Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II

Deur: Waldor

Vigs is eintlik in sy ‘mediese wese’, ‘n tipe kanker en nie ‘n heteroseksuele of homoseksuele siekte of virus nie. ‘n Virus het nie seksuele voorkeur nie - net soos ‘n hoender nie ‘n politieke party ondersteun of ‘n nagaap ‘n kerkverband het nie. Om vigs ‘n seksuele konnotasie te gee is ‘n misleiding foefie van die siek eksperimenteerders en hul meelopers, met die doel om die fokus weg te neem van die mediese en wetenskaplike verraad wat hulle teen die mensdom gepleeg het en steeds voluit pleeg.

Daar word van ons verwag om te glo dat twee primaat virusse in 1979 uit die oerwoud van Afrika, “...spesie gespring...” het, en in die eksklusiewe bloed van wit homoseksuele mans van Manhattan op geëindig het. So ‘n onwaarskynlike, biologiese scenario, het die kenmerke van ‘n feëverhaal, en Dr. Allan Chartwell skryf in sy verhandeling ‘Queer Blood – The Secret Aids Genocide Plot’ tereg oor hierdie siening: “...I remain stupified that this theory has been so readily and universally accepted as ‘fact’ by Aids scientists...”

In hierdie huidige periode van die mensdom se geskiedenis, waar die oorsprong van die Irakse oorlog op hoogste regeringsvlak, deur leuens en misleiding toegesmeer word, is dit baie duidelik dat die oorsprong van Vigs en twee nuwe aanverwante virusse ook toegegooi sal wees onder wetenskaplike geheimhouding, deur disinformasie, en, of ‘n regering se toesmeer van feite.

Die onmiskenbare moontlikheid dat primaat eksperimentering lank voordat Vigs ontstaan het, daarvoor verantwoordelik was dat HIV tipe sjimpansee en aap virusse na mense oorgeplaas is, word nooit deur die voorste virologiese navorsers genoem of bespreek nie. Enige konneksie tussen die ‘eksperimente’ wat lank voor die verskyning van vigs uitgevoer is, en die eksklusiewe ‘uitbreek’ van Vigs, asook die KS virus by homoseksuele, word geriefliker wys deur die wêreldwye ‘Vigs Stigting’ afgeskiet en ignoreer. Die getuienis wat met betrekking tot hierdie onderwerp bymekaar gemaak is, is slegs ‘n fraksie van die omstandigheid getuienis wat bewys dat Vigs ‘mens gemaak’ is. Die epidemie het ontstaan bykans onmiddellik na ‘n dekade van gevaarlike diere kanker-virus eksperimentering.

Die baie relatiewe vraag wat hier afgevra moet word is: ‘Is dit regverdig om homoseksuele mans, swartes, en sjimpansees te blameer vir ‘n siekte wat sy ontstaan daarin kon gehad het dat ‘inentings programme’ in werking gestel is waar homoseksuele mans en swartes as proefkonyne gebruik is. Navorsers beweer die HIV virus het in Afrika uitgebroei meer as ‘n halfeeu voordat dit in 1982 in Amerika uitgebroei het - hoewel daar in Amerika geen inkubasie tydperk vir homoseksuele mans was nie. Die oomblik toe homoseksuele mans hulself beskikbaar gemaak het vir die ‘regering geborgde’ hepatitis B inenting eksperimente, het hulle begin sterf aan ‘n ‘vreemde’ virus uit onbekende oorsprong. Die hepatitis B eksperimente het in Manhattan begin in die herfs van 1978, en die eerste paar Vigs gevalle (almal jong homoseksuele mans van Manhattan) is in 1979 deur die CDC rapporteer.

Wetenskaplikes versuim ook om te verduidelik hoe ‘n ‘splinternuwe’ herpes virus in 1970, ook saam met HIV by eksklusief homoseksuele mans in omloop gebring is. Hierdie herpes virus, word daar nou geglo, is die oorsaak van ‘Karposi Sarcoma’, die sogenaamde “gay cancer” van Vigs. Voordat Vigs bekend geraak het is Kaposi Sarcoma nooit in gesonde jong mans gesien nie. Hierdie Kaposi Sarcoma is in 1994, ‘n dekade nadat HIV identifiseer is, vasgestel, en is nou verwant aan ‘n primaat kanker vormende herpes virus, wat ekstensief bestudeer is en in diere laboratoriums ‘n dekade voor Vigs ‘oorgedra’ is.

Daar is genoegsame bewyse, en ‘n intelligente mens kan vandag genoegsame afleidings maak en oplees werk gaan doen om tot die logiese gevolgtrekking te kom dat Vigs deur die mens geskep is. Die ander aspek wat uit hierdie feit spruit, en natuurlik baie nou daaraan verwant is, is die toesmeer van inligting oor die verspreiding van vigs. Die wêreld leiers het reeds hul hand in die skepping van Vigs gehad, so dink nou net aan hoe die mense sal reageer indien daar uitgevind word dat vigs boonop op baie meer maniere opgedoen of versprei kan word as wat die media vir ons voorhou. Indien die mensdom die algehele waarheid oor die ontstaan van Vigs asook oor die verspreiding daarvan te hore kom, sal die mees logiese reaksie wees dat regerings geforseer sal word om meer drastiese stappe teen die verspreiding van Vigs te neem; en dit het verrykende politieke en ekonomiese implikasies vir regerings en finansiële instansies. Soos met enige lewens gevaarlike epidemie, is daar net een oplossing - toetsing moet verpligtend gemaak word, en diegene wat daarmee identifiseer word, moet uit die gemeenskap verwyder word en afgesonder word. Enige iets minder as dit is vrugtelose wensdenkery.

Die implikasies om sulke stappe te neem is te kras vir die papbroek regerings van die wêreld. Dit bring eintlik mee dat die beskermhere van die mensdom meer waarde heg aan die persoonlike gevoelens van die besmette verspreider, as in die belange van die gesonde en weerlose mensdom. Dit kom daarop neer dat die besmette persoon se regte beskerm word, en die regte van die onbesmette persoon misken word. Wat ‘n siek, siek paradoks! Daar is ‘n steekproef in San Francisco gemaak om te bepaal hoe die mense voel oor verpligte toetsing vir VIGS, en die enigste persone wat besware gehad het, was hoofsaaklik promiskue homoseksuele en Negers, en dit op sigself vertel ‘n storie. Dink net wat die implikasies vir Suid Afrika sal wees... die helfte van die parlement op ‘n eiland neergesit!

Deur dus vir die mense voor te hou dat vigs slegs versprei kan word deur direkte kontak met besmette bloed en veral deur onbeskermde seks met ‘n besmette persoon, plaas dit die algehele meerderheid van die ontwikkelde wêreld bevolking in ‘n apatiese gemaksone. Maar die situasie sal drasties verander indien die intellektuele mensdom wat juis politieke en ekonomiese stukrag het, die waarheid moet hoor en skierlik regerings en hul wetenskaplike meelopers met mag konfronteer en onder druk plaas. Daarom stoot regerings instansies, medici, wetenskaplikes en gesaghebbendes dit wat vleiende geluide in die media en op forums maak voor as die oorsake, en enigste gevare. Die hele kaboedel wetenskaplikes en medici wat met die Vigs virus te doen het is ‘n skool ‘toesmeerders’ wat eksperimentele gewin najaag ten koste van die belange en gesondheid van die mensdom.

Daar is egter medici en wetenskaplikes wat weier om saam met die stroom te gaan en wat getrou aan die etiek en vereistes van die eksakte wetenskap, dit hul plig ag om die mensdom in te lig oor die feite wat so skandalig tragies van ons weerhou word. Hierdie wetenskaplikes kom met skokkende feite, en logiese argumente en afleidings vorendag, en wys duidelik daarop hoe gevaarlik dit is wanneer die mensdom se persepsies deur misleiding só kanaliseer word dat opsigtelike gevaartekens misgekyk en selfs ignoreer, of erger nog, verwerp word. Die probleem wat hierdie wetenskaplikes egter ondervind om die feite bekend te kan maak, is beduidend in die verbetenheid waarmee die waarheid verdoesel word. Hiermee het ek persoonlike ondervinding...

Ek dink hier aan die vermaarde Jood, Dr. Ruben Cher – Suid Afrika se “Doctor Aids”. Die man wat in die laat tagtiger jare oral aangehaal is en op televisie verskyn het. Die ‘voorste’ Suid Afrikaanse Vigs ‘kenner’ en ‘navorser’. Dr. Cher het oral rondgegaan, lesings gegee, seminare toegespreek en op nasionale televisie verklaar dat Vigs ‘n seksueel verwante virus is en dat dit nie ‘n gevaar inhou indien mens ‘n kuise lewe lei. In Junie 1990 was ek nog in die polisie en met verlof by die huis. Ek het toe oor die radio gehoor dat daar ‘n seminaar oor Vigs in ‘n ouditorium, vir medici en mediese studente gehou gaan word, en dat die seminaar deur niemand minder as Dr. Ruben Cher, gelei gaan word. Die doel van die seminaar was blykbaar om duidelikheid te gee oor sekere vrae en onduidelikhede mbt Vigs. Ek het op daardie stadium al ‘n redelike studie gedoen oor die geskiedenis van Vigs, en ek moet bieg, was eintlik ook bietjie lus vir die Jood wat almal so oor die TV paai. Ek het toe vasgestel dat dit ‘n oop seminaar was en dat ek nie daar geweier sou word nie, en het gegaan. Daar was baie geneeshere en ook baie studente. Dr. Cher se hele aanbieding het sentreer rondom die gevare van vigs, en die implikasies wat onkuise seksuele verhoudings inhou. Alles wat hy gesê het, het hy vantevore ook oor die televisie vir die publiek gesê. Dit was vir my duidelik dat hy ‘n lawaai op die oppervlak maak om aandag uit die dieptes te hou, maar toe kom vraetyd! ‘n Geneesheer het gevra oor die toetsing van bloed wat vir oortappings in die bloedbank gestoor word en die stelling gemaak dat net elke soveelste monster vir vigs getoets word. Dr. Cher het dit bevestig en... vertel dat sy vrou ‘n bloeier is en kort vantevore ‘n dringende bloedoortapping by die algemene hospitaal in Johannesburg moes ontvang. Hy het daar voor al die persone in die seminaar vertel dat hy persoonlik die bloed vir vigs getoets het voordat hy toegelaat het sy die oortapping ontvang. Toe vra ‘n student of mens Vigs kan kry deur ‘n ‘French Kiss’. Almal het gegiggel, maar ek wou hoor wat hy sê. Nie ja of nee nie, maar “Only if you spit about one litre of saliva in the persons mouth...” was die sluwe antwoord... “there is no case where somebody contracted aids from a kiss” het hy bygevoeg.

Ek het hom gevra of dit waar is dat Vigs ‘n inkubasie tyd van tot vyftien jaar lank kan hê... en hy bevestig... toe vra ek hom hoe weet mens wie jy gesoen het vyftien jaar gelede? Ek het hom ook gevra of dit waar is dat die vigs virus vir sewe dae lank in gewone water kan leef... hy het my agterdogtig aangekyk, en gevra wie ek is. Ek het weer my hand opgesteek en hy het gesê dit is my laaste vraag. Ek het hom gevra of mens Vigs deur ‘n muskiet kan kry wat pas ‘n Vigs besmette persoon gebyt het. Hy het gesê hy weet nie van so ‘n geval nie – toe vra ek hom of hy kaal saam ‘n Vigs besmette persoon in ‘n gaas hok sal sit vir ‘n hele nag saam ‘n duisend muskiete... toe beveel hy my om te sit...

Dr. Mark Whiteside en Dr. Caroline MacLeod van die Instituut vir Tropiese Medisyne in Miami dagvaar die Amerikaanse Regering en beweer dat die CDC (Centre for Disease Control), inligting, oor die oordraagbaarheid van VIGS deur insekte, van die mense weerhou word. Hulle hou vol in die aanklag, dat die mensdom die reg het om te weet van die lewensgevaarlike bedreigings wat hulle in die oë staar. Hulle stel dit baie duidelik dat VIGS ‘n bloedverwante siekte is en dat dit gladnie voldoen aan die klassieke kriteria van ‘n streng seksueel oordraagbare siekte, soos wat daar aan die mense voorgehou word. Die feit dat omgewingsfaktore ‘n baie groot rol in die verspreiding van die epidemie speel word deur die wetenskap en die media totaal misken. “Elke groot epidemie in die geskiedenis van die wêreld was aan omgewingsfaktore gekoppel” sê Dr. Whitehead. Met cholera en ingewandekoors, was dit water, met tuberkulose was dit sproei (hoes en nies) en artikels soos handdoeke, vadoeke, sakdoeke en skottelgoed; met pokke was dit artikels en kos – met geelkoors, denge koors, plaag, malaria en tifus, was die hoof verspreider insekte. Die wetenskap en mediese instellings ...”discredit insect transmission of AIDS in the abscence of scientific data...” verduidelik Dr. Macleod in die klagstukke voor die hof. In ‘n openbare debat op die televisie netwerk ‘Good Morning America’ het Dr. MacLeod dit aan die verteenwoordiger van die CDC, Dr. Gry Noble duidelik gestel dat hulle onjuiste statistieke versprei en dat 40% Vigs besmette kinders in Afrika Vigs vrye moeders het. “So where did they get AIDS?” wou Dr. MacLeod tereg weet. Sy het verder verwys na die feit dat Die Pasteur Instituut in 1990 ‘n studie gedoen het en gevind het dat 30% val alle muskiete in Afrika met VIGS infekteer is... Daar is onweerlegbaar vasgestel dat Vigs 48 uur nadat ‘n muskiet ‘n besmette persoon gebyt het die aktiewe virus nog dra. Hou daarby in gedagte dat die VIGS virus in elke bestaande laag van die menslike vel kan bestaan.

Die baie hoog aangeskrewe en wêreld leidende mediese tydskrif ‘Lancet’ van September 1985 verlaar in ‘n artikel: “The aids virus can survive outside the body alive and infective in body fluids for 7 days if dry and for 14 days if wet”...

Nou ja. In die ‘Vigs wêreld’, wat ook die mediese wêreld is, is daar verskeie ‘gesaghebbendes’ (soos Dr. Cher) - die Vigs wiggelaars, en paaiers. Mense wat ander mense vir wie se lewens hulle verantwoordelik is in die palms van hulle hande het met die feite, naby feite, halwe feite en blatante fiksie wat hulle skaamteloos soos dobbelstene rondgooi...al verskil is die dobbelstene het nie nommers op nie. Dr. Robert Gallo, een van hierdie Amerikaanse dokters wat aanvanklik daarop aanspraak gemaak het dat hy die Vigs virus ‘identifiseer’ het en daardeur befaam in ‘die regte kringe’ geraak het, gooi so ‘n ongemerkte steentjie wat die mense nie sien nie. Hy verklaar saam met Dr. Flossie Wong-Staal, dat hulle met hul navorsing en toetse gevind het dat die mense wat die simptome toon en reeds siek is met vigs, minder virus in hulle bloed dra as Vigs draers wat gesond is, en dat hulle slegs daarin kon slaag om Vigs virusse uit die speeksel van gesonde Vigs draers te isoleer maar nie by mense wat reeds siek aan vigs is nie. Soveel vir Cher se soen storie!

Vrees is die enigste verdediging wat daar beskikbaar is vir die onkundiges, of ongeletterdes of oningeligtes. Dit is die gebrek aan vrees wat diegene doodmaak wat van beter moes geweet het...Gedagtes wat Praat:

Afrika Adieu Afrikaans My Afrikaans Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur? Blanke Mummies in China Gevind Bonatuurlike Vreemde Wesens Brein Seks Ope Brief aan die God van Die Bybel Bygelowe is Lekker - I Bygelowe is Lekker - II Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – II Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – III Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – IV Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – V Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII Die ander Churchill - Deel I Die ander Churchill - Deel II Die ander Churchill - Deel III Die ander Churchill - Deel IV Die ander Churchill - Deel V Die gaskamers was erg ne? Die Gees en Karakter van die Afrikaner Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II Die Groot Piramide in Egipte – Deel I Die Groot Piramide in Egipte – Deel II Die Groot Piramide in Egipte – Deel III Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV Die Groot Piramide in Egipte – Deel V Die Mandela Mite Die ‘Meerdere Minderheid’ Die Moslem Christen Dilemma “Die Onnosel Hitler” Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor. Die Sekulêre Bronne van Informasie Die Verborge Hand agter die Boereoorlog. Die Vroulike Instink Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis Geestelike Afwykings? God deur die Mikroskoop en die Teleskoop God Lewe in die Water - Deel I God Lewe in die Water - Deel II God Lewe in die Water - Deel III God se Swendelaars God van die By Goddelike Valshede op die Internet ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde Hoe Glo Ons Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween? Los die Blonde Dames! Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika? Morele Alzheimer ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart 'n Duiwel agter elke Bos Nasa se Verlore Dag Nobel Vredesprys Deel I Nobel Vredesprys Deel II Ons Afrikaans Ons Grensoorlog Verraad Ons is Gode Ons Kom van Anderkant die Paradys Oor Moffie Demone Satan is die Sondebok Titanic was ‘n Vulletjie Van Onsself Vervreem Veelwolwery Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II Vorster se ‘Komplekse’ Verraad Wanneer die Witman die Witman Verraai Wat Gee vir Vroue Krag


Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.