Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
Nasa se Verlore Dag

Deur: Waldor

Waldor het nou die dag ´˜n soortgelyke situasie gehad toe daar ook per e-pos ´˜n dokument ingesypel het waar daar ´˜n relaas gelewer is oor ´˜n sogenaamde ´˜Duitser´™ wat sekere aspekte uitlig rondom die Islamitiese fundamentaliste. Die geoefende sintuig en waarneming het gou opgemerk dat iets nie pluis was met die ´˜Duitser´™ se storie nie, en toe het Waldor die verskuilde ´˜Kommunistiese Jood´™, agter die storie wat so mildelik versprei is en as die ´˜waarheid´™ deurgegaan het, aan die kaak gestel.

Nou het Waldor weer ´˜n soortgelyke geval - en dit begin nou vir Waldor lyk asof die geskrif, ´œMy Volk gaan ten gronde weens ´˜n gebrek aan kennis´ baie sterk figureer. Dit maak die ´˜forward´™ klik van e-posse ´˜n handeling wat die onkundige ´˜klikker´™ ´˜n medepligtige maak aan die verspreiding van inligting wat populêr soet op die oor val, maar nie korrek is nie.

Die vraag wat by Waldor opkom is of ´˜Onkunde aangaande realiteite´™ met dieselfde imperia beskou moet word as die beskouing in die Regstelsel wat lui: ´˜Onkunde aangaande die Reg is nie ´˜n verskoning nie´™

Kom ons kyk

Waldor het die volgende e-pos ontvang:

NASA PROVES THE BIBLE IS TRUE

For all you scientists out there and for all the students who have had a hard time convincing these people regarding the truth of the Bible - here's something that illustrates God's awesome creation and shows He is still in control.

Did you know that NASA's space programmes are busy proving that was has been called 'myth' in the Bible is true? Mr. Harold Hill, President of the Curtis engine Company in Baltimore, and a consultant in the space programmes, relates the following incident:

"One of the most amazing things that God has for us today happened recently to our astronauts and space scientists at Green Belt, Maryland. They were checking out the positions of the sun, moon and planets out in space where they would be 100, and 1000 years from now. We have to know this as we do not want a satellite to collide with any of these in its orbits. We have to lay out the orbits in terms of the life of the satellite and where the planets will be so the whole project will not bog down.

Computer measurements and data were run back and forth over the centuries when suddenly it came to a halt, displaying a red signal, which meant that either there was something wrong with the information fed into it, or with the results as compared to the standards. They called in the service department to check it out, and the technicians asked what was wrong.

The scientists had discovered that somewhere in space in elapsed time a day was missing. Nobody seemed able to come up with a solution to the problem.

Finally one of the team, a Christian, said: "You know, when I was still in Sunday school, they spoke about the sun standing still."

While his colleagues didn't believe him, they did not have an answer either, so they said: "Show us."

He got a Bible and opened it at the book of Joshua where they found a pretty ridiculous statement for any one with 'common sense'. There they read about the Lord saying to Joshua: "Fear them not, I have delivered them into thy hand; there shall not be a man of them stand before thee." (Joshua 10:8).

Joshua was concerned because the enemy had surrounded him, and if darkness fell, they would overpower him. So Joshua asked the Lord to make the sun stand still! That's right - "And the sun stood still and the moon stayed, until the people had avenged themselves upon their enemies. Is this not written in the book of Ja'-sher? So the sun stood still in the midst of heaven and hastened not to go down about a whole day." (Joshua 10:13).

The astronauts and scientists said: "There is the missing day!"

They checked the computers going back into the time it was written and found it, but it was not close enough. The elapsed time that was missing back in Joshua's day was 23 hours and 20 minutes - not a whole day. They read the Bible again and there it was: "about (approximately) a day." These little words in the Bible were important, but they were still in trouble, because another 40 minutes were still unaccounted for, and this could mean trouble 1000 years from now. Forty minutes had to be found because it can be multiplied many times over in orbits. As the Christian employee thought about it, he remembered somewhere in the Bible which said the sun went backwards. The scientists told him he was out of his mind, but once again they opened the Book and read these words in 2 Kings. Hezekiah, on his deathbed, was visited by the prophet, Isaiah, who told him he was not going to die. Hezekiah asked for some sign as proof. Isaiah said: "Shall the sun go forward ten degrees, or go back ten degrees?"

And Hezekiah answered: "It is a light thing for the shadow to go down ten degrees; nay, but let the shadow return backwards ten degrees."

And Isaiah the prophet cried unto the Lord, and He brought the shadow ten degrees backward, by which it had gone down in the dial of Ahaz." (2 Kings 20:9 -11).

Ten degrees is exactly 40 minutes! Twenty-three hours and twenty minutes in Joshua, plus 40 minutes in 2 Kings accounted for the missing day in the universe!

Isn't this amazing? Our God is rubbing their noses in His Truth!


Dit hang natuurlik af welke God hier ter sprake is - God die Skepper of die God van die Jode? God die Skepper is onberispelik, alomteenwoordig, almagtig en vloek onder geen omstandighede teen sy eie wetenskap nie. Terwyl die God van die Jode ´˜n God is wat eie is aan ´˜n volksgeskiedenis wat lankal reeds gefaal het om aan die toetse van die eksakte logika te slaag.

NASA se ´˜Verlore Dag´™ bevestig hierdie stelling.

Die hele gedagte rondom hierdie sogenaamde verlore dag in die hemelruim het sy oorsprong in die boek,´™ The Harmony of Science and Scripture´™, wat in 1936 geskryf is deur ene Harry Rimmer. Op die beurt het Harry Rimmer die idee rondom die Sonnestilstand wat die ganse heelal moes verduur vir die taktiese oorlog maneuvers van Josua teen die Amoriete; gekry uit ´˜n populêre siening wat in 1890 ontstaan het. Hierdie ideaal populêre onderwerp het weer momentum gekry aan die hand van Mnr Harold Hill en met die nuwe tegnologie en die gerieflike verspreiding metodes wat die internet bied, het dit soos ´˜n veldbrand versprei en uiteraard by al wat gelowige is byval gevind.

Die ´˜verlore dag´™ is gebou rondom geselekteerde geskrifte en bewoordings in onder andere Josua 10:12 en 2 Konings 20.

Josua 10:12 - Toe het Josua met die Here gespreek, op die dag dat die Here die Amoriete aan die kinders van Israel oorgegee het, en voor die oë van Israel gesê: Son staan stil in Gibeon, en maan, in die dal van Ajalon! Toe staan die son stil en bly die maan staan totdat die volk hulle gewreek het op hulle vyande. Staan dit geskrywe in die boek van die Opregte nie? En die son het bly staan in die middel van die Hemel en het hom nie gehaas om onder te gaan nie, omtrent ´˜n volle dag.

2 Konings 20:10 - Toe sê Jehiskia: Dit is maklik vir die skaduwee om tien grade te daal; nee, maar laat die skaduwee teruggaan tien grade agteruit... vers 11... Hy het die skaduwee op die grade waarlangs dit op die grade van Agas se sonnewyser gedaal het laat teruggaan, tien grade agteruit.

Eerstens is dit uiters belangrik en relevant dat daar in gedagte gehou moet word dat die Bybel veronderstel is om meer as 2000 jaar oud te wees, en dat wat huidig daarin staan afkomstig is van herhaalde vertellings, vertalings, her drukke, kopiëring en alles wat saam loop met menslike interaksies en gepaardgaande oorvleuelende interpretasies. Daarom moet mens baie versigtig wees wanneer mens wetenskaplike feite substantiveer deur ´˜enkele Engelse woorde of bewoordings´™ uit gedeeltes van die Bybel , as synde dit presies of spesifiek is wat daar toé gesê is al dan nie. In die sin, staan daar nêrens geskrywe dat die son inderdaad vir presies 23 uur en 20 minute stilgestaan het. Daar is boonop verskillende vertalings, maar wat daar staan is duidelik: ´œ...omtrent ´˜n hele dag´

Omtrent ´˜n hele dag kan 22 uur en 48 minute wees, net soos wat dit 23 uur en 20 minute kan wees. Die veld is oop.

Bykans al die studente van die Antieke Geskiedenis is dit eens dat die Jode van Josua se tyd ongeletterd was en definitief glad nie so kundig met die sterrekunde en tydvakke soos wat die Egiptenare, Sumeriërs en Babiloniërs van die tyd was nie. Daarom was die tydsbepaling van Josua relatief tot die waarnemings van ´˜n enkele waarnemer, gemeet aan die gebeure rondom die dag en plek ter sprake. Die 23 uur en 20 minute is dus ´˜n gerieflike skepping van die oorspronklike skepper van die legende.

Ongeag die tye wat aangegee word, bly die ontdekking van ´˜n ´˜vermiste´™ periode in tyd ongeloofwaardig. Hoe dit ook al sy, indien die son enigsins meer as twee millennia gelede vir ongeveer ´˜n dag stilgestaan het, is daar hoegenaamd geen manier wat ons dit vandag deur middel van waarnemings in die kosmos kan bepaal nie. Ons beskik oor geen verwysings raamwerk, geen kosmiese kalender, of ´˜n ´˜meester horlosie´™ waardeur ons kan nagaan om te sien of ons oortrokke is in die Bank van Tyd nie! Dink ´˜n bietjie met die kop en nie met die halleluja emosies nie - Dit sou wees soos om vir iemand ´˜n horlosie te gee wat nie meer werk nie, en dan vir hom te vra om te bepaal hoeveel tyd verbygegaan het sedert die horlosie gaan staan het. Indien daar geen aanduiding is of die tyd op die wysers gedurende die voormiddag of agtermiddag was, en wat die datum was nie, is daar geen manier wat daar enige bepaling gemaak kan word nie.

Selfs die putatiewe redes wat aangebied word oor waarom die wetenskaplikes van NASA hierdie berekeninge gemaak het, maak geen sin nie. Ons het geen aanduiding van enige verlore tyd in die verre verskiet nodig om enige ruimtetuie in hierdie tyd te vuur nie. Indien die son wel vir ´˜n dag lank stilgestaan het, sal dit hoegenaamd geen effek hê op waar die son die maan en die ander planete oor ´˜n honderd of ´˜n duisend jaar van nou gaan wees nie. Indien ons ´˜n nuwe battery in ons horlosie wat gestop het sit, is al wat ons nodig het, om dit terug in plek te plaas en die tyd na die huidige tyd te stel. Ons het nie nodig om te bepaal hoeveel tyd daar verlore gegaan het terwyl die horlosie gestaan het, om verseker te wees dat dit die regte tyd in die toekoms gaan wys nie!

Betreffende die interpretasie van die skrif waarna daar verwys word dat die son 10 grade terugbeweeg het, moet die volgende aspekte oorweeg word:

Grade impliseer dat die ´˜terugbeweeg´™ van die son moes plaasgevind het deur die maatstaf van ´˜n wyserplaat, oftewel ´˜n sonwyser. Hoe dit ook al sy, die maatstaf word in alle gevalle gemeet deur middel van ´˜n sirkel. Van daar die grade. ´˜n Sirkel is 360 grade en 10 grade beteken ´˜n ses en dertigste van ´˜n dag. ´˜n Ses en dertigste van ´˜n 24 uur dag is twee derdes van ´˜n uur en ´˜Walla´™ die geloof kry ´˜n inspuiting!

Maar, 2 Konings 20 sê nie presies dit nie. Die woord ´œdegree´ oftewel grade dan, is ´˜n artefak van sekere Engelse vertalings. Hoe hierdie versie in ander vertalings aangebied word is nogal insiggewend. Dit is meer algemeen en verwys dat die Son 10 stappe, of tien mate, tien spasies, tien merke, of tien tussenposes terugbeweeg het op die wyser of sonwyser van ´œAgas´. Aangesien ons hoegenaamd geen aanduiding het hoe die ´œWyser van Agas´ daar uitgesien het nie, is daar geen manier wat ons eers naastenby met sekerheid kan bepaal hoe vêr die son dus inderdaad terugbeweeg het al dan nie. Indien ´œAgas´ se wyser byvoorbeeld uit veertig eenhede bestaan het, sou tien spasies daarvan ´˜n kwart dag gewees het en dus ses ure - so kan die moontlikhede varieer omdat daar juis geen spesifieke aanduidings is nie. Daarom is die deurslaggewende faktor wat hier geld ´˜spekulasie´™

Mens kan net spekuleer, maar dit is hoogs waarskynlik dat die skepper van hierdie verhaal met die interpretasie van 2 Konings 20:12; die ´œverlore 40 minute´ geskep het volgens die verdere aanname dat die ...´omtrent ´˜n volle dag´ wat in Josua 10 beskryf word, presies 23 uur en 20 minute lank was, sodat die twee verse se tye ´˜n volle dag opmaak - hoewel ´˜n volle dag eintlik in werklikheid ´˜n bietjie meer as 24 uur is.

Hierdie gedagte van die sogenaamde ´œverlore´ dag is nou reeds meer as ´˜n eeu ´˜in sirkulasie´™, en die weergawe wat hier ter sprake is - die geval wat NASA sedert 1960 teister - het momentum gekry danksy die onvermoeibare pogings van Mnr Harold Hill. Mnr Hill is inderdaad ´˜n werklike persoon en is ook wel die President van Curtis Engine Company. Maar, hy het geen werklike konneksie met NASA gehad nie. Hy was ook hoegenaamd nie ´˜n ´œConsultant´ in die ´œSpace Program´ nie. Hy het ook nie die gebeure waarna hy so mildelik verwys beleef of aanskou nie.

Wat wel relevant tot Mnr Hill in hierdie geval is, is dat hy ´˜gehoor´™ het van hierdie ´˜Verlore Dag´™ legende, dat hy dit toe opgesmuk het met sekere detail oor NASA wetenskaplikes en genot daaruit geput het om dit te herhaal toe hy voor skool groepe gepraat het. Sy weergawe van die legende het uiteraard die weg tot verskeie ´˜inspuiting honger´™ kerklike groepe gevind. Dit is natuurlik ´˜n gegewe dat sulke kerklike groepe ´˜sensasie vrate´™ is, en hier het die gerieflike legende regtig momentum gekry. Dit is uiteindelik ook in die hoofstroom media opgeneem net soos die veelbesproke UFO waarnemings. Hill het ´˜n hele hoofstuk oor hierdie onderwerp gewei in sy 1974 boek, How to Live like a Kings Kid. In hierdie boek verwys hy dat hy: ´œ... was involved [in the Space Program] from the start, through contractual arrangements with my company´ Sy ´œinvolvement´ was egter in werklikheid dat die Curtis Engine Company slegs ´˜n kontrak met NASA gehad het om hulle ´˜kragopwekkers te diens´™.

Toe Hill uiteindelik deur ´˜n paar oop koppe konfronteer is het hy erken dat hy nie eintlik die gebeure aanskou of beleef het nie, en het hy heel paslik geestelike gimnastiek soos soveel kansel knape uitgevoer deur te verklaar ´œ My inability to furnish documentation of the ´˜Missing Day´™ incident in no way detracts from its authenticity´

Nou ja toe, daar het julle dit.

So teer die parasiet van kommersiële opportunisme in die geestelike sfeer, op die onkunde en die soeke na bewyse, by die ´˜gelowiges´™. Ons moet nie soek na bewyse vir iets wat verlore is nie. Ons moet om ons kyk, want God lewe in die orde van die natuur en in die ewigheid en oneindigheid van die uitspansel met sy miljoene ligjare, nie in ´˜n verlore 23 uur en 20 minute nie!

Nou wonder Waldor, as Harold Hill se konkoksies so vinnig met die klik van ´˜n muis kan deurdring tot die siel van die mens; waarom moet die waarheid so swaar terugspoel teen die stroom van onkunde?Gedagtes wat Praat:

Afrika Adieu Afrikaans My Afrikaans Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur? Blanke Mummies in China Gevind Bonatuurlike Vreemde Wesens Brein Seks Ope Brief aan die God van Die Bybel Bygelowe is Lekker - I Bygelowe is Lekker - II Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor - I Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor - II Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor - III Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor - IV Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor - V Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor - VI Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor - VII Die ander Churchill - Deel I Die ander Churchill - Deel II Die ander Churchill - Deel III Die ander Churchill - Deel IV Die ander Churchill - Deel V Die gaskamers was erg ne? Die Gees en Karakter van die Afrikaner Die Geldmag - Geheime Organisasies in Perspektief - I Die Geldmag - Geheime Organisasies in Perspektief - II Die Groot Piramide in Egipte - Deel I Die Groot Piramide in Egipte - Deel II Die Groot Piramide in Egipte - Deel III Die Groot Piramide in Egipte - Deel IV Die Groot Piramide in Egipte - Deel V Die Mandela Mite Die ´˜Meerdere Minderheid´™ Die Moslem Christen Dilemma ´œDie Onnosel Hitler´ Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor. Die Sekulêre Bronne van Informasie Die Verborge Hand agter die Boereoorlog. Die Vroulike Instink Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers - Deel I Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers - Deel II Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II Evolusie - Die Skepping en die Oer Geskiedenis Geestelike Afwykings? God deur die Mikroskoop en die Teleskoop God Lewe in die Water - Deel I God Lewe in die Water - Deel II God Lewe in die Water - Deel III God se Swendelaars God van die By Goddelike Valshede op die Internet ´˜n Goeie Haat en ´˜n Slegte Liefde Hoe Glo Ons Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween? Los die Blonde Dames! Misdaad in Amerika - ´˜n les vir Suid Afrika? Morele Alzheimer ´™n Dolksteek in die Afrikaner se Hart 'n Duiwel agter elke Bos Nasa se Verlore Dag Nobel Vredesprys Deel I Nobel Vredesprys Deel II Ons Afrikaans Ons Grensoorlog Verraad Ons is Gode Ons Kom van Anderkant die Paradys Oor Moffie Demone Satan is die Sondebok Titanic was ´˜n Vulletjie Van Onsself Vervreem Veelwolwery Vigs en die Dokters van die Dood - Deel I Vigs en die Dokters van die Dood - Deel II Vorster se ´˜Komplekse´™ Verraad Wanneer die Witman die Witman Verraai Wat Gee vir Vroue Krag


Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.