dieselfde eienskappe besit as die water waar mens gebore is. Daarom is ons interne verbintenis met die plek waar ons vandaan kom in ons gekodifiseer en word dit so in ons bewaar. So het jou tuisland nie net ‘n diep politieke betekenis nie maar ook daarby, nog ‘n fisies biologiese konnotasie. Nêrens in die wêreld is water dieselfde nie. Dit breek die weg na die oppervlak deur erts en minerale en assimileer die vibrasies van die grond en die informasie van die spesifieke biologiese kenmerke en energie vlakke wat daarin voorkom.

Die wetenskaplikes wys daarop dat die gesuiwerde water wat ons gebottel koop, wel skoon en nie noodwendig sleg vir ‘n mens is nie, maar hulle lê klem daarop dat dit ‘dood’ is. Dit het geen energie nie. ‘n Dier sal altyd die water kies wat van ‘n fontein af kom. In die DVD plaas hulle twee bakke voor ‘n hond en gooi dan gelyktydig ‘suiwer water’ uit ‘n gekoopte bottel en fonteinwater uit ‘n glas beker in die bakke voor die hond. Die hond ruik vlugtig aan die bottel se straal en wend hom dan sonder om te huiwer na die bak met fonteinwater en drink lustig daarvan.

Daar is onlangs ‘n verdere unieke eienskap van water deur middel van hierdie navorsing ontdek. Daar is gevind dat natuurlike water ontvlambaar is. Natuurlike water is so gestruktureer dat dit brand. Die gewone brand proses is ‘n oksidasie proses waar hitte en lig afgegee word, maar in die geval van water brand dit baie stadig teen die hitte van die direkte omgewing. Die lig wat die ‘brandende water’ afgee kan met super sensitiewe instrumente gemeet en gefotografeer word. Wanneer iets brand word daar aanhoudend suurstof afgegee en daar moet organiese materie wees om te brand, maar soos reeds vermeld, brand water oor ‘n baie uitgestrekte tydperk. Indien mens brandstof heeltemal sou laat opdroog sal mens vind dat daar ‘n persentasie water in is, en sou mens die water uit brandstof neem, sal dit gladnie brand nie. Vir enige iets om te kan brand moet daar ten minste ‘n teenwoordigheid van water daarin wees vertel die wetenskaplikes.

Water het ‘n direkte uitwerking op ons brein. Omdat ons brein hoofsaaklik uit water bestaan – die water wat ons struktuur bevat – sal die werking van ‘jou spesifieke brein’ in ‘n mate funksioneer volgens die patroon van die water samestelling wat daarin voorkom volgens die patroon waarmee die informasie in jou brein verwerk word as te ware. Mens is in effek ‘n lopende massa water. Emoto Masaru, die Japannese navorser verduidelik dit baie eenvoudig: “Kom ons veronderstel daar staan ‘n mens, en langs die mens is daar ‘n bak met water en die water wat in die bak is bevat ‘n hoeveelheid informasie. Indien mens dan die water in die liggaam van die mens oorplaas moet daardie mens se liggaam daardie informasie assimileer. Dit kan die persoon se optrede verander of beïnvloed...” Hulle neem ‘n vrou in die DVD na ‘n laboratorium, prik haar vinger en plaas die bloed onder ‘n sterk mikroskoop. Die rooibloedliggaampies is saamgepak en klou duidelik aan mekaar vas omdat hulle hul elektriese lading verloor het. Die samepakking is in die vorm van ‘n ‘simplas’ wat aanduidend is van hartprobleme, longprobleme en verskeie ander siektes wat vir toekoms voorspelbaar is. Hulle laat die vrou dan ‘n glas van die gestruktureerde water drink, en wag twaalf minute en prik haar vinger weer en plaas dit onder die mikroskoop. ‘n Aanskouingsles ontvou onder die mikroskoop – die selle is beweeglik, glad, en kom los van mekaar as gevolg van die elektriese lading wat ook duidelik sigbaar is en wat hulle van mekaar af wegdruk soos ‘n omgekeerde magneet. Dit bring dan mee dat hulle meer suurstof kan inneem en ronddra, en die PH van die bloed, word van ‘n anaërobiese na ‘n aërobiese toestand verander. En dit, net as gevolg van ‘n glas ‘ordentlike’ water!

Tradisionele oosterse medisyne word nou al vir eeue baseer op die vibrasies en resonansie van die liggaam se waterinhoud. Hulle bepaal volgens jou polsslag of die resonansie reg of ‘gesond’ is. Hulle bepaal of die pols sterk, swak, warm of koud is. Gebaseer op hierdie waarnemings voer ‘n ervare en opgeleide geneesheer ‘n tipe energie skandering van die liggaam uit en bepaal daardeur die toestand waarin die liggaam is. “Ons genees nie mét water nie, want die mens ís water, die persoon resiteer dus die mantras en positiewe gebede wat die ‘sleg’ in die water korrigeer”, verduidelik Ogun Bolson ‘n Tibettaanse geneesheer. In bykans al die gelowe van die wêreld is dit gebruiklik om ‘n gebed op te sê voordat mens kos inneem. Veral by die Christendom, Islam en Judaïsme word die voedsel tradisioneel by groot religieuse feeste met water geheilig. Het ons al ooit gaan stilstaan en wonder hoedat hierdie dinge so eenders plaasvind in gelowe wat so wyd uiteenlopend is? Waarom het dit wat die wetenskap nou eers begin verstaan, daardie tyd al as vanselfsprekend vir ons antieke voorouers deurgegaan?

Daar is bepaal dat die frekwensie van die gebede in enige geloof wat in enige taal gebesig word agt Herz is, wat ooreenstem met die ossillasie van die Aarde se magnetiese velde. Daarom sal ‘n gebed wat met liefde geuiter word ‘n harmoniese struktuur in water skep, en water is ‘n bestanddeel in alle kos. Professor Konstantin Korotkov sê omdat ons min of meer weet hoe hierdie dinge werk, ons seker moet maak dat wanneer ons aansit om te eet, ons dit doen met mense wat in liefde en harmonie saam is, nie met mense wat aggressief, kwaadwillig en negatief is nie want dit kan ‘n direkte en destruktiewe effek op ons gesondheid hê.

Kyk, ek hou baie van my klassieke musiek en ek het dit lankal reeds op woes bevestig met my ‘Op Blanke Vleuels’ happie, en daar is ‘n paar rock stukke waarby ek nogal byval vind, maar soos ek op hierdie DVD agterkom stem water nie heeltemal met my saam nie. Dr Emoto Masaro was in 1995 die eerste wetenskaplike wat die afdrukke van musiek op water vasgelê en onder die mikroskoop bestudeer het. Die uitbeeldings wat stukke van Mozart, Beethoven en Bach se musiek op die vinnig gevriesde water skywe gelaat het was uiteraard verskillend, maar elk in ‘n pragtig gestruktureerde en gebalanseerde patroon, maar die ‘heavy rock’ stuk het letterlik ‘n verwronge blaps met geen struktuur op die water ingewerk. Kan ons na dese met water stry. Hulle wys dan beelde van ernstige geweld wat by verskeie rock konserte uitgebreek het en vra die vraag of so iets al ooit by ‘n opera of klassieke musiek konsert gebeur het. Die probleem is dat bose dinge baie makliker en meer effektief by mense posvat omdat mense meer sensitief daarvoor ingestel is. Dr Emoto het ‘n verdere baanbreker eksperiment uitgevoer. Hy het drie glas bekers, elk met rys daarin geneem en dieselfde water oor elk gegooi. Daarna het hy elke dag vir ‘n maand lank vir die een beker “dankie” gesê, vir die tweede “jy is ‘n idioot” en die derde een het hy heeltemal ignoreer. Aan die einde van die maand het die beker wat bedank is natuurlik begin gis en het dit ‘n sterk aangename aroma afgegee, die rys in die beker wat ‘n “idioot” genoem is het swart geword, en die in die beker wat ignoreer is het vrot geword. Dr. Emoto voeg so terloops by dat ons hierdie eksperiment ter harte moet neem veral met betrekking tot hoe ons kinders behandel. Mense wat dus negatiewe en onnodig handelinge en uitlatings maak het ‘n negatiewe inwerking op die struktuur van die water in hulle liggaam. Hulle laai as te ware hul liggaam met ‘n negatiewe lading.

Water wat uit dieselfde beker afkomstig was is geskei en slegs een van die skeidings is vir ‘n tydperk aan sekere invloede onderwerp. Hoewel die ander beker ‘n hele distansie van die beker was wat onderwerp is het dit later die struktuur van die onderworpe beker aangeneem. Professor Rustom Roy verduidelik dat water ‘n fotografiese geheue het en dat dit deur subtiele energie verplasings affekteer kan word. Selfs oor duisende kilometers. Kan mense wat 75% uit water bestaan dan op hierdie manier telepaties kommunikeer?

Word vervolg...Gedagtes wat Praat:

Afrika Adieu Afrikaans My Afrikaans Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur? Blanke Mummies in China Gevind Bonatuurlike Vreemde Wesens Brein Seks Ope Brief aan die God van Die Bybel Bygelowe is Lekker - I Bygelowe is Lekker - II Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – II Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – III Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – IV Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – V Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII Die ander Churchill - Deel I Die ander Churchill - Deel II Die ander Churchill - Deel III Die ander Churchill - Deel IV Die ander Churchill - Deel V Die gaskamers was erg ne? Die Gees en Karakter van die Afrikaner Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II Die Groot Piramide in Egipte – Deel I Die Groot Piramide in Egipte – Deel II Die Groot Piramide in Egipte – Deel III Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV Die Groot Piramide in Egipte – Deel V Die Mandela Mite Die ‘Meerdere Minderheid’ Die Moslem Christen Dilemma “Die Onnosel Hitler” Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor. Die Sekulêre Bronne van Informasie Die Verborge Hand agter die Boereoorlog. Die Vroulike Instink Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis Geestelike Afwykings? God deur die Mikroskoop en die Teleskoop God Lewe in die Water - Deel I God Lewe in die Water - Deel II God Lewe in die Water - Deel III God se Swendelaars God van die By Goddelike Valshede op die Internet ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde Hoe Glo Ons Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween? Los die Blonde Dames! Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika? Morele Alzheimer ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart 'n Duiwel agter elke Bos Nasa se Verlore Dag Nobel Vredesprys Deel I Nobel Vredesprys Deel II Ons Afrikaans Ons Grensoorlog Verraad Ons is Gode Ons Kom van Anderkant die Paradys Oor Moffie Demone Satan is die Sondebok Titanic was ‘n Vulletjie Van Onsself Vervreem Veelwolwery Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II Vorster se ‘Komplekse’ Verraad Wanneer die Witman die Witman Verraai Wat Gee vir Vroue Krag

Watergeheue:

2014-dokumentêr oor die Nobelpryswenner Luc Montagnier
Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.