Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
Nobel Vredesprys Deel II

Deur: Waldor

Ons het gesien dat Mandela, ten spyte van sy verbintenis met geweld en doodslag, en sy volgehoue noue verbintenisse met diktators en Kommuniste, die gesogte Nobel Prys vir Vrede ontvang het. Waldor dink, as Manadela vir die prys gekwalifiseer het, moet Bin Laden dit ook kry. Of inderdaad dalk 'n Nazi leier?

Die grootste onreg wat 'n mens ooit in die lewe, en in die geskiedenis aangedoen kon word is gepleeg teenoor 'n persoon wat, terwyl hy die hoogste kwalifikasies vir hierdie prys behaal het, in die oortreffende, daarvan ontneem is. Deur georkestreerde leuens, onderduimsheid, verdraaiings en bedrog van die Engelse, is hierdie persoon gebrandmerk en in die geskiedenis onregmatig afgemaak. Waldor wil dit onomwonde stel dat hierdie geval opgeteken moet word as die grootste leun, vervalsing en onreg van die Millennium.

Op 17 Augustus 1987 sterf 'n eensame man in afgesonderde aanhouding. hierdie man was vir 46 jaar lank in aanhouding. Die laaste 26 jaar van sy aanhouding was hy die enigste gevangene in 'n hele tronk en is dié tronk slegs vir hóm alleen in werking gehou. Enkele ure na sy afsterwe is die tronk heeltemal tot op die grond gesloop en het stootskrapers die grond waar die tronk eens gestaan het heeltemal gelyk gestoot - sodat die tronk nie moontlik later as 'n ‘helde monument’ vereer kon word nie. Van sy aanhouding af, is hierdie man aan die ergste onmenslike optrede moontlik, onderwerp.

Toe hy sy seun, wat 'n kleuter was toe hy hom laaste gesien het, na twintig jaar se aanhouding vir die eerste keer sien, en hulle mekaar in 'n oomblik van hartstog omhels, is hy summier verwyder en verhoed om sy seun vir etlike jare daarna weer te mag sien. hy is in 1946 geforseer om die vloer skoon te maak waar sy kollegas etlike minute van tevore opgehang is. Vir etlike jare is die lig in sy sel dag en nag permanent aan gelos. hierdie man was 'n diplomatieke gevangene, 'n adjunk leier van 'n Europese land. Toe daar in 1987 ernstige sprake was dat hy op 92 jarige ouderdom, feitelik blind en amper kreupel van die rumatiek, weens humanitêre redes vrygelaat gaan word, is hy onder uiters verdagte omstandighede op die vloer van 'n son kamertjie gevind - verwurg met 'n tafellamp se koord! 'n Privaat, afsonderlike nadoodse ondersoek, het onomwonde bevind dat hy homself nie so kon doodwurg nie - maar die tronk owerhede het bevind dat hy selfmoord gepleeg het!

Wie was hierdie man, hoekom was hy op hierdie onmenslike manier aangehou en wat in die wêreld was so delikaat verskans dat hy nie vrygelaat mag geword het nie; soveel so, dat sy lewe eerder geneem is?

Hierdie man was Rudolph Hess, hitler se Adjunk, en die Duitse leier se vertroueling vir etlike jare:

In die skemer van 10 Mei 1941, skaars twee en 'n half jaar nadat die tweede wêreld oorlog begin het, het Rudolph Hess as hitler se Adjunk, 'n byna onmoontlike en lewensgevaarlike tog aangepak. 'n Eensame vrede tog. Met 'n Messerschmitt 110 waaraan hy ekstra brandstof tenks laat aanbring het, het hy van 'n lugmagbasis in Duitsland opgestyg en 'n tog van 900 myl aangepak. hy was na Dungavel, die Landgoed van die Britse hertog van hamilton, in Skotland op pad; met 'n vredes aanbod aan die Britte van hitler af.

Hess het eerstehandse kennis gehad oor hitler se permanente wense dat Duitsland en Engeland nie in 'n oorlog met mekaar gewikkel moes wees nie. hou in gedagte - Engeland en Frankryk het die stryd begin deur oorlog teen hitler te verklaar. Hess was bewus daarvan dat hitler voor die oorlog alles in sy vermoë gedoen het om vrede tussen die twee lande te bewerkstellig en dat hitler se aandag streng op die Russe in die Ooste gevestig was, maar dat die Duitse leier verpligtinge teenoor sy eie mense gehad het om die onreg wat na die Eerste Wêreld Oorlog op die Duitse volk afgebring is, te herstel.

hy wou Oostenryk en Duitsland verenig. hoewel hierdie aspek niks met die Eerste Wêreld oorlog te doen gehad het nie, is dit 'n strewe wat dwarsdeur die Duitse geskiedenis die wens van al die leiers voor hitler was. Inherent het Oostenryk deel van Duitsland gevorm en om die gedeeltes van die Duitse volk te verenig sou net voordelig vir Duitse eenheid gewees het. hitler het die Sudutenland teruggeëis - 'n gedeelte wat onregmatig van Duitsland weggeneem is nadat hulle die Eerste Wêreld Oorlog verloor het. Daar was etlike miljoene Duitsers wat in Kommunistiese Tsjeggoslowakye vasgevang was en onderdruk is omdat daardie gedeelte van Duitsland na die eerste wêreld oorlog by Tsejeggoslowakye ingedeel is. Dan was daar die miljoene Duitsers wat onregmatig deur die Kommuniste in Pole onderdruk is weens nog 'n kwaadwillige indeling wat na die eerste wêreld oorlog plaasgevind het. So, die regstelling van hierdie onregte teenoor sy mense het meegebring dat Engeland en Frankryk in 1939 oorlog teen Duitsland verklaar het. hitler wou nie die wêreld oorneem nie!

Teen hierdie agtergrond, moet Hess se vlug en vredespoging gesien word. Al word hierdie faktore nie in ag geneem nie, bly sy tog in elk geval steeds 'n vredestog!

Sy tog was vir 'n man van sy statuur en posisie op sigself 'n fenomenale daad. hy het só gevlieg dat die Britse radar hom nie betyds kon opspoor nie en het na meer as vyf ure se vlug in die donkerte met sy eie navigasie slegs 14 kilometer van sy eindbestemming af, die vliegtuig onderstebo gedraai en met 'n valskerm uitgespring toe sy brandstof opgeraak het. Miskien sal sy eie woorde die situasie baie paslik beskryf:

“My aankoms in Engeland op hierdie manier, is, soos wat ek besef, so ongewoon, dat niemand dit maklik sal kan verstaan nie. Ek is deur 'n baie moeilike besluit gekonfronteer. Ek dink nie ek sou by my finale besluit kon gekom het indien ek nie die gesig van 'n eindelose ry kinder kissies, met wenende Engelse en Duitse moeders agter hulle, wat rou oor hul kinders, permanent voor my oë gehou het nie.”

Verbeel jou, enige adjunk leier van 'n land vlieg op 'n kritieke stadium van 'n oorlog na die vyand en rapporteer dat hy 'n vredes aanbod het - wat sal normale mens dink sou gebeur?

Maar dit het nie gebeur nie. Nadat die Engelse dadelik vir Churchill en al die belanghebbendes laat weet het, het nie een van die here hulle dit verwerdig om vir Hess te sien of op enige manier met hom eens te praat nie. hy is in aanhouding geplaas, geestelik versteurd verklaar en is in 1945, ná die oorlog na Nuremberg geneem en vir Oorlogsmisdade verhoor en tot lewenslange tronkstraf gevonnis.

Met sy aankoms in Skotland het Hess as hitler se Adjudant, versoek om die koning van Engeland dringend te sien - dit is hom nooit toegestaan nie - waarom?

hy is as Churchill se persoonlike gevangene aangehou, eers in die Londense Toring, en daarna in verskeie ‘Veiligheids huise’ van die Britse Geheime Polisie.

Twee lede van Churchill se Kabinet - Lord Simon en Lord Beaverbrook - het Hess besoek terwyl hy in aanhouding was en uit die transkripsies wat van die gesprekke geneem is, was dit duidelik dat Hess 'n toegewyde en eerlike oorlog veteraan van die eerste wêreld oorlog was, en dat hy intens besorg was oor die ellende wat uit die Tweede wêreld oorlog sou voortspruit. hy wou gehad het dat die “malheid” - bombardement van burgerlike stede - onmiddellik beëindig moes word. (Die geskiedenis wys dat Churchill die eerste een was wat Burgerlike stede laat bombardeer het en dat hitler hom by herhaling versoek het om slegs op teikens wat van militêre belang was, te konsentreer, waarna hitler in reaksie later eers Britse stede bombardeer het.

“Ek is op 'n vredes missie en het geen eise teen die Engelse Ryk gehad nie...” het Hess in 'n brief aan die Britse Koning geskryf...

Toe Hess agterkom dat die Engelse, maar veral Churchill, geen bedoelings vir vrede met Duitsland gehad het nie, het hy Skisofrenie voorgegee sodat hy onder die bepalings van die Geneefse Konvensie saam met duisende ander ongeskikte oorlog gevangenis na Duitsland repatrieer kon word. Hess is egter in opdrag van Churchill rondgeskuif van een aanhouding plek na die ander en sodoende nooit in aanraking gekom met die Switserse Rooi Kruis gesantskap nie. hulle het hom laat vegeteer en het op alle sielkundige maniere probeer om hom geestelik te breek. Dat Hess volgens die Konvensie kwalifiseer het om repatrieer te word, word bevestig deur die feit dat die Britse regering in 1942 'n geheime brief aan Stalin gestuur het, waarin hulle rapporteer het dat Hess “Verstandelik Onstabiel” was; maar daarin versoek het dit geheim gehou moes word, sodat Duitsland of die ander lande dit nie dalk te hore kon kom en daardeur druk vir sy vrylating kon uitoefen.

Hess is gebrandmerk as 'n “Oorlog Misdadiger” op grond van uittreksels van sy politieke toesprake tussen 1933 - 1938 - voor die aanvang van die oorlog. Dit, ten spyte van die feit dat hy by geen van hitler se geheime konferensies in 1938 en 1939 teenwoordig was nie. Sy vredesvlug na Engeland was in elk geval in 1941 voor die Duitse inval in Rusland, en lank voordat enige van die Konsentrasiekampe in werking gestel is. “Ons voel verplig om hom in te sluit by die lys van oorlog misdadigers omdat sy weglating, ons aanhouding van so 'n hoog aangeskrewe staatsman, sou kon laat bevraagteken en veral omdat dit ons by die Russe in onguns sou bring”, het Sir Anthony Eden voor die Britse Parlement verklaar. hierdie was suiwere bevestiging van die ‘morele lafhartigheid’ wat daar tydens die oorlog ‘inherent’ by die Engelse tuis was. Wat sou mens anders kon verwag van 'n nasie wat nou nog weier om verskoning te vra vir die massamoord van 29,000 weerlose Afrikaner vroue en kinders?

Toe Hess na Nuremberg verskuif is om verhoor te word, is hy onophoudelik blootgestel aan verskeie toetse deur spanne van die beste sielkundiges, wat alles in hul vermoë gedoen het om aan die hof te toon dat sy sogenaamde geheueverlies nie werklik was nie; maar hulle kon geen sukses behaal nie.

Hess het geheueverlies gehad tot en met die aanvang van die verhoor. Toe die verdediging aan die hand doen dat Hess nie verhoor kon word nie omdat hy nie die verrigtinge sou kon volg nie, het hy versoek om iets vir die hof te sê: “ Ek het deurgaans voorgegee dat ek geheue verlies het... ek is in staat om saam met my kollegas tereg te staan op die aanklagtes voor die hof...ek het voorgegee dat ek aan geheueverlies ly, dit was om taktiese redes wat ek vir myself wil hou... my verteenwoordiger was nooit bewus van my intensies nie” Met hierdie woorde het hy die hof en die pers verstom en geskok. Almal moes erken dat dit gespreek het van amper onmenslike selfbeheer en wilskrag.

hierdie man Rudolph Hess, Intellektuele Staatsman en held van die eerste wêreld oorlog, wat in 1941 'n heldhaftige poging aangewend het om vrede vir die wêreld te bewerkstellig, is onregverdig en onregmatig onderwerp aan optredes wat ingedruis het teen alle reëls en regulasies van die Geneefse Konvensie.

Transkripsies van gesprekke tussen Hess en Britse amptenare, asook die korrespondensie wat hy aan die Koningshuis tydens sy aanhouding in Engeland gerig het, word tans agter slot en grendel in die koninklike argiewe bewaar. Sommige van die dokumentasie mag eers na 2020 vir die eerste keer gesien word, terwyl andere nooit besigtig mag word nie!

Waarom in die wêreld nie?

Toe daar sterk sprake ontstaan dat hy na 46 jaar vrygelaat sou word sterf hy baie raaiselagtig. Wat, wil Waldor weet kon Hess vir die Wêreld vertel, wat vir, veral Engeland, so sensitief was, dat hy ten alle kostes nie mag gepraat het nie? Sou al die leuens oor hitler na vore gekom het en die skurk Churchill, se bedrog en moorddadigheid uiteindelik aan die lig gekom het? Is die ‘leun van die millennium’ saam met hierdie ikoon graf toe?

Indien die leser nie bewusteloos is nie vertrou Waldor dat logiese denke sal seëvier...

In Oktober 1990 het Waldor in Wunsiedel Duitsland, die voorreg gehad om persoonlik uit eie beweging, 'n ruiker op Rudolph Hess se graf te gaan plaas.

Nou wonder Waldor. hoe vergelyk Mandela Nobel meriete met die van Hess?

As Mandela se nalatenskap die verandering van straatname en plekname in 'n chaotiese nuwe Suid Afrika regverdig, kan die wêreld seker die Nobel Vrede Prys ‘In Absentia’ aan Rudolph Hess toeken.Gedagtes wat Praat:

Afrika Adieu Afrikaans My Afrikaans Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur? Blanke Mummies in China Gevind Bonatuurlike Vreemde Wesens Brein Seks Ope Brief aan die God van Die Bybel Bygelowe is Lekker - I Bygelowe is Lekker - II Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans Dawid se Slingervel of die hamer van Thor – I Dawid se Slingervel of die hamer van Thor – II Dawid se Slingervel of die hamer van Thor – III Dawid se Slingervel of die hamer van Thor – IV Dawid se Slingervel of die hamer van Thor – V Dawid se Slingervel of die hamer van Thor – VI Dawid se Slingervel of die hamer van Thor – VII Die ander Churchill - Deel I Die ander Churchill - Deel II Die ander Churchill - Deel III Die ander Churchill - Deel IV Die ander Churchill - Deel V Die gaskamers was erg ne? Die Gees en Karakter van die Afrikaner Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II Die Groot Piramide in Egipte – Deel I Die Groot Piramide in Egipte – Deel II Die Groot Piramide in Egipte – Deel III Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV Die Groot Piramide in Egipte – Deel V Die Mandela Mite Die ‘Meerdere Minderheid’ Die Moslem Christen Dilemma “Die Onnosel hitler” Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor. Die Sekulêre Bronne van Informasie Die Verborge hand agter die Boereoorlog. Die Vroulike Instink Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II Die Witman se Geloof, Die hamer van Thor - I Die Witman se Geloof, Die hamer van Thor - II Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis Geestelike Afwykings? God deur die Mikroskoop en die Teleskoop God Lewe in die Water - Deel I God Lewe in die Water - Deel II God Lewe in die Water - Deel III God se Swendelaars God van die By Goddelike Valshede op die Internet ‘n Goeie haat en ‘n Slegte Liefde hoe Glo Ons hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween? Los die Blonde Dames! Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika? Morele Alzheimer ’n Dolksteek in die Afrikaner se hart 'n Duiwel agter elke Bos Nasa se Verlore Dag Nobel Vredesprys Deel I Nobel Vredesprys Deel II Ons Afrikaans Ons Grensoorlog Verraad Ons is Gode Ons Kom van Anderkant die Paradys Oor Moffie Demone Satan is die Sondebok Titanic was ‘n Vulletjie Van Onsself Vervreem Veelwolwery Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II Vorster se ‘Komplekse’ Verraad Wanneer die Witman die Witman Verraai Wat Gee vir Vroue Krag


Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.