Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
God se Swendelaars

Deur: Waldor

Ek is seker dat die onlangse aardbewing wat die arme Japanese getref het die doemprofete soos vinke uit die riete laat fladder met 'n geknetter oor die eindtye...

Ek het in 1972 as jong matriekseun tot bekering gekom toe 'n ervare oom en tannie my bang gepraat het vir die hel. Dit was die ingang na 'n lang pad waar ek tot my uiterste berou medepligtige was aan 'n swendelary en daardeur geketting was in my eie donker eeue. Ek was so besig om myself ‘reg te hou’ vir die wegraping dat waardevolle kennis my onnodig verbygegaan het. Soos 'n rot 'n sinkende skip verlaat, het ek my onttrek van die werklikhede en inderdaad amper “ten gronde gegaan” weens 'n “gebrek aan kennis.”

In daardie tyd het ek intens met ‘God se Swendelaars’ te doen gekry want ek was tussen heilige paddas wat gedink het hul poel is die see...

Voordat ek natuurlik deur die nuwe doopwater gegaan het, was ek in elk geval 'n voorbeeldige en netjiese mannetjie, maar het natuurlik geswig voor die natuur en het ‘gesondig’ met die meisie met wie ek uitgegaan het. My goeie ou moeder het my nog voor daardie tyd natuurlik die boek “Sex Manners For Men” in die hand geprop en daardie bose ‘handleiding’ het daartoe gelei dat ek die sonde van die eeue, as groentjie op die gebied, op 'n ánder vlak benader het - Ek was half gesout stout! Darem nou ook nie 'n ‘skiet en hardloop’ man nie en het dit my “Christelike Plig” geag om getrou te wees aan die meisie met wie ek eerste ‘stout’ was. Ek het voor die Pastoor gebieg dat ek wel lelik stout was en hom darem ingelig dat ek met die meisie sou trou met wie ek seksueel eksperimenteer het. Dit was toe, wat my eerste ondervinding met een van God se swendelaars plaasgevind het. Die pastoor, 'n op die oog af baie diep en ernstige Christen vir wie ek daardie tyd baie onkundige respek gehad het, het my ingelig dat ek nie nodig sou he om met die meisie te trou nie, omdat die “Koms van die Here op hande was” en dat die “wegraping sou plaasvind” voordat ek sou kon dink aan trou. Ek en die meisie was albei bekeer en sou dus beide prematuur weggeruk word uit die sondige wêreld na daar waar die leeu en die lam dieselfde kos kry - en helaas daar kan mens nie verder kafuffel nie. Wat 'n tragedie!

Dit is nou amper veertig jaar later. Die here het intussen toe ook nie gekom nie. Ek wonder waar sit daardie pastoor vandag en wag.

Die “koms van die Here” was daarna die hele tyd op hande gewees en ek het op verskeie maniere daarmee te doen gekry. As dit nie die skeur in die berg Sion was wat al so breed soos 'n “voetpad” was nie, dan was daar ander tekens soos die Russe wat besig was om duisende perde aan te koop en te teel volgens die voorspelling in Openbaring, wat bepaal dat daar bloed tot by die stange van baie perde sal loop, by die slag van Armageddon. Want sien, as die Nyl nie gestol het toe dit in bloed verander het, dan kan perde seker in die vlaktes van Armageddon diep daarin rondgalop!

Daardie tyd was ou Hall Lindsey, die man wat 'n paar boeke publiseer het oor die eindtye. Hy was die Don van die eindtyd geskrifte. Ek het sy: “The Late Great Planet Earth” verorber en my Bybel ingekleur met al die teks verwysings wat hierdie geroepe analis van Johannes se ekskursie op Patmos, kontemporêr versprei het. Lindsey het onder andere die geskiedenis gekoppel aan die seëls wat die engel in Openbaring een vir een gebreek het en die mense naarstigtelik gewaarsku. In sy boek “The Rapture” wat in 1983 uitgegee is, verwys hy na die eerste atoombom van 16 Julie 1945, wat “Trinity” genoem was, en plaas homself profeties op die lys van swendelaars met die volgende woorde: “The opening of the sixth seal begins what all nations fear - nuclear war. But the Soviet leaders, in a desperate situation, decide to launch a first strike...” Die kernoorlog het nooit gekom nie en Hall Lindsey het lafhartig in vele tale geswyg en heilig-obskuur van die toneel verdwyn. So was daar vele profete wat in hulle tyd geërde voorspellers was maar wat helaas deur die profesieë wat hulle op rekord geplaas het, hulself as God se swendelaars verewig het.

In ‘THE TIME IS AT HAND’ p. 101, 1980 uitg. word daar verwys na die 1899 voorspelling wat bepaal het dat die slag van Armageddon reeds begin het en in 1914 beëindig sou word. In 1916 egter verklaar dieselfde swendelskrif in sy voorwoord “The six great 1000-year days beginning with Adam are ended, and the great 7th day, the 1000 years of Christ’s reign, began in 1873.”
In 1897 verklaar ‘Studies In The Scriptures’ vol. 4, p. 621 1897 uitg. “Our Lord the appointed King is now present, since October 1874 AD”

In 1920 word daar op bladsy 58 in die veelbesproke boek ‘Millions Now Living Will Never Die’, wat opskudding onder Christinne veroorsaak het, verklaar: “therefore we may confidently expect that 1925 will mark the return of Abraham, Isaac, Jacob, and the faithful prophets of old” Maar in 1931 word daar in ‘Vindication’ p. 338, 339 verklaar: “There was a measure of disappointment on the part of Jehova’s faithful ones on earth concerning the years 1914, 1918 & 1925, which disappointment lasted for a time...and they also learned to quit fixing dates”

Maar in 1966 word daar wêreldwyd in ‘Life Everlasting’ p. 29 verklaar: “Six thousand years from man’s creation will end in 1975, and the seventh period of a thousand years of human history will begin in the fall of 1975 C.E.”

In 1992 bid die Jehova Getuies volgens hulle bepalings dat dit “hulle dekade” is omdat die finale voorspellings van daardie tyd bepaal het dat daar “minder as agt jaar oor was”

Ek is ook nou die seker of dit op hoorsê neerkom nie, maar as die Bybel die woord van God is soos baie beweer, dan maak dit van God self 'n swendelaar. In Matteus 16 vers 28, word daar beweer, het Jesus (God) gesê:

“Voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die Seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie.” Dit impliseer dat Jesus die vervulling van sy profesieë belowe het voor die einde van die bestaande geslag van daardie tyd. Indien die geskiedenis en nie die Bybel bestudeer word, sal daar gesien word dat die Christinne daardie tyd binne die eerste dekade na die hemelvaart baie teleurgestel en verbaas was dat daar nie 'n ‘wederkoms’ plaasgevind het nie.

Op 2 Augustus 1990 val Amerika Irak aan. Ek onthou baie goed hoe leidende predikers van Suid Afrika op ons nasionale televisie in 'n groep verskyn het en openik verklaar het dat dit die tekens van die einde is en dat die slag van Armageddon op hande is. Een van daardie predikers, waarskynlik die Don onder die lot, kon baie jare later sonder die slag of dat hy weggeraap is nie daarin slaag om sy eie huwelik te red terwyl hy ander huwelike gesond gebid het of heilige berading aangebied het. Na die tweede inval van Irak, het ek van 2004 tot 2009 vir ses jaar ononderbroke meer as 1250 missies in die doodstrate van Bagdad en dwarsoor Irak gery, maar nog was het Armageddon niet. Die Amerikaners het met Humvees en M1 Abrams Tenks geveg en die Irakese met hul wapentuig en te voet. Daar was nêrens en daar is nog steeds nêrens geen perd in die Midde Ooste in sig nie.

In 1993 kom my twee oudste dogters wat toe nog in die laerskool was een Sondag oggend in 'n toestand by die huis aan van 'n kerkdiens waar hulle genooi was om te gaan voorsing. Die plaaslike prediker het aan die gemeente verklaar dat God aan hom 'n boodskap gegee het dat die “wegraping” die volgende Woensdag sou wees. My twee kinders waas natuurlik bitter hartseer en getraumatiseer omdat ek agtergelaat gaan word, en het my gesmeek om “reg te maak met die Here” sodat ek kon “saamgaan” Hoewel my liewe vrou nie by daardie diens was nie, het sy in elk geval elders haar knieë vir my deur gebid. Ek daarenteen, was in ekstase, want hoe meer voorspellings hoe meer flaters en des te duideliker kom die swendelaars na vore. Ek het my kinders rustig verduidelik dat ek hulle daardie Woensdag soos gewoonlik by die skool sou gaan haal en dat hulle die Donderdag daarna hier op aarde in my teenwoordigheid kon besluit wie die kak prater is - “Die heilige prediker of hul afgedwaalde pa” Ek en my buurman het egter na die prediker gegaan en gevra of hy nie sy polisse aan ons twee wou bemaak nie omdat ons die geld baie goed sou kon gebruik in 'n wêreld wat ‘skoongemaak’ was van al die bang gatte. Hy wou nie!

Destyds in die sewentigs, en ek onthou nie presies vir hoe lank daarna nie, was daar 'n ou huis aan die linkerkant van Soutterstraat net voor mens by die Pretoria Skougronde kom. Die eienaar van die huis het 'n allemintige groot kennisgewingbord in sy jaart opgesit waar al die verkeer dit kon sien soos hulle daagliks uit die weste na die die middestad van Pretoria beweeg. Die planete van ons sonnestelsel sou op 'n sekere datum daardie tyd, almal in 'n lyn wees soos wat daar baie netjies, duidelik en professioneel op die kennisgewingbord met 'n skets aangedui is. Daar is ook verse uit die Bybel aangehaal, en die mense is ernstig vermaan om in gereedheid te kom omdat dit dan die wederkoms en die einde van die wêreld sou beteken... Die beweerde datum het aangebreek - ons is nog hier, maar die kennisgewingbord het stil, stil verdwyn.

Vandag het ons kompers, en met sy eie kuber kennisgewingbord waarop 2011/2012 se eindtye sterk en duidelik figureer. Nou wil Waldor voorstel dat ons met ingang van 2013 onder “Bydrae-kategorieë” 'n afdeling vir “Swendelstukke” bybring en sekere oorplasings daarnatoe maak...Gedagtes wat Praat:

Afrika Adieu Afrikaans My Afrikaans Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur? Blanke Mummies in China Gevind Bonatuurlike Vreemde Wesens Brein Seks Ope Brief aan die God van Die Bybel Bygelowe is Lekker - I Bygelowe is Lekker - II Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – II Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – III Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – IV Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – V Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII Die ander Churchill - Deel I Die ander Churchill - Deel II Die ander Churchill - Deel III Die ander Churchill - Deel IV Die ander Churchill - Deel V Die gaskamers was erg ne? Die Gees en Karakter van die Afrikaner Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II Die Groot Piramide in Egipte – Deel I Die Groot Piramide in Egipte – Deel II Die Groot Piramide in Egipte – Deel III Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV Die Groot Piramide in Egipte – Deel V Die Mandela Mite Die ‘Meerdere Minderheid’ Die Moslem Christen Dilemma “Die Onnosel Hitler” Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor. Die Sekulêre Bronne van Informasie Die Verborge Hand agter die Boereoorlog. Die Vroulike Instink Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis Geestelike Afwykings? God deur die Mikroskoop en die Teleskoop God Lewe in die Water - Deel I God Lewe in die Water - Deel II God Lewe in die Water - Deel III God se Swendelaars God van die By Goddelike Valshede op die Internet ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde Hoe Glo Ons Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween? Los die Blonde Dames! Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika? Morele Alzheimer ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart 'n Duiwel agter elke Bos Nasa se Verlore Dag Nobel Vredesprys Deel I Nobel Vredesprys Deel II Ons Afrikaans Ons Grensoorlog Verraad Ons is Gode Ons Kom van Anderkant die Paradys Oor Moffie Demone Satan is die Sondebok Titanic was ‘n Vulletjie Van Onsself Vervreem Veelwolwery Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II Vorster se ‘Komplekse’ Verraad Wanneer die Witman die Witman Verraai Wat Gee vir Vroue Krag


Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.