Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
Goddelike Valshede op die Internet

Deur: Waldor

Net soos wat die tegnologie ‘n onmeetbaar uitstekende hulpmiddel vir die verspreiding van kennis en feite is, net só is dit ‘n bose middel waardeur valshede grootskaals die wêreld in versprei word...

Ek kry nou die dag, en ek glo van die lesers baie moontlik ook, ‘n ‘powerpoint’ aanbieding, wat handel oor ‘n wonderbaarlike ontdekking wat in die Rooi See gemaak is. ‘n “Amateur Argeoloog”, Ron Wyatt, het die presiese plek waar die Israeliete onder die leiding van Moses die oop gekloofde Rooi See droog voet oorgesteek het, ontdek... Die Afrikaner wat die ‘Powerpoint’ aanbieding dwarsoor Irak en elders ‘aangestuur’ het, het die ontdekking met ‘n bykans dawerende “halleluja” die wêreld ingestuur. Nodeloos om te sê, glo ek, het hierdie ‘wonderlike ontdekking’ soos ‘n veldbrand versprei, gegewe die feit dat die meerderheid volwassenes nog nie hul Sondagskool rompie en kruisbandjie-mentaliteit ontgroei het nie!

Hierdie aanbieding het gekook van kaarte, illustrasies en wonder foto’s onder in die oseaan aldaar, van strydwa wiele en ‘aanduidings’ dat ‘n Joods aangevuurde ‘kataklismetjie’ van ‘n aard, wat strook met die Ou Testament, inderdaad daar sou plaasgevind het. Hierdie skynbaar oortuigende ontdekking het lynreg gebots met wat ek met oortuiging in die verlede al verklaar en voorgehou het ten opsigte van die geloofwaardigheid van die Ou Testament, wat ek inderdaad baie sterk teenstaan.

Ek kry onverpoos uit alle oorde van alle kante deur die jare toenemend hierdie tipe ‘kuber vermaak’ by wyse van artikels en ‘samestellings’ soos hierdie ter sprake: ‘Red Sea Crossing - The Truth’, van die heer Ron Wyatt. Ek weet verseker die Ou Testament is die grootste bedrogspul van die eeue en het daarom sonder om een breek gedeelte van ‘n sekonde aan my oortuigings te twyfel, dieper begin kyk na dit wat weereens so ruimskoots met die klik van ‘n muis aan my voorgehou is.

Vergrype aan aanbiedinge soos die, is nie alleen sterk rede tot kommer nie, maar is inderdaad tragies tiperend van die ingewortelde ‘onkunde kanker’ wat stuk, stuk aan die potensieel dieper waardes van ons Germaans/Nordiese gees vreet. Ons het ons so verknog met ‘n brokkie erg betwyfelbare geskiedenis wat in die sand berge en duine van Palestina en omgewing afgespeel het, en dit op die koop toe so erg ons geloof gemaak; dat ons meelopers en medepligtiges geraak het van die ‘konkoksies’ wat die verraderlike Jode in hul geestelike leegheid en ongeletterdheid uitgedink het. Maar dit op sigself is ‘n onderwerp wat baie, baie meer tyd en beredenering verg as wat kort selektiewe ‘powerpoint’ aanbiedinge kan bied.

Ek het oor ‘n tydperk van meer as 25 jaar ‘n in diepte studie gemaak van die geskiedenis rondom die Jode oftewel die Israeliete. Toe ek hierdie aanbieding begin volg kon ek nie help om te glimlag nie want dit het my dadelik herinner aan ‘n Turkse gesegde wat lui:

“Goeie hout brand geruisloos, maar dorinkies knetter en skreeu ‘ons is ook hout, ons is ook hout...’” Ek het geglimlag want die arme Israeliete is die dorinkies in die gesegde, en dáárom die geskree van ‘Red Sea Crossing - The Truth’. Terwyl ek die foto’s en illustrasies meer intensief begin bekyk het, het dit wat ek van die Ou Testament af weet telkemale as rigtingwysers in my gedagtes opgespring:

Die enigste aantekeninge wat daar oor die Israeliete en hulle doen en late gemaak is, is slegs dit wat hulle oor hulself aangeteken het en aanbied sonder dat daar enige outentieke dokumentasie is wat dit enigsins kan boekstaaf. Die oudste beskikbare, erkende geskrifte dateer terug tot slegs 400 jaar voor Christus. Nie ‘n enkele oorspronklike papirus of kliptafel uit die griffel instrument van Moses of enige van die sogenaamde outeurs van die ou Testament is beskikbaar nie. Indien die Jode daaroor konfronteer word sal hulle heel gerieflik vertel dat dit alles vernietig is toe die Romeine Jerusalem destyds binnegeval het.

Die eksakte geskiedenis het dit, dat die Faro van die Bybel, waarskynlik die magtigste en invloedrykste van al die Faros was. Die Ou Testament praat net van die ‘Faro’, maar hierdie Faro het ‘n naam gehad. Hy was Ramesses 11, en sy Mummie is in die Londense museum. Terloops, hierdie Ramesses 11, soos sy vader Seti 1, was albei suiwer blankes hulle het ligte hare en duidelik Aries gestalte. As dit die geval is, wat was Moses et al dan? Nie te min, veral Ramses 11 het nougeset rekord gehou van alles wat in sy koninkryk gebeur het. Indien 2-3 miljoen slawe net so onder sy heerskappy uitgetrek het sou dit dan ongetwyfeld opgeteken gewees het - selfs die uittog van ‘n miljoen slawe sou ‘n enorme impak op die hele struktuur en wese van Ramesses 1 gehad het. Ja nee, lyk vir my die Jode bly getrou aan hul gestalte - hulle sou kon doen met Lukas Maree se miljoen! Daardie 2-3 miljoen het in die tweede wêreld oorlog toe na ses miljoen gegroei.

Die Nyl was vir die Egiptenare heilig, daaroor moet daar geen twyfel wees nie. Nou moet ons aanvaar dat Ramesses al die eers geborene seuns van die Jode, (sy slawe),in die Nyl laat gooi het - die bron van hul lewe - komaan!! Beter nog, die Nyl verander in bloed, en bloed stol. Dit ten spyt is daar nêrens in die antieke geskiedenis opgeteken dat so ‘n ramp plaasgevind het nie. In die Jode se drome ja!

Daar is te veel om op te noem, maar met hierdie agtergrond het ek die agbare Ron Wyatt se duikery in die rooi see met totale agterdog bejeën. Omdat ek geweet het dat die hele uittog en die uiteindelike toegaan van die see oor Ramesses se hele weermag ‘n totale Joodse verdigsel is, het ek die Powerpoint ‘vergryp na geloof’ benader soos mens ‘n misdaad toneel sou benader... Terwyl al die goedgelowiges die toneel met blye verbasing vertrap het en hulle, hulle verstom het aan die ‘eerste aangifte van die misdaad’ het ek bietjie wyer gaan kyk en siedaar die krimineel los sy spoor...

Amper elke foto wat met Bybel tekste besing word is ‘n ‘Doby Photoshop’ verwerking. Van al die grafkelder foto’s uit die 1800’s (let wel al daardie duidelike foto’s is kwansuis geneem lank voor die Boere oorlog met daardie doek oor die kop en ‘puff’ kameras!!), kort na die ou ‘Camera Obscura’. Dit alles, tot by die ‘duikslag’ oftewel ‘snorkelslag’ van Wyatt, waar die oop gekrapte strydwa wiele onthul word, is een verdagte tegnologiese sameflansing.

Waarom Ron Wyatt na al hierdie jare, sedert Moses die see opdrag gegee het om te skei, alleen hierdie geloof opkikkerende ontdekking sou maak, behoort op sigself die dieper denker se wenkbroue te laat lig. Wat van Jacques Cousteau, of die soekgeselskap wat die Titanic ‘n paar kilometer onder die ysige see opgespoor het, of die Bismarc? Waarom het hulle, hul nie verwerdig om lankal Ramesses se hele ‘weermag’ in die ‘vlak’ gedeelte van die Rooi See oop te krap nie? So, wie of wat is hierdie Ron Wyatt wat siel alleen die wonderwerk raak geduik het?

‘n Manlike, hulp narkose verpleër, wat ook ‘n Sewende Daagse Adventis was. Klink half of hy familie van Gert van Rooyen kon gewees het... Nie te min hierdie man het skierlik ‘n kranige amateur argeoloog geword, wat alles raak gesnorkel en opgespoor het wat sterk in die dogmatiek van sy geloof beskouing figureer het. So maklik soos om ‘n moord in ‘n liefdesdriehoek te ontrafel. Dit is nie al nie, hierdie perd het ‘n rekord! Benewens die enkele strydwa wiele in die Rooi See het hy:

 1. Noag se Ark gekry
 2. Die klippe waaraan die Ark geanker was vasgestel
 3. Die huis waar Noag na die vloed gebly het en die plek waar Noag en sy vrou begrawe is gevind.
 4. Uitgevind waar Sodom en Gamorrah was.
 5. Die swael balle van Sodom en Gamorrah se verbranding gekry.
 6. Die werklike berg Sinai gevind hoewel niemand anders dit ooit kon vind nie.
 7. Die verbondsark opgespoor.
 8. Die kliptafels waarop God die ‘tweede’ Tien Gebooie uitgebrand het, gevind.
 9. Die presiese plek waar Christus gekruisig is vasgestel.
 10. Die kraak direk onder die kruis wat deur die aardskudding veroorsaak is toe Christus dood is opgespoor.
 11. Die bloeddruppels van Jesus wat deur hierdie kraak op die ‘Genadestoel’ van die Verbondsark gedrup het, waar dit in ‘n spelonk onder die kruis was, gevind.

Nodeloos om te noem, dat selfs Wikkipidia breedvoerig aandui dat Ron Wyatt ‘n uiterste bedrieër is en verdere skakels wys op die bedrogspul in die vlak water van die Rooi See - die goeie kant van die ‘kuber’ spreek darem die leuen aan. Al wat dit geverg het om vas te stel dat Wyatt ‘n bedrieër is, was agterdog, aangevuur deur ‘n kennis van die ‘bedrog van die eeue’ - hierdie kennis het my nog nooit in die steek gelaat nie! Nee wat, hierdie Joodse meeloper het ‘n geestelike rekord wat meegaan met die Israeliete se religieuse plagiaat wat hoogty vier in die siele van die onkundiges - die skape ter slagting!

Hoe is dit moontlik dat so ‘n potensieel voorbeeldige nasie soos die Afrikaner hom steeds om die bos laat lei deur die moordenaars van Hitler, Verwoerd, Generaal Manie Maritz et al? Dan gaan my eie broers en hulle dra die bedrog verder en versprei dit op die net - en sommige verdedig en onderskraag die leuen nogal vurig daarby!

Dit was Ferdinant Magellan wat opgemerk het:

 1. “Die Kerk het gesê die aarde is Plat,
 2. Maar ek weet dit is Rond,
 3. Want ek het die Skaduwee op die Maan gesien,
 4. En ek het meer Geloof in ‘n Skaduwee as in die Kerk.”

Na dese kan mens met reg saam die noodroep wat ek op ‘n buffer plakker gelees het skree:

“Asseblief Here, beskerm my teen jou volgers!”Gedagtes wat Praat:

Afrika Adieu Afrikaans My Afrikaans Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur? Blanke Mummies in China Gevind Bonatuurlike Vreemde Wesens Brein Seks Ope Brief aan die God van Die Bybel Bygelowe is Lekker - I Bygelowe is Lekker - II Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – II Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – III Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – IV Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – V Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII Die ander Churchill - Deel I Die ander Churchill - Deel II Die ander Churchill - Deel III Die ander Churchill - Deel IV Die ander Churchill - Deel V Die gaskamers was erg ne? Die Gees en Karakter van die Afrikaner Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II Die Groot Piramide in Egipte – Deel I Die Groot Piramide in Egipte – Deel II Die Groot Piramide in Egipte – Deel III Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV Die Groot Piramide in Egipte – Deel V Die Mandela Mite Die ‘Meerdere Minderheid’ Die Moslem Christen Dilemma “Die Onnosel Hitler” Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor. Die Sekulêre Bronne van Informasie Die Verborge Hand agter die Boereoorlog. Die Vroulike Instink Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis Geestelike Afwykings? God deur die Mikroskoop en die Teleskoop God Lewe in die Water - Deel I God Lewe in die Water - Deel II God Lewe in die Water - Deel III God se Swendelaars God van die By Goddelike Valshede op die Internet ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde Hoe Glo Ons Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween? Los die Blonde Dames! Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika? Morele Alzheimer ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart 'n Duiwel agter elke Bos Nasa se Verlore Dag Nobel Vredesprys Deel I Nobel Vredesprys Deel II Ons Afrikaans Ons Grensoorlog Verraad Ons is Gode Ons Kom van Anderkant die Paradys Oor Moffie Demone Satan is die Sondebok Titanic was ‘n Vulletjie Van Onsself Vervreem Veelwolwery Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II Vorster se ‘Komplekse’ Verraad Wanneer die Witman die Witman Verraai Wat Gee vir Vroue Krag

Wat niemand jou nog oor Noag se ark vertel het nie
Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.