Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I

Deur: Waldor

Enkele dae gelede sê ek vir Aletta dat ek hoor die mense val met dáárdie siekte...”Eisch, banja êlleke dag, êlleke dag...” Ek wil seker maak en sê vir haar ek bedoel nie elders nie maar in die woonbuurt naby die Plattelandse dorpie waar ons woon ...”Net hier, hier waar ek vandaan kom, êlleke dag, soos hulle val soos nou, eisch ...”

En wat sê die virologiese towenaars oor die ontstaan van hierdie ‘siekte’ wat die mense so laat val? Wat word ons, die potensiële slagoffers, deur hierdie wetenskaplike ‘beskermhere’ wat met die dinge werk, vertel? Hoe het hierdie pandemie so skierlik in die tagtiger jare die lig gesien, en vinnig vertak in ‘n netwerk van die dood - Hierdie Vigs pandemie? Hulle hou uit ‘n verenigde front aan ons voor dat ‘n Vigs besmette aap in Afrika, ‘n inboorling aan die boud gebyt het. Hierdie inboorling het ‘dorp toe gegaan’ en het dit vir ‘n prostituut gegee wat dit vir ‘n plaaslike bankier gegee het, wat dit vir sy vrou en drie skelmpies gegee het en woeps – 75 miljoen mense in Afrika is met die Vigs virus besmet.

Wanneer iemand vroeër in jou lewe ‘n stelling oor iets ongewoon, of in die gewone sin, verregaande maak, en jy dan baie later in die lewe duidelike tekens daarvan persoonlik ervaar, en uit betroubare bronne daaroor lees; dan dien dit as ‘n klinkklare bevestiging. Dán val daar ‘n legkaart inmekaar, dán word mens oortuig en dán gaan jou oë oop...

My ou mentor en sy vrou is vandag in ‘n ‘Altesheim’, en die twee trotse, regop mense, wat ‘n ongewone pad deur die lewe geloop het, en ook oor ‘n vêr bo gemiddelde insig en kennis beskik; is nou heelwat ouer. Maar, hulle het betyds diep spore in my siel getrap, my gees gebrei, my visie geslyp en gekanaliseer, en my identiteit bewussyn geanker waar dit tuishoort. Dit was Herr. Helmers wat my in 1990 daarop gewys het dat die “... Amerikaners kollektief oor ‘n siek gees beskik”.

Hulle het ondergrondse laboratoriums waar die wetenskaplikes nie mens verheffende werk verrig nie, maar waar genetiese manipulasie onnatuurlik uitgevoer word, het hy my vertel ... “The X Files, is nie heeltemal so vergesog of uit die Amerikaanse duim gesuig nie” was sy presiese woorde. Hy het aan my verduidelik dat die Amerikaners monster en gedrog behep is, dat hulle ongewoon aangetrokke is tot onmenslike dinge, dal hulle, hul verknog met mismaaksels en gruwel dinge en gruwel verhale en dade... En wat sal die mense van so ‘n stelling dink – sameswerings teorie, spoke opjaag – mal stellings uit konserwatiewe kringe?... Maar, in 1998 pas Dokter William Cambell Douglas, die ‘National Health Federation’ se “Doctor of the Year”, se woorde soos ‘n vermiste stukkie legkaart daarby in - hy spreek sy kommer uit oor die verskynsel dat wetenskaplikes hul prioriteite verkeerd het, en sy kommer bevestig wat my mentor gesê het. Meer nog, hy trek die lyn van monster skepping reguit deur na die VIGS pandemie: “Die mensdom dryf in ‘n klein bootjie onder die beheer van egoïstiese, naïewe, ambisieuse, gulsige, materialistiese en onverantwoordelike genetici en mikrobioloë wat net vir hul eie glorie en niks vir die mensdom omgee nie” skryf Dr. Cambell in sy skrikwekkende boek: ‘Aids The end of Civilization’

Tussen 2004 en 2009 het ek in Irak aanskou hoe die Amerikaners mekaar verdring by die rakke waar die gruwel DVD’s uitgestal word. Hoe afgrysliker hoe aantrekliker, hoe meer bloedstollend, des te beter, hoe wreder en bonatuurlik walglik, hoe meer aanloklik. Die siekste en skrikwekkendste visuele materiaal blyk hierdie leidende mense te mesmeriseer en stimuleer...

Op ‘n mistige oggend in die herfs van 1987 was daar geheimsinnige woelinge onder spreiligte, agter agt voet elektriese drade 5 kilometer van Elko, Suid Carolina in die VSA. Terwyl swaar gewapende wagte die omheinde en beligte area bewaak het, was wetenskaplikes van Clemson Universiteit, met beskermende uitrusting, rubber handskoene en veiligheidmaskers besig om mens gemaakte, geneties aangepaste bakterieë op winter koring oor te plant. Sommige wetenskaplikes was baie besorg oor hierdie verskynsel en benadering van die wetenskaplikes onder staat beskerming en het hul kommer daaroor uitgespreek. Hierdie manipuleerde bakterieë word blou wanneer dit suiker laktose vreet. Laktose is die suiker wat in melkprodukte voorkom. Die vraag wat die besorgde wetenskaplikes vra, is of ‘n mens sal blou word wanneer jy brood eet wat van die ‘manipuleerde’ koring gemaak is en dit in jou maag kombineer met melk en of ander suiwelprodukte? Die groot gevaar waarop die besorgde wetenskaplikes wys is dat ‘n enkele bakterie homself oornag ‘n paar biljoen keer kan dupliseer. Wetenskaplikes in Amerika het sover terug as 1972 reeds ‘n metode ontwikkel waardeur die gene van enige twee of meer organismes op aarde na hartelus vermeng kan word. Die gene van ‘n eend kan byvoorbeeld met die van ‘n lemoen of ‘n zebra gemeng oftewel ‘gekruis’ word. Teoreties kan hierdie gene of hulle dan nou van ‘n slang, haas, dassie of van ‘n dodelike virus soos die Vigs virus afkomstig is, aan jou nasate oorgedra word.

Vigs is nie ‘n natuurlike verskynsel nie, maar ‘n ‘mens gemaakte’ epidemie wat voortgebring is deur ‘n geneties-manipuleerde virus wat in ‘n laboratorium produseer is. Dit is die produk van onverantwoordelike navorsing, oftewel ‘n eksperiment, wat skeefgeloop het en die verantwoordelike instansies en persone, kan uit die aard van die pandemie, nie bekostig om dit te erken nie. Hulle plaas die blaam eers gerieflik op die hap van ‘n aap en daarna in ‘n rookskerm chronologie op die onkuisheid van ‘n vlugkelner... Dr. Douglas wys daarop dat daar nog nooit ‘n bewese geval was waar ‘n aap ‘n retro virus aan ‘n mens oorgedra het, hetsy deur middel van ‘n byt of andersins nie. “Self al sou ‘n aap Vigs deur middel van induksie ontvang, kan dit nie aan ‘n ander aap oorgedra word nie laat alleen ‘n mens” skryf hy. Hy gaan verder: “...Aids started in the cities of Africa where there are no wild monkeys, not in the villages...” Navorsing toon dat die verdubbeling tyd vir vigs ongeveer 12 maande is. Dit beteken dat indien die byt van ‘n enkele aap aan ‘n enkele persoon die virus dwarsdeur Afrika moes versprei, dit 20 jaar sou neem om die miljoen merk te bereik. Maar, inderwaarheid het 75 miljoen Afrikane bykans gelyktydig besmet geraak in die selfde tyd toe dit in die VSA, Haiti en Brasilië verskyn het...Dit kan onmoontlik die werk van een aap wees...

In 1988 verklaar die ‘New Scientist’ van 19 Mei in Londen: “...The Pentagon is supporting research on biological warfare in over 100 Federal and private laboratories including many prominent universities...” terwyl die ‘London Times’ van 11 Mei 1987 op sy voorblad verklaar het dat die Wêreld Gesondheid Organisasie (WHO) “...had triggered the Aids epidemic in Africa... through their smallpox immunization program...” Hulle wou ‘n evaluasie maak van die effek wat virusse op immuniteit funksies het, en mens het nie werklik ‘n dieper insig nodig om te besef dat die oproep wat aan die wetenskaplikes uitgegaan het, was; dat pogings aangewend moes word om ‘n immuniteit vernietigende virus te skep of kweek...”They used smallpox vaccine for their vehicle and the geographical sites chosen in 1972 were Uganda and other African states, Haiti and Brazil...the recent past of Aids epidemiology coincided with these geographical areas...” verklaar Dr. Douglas.

Dit, dan voorlopig, wat Afrika en die ander genoemde teiken lande betref. Maar wat dan van die verskynsel van Vigs onder veral Homoseksuele mans? Natuurlik sal die Kerk as tipiese ‘spook smous’, die duiwel in ‘n virus wil in preek en met kansel fobie in die private binnekamer van homoseksuele gaan lakens deurmekaar krap, maar wat die ingeligte betref gaan die kerk arm aan ‘n realiteit begrip, want vigs kom nie van die homoseksuele se ‘binnekamer doen en late’ nie, dit is oorspronklik doelbewus per ‘eksperiment’ aan hulle gegee...

Wolf Szmuness was ‘n Kommunistiese Pool. Hy was ook iets anders, maar indien ek dit sou noem sal sommige lesers kla dat ek ‘anti Semities’ is. Hy is gedurende die Tweede Wêreldoorlog na ‘n Siberiese strafkamp gestuur, maar het wonder bo Semitiese wonder dit oorleef en op die koop toe daarby die mediese skool in Toms Rusland bygewoon. ‘n Hele paar ongewone dinge gebeur met Wolf. Hy trou ‘n Russiese vrou en kry ‘n betrekking in ‘n publieke gesondheid sentrum. Volgens sy biograaf was Wolf baie geheimsinnig oor die tyd in die Siberiese strafkamp. Kommunistiese Rusland laat nooit toe dat enige burger van Rusland saam ‘n naasbestaande die land verlaat nie. Indien ‘n man sou gaan, moet die vrou bly en andersom. ‘n Man en vrou kon saam die land verlaat, indien hulle kinders het, maar dan moet die kinders agterbly. Dit alles om te verhoed dat mense oorloop na ander lande om daar asiel te kry. In 1959 egter vertrek die hele Szmuness familie na Italië waar Wolf ‘n mediese konferensie sou bywoon. Hy loop toe dadelik oor na die Weste en vestig hom sonder enige moeite in New York waar hy baie maklik sonder enige geloofsbriewe werk kry as laboratorium assistent by die New York City Bloedbank van alle plekke. Binne ses jaar word hierdie Russies Poolse emigrant ‘n volle Professor van epidemiologie by die Columbia Mediese Skool en kry hy sy eie laboratorium by die bloedbank. Hierdie uitgewekene keer na Rusland terug en word wonder bo wonder gulhartig as ‘n hooggeplaaste ontvang...

Maar, terwyl hy in Amerika was, was hy met volle finansiële ondersteuning van die Amerikaanse ‘Centre for Disease Control’ en die ‘National Institute of Health’; die meesterbrein agter die Hepatitus B ‘inenting program’ wat op homoseksuele mans uitgevoer is. Hy het daarop aangedring dat die ‘eksperiment’ op erkende, promiskue homoseksuele mans gedoen word. Dit het in November 1987 begin en die eksperimentele entstof is in ‘n regerings laboratorium geskep. Teen Oktober 1979 is die eksperiment voltooi en binne 10 jaar was die meeste manne op wie die eksperiment uitgevoer is sterwend aan vigs. Die eksperiment is in 1980 uitgebrei na al die groot stede van Amerika. Die eerste Vigs geval is in die herfs van 1980 in San Francisco rapporteer. Binne agt jaar daarna was die meeste homoseksuele mans in San Francisco siek of sterwend...

Laat daar geen twyfel wees nie, geld het onmeetlike mag. Hoewel verskeie variasies sameswerings teorieë rondom geld en die ‘geldmag’ die rondte doen, is daar genoeg geskiedkundige bewyse daarvoor dat ‘geld reguit maak wat krom is’. Een gebied waar geld kronkel dade reguit getrek het en konkel gate toegestop het, dan is dit op mediese gebied en veral met inligting en navorsing oor Vigs. Die hele Vigs skool bestaan uit hoog aangeskrewe viroloë en epidemioloë wat hoofsaaklik deur die Amerikaanse ‘Public Health Service’ en die land se voorste mediese instellings emplojeer word. Hand aan hand met hierdie kliek is die magtigste farmaseutiese firmas in die wêreld. Hierdie ‘kliek’ beheer alle navorsing oor Vigs. In minder as ‘n dekade het sekere lede van hierdie kliek van wetenskaplike onbekendheid gespring tot die hoogtes van wetenskaplike prominensie. “Hulle kollektiewe ‘prestasies’ sou nooit bereik gewees het as dit nie vir die vinnig groeiende Vigs pandemie nie...” skryf Dr. Alan Cantwell in “Aids and the Doctors of Death – An Inquiry Into The Origin of The Aids Epidemic”

Indien daar ‘n geneesmiddel of voorkoming middel vir kanker en Vigs gevind word sal die multi miljoen dollar farmaseutiese ‘bestryding’ bedryf teen Vigs skipbreuk ly. Ons is nie in ‘n ‘oorlog’ met Vigs gewikkel nie, maar met mekaar. Ons moet hier in gedagte hou dat die ‘waarheid’ in ‘n tyd van oorlog meermale netjies versteek word vir die publiek...

Word vervolg.



Gedagtes wat Praat:

Afrika Adieu Afrikaans My Afrikaans Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur? Blanke Mummies in China Gevind Bonatuurlike Vreemde Wesens Brein Seks Ope Brief aan die God van Die Bybel Bygelowe is Lekker - I Bygelowe is Lekker - II Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – II Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – III Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – IV Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – V Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII Die ander Churchill - Deel I Die ander Churchill - Deel II Die ander Churchill - Deel III Die ander Churchill - Deel IV Die ander Churchill - Deel V Die gaskamers was erg ne? Die Gees en Karakter van die Afrikaner Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II Die Groot Piramide in Egipte – Deel I Die Groot Piramide in Egipte – Deel II Die Groot Piramide in Egipte – Deel III Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV Die Groot Piramide in Egipte – Deel V Die Mandela Mite Die ‘Meerdere Minderheid’ Die Moslem Christen Dilemma “Die Onnosel Hitler” Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor. Die Sekulêre Bronne van Informasie Die Verborge Hand agter die Boereoorlog. Die Vroulike Instink Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis Geestelike Afwykings? God deur die Mikroskoop en die Teleskoop God Lewe in die Water - Deel I God Lewe in die Water - Deel II God Lewe in die Water - Deel III God se Swendelaars God van die By Goddelike Valshede op die Internet ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde Hoe Glo Ons Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween? Los die Blonde Dames! Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika? Morele Alzheimer ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart 'n Duiwel agter elke Bos Nasa se Verlore Dag Nobel Vredesprys Deel I Nobel Vredesprys Deel II Ons Afrikaans Ons Grensoorlog Verraad Ons is Gode Ons Kom van Anderkant die Paradys Oor Moffie Demone Satan is die Sondebok Titanic was ‘n Vulletjie Van Onsself Vervreem Veelwolwery Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II Vorster se ‘Komplekse’ Verraad Wanneer die Witman die Witman Verraai Wat Gee vir Vroue Krag


Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.