Avond maal

Wendag


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg
Wendag - Die Groot Piramide in Egipte - Deel IV

Deur: Waldor

Wat ek in my eerste twee aflewerings geskryf het, behoort die leser te laat besef dat alles nie heeltemal pluis is met die algemene teorie oor die ontstaan en die doel van die groot piramide van Giza nie. Ek het genoeg punte uitgewys en statistieke genoem wat ‘n dieper ondersoek vra na die werklike bestaan van hierdie groot wonder uit die antieke geskiedenis. Om by antwoorde uit te kom moet mens areas betree waarin die Egiptoloë hulle nie wil begeef, omdat die logiese uitslag daarvan hulle wêreld erkende teorieë in die knie sal skiet... Indien ‘n teorie waarvoor iemand ‘n doktoraal ontvang het of internasionale erkenning voor gekry het, omgekeer word, kan dit reperkussies in die blasé wêreld van die massas meebring, om nie te praat van die verleentheid wat dit by meeste die wetenskaplike elite sal veroorsaak nie. Daarom word die gevestigde teorie: Dat die Egiptenare van die tyd, die argitektoniese ‘wonder’ verrig het, aanvaar – dat hulle met basiese handgereedskap en handearbeid, konstruksiewerk verrig het wat selfs in vandag se tyd met ons beste swaar masjinerie en tegnologie onmoontlik sou wees.

Die piramide staan nie net so los en alleen in die woestyn as ‘n enkel majestueuse grafsteen vir ‘n ondernemende antieke koning wat vir sy grootheid onthou wil word nie. Dit is deel van die ‘groter geraamte’ van ‘n vergane of verdwene beskawing wat op ander plekke op die aarde soortgelyke ‘bakens’ agtergelaat het. Daar loop ‘n geskiedkundige en geestelike lyn deur meeste van die groot megalitiese wonders op hierdie aarde. Wanneer daar ondersoek ingestel word na hierdie bakens moet mens nie gelei wees deur ‘n stagnante en ortodokse beskouing wat op ons afgedwing word deur wetenskaplikes wat hulle foute beskerm, maar deur ‘n geheelbeeld wat kom van dieper kyk en dink. Mens moet nie geketting of inhibeer wees deur ortodokse protokolle nie. Daar moet gestreef word na ‘n nouer konneksie met moeder aarde. In my aflewering van die Rubrieke: “Geheime ‘Alternatiewe’ Energie – Vlieënde Pierings – en Die Derde Ryk”, het ek daarna verwys dat die Nazis onder Hitler ‘n spesiale sending na die piramide onderneem het as deel van hulle in diepte ondersoek en navorsing na ‘alternatiewe energie’

Nikola Tesla was stellig die mees fenomenale wetenskaplike wat die wêreld tot heden vandag toe gehad het. Sy briljantheid was in baie gevalle bykans bomenslik. Sy baanbrekerswerk in sekere tegnologiese en wetenskaplike velde, veral op die gebied van alternatiewe energie het hom egter in botsing gebring met die groot magnate wat konvensionele energie verskaffing aan die wêreld en die mensdom beheer het, en daar is gesorg dat sy navorsing en teorie oor gratis energie uit die atmosfeer, in obskuriteit verval het en nooit werklik verder ondersoek is nie. Nikola het volgehou dat groot kragsentrales (torings) dwarsoor die wêreld gebou kon word, en dat hierdie torings energie uit die resonansie van die aarde kon trek, dit in die atmosfeer kon loslaat en so van toring tot toring stuur waardeur die mense krag gratis kon tap... Hierdie gedagte is natuurlik nooit verder geneem nie. Tesla se laboratorium met die meeste van sy navorsing en skeppinge het baie raaiselagtig afgebrand nadat hy in ernstige botsing met die energie magnate gekom het oor sy beskouings oor ‘gratis energie’ Maar, ek skryf in my eertydse artikel ‘Amerika en die Moderne Wêreld Ploeg met ou Nazi Kalwers – Deel 1’, oor die Duitsers onder Hitler se benadering tot die wetenskap:

“‘n Hele nuwe wetenskaplike paradigma is deur hierdie wetenskaplikes geskep en dit het hulle ook merkwaardige baanbrekers op die gebied van gravitasie, materie en energie gemaak...” Die vrye gees wat Hitler se filosofie van Nasionaal Sosialisme na die Duitser gebring het, het bewerkstellig dat daar gedelf is in die atmosfeer en dat die bykans onmoontlike of onbereikbare identifiseer is en getap en gestoor is.

Dit is vir die ondersoekende leser bekend dat die Nazis oopkop was vir die dinge wat Nikola Tesla onderskryf het, en deur die dryfkrag van hulle filosofie van Nasionaal Sosialisme, het hulle gaan diep in sy dinge, en daarom was hulle besoek aan die groot piramide, nie ‘n pelgrimstog na die grafkelder van ‘n Egiptiese Faro nie, maar ‘n wetenskaplike sending met hul ondersoek en navorsing na alternatiewe energie. So, watse verband is daar dan tussen die groot piramide en alternatiewe energie?

Vandag, duisende jare nadat die piramide opgerig is, en ongeveer ses en sewentig jaar nadat die Nazis ‘n wetenskaplike feite sending na die piramide gestuur het, is daar wetenskaplikes en navorsers wat soos die Nazi’s hul nie laat inperk het deur stagnante beskouings nie, en wat wyer en dieper gaan kyk het na die samestelling en doel van die piramide.

Die piramide was definitief nie ‘n grafkelder nie. Dit weet ons, en dit is die eerste skoot in die hart van die ortodokse beskouing. Tweedens is dit onmoontlik dat die piramide gebou kon gewees het deur die Egiptenare van die tyd. Derdens is daar duidelike en onbetwisbare tekens dat groot en sterk krag aangedrewe masjiene in en om die piramide gebruik is – masjiene wat net so akkuraat en nog beter kon masjineer en sny en boor as die waaroor ons vandag beskik.

Indien enige iemand onbewus sou wees van hoe die piramide aan die binnekant lyk en dit derhalwe op die oog af nie as sulks sou herken nie, en ‘n vertikale deursnee van die piramide word voor so iemand verbeeld, sou die persoon dadelik en sonder enige twyfel dink dat dit ‘n plan van die binnekant van een of ander masjien of waterpomp van een of ander aard is. Die tonnel labirint wat twee kamers met mekaar verbind en verder skuins uit dit wegskiet na die kante van die piramide is so intrinsiek, dat dit vir ‘n leek sou lyk na die binnekant van ‘n groot vergasser van een of ander voertuig, en gladnie na eenvoudige gange na ‘n grafkelder nie.

Ek sou graag wou aanbeveel dat die leser ‘n beeld van die binnekant van die piramide voor oog het terwyl daar hier gelees word, sodat mens ‘n baie beter begrip kan he van die uitleg en met dit wat ek hier propageer. ( “Inside of the great Pyramid” daar sal verskeie beelde van die plan en uitleg van die binnekant van die piramide opkom met die benamings van die verskillende gange, skagte en openinge daarin verbeeld.)

Die leser moet geduldig wees met die mate en beskrywing wat hier gaan volg – dit kan vir sommige lesers vervelig wees, en van verder lees afsit, maar dit is nodig en relatief tot die teorie van waar en hoe die piramide as ‘n kragsentrale of energie bron gedien of funksioneer het. ‘n Argitek, bourekenaar of so iets dergeliks sou die tegniese data waarskynlik baie beter sou kon beskryf...

Ons weet dat die piramide vier sye het. Die vier sye is gerig na die vier windrigtings, met ander woorde daar is noordelike, suidelike, oostelike en westelike sye. Sien ook vir praktiese doeleindes dat mens van die spits van die piramide ‘n loodregte lyn af ondertoe in die piramide sou trek om die akses (sentrale lyn) van die binnekant van die piramide te bepaal of aan te dui.

Sien vir uself die piramide as met ‘n ingewande. Sien die plan soos ‘n plat driehoek voor jou le:

Amper aan die onderkant van die Noordelike sy (die regtersy van die plat beeld voor die leser), is die ingang van ‘n 106 meter lange gang/skag 26° skuins af tot by ‘n kelder wat ongeveer in die middel van die vloer vlak van die piramide is, maar 30 meter onder die vloer vlak. Hierdie vertrek staan in Egiptologiese terme bekend as die ‘Subterranean Chamber’ Hou in gedagte dat hierdie gang van die ingang af aanvanklik heeltemal toegebou en versteek was. Dit het slegs ‘n ‘ingang’ geword toe dit oop geskiet is deur navorsers wat toegang tot die piramide gesoek het. Amper in die middel van die ondergrondse vertrek is ‘n put van 2,62 meter diep. Die skag/gang wat afloop na die kelder is 1,19 meter hoog, en 1,05 meter wyd – ‘n relatief kort persoon sal daarin moet kruip as hy na genoemde kelder sou wou gaan.

Agt en twintig meter van die ingang van hierdie gang wat na die kelder loop is daar ‘n opening na ‘n ander gang/skag van 1,2 meter hoog en 970 mm wyd, wat boontoe loop teen ‘n helling van 26° en 39 meter verder eindig hierdie gang/skag in twee gange. Een gang is 1,18 meter hoog en 1,06 meter wyd, en loop na die “Queens Chamber” in Afrikaans, ‘ Koningin se Vertrek’. Die ander gang is heelwat groter en loop skuins na bokant die Koningin se Vertrek. Hierdie gang staan as die “Grand Gallery” bekend.

Die Koningin se Vertrek het ‘n 30° spitsdak. Die vertrek is 5,23 meter x 5,75 meter, die vier sye is 4,69 meter hoog en die spits van die dak is 6,23 meter hoog. In die oostelike muur van die vetrek is ‘n nis. Die nis is 4,67 x 1,57 meter en is 1,04 meter diep. Uit die Koningin se vertrek loop twee baie raaiselagtige skagte. Die een skag loop na die noordelike kant en die ander na die suide. Beide skagte begin 1, 57 meter van die vloer vlak van die vertrek af, en beide skagte loop skuins uit die vertrek na bo. Die noordelike skag loop teen ‘n helling van 33° 18’ na die “Grand Gallery” wat uiteraard skuins bokant te Koningin se Vertrek verbyloop. Hierdie ‘noordelike skag is 210 mm x 210 mm. Die Suidelike loop net skuins boontoe in die rigting van die suidelike sy van die piramide teen ‘n helling van 39° 36’ 28” en is 59,44 meter lank.

Die “Grand Gallery” loop uiteraard soos vermeld, skuins bokant die Koningin se Vertrek verby en eindig in die “Kings Chamber” wat bokant die koningin se vertrek is. Die Grand Gallery is 46,11 meter lank, 8,74 meter hoog en 2,09 meter wyd. Die belangrikste wat van die Grand Gallery genoem moet word is dat daar 27 pare gleuwe wat horisontaal met mekaar uitgesny is. Die Egiptoloë kan geen verklaring vir hierdie gleuwe gee nie. Van die einde van die Grand Gallery loop daar ‘n kort gang horisontaal na ‘n portaal van die “Kings Chamber”.

Die “Kings Chamber” se portaal (“Antechamber” )is 2,95 lank x 1,65 wyd x 3,79 hoog. Die oostelike, westelike en suidelike mure van die portaal bestaan uit harde rooi graniet. Die hele Kings Chamber bestaan uit harde rooi graniet. Die vertrek is 10,47 meter x 5,24 meter by 5,85 meter hoog. Daar loop ook twee onverklaarbare skagte skuins na bo en net so nou uit die Koning se Vertrek soos by die Koningin se vertrek. Die skag wat na die noordelike sy van die piramide loop is 59,5 meter lank en die een na die suidelike sy is 53,55 meter lank.

Daar is later ontdek dat daar bokant die graniet dak van die Koning se Vertrek nog vyf verdere versteekte openinge (plat holtes) is wat elk so wyd en lank soos die vertrek self is. Die vyfde opening eindig met ‘n spits dak soos die van die Koningin se Vertrek. Tussen die holtes is swaar soliede blokke wat soos lintels le en in die dak en sye wat opgaan na die spits. Hierdie sye en plat lintels weeg sommige elk tot sewentig ton.

Nou goed, wat het ons hier.

Ons het ‘n enorme piramide, wat die Egiptoloë beweer die grafkelder van ou Khufu was. As dit ‘n grafkelder was, sou die labirint – die uitleg van die vertrekke en skagte met al die ander onverklaarbare bykomstighede – die teorie prakties baie duidelik uitlig, en daar sou uiteraard tekens gewees het dat daar ‘n mummie met sy vrou en hul besittings soos oral elders is; veral in ‘n piramide wat geseël was en oop geskiet moes word!

Waarom sou die primitiewe Egiptenare ‘n skuins bykans onbegaanbare skag afgrou na ver onder die grondvlak van die Piramide en daar ‘n kelder met ‘n put in uitlê?

Waarom die ewe onbegaanbare skuins gange wat van die kelder gang na die sogenaamde Queens Chamber toe loop?

Waarom die Queens Chamber wat absoluut niks in gehad het nie?

Waarom die skuins en nou skagte wat na boontoe loop uit die Queens chamber en netso ook so uit die Kings Chamber?

Waarom die horisontale gleuwe in die Grand Gallery wat na die Kings Chamber toer loop?

Waarom die vertrekke (holtes) bokant die Kings Chamber se plafon, en waarom die blokke graniet wat amper almal meer as 70 ton weeg?

Waarom sou die Egiptenare soveel ‘onmoontlike’ moeite doen om hierdie graniet wat van 500 myl daarvandaan af kom te verwerk, en hoe het hulle die 70 ton verwerkte blokke graniet daar op mekaar pak bokant die plafon soos “lego” stukke om holte op holte te skep na die spits?

Waarom ‘n plat eenvoudige plafon by die Koningin se vertrek en die moeite met die intrinsieke konstruksie na ‘n spits by die Koning se vertrek?

Waarom geen inskripsies of enige aanduidings binne die piramide oor die Faro, wat perse so belangrik was dat daar andersins soveel moeite gedoen is met hierdie ongelooflike konstruksie?

Waarom is die Piramide ongelyn met ander soortgelyke megaliete en met die sterre, en is daar ooreenkomste wat daarop dui dat die bouers van die ander megaliete en die van die piramide dieselfde mense was?

Dit lyk asof die Egiptoloë se navorsing en ondersoek werk in hulle eie self opgelegde vakgebied, veel te wense oorlaat...

So wat wys die ondersoek van wetenskaplikes en navorsers en mense wat hulle nie laat bind deur ortodokse en stagnante beskouings vir ons?

Wat het die Nazi’s wat alternatiewe energie in opdrag van Hitler ondersoek en ontwikkel het, en in die veertiger jare al vlieënde pierings gebou het, in die dertigs daar gaan soek?

Ek kan die leser verseker hulle het nie in ou Khufu belanggestel nie!

Word vervolgGedagtes wat Praat:

Afrika Adieu Afrikaans My Afrikaans Wat het met Andries Pretorius se arm Gebeur? Blanke Mummies in China Gevind Bonatuurlike Vreemde Wesens Brein Seks Ope Brief aan die God van Die Bybel Bygelowe is Lekker - I Bygelowe is Lekker - II Daar is vir die Witman net Een Oplossing en een Uitkomkans Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – I Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – II Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – III Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – IV Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – V Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VI Dawid se Slingervel of die Hamer van Thor – VII Die ander Churchill - Deel I Die ander Churchill - Deel II Die ander Churchill - Deel III Die ander Churchill - Deel IV Die ander Churchill - Deel V Die gaskamers was erg ne? Die Gees en Karakter van die Afrikaner Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - I Die Geldmag – Geheime Organisasies in Perspektief - II Die Groot Piramide in Egipte – Deel I Die Groot Piramide in Egipte – Deel II Die Groot Piramide in Egipte – Deel III Die Groot Piramide in Egipte – Deel IV Die Groot Piramide in Egipte – Deel V Die Mandela Mite Die ‘Meerdere Minderheid’ Die Moslem Christen Dilemma “Die Onnosel Hitler” Die Gebed wat ek die Graagste sou wou hoor. Die Sekulêre Bronne van Informasie Die Verborge Hand agter die Boereoorlog. Die Vroulike Instink Die Wêreld Ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel I Die Wereld ploeg met Ou Nazi Kalwers – Deel II Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - I Die Witman se Geloof, Die Hamer van Thor - II Evolusie – Die Skepping en die Oer Geskiedenis Geestelike Afwykings? God deur die Mikroskoop en die Teleskoop God Lewe in die Water - Deel I God Lewe in die Water - Deel II God Lewe in die Water - Deel III God se Swendelaars God van die By Goddelike Valshede op die Internet ‘n Goeie Haat en ‘n Slegte Liefde Hoe Glo Ons Hoor Julle die Kinder Gekerm en Vroue Geween? Los die Blonde Dames! Misdaad in Amerika – ‘n les vir Suid Afrika? Morele Alzheimer ’n Dolksteek in die Afrikaner se Hart 'n Duiwel agter elke Bos Nasa se Verlore Dag Nobel Vredesprys Deel I Nobel Vredesprys Deel II Ons Afrikaans Ons Grensoorlog Verraad Ons is Gode Ons Kom van Anderkant die Paradys Oor Moffie Demone Satan is die Sondebok Titanic was ‘n Vulletjie Van Onsself Vervreem Veelwolwery Vigs en die Dokters van die Dood – Deel I Vigs en die Dokters van die Dood – Deel II Vorster se ‘Komplekse’ Verraad Wanneer die Witman die Witman Verraai Wat Gee vir Vroue Krag


Powered by Wendag®

Copyright © 2021 Wendag. All rights reserved.

Content Copyrighted ©2017-2022 by Wendag.