Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
Veelwolwery

Deur: Waldor

Die volgende van Bets het vir Waldor laat wonder oor ‘Veelwolwery’ :

Waldor,

Dankie vir jou stuk oor Wolf wat Skaapwagter is – ek het dit geniet.

Ek lees nou al van gister af in die Beeld oor Steve Hofmeyr wat nou al vir 10 jaar lank sy vrou rondneuk. (Ag en ek praat nie van al die kinders nie.) Inteendeel, hy het met die Janine van der Vyver al ‘n verhouding nog voordat hy met sy huidige vrou getrou het. ‘n Gewone mens wil nou nie sy gedrag goed praat nie maar miskien kon hy nie help nie…….

So ruk terug het ek gelees dat Prof. Christinah Landman geskryf het dat alle mans (sy het niemand uitgesonder nie) is soos hulle is….. waarskynlik bedoel soos diere (ek sal die artikel soek en aanstuur) en dat een vrou slegs net nie genoeg is nie vir een man nie. (ek gebruik dus die voorbeeld van ‘n hond wat op “heat” is……. Die wyfie maak nie saak nie solank die lus bevredig word.)

Ek wonder self nou ‘n rukkie wat Waldor hieroor te sê het – behalwe dat ek self ‘n aktivis vir vroue regte is, maak die siening tog sin of wat dink Waldor? Daar is mos maar nou nie die baie visse wat stroomop swem nie of hoe? En hierdie “topic” is ‘n stroomaf ding? Die vrouens moet seker net bietjie verlig raak en die mans toelaat om meer as een vrou (soos in die Bybelse tyd) te bemin. Solank die vrou dit toelaat….. maak hierdie siening sin vir my as leek.

Wat dink Waldor?

Groete uit die SA

Bets Fourie


Daar het jy dit. Waldor was bang vir hierdie dag. Bets het hier ‘n saak aangeroer wat nie sommer tong in die kies bespreek kan word nie. Sy het ‘n klip in die bos gegooi en die ‘voëls’ fladder... by wyse van spreke, nie stroom op of wind af nie, sommer in alle windrigtings.

Waldor het dit eintlik teen die verraderlikheid van Rhema se ‘Geestelike Wolf’ gehad, maar met nadenke en retrospektief gesproke, kan mens ou Ray nie kwalik neem nie. Eerstens omdat hy dink dat die Bybel die enigste boek is en tweedens, omdat die voorbeelde wat sy mentors in die Bybel vir hom stel, alles behalwe kuis is... Want sien, die Slingervel Held en Psalmdigter laat Steve Hofmeyer soos ‘n ‘true-love ikoon’ lyk. Dan moet mens eintlik verstaan waarom ‘n gemeente ‘n leraar staande toejuig as hy sy huwelik probleme bieg – soos ‘n Dawid van ouds dan nie?

Ja, dit is eintlik ‘n “stroomaf” ding soos Bets dit stel. Maar dit is “stroomaf’’, omdat die eertydse natuurlike ‘keerwalle’ gebreek is deur die wanbegrip dat gees en vlees vyande is. Die oomblik toe die Priesters vir “Moeder Aarde”, die gees se vyand gemaak het, is die mens weggeskeur van natuurlike waardes en sisteme waarin daar geykte leerstellings en riglyne was. Toe hulle die ‘ontsnaproete’ na daardie ‘Pie in the Sky’ skep, het die Hemel die doél geword - die enigste rede geword waarom ons gebore word. Toe die priester, meer waarde as die pa, en die maagd meer as moederskap gekry het, toe die siekes, malles, dommes en swakkes hoër aangeslaan word as die sterkes, mooies, slimmes en dapperes; toe word die wat “stroomaf” swem staande toegejuig...

Die hele man vrou ding, is ‘n onderwerp wat volgens Waldor so onlosmaaklik in die geestelike psige van die mens ingeweef is, dat dit op al die vlakke van menslike ontwikkeling ‘n dieper waarde het as wat die normale mens besef. Daarom sal dit baie moeilik wees om tong in die kies of in die korte oor hierdie onderwerp te gaan. Mens moet ook natuurlik weet dat dit wat mens met andere bespreek nie vir die Wolwe en ‘Wolf wyfies’ is wat net in ‘paar’ belangstel nie – Dit, los Waldor vir die Dawid’s, die Salomo’s en die McCauleys; om nie te vergeet van die Swaggart’s wat sommer vir klein dogtertjies gaan nie! Dit is ook net hier waar die probleem volgens Waldor lê:

Bets sal onthou dat Waldor by ‘n plegtigheid wat hy vir sy vrou gereël het, die gaste ‘n Viking/Keltiese troue in opvolg tot die plegtigheid belowe het. Nou dit Bets, het betrekking op Waldor se antwoord op jou vraag of mans meer as een vrou moet hê...

Ons probleme het begin toe ons Nordiese/Ariese Gees gekaap is deur die Joodse ‘Woestyn konkoksie’ wat Konstantyn selektief saamgeflans het en aan ons verkoop het as die ‘enigste weg.’

Toe Konstantyn in 365 NC ‘n geloof manifes, suiwer vir politieke gewin saamgestel het, was die skrif in die boek, aan die muur, vir ons wat ons oorsprong in die Kelte, die Germane en al die Nordiese mense van Europa gehad het. Die genoemde mense uit wie ons onlosmaaklik stam, het suiwer waardes gehad wat gebaseer was op dit wat hulle deur die eeue persoonlik van geslag tot geslag ervaar het – Onthou jy Waldor se stuk oor die ‘God van die By’?

Toe ons suiwer denkende voorouers die God van die By moes verruil vir die God van die ‘Kol Nidre’, het die verhouding tussen man en vrou nuanses gekry. Nuanses wat maak dat Ray McCauley in die Kerk staande toegejuig word wanneer hy getuig dat hy en sy vrou probleme het. Nuanses wat maak dat owerspelige Ou Testamentiese Patriarge as ‘vroom’ voorbeelde aan ons kinders voorgehou word.

Waldor wil hier so bietjie stilstaan by die Kelte.

Ons Wit mense het almal baie sterk Keltiese bloed in ons are. Indien die huidige kultuur en karaktertrekke van die Afrikaner opgeweeg word sal daar gevind word dat ons, uit al die Wit nasies, in geheel die naaste aan die eertydse Kelte is. Waldor het bv. vasgestel dat sy stamvader in 500 NC ene Jean Nadel was, van die dorpie Metz in Loteringen, Frankryk. Daardie tyd was daardie hele gebied bewoon en onder die beheer van die Keltiese, Mediomatrici stam. Daar was baie ander stamme wat bygekom het soos bv die Gemaanse Nemetes, Vangiones en Caracates stamme. So sal elkeen van ons vind dat ons sterk Kelties, Germaanse en Indo-Europese gebruike in ons are dra. Ons is bedraad om in te skakel met sekere geestelike begrippe wat ons dieper wese komplimenteer. Begrippe en gebruike wat waardes in ons vasgelê het, wat wag gehou het oor die natuurlike neiging om “stroomaf” te swem...

Wat algemeen oor die Kelte oorgedra was moet gesien word teen die agtergrond van dit wat die Romeine en die Roomse Kerk oor hulle versprei het. Die Kelte was die twee magte se direkte vyande en het daardeur onregverdige en vals kritiek uit hul geledere ontvang.

Insiggewend egter, is sekere dinge waarna Tacitus, die Romeinse geskiedskrywer van daardie tyd verwys: Tacitus noem dat hulle verstom was hoe goed die Keltiese vrouens versorg was. Hy verwys daarna dat die vrouens hulself amper onnodig gereeld gebad en was het. Hulle het die pragtigste graveerde goud en brons juwele gedra en het hul hare aanhoudend gekam. Metaal wat so glad poleer is, dat dit as spieëls gedien het, is deur die Kelte aan die Romeine voorgestel. Die strydwa is persé deur die Kelte aan die Romeine voorgestel. Die klip paaie waarvoor die Romeine so bekend was is ‘n Keltiese skepping, net soos snelweë die kind van die ‘sataniese’ Hitler is. Wat die Romeine verstom het was die sterk gesinswaardes en die georganiseerde groep sisteem wat by die Kelte geheers het. Die Kelte was in voeling met die natuur en het hul geloof, gebruike en instellings gebaseer op dit wat hulle kon sien en ervaar in die orde van die natuur.

Tacitus verwys na ‘n geval waar ‘n Keltiese leier en sy vrou, besoek aan ‘n Romeinse adellike gebring het. In ‘n gesprek het die Romein se vrou aan die Keltiese vrou gevra waarom die Keltiese vrouens so openlik met die mans flankeer. “Ons doen dit openlik en natuurlik, nie soos julle, skelm en in die donker kamers nie”, was haar antwoord.

Baie van ons gebruike, gewoontes beskouings en karaktertrekke kan reguit terug na die Keltiese stamme wat Europa bewandel het, getrek word. Die Kelte se geloofsbeskouinge was gesentreer om die tasbare nuanses wat daar in die lewe en in die natuur om hulle gemanifesteer het. Hulle het die Godheid gesien vanuit hierdie oogpunt en het geglo dat dit wat jy in glo, nie in die geskrewe woord saamgevat moes word nie. Daar moes dus geen mens deurgelegde riglyne vir die draad tussen die Godheid en die mens wees nie. So het hierdie mense staat gemaak op sigbare tekens van Goddelike mag in die natuur en deur die geestelike gawes wat in sekere mense onder hulle gemanifesteer het.

Hulle het ook tereg gevind dat die geestelike gawes meer by die vrou gemanifesteer het. Vandag word daardie verskynsel deur die wetenskap bevestig waar dit onomwonde bewys word dat die vrou se brein meer intuïtief saamgestel is, dat die bedrading tussen die rasionele en die intuïtiewe, in die vrou se brein, meer komplimenterend is as by die van die man. Maw. ons Keltiese stamvaders het meer waarde geheg aan die vroulike intuïsie en die vrou het uiteraard aansienlik meer waarde in die gemeenskap gehad as wat die Kerkvaders later sou wou gehad het. Kyk byvoorbeeld hoe amper al vandag se waarsêers en ‘heldersiendes’, vroue is – waarom?

Toe die Kerkvaders met hul manlik saamgestelde Priesterdom vorendag kom en die hele stelsel onder die Romeinse mag van die tyd ‘n geskiedkundige hupstoot kry; was die gesag van die vrou in die gesonde Keltiese stelsel, vir hulle ‘n enorme bedreiging. So het die kerk dan die oorspronklike harmonie wat daar in ‘vroue waarde’ bestaan het met alle mag vernietig.

Die Kelte het al hul beskouings, op dit wat hul gemeenskap vir ‘n gesonde en harmonieuse voortbestaan benodig het, gebaseer. Hier het die vrou ‘n onskatbare rol gespeel en waarde gehad. Die vrou is baie hoog aangeskryf. Waar die man identifiseer is as die sterker kryger wat moes voorsien en sekuriteit vir die lewe moes vestig, het die vrou op grond van haar ‘manifestasies’, in ‘n sin, meer magte as die man gehad. Met ander woorde, die vrou het soveel vryhede en soveel vrye teuels gehad, dat die man half geforseer was om dit te doen waarvoor hy, Waldor kan maar sê, deur die skeppingsorde, meer spierkrag en rasionele denke ontvang het.

Die feit dat die vrou deur geboorte nuwe lewe kon voortbring het ‘n gees van ‘goddelike respek’ onder die mans tuisgebring. Die Kelte het dit gesien vir wat dit was - dat die vrou in haar wese, deur die Godheid uitgesonder is as die een wat lewe kon gee – totdat die ‘geskrewe traktaat’ van die Kerkvaders daardie heilige wonderwerk in ‘n ‘straf’ verander het. Omdat die vrou deur die slang verlei is... “Met moeite sal jy kinders baar...” Hoe dan nou Dominee, vra Waldor; was Eva se anatomie anders voor die slang episode – sou die kinders soos vrugte van die bome gepluk word? Die diere het nie gesondig nie, maar hulle baar kinders net soos die vrou. ‘n Kalf wat gedraai het gee vir ‘n koei baie pyn en moeite.

Hoe dit ook al sy, die waarde van die vrou onder die Kelte is onomwonde opgeteken deur die Romeinse geskiedskrywers van daardie tyd.

Deur die vrou het kinders status en waarde gehad, geleenthede is vir hul gegee om blootgestel te word aan opvoeding en daar was geen diskriminasie op grond van geslag nie. Kinders is deur beide ouers grootgemaak en in die geval van ‘n verkragting was die kind wat daaruit gebore is die alleen verantwoordelikheid van die man wat die verkragting gepleeg het. Die vrou het volle regte gehad om grond te erf, sy kon die eiendom behou wat aan haar behoort het voor ‘n huwelik. Sy het volle regte gehad om deel te hê aan militêre en politieke besluite en aktiwiteite van die stam, en kon ‘n man skei indien daar bevind is dat hy ‘n owerspelige verhouding gehad het. Die vrou se eer was so hoog aangeskryf dat indien ‘n man meer as drie keer by ‘n vrou kom kuier het en hy nie om haar hand gevra het nie, haar broers en pa besoek by hom afgelê het en verplig was om hom dood te maak omdat hy ‘verkeerde motiewe’ gekoester het. Dit was vir ‘n vrou toelaatbaar om ‘n verhouding aan te knoop indien sy kon bewys dat haar man ook skuldig daaraan was. Die geskiedskrywers en gesaghebbendes verwys daarna dat die eerste wette wat die Kerk teen Prostitusie in werking gestel het gemik was teen die ‘regte’ wat die vrou onder die Keltiese beskouing gehad het. Waldor praat hiermee nie prostitusie perse goed nie, maar stel ‘n dieper geskiedkundige perspektief.

In die Keltiese mitologie was daar nie Godinne van liefde soos by die Romeine nie. Die Godinne was gekoppel aan lewe - Godinne van vrugbaarheid en vir die natuurlike siklusse van die aarde was daar. Daarom praat ons, wat van Keltiese afkoms is, vandag nog van ‘Moeder Aarde’ en nie van ‘Vader Aarde’ nie. So het die Kerkvaders se oordonderend ‘Patriargies’, Priesterlike beskouing, meegebring dat die vroulike Godin status wat daar in die mites van die Kelte bestaan het; van ‘n heilige status wat respek en lering afgedwing het, omskep is na iets met seksuele konnotasies. Soos inderdaad die geval is met die boom, die slang en die ‘verbode’ vrug. Die oordrewe ‘seksbeheptheid’ wat die Jode in hul geloof inskryf het, is deur die ‘gefrustreerde’ Roomse priesters omskep in ‘n begrip wat vir die Kelte, en definitief vir Waldor ook nie sin maak nie. Ek meen, as jy vrugte steel, waarom is jy dan skaam vir jou naaktheid? – Wonder Waldor. Sou hierdie ‘seks nuanses’ nie dalk uiteindelik ‘n ‘kinkel’ meebring waarlangs die andersins natuurlike drange van die man handuit ruk nie?

Hierdie is maar net ‘n skuimpie op die oppervlak van die dieper waardes wat ons verloor het toe ons eertyds gesonde gees gekaap is. Gekaap deur verwerkings van die ‘Woestyn Kaskenades’ van daardie mense wat hul geloofshelde diep, uit verkragtings, bloedskande, veelwywery en deur die offer van kindertjies.

So het die eerste Kerkvaders dan die gesonde balans wat daar in die verhouding tussen man en vrou bestaan het, verkrag, verwater, afgebreek en ‘verskryf’. Deur die Priesterlike stelsel het die geloof, ter wille van die Kerklike mag, so gedy dat die man wat geskape is om te veg, skep en verower, ‘n pappe priester word. So dan, het daar ‘n situasie ontstaan waar natuurlik gerigte waardes op loop gegaan het. Die man se primêre taak om die sekuriteit grense met die swaard te trek, sodat die vrou wat hy uit respek verafgod het, haar intuïtiewe Goddelike magte en regte vrylik kon uitoefen, het verdwyn. Die vrou het ‘n nalatenskap geërf waar haar ‘gawes’ en haar Godgegewe aanloklikheid ingeperk is deur die aanslag van die Priesters teenoor die bedreigende mag van die vrou. So het die vrou se gawes ter wille van oorlewing ‘subtiel uitlokkend’ geraak en het die man se oordrewe voortplanting drange ‘vrye teuels’ gekry. Dit kan nie anders nie, want die individu se drange word nie meer ingeperk deur ‘n groter bewustheid van die natuurlike doel wat die mens op hierdie aarde het.

Die potensiaal wat daar in die gebruike van daardie tyd teenoor die vrou bestaan het, potensiaal vir ‘n gesonde beskouing en gebruike in ons huidige era. Potensiaal dat daar rituele sou ontwikkel wat die moderne man in die bek sou ruk dur teregwysings op die groter saak soos om ‘n gees gesonde gesin voorop te stel... Daar is ‘n kontinuïteit ingeweef in die lewe van die mens. Alles wat ons kan sien spel dit uit. Daardie kontinuïteit noop die mens om gehoor te gee aan die oproep van die skepping – dat die wat ná jou in die wêreld inkom, beter af moet wees as jy. As daar ‘n stelsel is waar die mens se gees aanhoudend op hierdie begrip gefokus hou, soos wat dit natuurlik by die Kelte bestaan het, sal die welsyn van die gesin en veral die geestelike geluk van die kind, wat eintlik ‘n verlenging van jouself is, vooropgestel word. Jou verantwoordelikheid teenoor die ‘groter saak’ sal jou kuisheid verseker.

‘n Kontemporêre verwerking van die eertydse gebruike en beskouings kan gevind word in die Nasionaal Sosialistiese filosofie van Nazi Duitsland – en dit het gewerk. ‘Heilige Wolf’, Pastoor McCauley se tipiese grynslag sou baie vinnig van sy bakkies verdwyn het as hy tussen 1933 – 1943 in Duitsland was. ‘n Beroemde persoon soos ou Steve sou ook baie gou van sy manewales genees gewees het! Hitler het byvoorbeeld vir Goebbels na die Berghof ontbied toe dit onder sy aandag kom dat sy Minister van Propaganda ‘n verhouding met ‘n aktrise aangeknoop het. Nodeloos om te noem, maar Goebbels het die verhouding summier beëindig – Waldor wonder wat Hitler vir hom gesê, of beveel het? Dalk het ons ‘n Hitler nodig gehad om met F.W de Klerk, Roelf Meyer en Piet Koornhof te praat – so ‘n bietjie harder met Koornhof!

Daar is darem ook goeie voorbeelde vir ou Steve, Bets – Koning Elizabeth van Engeland se broer het sy Koningskap prysgegee vir die vrou wat hy bemin het en Peron was bereid om ‘n vrou van die strate te trou omdat hy lief was vir haar, en Eva Peron, die straatvrou het ‘n volk se geliefde ikoon geword.

Tong in die kies – Vir elke Wolf wat struikel oor sy ‘tou’ moet daar ‘n vrou wees wat beskikbaar is. ‘n Vrou kan maar ook net in baie gevalle misbruik word in soverre sy beskikbaar is daarvoor. Baie vroue het maar ‘n manier om hul beskikbaarheid subtiel ten toon te stel. Mens kan ook nou nie die Wolf wil skiet as hy die ooi vang wat nie in die kraal bly nie nê!

Omdat ons almal maar net mens is met natuurlike drange wat biologies beheer word, moet ons waardes hê wat getrou aan ons doel is. Aan die einde van die dag kom dit daarop neer dat die waardes waarvan Waldor praat, die gesin en perse, die wat na jou kom voor alles plaas. Dit sal maak dat die man sy doel sal sien as houer van die gesin, en nie sy drange of hartstog die oorhand laat kry nie, en andersom. ‘n Gelukkige vrou, met ‘n man wat voorsien, bring ‘n gesonde gesin en uiteindelik ‘n gesonde ras en ‘n gesonde volk. Dan dien mens die skeppingsorde soos jy hom sien en ervaar, en nie soos daar oor dit geskryf word nie. Die handhawing van die orde moet die doel wees.

Die beloftes wat ons in die kerk maak, lyk my help nie aldag nie – ons moet nuwe beloftes maak, beloftes wat geld by ons oer waardes wat ons lojaliteit bind aan die groter doel binne ons onlosmaaklike plek in die gemeenskap. Die man het ‘n verantwoordelikheid teenoor die wat hy geskep het en die vrou teenoor die wat sy gebaar het. Die beloftes en rituele by die ou Keltiese en Germaanse troues gee impak aan hierdie waardes. Die beloftes wat die man en vrou daar maak gee impak aan die breër verantwoordelikhede en nie sommer net so voor ‘n Dominee nie.

Nie te min, dit verander steeds nie aan die basiese beginsels van jou besorgdheid nie Bets. Jy het ‘n baie geldige argument aangeroer en die bostaande is Waldor se persoonlike beskouing wat die Skepper se natuur en die geskiedenis volgens Waldor tog so duidelik uitspel.

Wanneer ek hier in Irak klaar is gaan daar ‘n Kelties/Germaans/Viking troue wees wat enige ‘Roomse’ belofte uit my verlede ter nulle waarde gaan verklaar en gaan vervang met impak draende beloftes uit die hart van ‘n kryger.

Miskien sal Waldor eendag so ietsie oor die pragtige huwelik seremonies van daardie tyd skryf.

Nou wonder Waldor, Dawid se slingervel of die hamer van Thor?Gedagtes wat Praat: Gedagtes wat Praat:

Afrika Adieu Afrikaans My Afrikaans Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur? Blanke Mummies in China Gevind Bonatuurlike Vreemde Wesens Brein Seks Ope Brief aan die God van Die Bybel Bygelowe is Lekker - I Bygelowe is Lekker - II Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – II Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – III Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – IV Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – V Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII Die ander Churchill - Deel I Die ander Churchill - Deel II Die ander Churchill - Deel III Die ander Churchill - Deel IV Die ander Churchill - Deel V Die gaskamers was erg ne? Die Gees en Karakter van die Afrikaner Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II Die Groot Piramide in Egipte – Deel I Die Groot Piramide in Egipte – Deel II Die Groot Piramide in Egipte – Deel III Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV Die Groot Piramide in Egipte – Deel V Die Mandela Mite Die ‘Meerdere Minderheid’ Die Moslem Christen Dilemma “Die Onnosel Hitler” Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor. Die Sekulêre Bronne van Informasie Die Verborge Hand agter die Boereoorlog. Die Vroulike Instink Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis Geestelike Afwykings? God deur die Mikroskoop en die Teleskoop God Lewe in die Water - Deel I God Lewe in die Water - Deel II God Lewe in die Water - Deel III God se Swendelaars God van die By Goddelike Valshede op die Internet ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde Hoe Glo Ons Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween? Los die Blonde Dames! Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika? Morele Alzheimer ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart 'n Duiwel agter elke Bos Nasa se Verlore Dag Nobel Vredesprys Deel I Nobel Vredesprys Deel II Ons Afrikaans Ons Grensoorlog Verraad Ons is Gode Ons Kom van Anderkant die Paradys Oor Moffie Demone Satan is die Sondebok Titanic was ‘n Vulletjie Van Onsself Vervreem Veelwolwery Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II Vorster se ‘Komplekse’ Verraad Wanneer die Witman die Witman Verraai Wat Gee vir Vroue Krag


Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.