Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
God Lewe in die Water - Deel III

Deur: Waldor

Ons het in die twee vorige artikels gelees dat water 'n merkwaardige stof is. Dat dit léwe en dat Goddelikheid daarin te vinde is. Ek het die tweede aflewering afgesluit met verwysing na 'n sekere eksperiment wat Professor Rustom Roy uitgevoer wat daarop dui dat water die kapasiteit tot 'n fotografiese geheue het en dat dit deur subtiele energie verplasings affekteer kan word.

Kan mense, wat uit 75% water bestaan dan op hierdie manier telepaties kommunikeer? Was die vraag waarmee ek afgesluit het:

In Februarie 2005 het Professor Vyacheslav Zvonnikov en van sy kollegas 'n eksperiment gedoen om te bepaal of lang afstand telepatiese kommunikasie tussen mense moontlik is al dan nie. Hy het twee persone geneem tien duisend kilometer van mekaar, die een was in Moskou en die ander op 'n berg naby die stad Santa Elena in Suid Amerika. Beide persone was gekoppel aan monitors wat virtuele beelde van hul breins op 'n skerm reflekteer het - baie soos die beelde wat mens met 'n skandering kan aanskou... Gedurende die vyftien minute voordat die eksperiment begin het, was daar geen sigbare korrelasie tussen die twee op die afsonderlike skerms gewees nie. Die kleinste en subtielste verskuiwing in die postuur, polsslag asemhalings frekwensies is opgeneem. EKG en EEG toetse is ook geneem. Na 'n ruk van intense konsentrasie het daar duidelike veranderings in die refleksies op die skerms wat tien duisend kilometer uitmekaar was plaasgevind. Dit was duidelik dat die twee persone op een of ander manier met mekaar ingeskakel het. Duidelik sigbare veranderings het op die beelde van die twee persone se breins begin wys. Dit het geblyk dat die twee persone op dieselfde golflengte ingeskakel het. Die instrumente het duidelik opsigtelik getoon dat sekere gedeeltes van hul breins sinkroniseer het, dat hul polsslag en asemhaling patrone begin ooreenstem het. Die wetenskaplikes bevestig die ooreenkomste in die brein en ander genoemde patrone baie verseker, maar kan die verskynsel gladnie wetenskaplik verklaar nie. Hulle is van mening dat daar iewers in die menslike vloeistowwe 'n magiese of bonatuurlike krag is wat nog nie op hierdie stadium vasgelê of gemeet kan word nie. Wat hulle wel volgens die data wat hulle met die eksperiment vasgelê het kan verklaar, sê Professor Zvonnikov, is dat die vloeistof in die mens een of ander informasie transmissie laat plaasvind.

“Ons aksies het 'n invloed op die kosmos want ons aksies is verwant en gekoppel aan die natuur... en dit wat ons doen affekteer nie net onsself nie, maar die mensdom om ons, omdat dit in die kosmos opgeneem en reflekteer word...” verklaar Professor Effe Chow, 'n ere lid van die uitvoerende raad vir alternatiewe medisyne van die VSA. Vlail Kaznacheev, lid van die Russiese mediese akademie in Novosibirsk Rusland, gaan verder ...”Ons het water bestudeer gedurende sonsverduisterings en in die tyd toe die komeet ‘Scumacher Levi’ op pad was het die weefselkultuur in die water 'n week voor die tyd reaksies getoon wat verwant was aan die koms van die komeet en die verduistering wat sou plaasvind...”

Die hele sisteem van die universum is aanmekaar en inmekaar verweef en bestaan uit groter en kleiner strome van informasie on op ons planeet speel water die sleutel rol in hoe en teen welke graad of persentasie die informasie oorgedra en waargeneem word. In affek is dit die medium waardeur die natuur beheer word.

Die Chinese Kronieke vertel van die Taoïstiese kluisenaar, Chang Chung wat gereeld met Ghensis Kahn in uitgerekte gesprekke betrokke was. Op 'n stadium het die leier van Bejing vir Chung gevra om 'n ernstige epidemie wat die sy koninkryk geteister het aan te spreek. Die kluisenaar het gebid en die epidemie het weggegaan. Na vele pogings van Ghensis Kahn om die ou kluisenaar geskenke te gee, het hy dit geweier en aan die Kahn porbeer beklemtoon dat “...gebed nie 'n ding is nie, al wat dit benodig is geloof...” professor Rustom Roy reageer hierop ...”presies, presies, die aanduidings is ook duidelik dat ons intensies en gedagtes 'n inwerking het op die water om ons...” Die skrif se dat niks onmoontlik is nie en dat 'n mens vir 'n berg kan se skuif en dat dit sal skuif wanneer mens die geloof het - die toepaslike Afrikaanse gesegde “geloof kan berge versit” kom hier dan ook hier ter gedagte. Hou in gedagte dat die “berg” hier 'n metafoor is... Amper al die heilige geskrifte van die antieke wêreld vertel ons van persone wat wonderwerke verrig het as gevolg van hulle diepsinnige kennis. Daar is in die geskiedenis en ook meer onlangs gevalle waar opregte en diep gelowige gebede genesing van die mens bewerkstellig het en ook gevalle waar heilig geseënde water wat op wonde wat ernstig infekteer was, merkwaardige herstel meegebring het. Ek praat nie nou hier van die ekshibisionistiese kaperjolle van die egoïstiese akteurs by die charismatiese sirkusse op ons televisie nie.

Elke jaar op die 18de Januarie hou die Russies Ortodokse kerk, ‘Die Fees van die Verskyning’, waar die mense na die kerk kan kom, en ná die diens in aanraking kan kom met die water wat in die houers in die diens was. Die navorsers het twee flesse met kraanwater gevul, en een langs die water houer in die kerk geplaas voordat die diens begin het. Na die diens is die fles na die laboratorium geneem. Beide flesse is toe dadelik teen 'n hoe spoed gevries en die bevrore skywe uit die flesse is onder 'n baie sterk mikroskoop bestudeer. Die skyf uit die fles wat in die laboratorium agtergebly het 'n verwronge, onordelike en vormlose kristallisering vertoon, terwyl die skyf uit die fles wat in die kerk was tydens die diens 'n suiwer perfek gebalanseerde ses puntige patroon vertoon het. Daar is ook verder gevind dat indien slegs 10 gram van die ‘heilige‘ water in 60 liter gewone water gegooi word die samestelling van die heilige water deur die res van die water versprei.

Hopelik sal die wetenskap in die nabye toekoms vir ons binnekort die krag in 'n heilige en opregte gebed kan vaslê of bevestig, selfs die krag agter genade uitlig...ons beter kan laat verstaan met welke aard van goddelike inwerking of geestelike nuanse met water dit so ferm gelaat is, dat daarop geloop kan word... professor Rustom Roy sê dat dit radiasie kragte kan wees, maar dat dit ook inderdaad by diep en subtiele oordraging van ‘bedoelende invloede’ kan wees...dat subtiele invloede of bedoelings deur sekere materiële voorwerpe waargeneem kan word.

Die mensdom wag op 'n daaglikse basis vir die verskillende siklone en anti siklone om hul vorms aan te neem en luister na die weervoorspellers om te kan bepaal waar en wanneer die weerstoestande 'n inset tot ons voordeel of nadeel gaan lewer. Eintlik kom dit daarop neer dat ons wag om te hoor waar en wanneer water sy ding gaan doen. Die verdamping wat in die lug met die winde gaan saamwerk, wolkkolomme en donderstorms bymekaar bring - die veranderende argitektuur van die hemele gaan meebring en vertoon. Die kleur skynsels en skakerings in die lug asook die reënboë, is alles die refraksie van lig deur water. Wolke dra hierdie vogtigheid oor lang distansies oor die aarde en dit val as reent na benede. Reent, hael, sneeu, mis, stormwinde - al hierdie verskynsels hang van water se buie af. Ons wonder soms waar water sy gunste of sy wraak op die aarde gaan neervel, waar dit gaan toeslaan. Ons hierdie gemoedere van water uit die lug en met satelliete waarneem en dophou...maar slegs dophou... Die mensdom se grootste begeerte is om die weer te kan beheer en manipuleer en hierdie hoop en strewe word vervat in vele wetenskaplike en grootskaalse tegnologies georkestreerde eksperimente, maar daar word geen noemenswaardige vordering gemaak nie. Die Duitsers het wel by Bergtesgarten in die Oberzaltsburg waar die ampswoning van die leier teen die hange van die Alpe was, 'n spesiale ‘wolkmaak’ peloton gehad wat wolke gemaak het wanneer lugaanvalle gedreig het, maar dit was maar kunsmatig. Niemand kan reent voortbring nie - of kan mens?

Ons weet ook almal dat daar wel sekere priesterlike groepe is wat baie eng en toegewyde lewens lei, en dat hulle hul afsonder en verinnig met die geestelike dinge. Daarom moet ons baie versigtig wees wanneer ons sulke mense wie se lewenswyse 'n reinheid en uitsonderlik geestelike vlak openbaar, oordeel omdat hulle nie dieselfde geestelike metodiek of dogma as ons uitoefen nie. Daarom kan mens baie waarde heg aan die dinge wat die Tibettaanse priesters sê oor sekere geestelike dinge. Veral hierdie manne van die Dalai Lama het lankal al tot die besef gekom welke krag daar in die water vasgevang is - sonder mikroskope! Die Tibettaanse monnikke het die verskynsels om die weer en sekere van die natuur elemente deur inwerking te beïnvloed oor die eeue heen verskerp, verbeter en dit ook streng preserveer. Hulle het die rituele wat uitgeoefen word versigtig van geslag tot geslag oorgedra...”As my eerbewyse oortuigend genoeg is, as my versoeke met 'n rein, suiwer en opregte hart gemaak is, as ek die regte tyd en die regte plek gekies het en ek die mantras korrek resiteer het - dan gee die vader vir ons water” aldus Damba Ayushev, die Pandito Hambai Lama, hoof van die Boeddhistiese Tradisionele Sanga in Rusland.

Kan dit wees, dat nie 'n laboratorium nie, nie insette wat wetenskaplik manipuleer is, nie effekte wat deur instrumente induseer is nie, maar dat 'n enkele persoon 'n natuurlike proses kan beïnvloed suiwer deur die krag van intensies en sy begeertes?

Net soos wat die skreeu van 'n arend 'n sneeustorting of rotsstorting aan die gang kan sit, net so kan die mens globale prosesse deur die krag van hul gedagtes aan die gang sit. Professor Gilbert Kuma van die Intstituur vir Kernfisika, Wene Duitsland verduidelik dat wanneer daar 'n fase van onstabiliteit in die atmosfeer is bestaan die moontlikheid dat 'n gedagte die nodige mosie in die atmosfeer kan plaas om verandering te laat plaasvind. So bestaan die prinsiep dat 'n negatiewe of slegte aksie of gedagte wat in die atmosfeer uitgestuur word, met negatiewe inwerking na jou terugkom en jou op die beurt sleg affekteer. Nie as 'n straf op 'n sonde nie, maar as 'n resultaat van jou aksies. Hier praat die wetenskaplikes in sekere gevalle van dit wat die Indiërs 'n karma noem, en wat die Christen as straf beskou.

Van al die water wat op die aarde beskikbaar is, is minder as een persent vars bruikbare water. Die aarde het ook nog nooit in die totale geskiedenis van die menslike heelal, soveel mense gehad soos wat daar op die oomblik is nie - 6.5 biljoen mense! Daar sou genoeg water vir al die mense op aarde gewees het indien dit nie vir die geweldige ‘beskawings-kraan’ was wat oopgelaat word nie. Vandag het meer as 'n biljoen mense nie vrylike toegang tot vars bruikbare drinkwater nie. Ongeveer 5 miljoen mense sterf elke jaar weens 'n tekort aan water en meer as die helfte hiervan is kinders, dit is tien maal meer as die sterftes as gevolg van oorloë elke jaar. Indien hierdie probleem nie aangespreek word nie sa water soos olie, 'n bron van internasionale konflikte word. Dit het reeds op groot skaal die vorm van 'n basis bron vir baie lande geword en begin nou ook reeds in die politiese dialoë figureer. Volgens die data van die VVO word daar ongeveer 10 biljoen ton olie jaarliks in die wêreld se oseane gestort. Aan die Atlantiese kus van die VSA lê daar 90,000 houers met radio aktiewe afval onder die see. Die lande wat toegang tot die oseaan het stort hul industriële, konstruksie en toksiese gemors en afval in die see. Van hierdie afval los in die water op en verander die samestelling van die water en nie net die samestelling van die water nie, maar belangriker nog word die ‘geheue’ van die water verander en beïnvloed. Aan die wortel van die probleem is die werklikheid dat daar 'n delusie effek in die water teweeggebring word! Victor Inyushin, Doktor van Wetenskappe en hoof van die Bio Fisiese Departement van die Kazakhstanse Universiteit verklaar: “ The ocean is also capable of erasing these memories because of its salidity, but none the less, the delusion effect is still there, and it needs to be discussed and studied...”

Ons is nou in 'n baie moeilike tydvak van die bestaan van ons planeet - ons het omtrent al die moontlike ploegbare grond omgedolwe, 33% van ons groen bedekking is al verlore asook die helfte van die plankton in die oseane. In hierdie sin kan die probleem as vêraf beskou word, maar water daarenteen, is oral... in ons en om ons. Gedurende die afgelope jaar het die temperatuur onder die oppervlak van die koue golfstroom met een graad gedaal, gedurende die afgelope nege jaar het die tempo waarteen die ysberge van Groenland smelt, in die afgelope dertig jaar het die vernietigende kragte van tornados verdubbel en is die getalle natuurlike rampe besig om te styg. In die dekade tussen 1973 tot 1982 was daar 1500 natuurlike rampe, van 1985 tot 1992 was daar 3500 gewees...en 1992 tot 2005 'n asemrowende 5000! Twee honderd ses en twintig duisend mense het gedurende die 2006 Tsunami omgekom of verdwyn en 'n half miljoen is dakloos gelaat. Die vloed van Oktober 2000 het twee honderd duisend mense se huise verwoes. ‘Katrina’ het in Augustus 2005, 1300 laat omkom en een miljoen is dakloos gelaat. Amper vier miljoen mense in die afgelope dertig jaar het aan natuurlike rampe omgekom en 4.5 biljoen mense is daardeur affekteer...

Die verskynsel van strukturele geheue, of gedagte en geheue verplasings in die water, moet een of ander effek op die water om ons hê. Daar moet een of ander kulminasie wees van al die negatiewe inwerking van die mensdom se konflikte. Die water neem al die sisteme op en ons is almal 'n skakel in 'n gekoppelde ketting van verweefde informasie. Elke gedagte, geluid of aksie wat uit ons gaan moet een of ander energie effek in die atmosfeer loslaat. Slegte informasie word in die water opgeneem en akkumuleer laag vir laag in die geheue daarvan. Indien hierdie proses oneindigheid aanhou kan die water in effek sy verstand verloor...

Reiniging met en deur water speel 'n prominente eeu oue rol by die meeste rituele in die verskillende gelowe van die mensdom. Die simboliek in die sakrament van die doop in sy verskillende vorme is verteenwoordigend van die Goddelike genade wat op die mensdom neerdaal en die eksperimente wat die verskillende kristal patrone vir ons vasgelê het toon aan dat daar 'n duidelike ooreenkomste is in die mensdom se religieuse persepsies. Visuele beelde van die mikroskopiese kristallisering wat plaasvind kan gesien word in die bevrore plate van die Christen, Moslem en Boeddhistiese gebede en daar is 'n duidelike, amper identiese ooreenkoms in die rangskikking van die kristalle. Met ander woorde die reaksie van die water se geheue, of die Gees, by wyse van spreke, is dieselfde wanneer daar tot God toenadering gesoek word. Nou wonder ek ... Indien water so reageer, wie is 'n prediker van enige denominasie om te beweer dat sy weg die enigste weg is!

Daar is verskillende eksperimente gemaak met woorde en kombinasies van woorde om te bepaal welke woorde die mees reinigende effek op water gehad het volgens die patrone van die kristallisering wat onder die mikroskoop gesien kon word, en die kombinasie van ‘liefde’ en ‘dankbetuigings’ het by verre die kragtigste effek gehad. Die ‘Absolute’ het die eerste lewe in die heelal geplaas. Al die materiële manifestasies van die orde en die lewegewende is in alles vasgevang en word daarin preserveer en manifesteer, en so dus die Goddelike elemente van die voorwêreldlike en oer oseaan. Ons het elk elemente van daardie ‘oseaan’ in ons liggame, elke druppel is 'n gedagte, 'n bron van informasie 'n medium, 'n gedagte, 'n bron van inligting en ons is almal hier om die ‘Absolute’ daardeur terug te betaal met dankbetuiging...

Noudat ons weet dat water nie net lewe gee en bring nie, maar inderdaad self ook ‘lewe’, 'n geheue met emosies het, telepatiese magte genereer, en oor al vooraf genoemde werkinge wat deur wetenskaplikes bevestig en vertoon word beskik, en natuurlik met God se goedkeuring, Sy hele of gedeelte van Sy alomteenwoordigheid vestig en huisves; het ek 'n voorstel:

Kom ons oorbrug al die gegradueerde ‘papier gode’, wat ‘Jetskis’en huise by Balito met die winste op hul konsultasie fooie koop, kom ons omseil al die leke beraders wat multi miljoen huise besit en deur dik glas kansel blaaie manewales uithaal wat nie eens eie huwelike kan red nie, kom ons wys vir die ‘verloopte landboukundiges’ wat oor die oseane gaan om ‘kits huwelike’ in vreemde landerye te ‘saai’, kom ons wys vir al hierdie ‘water draende’ wesens dat Goddelike geluk, krag, liefde en werkinge ook elders as in die lettere van pastorale dogmatiek te vinde is.

Kom ons skep en bou ‘liefdes poele’. Dink julle nie dit sal werk as elke stads of dorpsraad 'n netjiese, skoon, natuurlik ontwerpte paradysagtige onderdak poel bou wat met natuurlike maagdelike water uit die baarmoeder van die aarde gevul is nie. Dat daardie poele dan onderwerp word aan al die wonderlik bydraende Goddelikheid, soos konstante, sagte romantiese en klassieke musiek, die aroma van kalmerende olies, diep filosofiese liefdes leuses en passievolle bewoordings... Dat uitgesoekte paartjies wat opreg intiem en onvoorwaardelik lief vir mekaar is, en wanneer die optimum emosie hulle influister, toegelaat te word om mekaar in daardie poel te omhels en diep, diep intiem te soen sodat daardie poele daardeur belaai word met opregte ‘ladings’ krioelende liefde. Daardie poele moet 'n natuurlike liefdes ‘blou’ aanneem soos die mistigheid op die plato van Uraima...

Dan moet paartjies wat probleme ondervind, paartjies wie se passie tekens toon dat dit taan, wie se oorspronklike liefde vir mekaar onderwerp word aan druk en negatiewe inwerking, en paartjies wat deur twyfel gaan, toegelaat word om 'n gesamentlike ‘kikkerdip’, 'n passieplons te neem, ja in daardie plas te gaan week, sodat die poel van liefde hulle kan omspoel en terug kan ‘shock’ soos geen charismatiese handoplegging ooit sal kan doen nie...

Kom ons gebruik ons verbeelding en ons sit God se wonderlike vloeistof aan die werk!Gedagtes wat Praat:

Afrika Adieu Afrikaans My Afrikaans Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur? Blanke Mummies in China Gevind Bonatuurlike Vreemde Wesens Brein Seks Ope Brief aan die God van Die Bybel Bygelowe is Lekker - I Bygelowe is Lekker - II Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – II Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – III Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – IV Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – V Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII Die ander Churchill - Deel I Die ander Churchill - Deel II Die ander Churchill - Deel III Die ander Churchill - Deel IV Die ander Churchill - Deel V Die gaskamers was erg ne? Die Gees en Karakter van die Afrikaner Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II Die Groot Piramide in Egipte – Deel I Die Groot Piramide in Egipte – Deel II Die Groot Piramide in Egipte – Deel III Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV Die Groot Piramide in Egipte – Deel V Die Mandela Mite Die ‘Meerdere Minderheid’ Die Moslem Christen Dilemma “Die Onnosel Hitler” Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor. Die Sekulêre Bronne van Informasie Die Verborge Hand agter die Boereoorlog. Die Vroulike Instink Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis Geestelike Afwykings? God deur die Mikroskoop en die Teleskoop God Lewe in die Water - Deel I God Lewe in die Water - Deel II God Lewe in die Water - Deel III God se Swendelaars God van die By Goddelike Valshede op die Internet ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde Hoe Glo Ons Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween? Los die Blonde Dames! Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika? Morele Alzheimer ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart 'n Duiwel agter elke Bos Nasa se Verlore Dag Nobel Vredesprys Deel I Nobel Vredesprys Deel II Ons Afrikaans Ons Grensoorlog Verraad Ons is Gode Ons Kom van Anderkant die Paradys Oor Moffie Demone Satan is die Sondebok Titanic was ‘n Vulletjie Van Onsself Vervreem Veelwolwery Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II Vorster se ‘Komplekse’ Verraad Wanneer die Witman die Witman Verraai Wat Gee vir Vroue Krag

Dokumentêr oor water - Deel 1


Dokumentêr oor water - Deel 2


Dokumentêr oor water - Deel 3
Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.