Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
Misdaad in Amerika - ‘n les vir Suid Afrika?

Deur: Waldor

Suid Afrika was die swartskaap van die wêreld. Ons het die gruwelikste dade van die skending van mense regte gepleeg. Die hele wêreld was op ons gefokus in die dae toe ons die apartheidswette gehandhaaf het. Die wêreld druk was so groot dat ons uiteindelik daarvoor geswig het. ‘n Totale ommekeer het plaasgevind, die bordjies is verhang en uiteindelik kon die onderdrukte agtergeblewenes die geleentheid gebied word om te wys dat hul agtergeblewe toestand en die onderdrukking waaraan hulle onderwerp is, die oorsaak was van al die kritiek wat hulle moes verduur oor veral hul aggressie, gewelddadigheid en geneigdheid tot misdaad. Apartheid het gemaak dat die swart man van Suid Afrika as misdadiger gesien word. Die bewerings dat die misdadige optrede van die Swart man die gevolg van ‘n inherent barbaarse geneigdheid is, is afgemaak as rasse vooroordeel. Die mense moet die kans gegee word om te wys dat die oordeel van regse kant af onregverdig is. Hulle kans het in 1994 gekom...

Dit is nou veertien jaar later, en Suid Afrika geniet steeds wêreld belangstelling en aandag. Maar. waar apartheid destyds die katalisator vir die fokus was, is ons onnatuurlik hoë misdaadsyfer, met veral geweldsmisdade, nou die aantrekkingspunt. Waar het dinge dan verkeerd gegaan? Dit moet steeds die effek van apartheid wees, want die swart man verskil nie van ons nie, word daar gesê. Inherent is hy dieselfde as ons...miskien was die agtien jaar sedert 1994 nie genoeg tyd om die skade te heel wat gedurende die apartheidsjare aangerig is nie. Gedurende die apartheidsjare was die misdaadsyfer ongetwyfeld aansienlik laer as wat dit van dag hier is. Wat het daar dan daardie tyd bestaan wat gemaak het dat misdaad onder beheer was? Waar en as gevolg van wat kry misdaad nou die vrye teuels?

Miskien moet ons die Amerikaanse stelsel na die getuiebank roep. Miskien moet die wetenskap rondom die Neger faktor in Amerikaanse misdaad onder die loep geneem word. Die Amerikaanse situasie kan vir ons stellig die beste vergelyking tref, omdat al die faktore betreffende die Amerikaanse Neger die ‘uiteindelike’ rolmodel vir die swart man van Suid Afrika is... Die Amerikaanse Neger is nou darem al baie lankal reeds van die slawerny en onderdrukking bevry. Hy praat lankal reeds nie meer enige Afrika taal nie, inteendeel hy het hoegenaamd geen aansluiting by sy voorouers nie. Hy het so verwesters dat hy ‘n Amerikaanse van het, sy moedertaal is Engels en hy het dieselfde kultuur as enige ander kontemporêre Amerikaner. Die Amerikaanse Neger is die tipiese voorbeeld van ‘n agtergeblewene wat ‘n kans gekry het - die prima voorbeeld... Hoe figureer die lank bevryde swart man van Amerika in die Amerikaanse misdaad syfer?

The united States of Murder” is die tema van ‘n opname wat deur die Britse departement van Binnelandse Sake gemaak is. Hulle het ‘n misdaad vergelyking getref tussen twintig Europese, en nege noord Amerikaanse stede. Volgens die opname is bevind dat Washington DC met 69.3 moorde per 100,000 mense, los hande voorloop. Dit beteken dat Washington DC, in verhouding, 170 maal meer moorde as die Belgiese hoofstad Brussels, met slegs 0.4 moorde per 100,000 bevolking het. Daar is ook bevind dat die nege Amerikaanse stede onder die boonste twaalf van die opname ressorteer het. Wat het in die Amerikaanse stede bestaan wat nie in die Europese stede bestaan het nie?

Nou die dag was daar in die Suid Afrikaanse media ‘n relletjie oor die misdaad statistieke wat nie korrek weergee word nie. Ek het kortliks in die lig daarvan ‘n happie, ‘nuutste Huis roof statistieke - verdoemend’, aan die Woes lesers voorgehou. Die statistieke wat daarin vervat is, was statistieke wat nie vir die algemene publiek in Suid Afrika beskikbaar was nie - nou sit ons met Amerikaanse statistieke waarin daar helaas verdoemende ooreenkomste met die van Suid Afrika is...amper al die volgende statistieke spreek vanself, maar is nie in Amerika aan die publiek gerapporteer nie.

Een van die voorste koerante van Australië, die ‘Sydney Morning Herald’, het in die uitgifte van 20 Mei 1995 ‘n uiters insiggewende artikel oor die misdaadsyfers van Amerika geplaas - ten spyte van die Neger se vlak van ontwikkeling en ten spyte van die feit dat hulle 13.5% van die bevolking uitmaak, lees die statistieke as volg:

Die misdaadsyfer in Amerika het gewelddadige misdaad die afgelope 20 jaar meer as vier keer vinniger as die bevolking gegroei. Jong Negers (onder 18) is meer gewelddadig as al die vorige geslagte en die kanse is twaalf keer groter dat jong Negers, eerder as jong wit Amerikaners, vir moorde gearresteer sal word.

Volgens ‘n opname wat die Amerikaanse Departement van Justisie wat gemaak is oor slagoffers van misdaad word meer as 6.6 miljoen gewelddadige misdade (moord, verkragting, aanranding en roof) jaarliks in die VSA gepleeg, waarvan 20% of 1.3 miljoen ras verwante misdade is.

Meeste van die slagoffers - ongeveer 90% - is wit, volgens ‘n uittreksel uit “Highlights From 20 Years of Surveying crime Victims” gepubliseer in 1993.Bykans 1 miljoen wit Amerikaners is deur swart Amerikaners in 1992 vermoor, geroof, aangerand of verkrag, vergeleke met ongeveer 132,000 swartes wat deur wittes volgens dieselfde opname.

Die Negers het 7.5 keer meer gewelddadige inter rasse geweld misdade as die wittes gepleeg ten spyte van die feit dat hul bevolking ‘n sewende van die van die wit mense uitmaak. Indien die statistieke op ‘n per capita basis geneem word toon dit ‘n ongewone (eintlik gewone) dispariteit: swartes pleeg 50 maal meer ras verwante geweldmisdade as wittes.

Volgens die nuutste jaarlikse verslag oor moord, van die Amerikaanse ‘Federal Bureau of Investigation’ bly dit dieselfde. By die meeste ras verwante moorde toon die statistieke Neger aanvalle op wit mense 18 keer meer as andersom.

Hierdie skrikwekkende verskille het in die middel sestiger jare na vore gekom toe daar ‘n skerp toename in misdaad teenoor blankes in Amerika begin plaasvind het, ‘n toename wat nie so toevallig, presies ooreengestem het met die begin van die moderne mense regte bewegings... waarom duik 1994 dan nou so skierlik hier voor my op?

Met die tyd het die kumulatiewe effek verbyster. Statistieke van die Amerikaanse Departement van Justisie en ook die van die FBI het aangedui dat meer as 25 miljoen gewelddadige ras verwante misdade, oorheersend swart oortreders en wit slagoffers behels het. Meer as 45,000 mense is vermoor in vergeleke met die 58,000 Amerikaners wat in Viëtnam en 34,000 in Korea gesterf het. Dit laat my onomwonde dink aan die vergelykings tussen ons sterftes in die grensoorlog teenoor die plaas moorde!

Wat nie gewelddadige misdade (inbrake, voertuig diefstal, sakerol en persoonlike diefstal) betref, word die kumulatiewe getalle geweldig. Die statistieke van die Amerikaanse Buro van Justisie toon dat 27 miljoen nie gewelddadige misdade gedurende 1992 in Amerika gepleeg is, en die opname het getoon dat 31% die diefstalle deur Negers gepleeg is terwyl slegs 2% deur Blankes gepleeg is.

Indien al die misdaad statistieke saamgevat word, wil dit voorkom asof ten minste 170 miljoen misdade gedurende die afgelope 30 jaar teenoor Blanke Amerikaners gepleeg is.

Wat natuurlik van kardinale belang is wanneer daar na die verhouding in die statistieke gekyk word, is dat die FBI, Mexikane, Puerto Ricane en Arabiere as Blankes klassifiseer. Dit beteken dat die misdaad syfers vir die wit mense van Amerika hierdeur verder opgeblaas raak. Dit is nodeloos om daarop te wys dat veral die Mexikane en Puerto Ricane inderwaarheid verhouding gewys gerieflik stelling tussen die Negers en die blankes inneem wanneer dit by die pleeg van ‘n misdaad kom.

Indien daar nog steeds na al die jare, in Amerika, soos huidig in Suid Afrika, stiksienig daarop gehamer word dat die geweld misdade teenoor blankes ‘n weerspieëling is van die diep gewortelde haat wat ons toekom as gevolg van al die jare se onderdrukking en rassisme teenoor ons gelyke broeders oftewel ‘naastes’ kan die volgende statistieke uit die genoemde opname gebruik word in ‘n poging om die waas op die reënboog-bril af te vee.

  • Wapen oortredings word vyf keer meer deur Negers as deur wittes gepleeg
  • Negers word vyf keer meer gevang waar hulle gesteelde eiendom koop
  • Negers word vier keer meer as blanke Amerikaners met prostitusie verbind
  • Vier keer meer vir verdowingsmiddels gearresteer
  • Die kanse is drie keer meer dat Negers vir bedrog, vervalsing, as namakers en vir verduistering gearresteer sal word.
  • Die kanse is vyf keer groter dat Negers geforseerde verkragting sal pleeg
  • Meer as 25% van alle Negers tussen die ouderdomme van 20 - 29 is in die tronk of uit op parool - dit sluit nie die in wat vir misdade gesoek word of verhoorafwagtend is nie.

Ironies dat die buitengewoon hoë misdaadsyfer onder Amerikaanse Negers daartoe lei dat groot getalle van hierdie ‘bevryde slawe’ weereens van hulle stemreg ontneem word. Volgens ‘n ‘Associated Press’ verslag van 23 oktober 1998, is 1.4 miljoen Neger mans verhinder om te stem as gevolg van algemene wette in baie van die Amerikaanse state wat bepaal dat gevonniste kriminele nie mag stem nie. In totaal kon 13% van Neger mans nie in die 1998 verkiesing, as gevolg van hierdie wette stem nie.

Dan is daar die liewe ou ‘vigs faktor’ wat in baie gevalle hand aan hand met dwelmmisbruik, op die dunste ys van die gelykheid waan loop. Ook hier loop die rasse streep lynreg en duidelik deur die probleem. Volgens die ‘nasional Institute on Drug Abuse’ (NIDA) in Amerika, was 70% van die land se binneaarse dwelmslawe, so vroeg as 1987, Negers of Spaans Amerikaners. Dit dui dan ook op die feit dat VIGS besmetting in Amerika die hoogste onder hierdie twee groepe voorkom.

Volgens ‘n verslag wat deur die ‘Centre for Disease Control’ op 16 November 2005 vrygestel is het 24,268 vroue van VIGS gesterf wat hulle deur heteroseksuele kontak met HIV positiewe mans opgedoen het. In dieselfde jaar het nie blankes 66% van alle persone uitgemaak wat VIGS het. Volgens die CDC se “2004 HIV/AIDS Surveillance Report” maak Negers (48%), ‘Hispanics’ (17%) en die Amerikaanse Indiane en die Asiatiese/Pasifiese Eilanders (1%) uit van alle VIGS draers. Moet steeds nie uit die oog verloor dat die Negers slegs 13% en die ander nog ‘n baie kleiner persentasie van die Amerikaanse bevolking uitmaak.

Die CDC het ook bepaal dat Negers 50% van alle HIV/VIGS gevalle wat in 2004 gediagnoseer is uitgemaak het, terwyl 33% van alle mense wat vigs in 2004 opgedoen het, dit by wyse van heteroseksuele kontak opgedoen het. In Amerika veral, en ek het dit dwarsdeur die vyf jaar wat ek Irak was duidelik gesien hoe die Blanke Amerikaanse dames ‘n ongewoon oordrewe ‘aptyt’ vir Negers mans en ‘Hispanics’ het.

Gooi nou die 48% Neger, en 17% ‘Hispanic’ besmetting statistiek in die mengel potjie en jy sit met ‘n hoogs aansteeklike reënboog kasserol waaraan daar in die gelykheid sopkombuise met liefde geslurp word!

Ons weet almal dat die Amerikaanse Neger al so verwesters het, dat hy beswaarlik met die agtergeblewene van Suid Afrika vergelyk kan word. Hy is benewens dit nog, anders as ons agtergeblewenes, so wyd verwyder van sy wortels in Afrika, dat hy in ons terme as die versinnebeelding van die swart man in Suid Afrika se eindpunt/mikpunt beskou kan word.

Maar helaas, as die Neger van Amerika met al die hulp en verwestering steeds as ‘n minderheid in Amerika, so hoog op die afwyking skaal figureer, hoe in die wêreld gaan ons ‘regstellende’ stappe ooit die ‘oerwoud uit die laboratorium’ haal? Hoe kan enige iemand selfs ‘droom’ van ‘n reënboog land?Gedagtes wat Praat:

Afrika Adieu Afrikaans My Afrikaans Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur? Blanke Mummies in China Gevind Bonatuurlike Vreemde Wesens Brein Seks Ope Brief aan die God van Die Bybel Bygelowe is Lekker - I Bygelowe is Lekker - II Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – II Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – III Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – IV Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – V Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII Die ander Churchill - Deel I Die ander Churchill - Deel II Die ander Churchill - Deel III Die ander Churchill - Deel IV Die ander Churchill - Deel V Die gaskamers was erg ne? Die Gees en Karakter van die Afrikaner Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II Die Groot Piramide in Egipte – Deel I Die Groot Piramide in Egipte – Deel II Die Groot Piramide in Egipte – Deel III Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV Die Groot Piramide in Egipte – Deel V Die Mandela Mite Die ‘Meerdere Minderheid’ Die Moslem Christen Dilemma “Die Onnosel Hitler” Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor. Die Sekulêre Bronne van Informasie Die Verborge Hand agter die Boereoorlog. Die Vroulike Instink Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis Geestelike Afwykings? God deur die Mikroskoop en die Teleskoop God Lewe in die Water - Deel I God Lewe in die Water - Deel II God Lewe in die Water - Deel III God se Swendelaars God van die By Goddelike Valshede op die Internet ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde Hoe Glo Ons Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween? Los die Blonde Dames! Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika? Morele Alzheimer ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart 'n Duiwel agter elke Bos Nasa se Verlore Dag Nobel Vredesprys Deel I Nobel Vredesprys Deel II Ons Afrikaans Ons Grensoorlog Verraad Ons is Gode Ons Kom van Anderkant die Paradys Oor Moffie Demone Satan is die Sondebok Titanic was ‘n Vulletjie Van Onsself Vervreem Veelwolwery Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II Vorster se ‘Komplekse’ Verraad Wanneer die Witman die Witman Verraai Wat Gee vir Vroue Krag


Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.