Wendag - Debat oor Christendom en Godsdiens


God deur die Mikroskoop en die Teleskoop

Deur: Waldor


Nie die god van Abram, Isak en Jakob nie. Nie die god van ongeletterde slawe wat strooisteen klei gemeng het in die woestynsand nie. Nie die god van plakkers in Kanaän of moeders wat hulle eie kinders verorber nie. Nie die god van leeus wat gras in die Ark moes gevreet het, of Olifante en renosters wat kranse kon klim van die spitse van Ararat af nie. Nie die god wat gelukkig gehou word deur kindertjies wat keelaf gesny word nie. Nee, dit is ‘n god van traktate. ‘n god ‘gedemp’ deur dogmas en gedokumenteer in ‘n verraad teen die ewigheid. ‘n God wat die heelal bind en inperk deur ‘n verknegting daarvan aan ‘n nepotisme gesentreer op ‘n lappie grond in die Midde Ooste. ‘n Woestyngod, ‘n berggod wat ‘n familie het. ‘n god met ‘n swak smaak in volkere.

Ons kan nie ‘n ingeperkte god aanhang nie. Ons kan nie ‘n god aanhang wat homself betrek by die bar struwelinge en permissief seksuele eskapades van ‘n volk met siek waardes en lewensbeskouings; en ‘n god wat dan ‘n raadplan vir andere se heil daarom bou nie. Nee, ‘n duisend maal nee! My God, is die God van wat Blaise Pascal, genoem het “Les deux Infinites” - die twee oneindighede – van voor die begin en na die einde. My God is nie vas geskryf in ‘n ‘boek’ nie. My God verklaar homself onomwonde deur die mikroskoop en die teleskoop. My God is ewig en oneindig in die druppeltjie nektar van die by, onbeperk in die glans van Water... lees gerus my artikel ‘Die god van die By’ en my reeks ‘God Lewe in die Water’ My God gee jou nie ‘n seksuele aptyt en stuur jou dan na ‘n ewige hel as jou verbeelding in puberteit op loop gaan nie! Daar is baie meer liefde in gesonde goeie seks as in ‘n sedige, vergenoegde en heilige gekug in ‘n holklinkende kerkgebou... deur die mikroskoop en die teleskoop verrys ‘n genie uit die atoom molekules en deur die melkweg onbeperk, lewe gewend, ‘n ewige bron van positiewe energie... vrylik beskikbaar.

Hoe dieper daar deurtastend buite die dogmatiek gedelf word des te meer vind die beste wetenskaplike fisici uit dat niks is soos dit voorheen blyk te gewees het nie. Einstein het slegs die deur oopgemaak. In die gange agter die deur het die kwantum teorie na vore gekom soos die ligte aangeskakel is. In hulle strewe om die noodsaaklike bestanddele van materie te bepaal, het die fisici gevind dat die kleinste, klein gedeeltes van die universum; die protone, elektrone en fotone – die basiese samestelling van die heelal – driedimensionele realiteit oortref, dit transendeer. Daar is vasgestel dat elektrone nie materie is nie, dat die deursnee van ‘n elektron nie gemeet kan word nie: dat ‘n elektron twee dinge, ‘n golf en ‘n partikel (grieseltjie) tegelykertyd kan wees; elk met sy eie besondere kenmerke wat mekaar in werklikheid behoort uit te sluit. As partikels tree hulle sigbaar op, soos ‘n gholfbal, bofbal of ‘n rots. As golwe daarenteen, tree hulle ‘misterieus’ op – hulle fatsoeneer en verskuif van vorm tot wyd uitgestrekte wolke van energie. Hulle strek deur die ruimte en vertoon towereienskappe en ‘n vermoë om te hergroepeer. Die fisici het verder vasgestel dat hierdie towervermoë ‘n kenmerk van die ‘hele’ subatomiese heelal uitmaak – dat die wese van die heelal deur ‘n ‘dikker lens’ ‘n nuwe dimensie gekry het – ‘n misterieuse dimensie.

Die Vinger van God krap nie op kliptafels vir hakkelaars nie. Die Vinger van God roer in die heelal en sprei die energie sodat ons daarop kan inskakel en uit die ‘ewige reëls’ kan tap. Die heldersiende is nie ‘n heks nie – sy ry net die energiegolf vooruit en deur die tydskans! Ons kan ons nie laat bind deur die priesterdom wat etikette om die misteries hang en dit in intellektuele bokse kategoriseer, dit daar stoor en die alleen draers van die dogmatiese sleutels daartoe is nie. Die dogma wat eens ‘n bruikbare riglyn was, het uiteindelik ‘n verstikkende inperking geword. Die fisici het perse vasgestel dat die ‘aanskouer’ die ‘aard’ van die subatomiese partikels bepaal – wanneer die fisici partikels as partikels sien is dit partikels; maar wanneer dieselfde partikels as golwe beskou word, dan sien hulle golwe. Die implikasie hiervan is dat materie deur die bewussyn se perspektief definieer word... Realiteit het ‘n meer subtiele fase ingegaan die moderne wetenskap en die intellek het mekaar oorvleuel en gekomplimenteer. Die mensdom moet die oerknal teorie se onvermoë om te verklaar wat voor die oerknal gebeur het ondersoek en aanspreek...

Die fisikus David Bohm het wetenskaplik in die misterie gaan diep met die mikroskoop en die teleskoop. In sy Plasma Eksperimente by die Berkely Radiasie Laboratorium het hy gevind dat individuele elektrone ‘optree’ as deel van ‘n onderlinge geheel. In die plasma – ‘n gas bestaande uit ‘n hoë konsentrasie elektrone en positiewe ione, het Bohm gevind dat die elektrone ‘n self regulerende organisme is asof aangevuur deur ‘n inherente ‘intelligensie’. Bohm het tot sy verbasing gevind dat die subatomiese see van energie, ‘n bewussyn gehad het. Meeste van die wêreld se top fisici erken onomwonde dat ‘n enkele kubieke sentimeter ruimte meer energie bevat as die somtotaal van al die energie wat in die algehele universum is. Want materie kan volgens subatomiese fisika, nie geskei word van wat as leë ruimte gesien word nie. Ruimte dus, is nie gevul met leegheid nie, maar is gevul met hoogs gekonsentreerde energie, die bron van alles wat bestaan.

En daarom moet die gang en uitleg van die lewe nie gefragmenteerd behandel word nie. Die politiek, die godsdiens, die filosofie, die hele sosiale spektrum moet as ‘n verweefde geheel gesien word. Nou begin die mense se lewensbeskouing die punt bereik waar die wetenskap ‘n intelligente universum omarm. Nou word daar beter verstaan en gekyk na die antieke Sanskrit geskrifte wat die aard van Purusha, die Opperbewussyn en Chittam as fundamenteel tot die natuur van realiteit verklaar.

Dit is dan, wat “die verstand ‘n klein universum word, en die universum die uitbreiding van die verstand”, soos Dawid Lewis dit in ‘Forbidden History’ stel. Terwyl die meeste Westerse wetenskaplikes hedendaags oor hierdie verskynsels debatteer, het die jogi meesters dwarsdeur die geskiedenis werklike bewustelike ondervindings gehad met dit wat ons fisici as abstrakte teorie beskryf het. Die wêreldbekende en gerespekteerde jogi, Paramhansa Yogananda, wat ‘n leeftyd van ingesteldheid spandeer het aan die verheffing van die gees en verstand tot die vlakke waar die lewende universum penetreer en ervaar kan word, verduidelik dat die sentrale lig en skeppende krag gestroom het vanuit ‘n intuïtiewe persepsie in sy hart, en nie uit sy intellek nie – en dit beklemtoon die limiete op die westerse gees en persepsies.

Ons siele is gekaap, ons persepsies verblind, ons wil en wese geketting, ons potensiaal gekniehalter. Nie deur die kerk nie, maar deur die mikroskoop en die teleskoop kan ons loskom, uitkom en vlieg na die sterre!


Waldor:

 1. Afrika Adieu
 2. Afrikaans My Afrikaans
 3. Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur?
 4. Blanke Mummies in China Gevind
 5. Bonatuurlike Vreemde Wesens
 6. Brein Seks
 7. Ope Brief aan die God van Die Bybel
 8. Bygelowe is Lekker - I
 9. Bygelowe is Lekker - II
 10. Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans
 11. Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I
 12. Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – II
 13. Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – III
 14. Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – IV
 15. Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – V
 16. Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI
 17. Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII
 18. Die ander Churchill - Deel I
 19. Die ander Churchill - Deel II
 20. Die ander Churchill - Deel III
 21. Die ander Churchill - Deel IV
 22. Die ander Churchill - Deel V
 23. Die gaskamers was erg ne?
 24. Die Gees en Karakter van die Afrikaner
 25. Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I
 26. Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II
 27. Die Groot Piramide in Egipte – Deel I
 28. Die Groot Piramide in Egipte – Deel II
 29. Die Groot Piramide in Egipte – Deel III
 30. Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV
 31. Die Groot Piramide in Egipte – Deel V
 32. Die Mandela Mite
 33. Die ‘Meerdere Minderheid’
 34. Die Moslem Christen Dilemma
 35. “Die Onnosel Hitler”
 36. Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor.
 37. Die Sekulêre Bronne van Informasie
 38. Die Verborge Hand agter die Boereoorlog.
 39. Die Vroulike Instink
 40. Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I
 41. Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II
 42. Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I
 43. Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II
 44. Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis
 45. Geestelike Afwykings?
 46. God deur die Mikroskoop en die Teleskoop
 47. God Lewe in die Water - Deel I
 48. God Lewe in die Water - Deel II
 49. God Lewe in die Water - Deel III
 50. God se Swendelaars
 51. God van die By
 52. Goddelike Valshede op die Internet
 53. ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde
 54. Hoe Glo Ons
 55. Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween?
 56. Los die Blonde Dames!
 57. Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika?
 58. Morele Alzheimer
 59. ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart
 60. 'n Duiwel agter elke Bos
 61. Nasa se Verlore Dag
 62. Nobel Vredesprys Deel I
 63. Nobel Vredesprys Deel II
 64. Ons Afrikaans
 65. Ons Grensoorlog Verraad
 66. Ons is Gode
 67. Ons Kom van Anderkant die Paradys
 68. Oor Moffie Demone
 69. Satan is die Sondebok
 70. Titanic was ‘n Vulletjie
 71. Van Onsself Vervreem
 72. Veelwolwery
 73. Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I
 74. Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II
 75. Vorster se ‘Komplekse’ Verraad
 76. Wanneer die Witman die Witman Verraai
 77. Wat Gee vir Vroue Krag