Wendag - Debating Christianity and Religion Forum

Ons Afrikaans

Deur: Waldor“Uit die mond van die suigeling hoor jy die waarheid”, en die suigeling praat mooi, praat raak, met klanke wat vloei, rol, klap, klinkers uitdeel en betekenisse verklik, nuanses laat trou met nasale, palatale en verbale geluide. Die klanke van ‘n ‘taalkind’, die kleutertaal van die Aarde. Die suigeling van die Heelal se ‘gees geluide’

Die jongste taal in die Geskiedenis. Hierdie Afrikaans, waarmee en waardeur die Afrikaner homself tussen al die ander nasies uitdruk en laat geld. Ons het besluit hoe hy gaan klink - Die kleuter wat gelouter en getemper is uit die karakter van ‘n mensdom wat kom skep het uit die nuut. Klank samestellings wat uit die kors van ‘n ongerepte Afrika voortgebring is deur siele wat uitdrukking wou gee aan hul groeiende verbintenis met die vasteland waarheen hulle met ‘n weerstand gees gekom het. ‘n Taal wat geanker is aan ‘n spesifieke grondgebied en geskiedenis. ‘n Aanmekaar gebore Siamese vergroeiing van grond en uitdrukking..

Hierdie ‘wiegetaal’ wat aan ons gees vrye klank teuels gegee het. Ons hartstog en passies verwoord het. Dit vasgevang het met sêgoed, idiome in erns en humor. Die sweepslag wat die waens noordwaarts gedryf het, het ewige karakter woorde voortgebring wat vandag nog so betekenisvol indruis: Ons het ‘Noustrop’ getrek, dit ‘hotagter’ gehad. Ons kon ‘n ‘lunsriem’ wees, of ‘n ‘remskoen’, ‘n ‘kruikie roer my nie’, ‘n touleier, of ‘n ‘vyfde wiel aan die wa’. Só het ons pioniers geskiedenis, karakter etikette in ons mond verewig.

Ons eienaardighede en gebruike wat gebore is uit die huwelik tussen Frans, Nederlands en Duits en die buite egtelike letterkundige verhoudings met Engels en ander insypel tale. Dit is asof die oer siel uit die noorde van Europa kom klank dolosse gooi het op die braak vasteland wat soos ‘n maagd gewag het om ‘letterbevrug’ te word. ‘n Nasionale karakter taal het uit die baarmoeder van die grond wat ons kom breek het te voorskyn gekom.

Wie sou ooit kon dink dat hierdie ‘spraak baba’ reeds in sy kleuterfase sou kon gradueer. Dat die letterkunde en die poësie so vroeg op die ‘curriculum’ van uitspraak sou kon geld? Die taal talente uit Europa is nie onder die maatemmer verberg nie, daar is so mooi en ég daarmee gewoeker. Dit is opgebreek, omvorm, omskep en gespoel tot net goud, uit spraak se sif pan in die mond geval het. Uit die smeltkroes is ‘n ‘juweeltaal’ gegiet.

Hierdie taal het sy bestaansreg gekoop en duur betaal met bloedgeld. Dit is ‘n vegtaal, ‘n smeektaal, ‘n weentaal. Die hartstogtelike versoek tot ewige reg kom uit die hoëveld wanneer die winter winde derduisende yskoue Afrikaner stemmetjies na ons aanwaai.

Praat hom, sing hom, skryf hom, dig hom, basuin hom uit. Laat die passie en die liefde vir ons klanke en betekenisse heen en weer lewe. Maak dit aansteeklik, ‘n taal pandemie in eie geledere. Praat hom skoon, hou hom vry van vreemde klanke, spreek hom uit as ‘n volbloed taal, suiwer, rond, duidelik en getrou aan sy aard en afkoms. Plaas ‘n taalwag voor jou mond. Afrikaans is ‘n taal wat suiwerheid van klank en uitdrukking deur en deur moet geniet.

Praat hom trots, praat hom arrogant, praat hom met ‘n houding, praat hom neus in die lug – Hy verdien dit!

Ek is Afrikaans gebore, Afrikaans gegroei, Afrikaans geskool, het Afrikaans geveg, Afrikaans gevry, Afrikaans getrou en Afrikaans behou – Asseblief begrawe vir Waldor in Afrikaans.

Waldor:


 1. Afrika Adieu
 2. Afrikaans My Afrikaans
 3. Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur?
 4. Blanke Mummies in China Gevind
 5. Bonatuurlike Vreemde Wesens
 6. Brein Seks
 7. Ope Brief aan die God van Die Bybel
 8. Bygelowe is Lekker - I
 9. Bygelowe is Lekker - II
 10. Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans
 11. Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I
 12. Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – II
 13. Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – III
 14. Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – IV
 15. Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – V
 16. Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI
 17. Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII
 18. Die ander Churchill - Deel I
 19. Die ander Churchill - Deel II
 20. Die ander Churchill - Deel III
 21. Die ander Churchill - Deel IV
 22. Die ander Churchill - Deel V
 23. Die gaskamers was erg ne?
 24. Die Gees en Karakter van die Afrikaner
 25. Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I
 26. Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II
 27. Die Groot Piramide in Egipte – Deel I
 28. Die Groot Piramide in Egipte – Deel II
 29. Die Groot Piramide in Egipte – Deel III
 30. Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV
 31. Die Groot Piramide in Egipte – Deel V
 32. Die Mandela Mite
 33. Die ‘Meerdere Minderheid’
 34. Die Moslem Christen Dilemma
 35. “Die Onnosel Hitler”
 36. Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor.
 37. Die Sekulêre Bronne van Informasie
 38. Die Verborge Hand agter die Boereoorlog.
 39. Die Vroulike Instink
 40. Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I
 41. Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II
 42. Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I
 43. Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II
 44. Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis
 45. Geestelike Afwykings?
 46. God deur die Mikroskoop en die Teleskoop
 47. God Lewe in die Water - Deel I
 48. God Lewe in die Water - Deel II
 49. God Lewe in die Water - Deel III
 50. God se Swendelaars
 51. God van die By
 52. Goddelike Valshede op die Internet
 53. ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde
 54. Hoe Glo Ons
 55. Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween?
 56. Los die Blonde Dames!
 57. Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika?
 58. Morele Alzheimer
 59. ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart
 60. 'n Duiwel agter elke Bos
 61. Nasa se Verlore Dag
 62. Nobel Vredesprys Deel I
 63. Nobel Vredesprys Deel II
 64. Ons Afrikaans
 65. Ons Grensoorlog Verraad
 66. Ons is Gode
 67. Ons Kom van Anderkant die Paradys
 68. Oor Moffie Demone
 69. Satan is die Sondebok
 70. Titanic was ‘n Vulletjie
 71. Van Onsself Vervreem
 72. Veelwolwery
 73. Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I
 74. Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II
 75. Vorster se ‘Komplekse’ Verraad
 76. Wanneer die Witman die Witman Verraai
 77. Wat Gee vir Vroue Krag