Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
Satan is die Sondebok

Deur: Waldor

Snaakse ding van veral Staatsamptenaar kantore. Met min fondse tot die beskikking het veral sekretaresses die vaalheid van die eentonige meublement probeer opkikker met ‘n bietjie uit hul karige salarisse, en so ietsie uit hulself – Hulle het die effek van die frustrerende en bindende protokolle so bietjie versag met ‘n aanplaksel hier, of ‘n toegooi daar. Ek neem aan vandag hang daar ‘n dolos of ‘n opgeblaasde galblaas of hoenderpote. Maar daardie tyd was daar die A4 fotostate met gedrukte kwinkslae en sentimente wat met kleefband of ‘prestic’ vasgesit was waar wie ook al wat instap, dit kon lees. Veral om, en by, die lessenaar. Meermale was die gesegde, of gediggie, of Bybelteks, tot die baas of die staat gerig. Hierdie werkplek, biegkamer-gemaak, het my altyd amuseer. Die beste wat ek nog ooit gesien het was in een of ander speurder se sekretaresse se kantoor in 1978:

“Die Duiwel kan so laag in jou daal dat die gesante van die hel hul vurke met eerbied aan jou kan oorhandig”

Dit was ‘n aanvallige dame onthou ek nog, agter wie se stoel hierdie treffende teregwysing geplak was. Soos wat die jare aangestap het en die wind van voor my oogklappe al wyer na die kante oopgestoot het soos ek uit die tonnel beweeg het, en my persepsies verbreed het, sal ek nou daardie spreekwoord verander...

”Jy kan so laag daal dat die Duiwel sy vurk met eerbied aan jou kan oorhandig” Want sien, toe my oogklappe afval, toe sien ek ‘Satan is die Sondebok’

Kyk, as jy vir die verkeerde rede ‘n horing het, dan is jy ‘n ‘bok’ wat gaan sonde pleeg. Vir die een kant ‘n Satan maar vir die ander kant ‘n Engel – dit hang net af van waar, en waarheen jy stoot. Nou so is dit met die Duiwel. In die horing van die Duiwel is die rigtingwyser.

Die Jode se heiligste dag is die dag van ‘Yom Kippur’. Die dag van boetedoening. Dit is die dag wat hulle almal bieg voordat God die vonnisse vir hul sondes verseël en finaliseer – hul kans om die potensiële straf om te keer deur te erken. Maar in die ou dae, die tyd toe die leeus uit die aard van die saak sonder kos in die Ark vas gehok was – toe daar gelukkig vir Noag, nie ‘n SPCA was nie – toe het die priester die volk se sondes op ‘n bok geplaas en dit die wildernis ingestuur, en walla, skoon blaadjie! Ek dink daardie tyd het die jakkalse al agter die Jode aan getrek. Dalk huil die jakkalse vandag so oor die sooibrand van die woekerwins en bedrieëry uit die lies van die hand opgelegde bok, of dalk lag hulle omdat hulle van beter, of meer as ons weet!

Uit die gebruik van die Jode het ‘n gesegde ontvou wat eintlik in wese bietjie anders beteken as wat hulle met die ritueel bedoel het. Ons gebruik die woord sondebok ook om daarna te verwys as iemand ‘gerieflikheidshalwe’ die blaam moet vat vir iets wat iemand anders eintlik gedoen het of self die oorsaak van was. Kritzinger en Labuschagne sê in hul ‘Verklarende Afrikaanse Woordeboek’ dat ‘n sondebok “iemand is op wie die sonde van ‘n ander gelaai word...” Ons “Sondebok” ontleen, as gevolg van die samestelling en van die woordbetekenis van ons Afrikaanse taal, nie soveel akkuraatheid aan die gesegde as wat die Engelse “Scapegoat” doen nie. “Scapegoat” sê presies wat dit is en word ook deur die bank daarom so gebruik – vir iemand wat onskuldig, beskuldig word. In te veel gevalle gebruik ons die woord sondebok verkeerdelik om te verwys na die persoon wat gesondig het. Ek het dit nie oor die woord wat verkeerd gebruik word nie. Ek het dit, oor hoe Kritzinger en Labuschagne sê dit korrek gebruik moet word – in daardie sin is die Duiwel die Sondebok. In die “Scapegoat” sin van die woord is die Duiwel dan die sondebok. Of sal ek eerder sê in die Christen sin van die woord. Eintlik is dit ‘n hele heilige, of eerder ‘onheilige’ paradoks. ‘n onheiligheid heilig gemaak deur die beskikbaarheid van die onheilige.

Lekker, blameer die Duiwel. Die listige bliksem! As dit nie vir die duiwel was nie kon die kindertjies sorgvry op Vader Kersfees se skoot gesit het sonder toesig. Maar die Duiwel fluister mos in die inherent goeie ou oompie se oor dat kinder boudjies sexy is. As dit nie vir die Duiwel was nie kon ons die bliksem in sy rooi pak en al aan ‘n ketting agter ‘n bakkie aangesleep het tot net die plastiese baard oorbly, sonder om in ‘n kerk te moes bepaal in welke graad die Duiwel ‘n invloed op hom uitgeoefen het. Dan kon ons hom slegs ‘die hande opgelê’ het om die ketting aan hom vas te maak. Hy is self verantwoordelik vir sy keuses en sy smaak. As dit dan te wyte is aan een of ander chemiese wanbalans en hy het nie betyds by die pille uitgekom en die skade is aangerig moet die ‘wanbalans’ maar doodeenvoudig uit die gemeenskap verwyder word sonder ‘n dominee se insette. Want iemand wat predik dat ‘n olifant of renoster net soos ‘n berg bok of bobbejaan van Arrarat kon afklim... wat kan so iemand my vertel van wie en wat die duiwel is. Dit is hoekom die Duiwel lewendig gehou word. Die Duiwel is die Christendom se lewenspolis. Sonder die Duiwel het die Christindom nie bestaansreg nie. Hy is die kerk se tesourier. ‘n Gemeenskaplike vyand om jou op die regte toon te hou – net solank jou voetwerk reg is en jy die toue in die ‘lewens kryt’ reg gebruik of eerder die ‘regte toue trek’, anders keer hy jou in ‘n hoek vas...die sondebok.

Wie van julle ‘sondige manne’ het al daardie ‘groot bose’ foto-plakaat gesien? Die een waar die pragtige fietse dametjie in haar kort tennisrokkie, sonder onderklere, net té effe oor die tennisnet buk om die bal te kry. En daardie bleddie rant van die rok wat ‘die duiwel se fluister’ maskeer? Kyk, vir my is die Duiwel dan ‘n maestro – nie fluister nie, hy mag in my oor maar skree - sela! Kak man, dit is geen duiwel nie. Daardie aptyt is Godgegewe. Die ‘perdekrag’ in die mens masjien, wie het dit vir ons gegee? Dat Eva koerasie as ‘n slang kon sien... Eva ou suster, jy het wat goed vir jou kon wees ‘slang’ gemaak, en met jou ‘voorligting’ die gefrustreerde priesters die groen lig gegee om miljoene der miljoene van jou dogters van ‘n leeftyd se lekker ontneem! Daar moet geluk in die huis wees jong, waarom dink jy het Kain vir Abel dood gedonder?

Die Duiwel is soos die ‘Holocaust’. Hy word lewendig gehou vir ekonomiese en propagandistiese redes – sekere mense se lewensaar hierdie gehoringde Atlas wat die aarde se sondes op die skouer neem... Hy teer op die mense se onkunde. Sal ‘n voorbeeld gee:

So ‘n hele paar jaar gelede was daar amok toe gevind word dat Telkom die gaatjies aan die mondstuk van die telefone wou rangskik dat dit die ‘hoenderpoot’ of die sogenaamde “peace sign” sou vorm. Sommige Christinne sê dit is ‘n ‘onderstebo kruis’, en ‘n satanistiese teken is. Nou is dit so, dat sataniste die teken wel gebruik. Nou wil ek weet – as die sataniste skierlik die Mercedes teken begin gebruik, is die Mercedes teken dan satanisties? Beeld het ‘n kort artikel oor die mondstuk dilemma geplaas en die verslaggewer het daarin geskryf dat hulle navorsing gedoen het maar nie die oorsprong van die teken kon vasstel nie. Dit was toe dat ek hulle skakel en reghelp. Hulle het gladnie geweet dat dit oorspronklik ‘n ou Germaanse Rune teken was nie, en dat dit later gebruik is om aan te toon wanneer mens te sterwe kom. Dit word ook in Runetaal die ‘Toten’ Rune genoem. Die middelste streep met die twee aan die sy toon aan hoe die mens na die aarde terugkeer. Die omgekeerde daarvan is die ‘Lebens’ Rune, en lyk dan soos die mens wat sy arms in die lug hou soos wat hy die lewe verwelkom. Net soos wat die ‘Hagal’ Rune krag, lewe en energie aandui maar inderdaad word die vorm daarvan in sneeuvlokke en alle elektroniese plaatjies gevind word. Die ou Germane het voordat hulle deur die Roomse priesters korrupteer is die magiese kragte in hierdie tekens ontdek omdat hulle God met oorspronklike strewes nagejaag het. Ons weet dat die bose sataniste hul om die dode en aanverwante tekens en die mistieke van die duister gaar. So het hulle dalk by die “peace Sign” uitgekom. Die selfde met die heksagoon. Daar is op hierdie aarde net een kragbron en een energie. Daar is verskeie kanale daartoe. Daardie krag is vir almal beskikbaar. Die boosheid of goedheid word bepaal van hoe en deur wie dit aangewend word. So gebruik die priesterlike gespuis die mens se onkunde om die Duiwel lewe te gee. En daarom dan word die skakelpunte tot die kragbron as boos weergee om te verhoed dat die ‘gemeente’ geestelik op hulle eie aangewese raak.

Ek onthou ook baie goed toe die polisie destyds die Okkultiste afdeling gestig het om die toenemende Satanisme in die land in die kiem te smoor. Wie stel hulle aan om die sataniste met hul slag van katte en ander vieslike booshede vas te vat? ‘n Prediker, gewapen met die Bybel met ‘n kantoor wat oortrek is van okkultiste items ens. Hierdie ‘geestelike wat hulle rang gegee het’ tussen harde baarde, het meer rondgegaan en gepreek en gebid en lesings gegee by skole as wat hy die ‘bok’ by die horings gepak het. Hulle kry onder die struktuur van ‘n hoë brug in die Kaap destyds tekens van ‘n baie groot en effektiewe vergaderplek van sataniste. Niks van ‘n gepreek nie man! Kry ‘n paar harde polisiemanne (ou skool) wat ballas het. Bewapen hulle met pikstele. Trek vir hulle klapmusse aan en slaan toe wanneer die bliksems nog dink hulle drink bloed. Die eerste een wat jy raakloop slaan jy met die piksteel net onder die neus sodat hy nooit ooit weer ‘n towerspreuk kan uitroep nie. Die volgende een bliksem jy by die brug af, en so moet nie een bliksem lewendig gelaat word nie. So brand jy dan ook die Satanskerke af – elke keer sonder dat iemand jou kan identifiseer. Dit sal nie lank wees nie dan los hulle die Duiwel want hy gaan hulle nie help nie, en hulle wil nie so kak nie, want dit is baie seerder as simpatieke onkundige gebede! Jy sal sien hoe vinnig stop dit met ‘n ander tipe hande oplê... Maar nee, daar word gebid en gehuil en gesmeek – pleks hulle ‘n bok die wildernis instuur hulle hoor dan hoe huil die jakkalse!

Die sataniste is nie vol van die Duiwel nie, hulle is inherent bose bliksems kant en klaar, en ‘n bose bliksem donder jy...

Dit is Patricia Cori, die outeur van die boek ‘Where Pharaohs Dwell’ wat geskryf het:

“The devil is the fear you hold within, the Luciferian aspect of your existence your chains, the darkness of ignorance your prison”


Gedagtes wat Praat:

Afrika Adieu Afrikaans My Afrikaans Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur? Blanke Mummies in China Gevind Bonatuurlike Vreemde Wesens Brein Seks Ope Brief aan die God van Die Bybel Bygelowe is Lekker - I Bygelowe is Lekker - II Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – II Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – III Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – IV Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – V Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII Die ander Churchill - Deel I Die ander Churchill - Deel II Die ander Churchill - Deel III Die ander Churchill - Deel IV Die ander Churchill - Deel V Die gaskamers was erg ne? Die Gees en Karakter van die Afrikaner Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II Die Groot Piramide in Egipte – Deel I Die Groot Piramide in Egipte – Deel II Die Groot Piramide in Egipte – Deel III Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV Die Groot Piramide in Egipte – Deel V Die Mandela Mite Die ‘Meerdere Minderheid’ Die Moslem Christen Dilemma “Die Onnosel Hitler” Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor. Die Sekulêre Bronne van Informasie Die Verborge Hand agter die Boereoorlog. Die Vroulike Instink Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis Geestelike Afwykings? God deur die Mikroskoop en die Teleskoop God Lewe in die Water - Deel I God Lewe in die Water - Deel II God Lewe in die Water - Deel III God se Swendelaars God van die By Goddelike Valshede op die Internet ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde Hoe Glo Ons Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween? Los die Blonde Dames! Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika? Morele Alzheimer ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart 'n Duiwel agter elke Bos Nasa se Verlore Dag Nobel Vredesprys Deel I Nobel Vredesprys Deel II Ons Afrikaans Ons Grensoorlog Verraad Ons is Gode Ons Kom van Anderkant die Paradys Oor Moffie Demone Satan is die Sondebok Titanic was ‘n Vulletjie Van Onsself Vervreem Veelwolwery Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II Vorster se ‘Komplekse’ Verraad Wanneer die Witman die Witman Verraai Wat Gee vir Vroue Krag


Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.